dr. Klemen Lisjak

doktorat živilskih znanosti; univ. dipl. inž. živ. teh. Asistent z doktoratom Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo aromatika grozdja in vina, nove tehnologije predelave grozdja, kisik, senzorika vina Raziskovalci +386 (0)1 280 51 70 klemen.lisjak@kis.si

Work experiences

od leta 2004 zaposlen na Kmetijskem inštitutu Slovenije

Professional training

 • Delo v Angove's winery v Avstraliji (deseta največja klet v Avstraliji)
 • Poskusi v kleti Pojer e Sandri v Trentinu
 • Delovni obisk v kleti Montana (Brancot) winery v Novi Zelandiji, Concha y Toro v Čilu, KVW winery v Južni Afriki
 • Delo v vinski kleti Tikveš v Makedoniji
 • Poskusi na domači kmetiji Lisjak (12ha vinogradov) v Vipavski dolini

Collaboration on projects

 • CRP projekt: 'Vpliv kisika v novih tehnologijah vinifikacije belih in rdečih sort'
 • Projekt UltraPRESS, sofinanciran iz EU sredstev
 • Projekt Agrotur, sofinanciran iz čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013
 • Projekt WINEPOLL, Eureka Eurostars (FP7)
 • Projekt 'Pomoč pri postavitvi sistema za akreditacijo enoloških laboratorijev v Skopju in Podgorici'; projekt sofinanciran iz sklada mednarodnega razvojnega sodelovanja RS za države Z Balkana
 • Projekt 'Približevanje pooblaščenega laboratorija za enologijo v Črni gori zahtevam evropskih pravilnikov in zakonodaji za področje grozdja in vina'; projekt sofinanciran iz sklada mednarodnega razvojnega sodelovanja RS za države Z Balkana
 • Projekt 'Vina Balkana in Jadrana'; projekt sofinanciran iz sklada mednarodnega razvojnega sodelovanja RS za države Z Balkana
 • Projekt Malvasia Touristra, sofinanciran iz čezmejnega sodelovanja Slovenija Hrvaška 2007-2013
 • Projekt VISO, sofinanciran iz čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013

Short CV

 • 1997-2002: dodiplomski študij na Univerzi v Ljubljani: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo
 • 2002-2007: podiplomski študij na Univerzi v Ljubljani: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo

Scientific area and expert work

 • Poskusi na hiperreduktivnem stiskanju grozdja na Istituto Agrario San Michele all Adige v Trentinu (Italiji)
 • Poskusi na mikrooksigenaciji rdečih vin in oksidaciji belih vin na University of Stellenbosch (Južna Afrika)
 • Izpopolnjevanje na temo hlapnih tiolov in metoksipirazinov na University of Auckland (Nova Zelandija)
 • Poskusi o vplivih vinogradniških tehnologij na vsebnost sekundarnih metabolitov sorte Sauvignon na University of Stellenbosch (Južna Afrika)
 • Obiski Centros des Aromas (Santiago University, Čile), Talca Univeristy (Čile), INRA Montpellier (Francija), Marlborough Research Centre (Nova Zelandija), Univerza v Podgorici (Črna Gora), Univerza v Skopju (Makedonija)

Teaching

Predavatelj na Univerzi v Novi Gorici: Sodobne tehnike v vinarstvu

Achievements and awards

Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2010, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: izvirni znanstveni članek:  JANEŠ, Lucija, LISJAK, Klemen, VANZO, Andreja. Determination of glutathione content in grape juice and wine by high performance liquid chromatography with fluorescence detection. Analytica chimica acta. 2010, vol. 674, iss. 2, str. 239-242,

Selected publications

JANEŠ, Lucija, LISJAK, Klemen, VANZO, Andreja. Determination of glutathione content in grape juice and wine by high performance liquid chromatography with fluorescence detection. Analytica chimica acta, ISSN 0003-2670. [Print ed.], 2010, vol. 674, iss. 2, str. 239-242, doi: 10.1016/j.aca.2010.06.040. [COBISS.SI-ID 3347048],
 

DU TOIT, Wessel Johannes, LISJAK, Klemen, STANDER, Maria, PREVOO, Desiree. Using LC-MSMS to assess glutathione levels in South African white grape juices and wines made with different levels of oxigen. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2007, vol. 55, str. 2765-2769. [COBISS.SI-ID 2373224],
 

ŠUKLJE, Katja, LISJAK, Klemen, BAŠA ČESNIK, Helena, JANEŠ, Lucija, DU TOIT, Wessel Johannes, COETZEE, Zelmari, VANZO, Andreja, DELOIRE, Alain. Classification of grape berries according to diameter and total soluble solids to study the effect of light and temperature on methoxypyrazine, Glutathione, and hydroxycinnamate evolution during ripening of Sauvignon blanc (Vitis vinifera L.). Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2012, vol. 60, iss. 37, str. 9434-9461. http://dx.doi.org/10.1021/jf3020766, doi: 10.1021/jf3020655. [COBISS.SI-ID 3918184],
 

ŠUKLJE, Katja, ANTALICK, Guillaume, COETZEE, Zelmari, SCHMIDTKE, Leigh, BAŠA ČESNIK, Helena, BRANDT, Jeane, DU TOIT, Wessel Johannes, LISJAK, Klemen, DELOIRE, Alain. Effect of leaf removal and ultraviolet radiation on the composition and sensory perception of Vitis vinifera L. cv. Sauvignon Blanc wine. Australian journal of grape and wine research, ISSN 1322-7130, 2014, vol. 20, iss. 2, str. 223-233, doi: 10.1111/ajgw.12083. [COBISS.SI-ID 4475240],
 

ŠUKLJE, Katja, BAŠA ČESNIK, Helena, JANEŠ, Lucija, KMECL, Veronika, VANZO, Andreja, DELOIRE, Alain, SIVILOTTI, Paolo, LISJAK, Klemen. The effect of leaf area to yield ratio on secondary metabolites in grapes and wines of Vitis vinifera L. cv. Sauvignon blanc. Journal international des sciences de la vigne et du vin, ISSN 1151-0285, 2013, vol. 47, no. 2, str. 83-97. [COBISS.SI-ID 4234600],

Back