dr. Matej Stopar

Znanstveni svetnik Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo fiziologija sadnega drevja, rodni nastavek, rastni regulatorji, nanos FFS Raziskovalci +386 (0)1 280 52 37 matej.stopar@kis.si

Work experiences

od 1987 zaposlen na Kmetijskem inštitutu Slovenije

Collaboration on projects

Projekti sadjarskih tehnoloških raziskav:

 • Inovacijski sklad 1991 – 1992 (Vpliv različnih tehnologij na spremembo svetlobnih razmer cv. Jonagold - nosilec)
 • CRP projekt 1996 (Analiza vzrokov nizkih poprečnih pridelkov jablan in jagod - nosilec)
 • CRP projekt 1999 – 2001 (Okoljsko primernejše tehnologije pridelave jabolk in jagodičja - nosilec)
 • CRP projekt 2000 – 2003 (Ugotavljanje vzrokov nizkih poprečnih pridelkov oljk v Slovenski Istri – nosilec)
 • CRP projekt 2001– 2004 (Sonaravno pridelovanje jagod in sadilnega materiala – Ekološka pridelava jagod – nosilec)
 • CRP projekt 2001 – 2005 (Razvoj optimalne tehnologije aplikacije rastnih regulatorjev v sadjarstvu – nosilec)
 • CRP projekt 2014 – 2016 (Izboljšanje kakovosti nanosa FFS in zmanjšanje drifta z uporabo šob in naprav z zmanjšanim zanašanjem)

Temeljni raziskovalni projekt:

 • 1993 – 1995 (Redčenje plodičev jablane z inhibicijo fotosinteze - nosilec)

Aplikativno raziskovalni projekt:

 • 1996 – 1998 (Vpliv listne površine, fotosintetske aktivnosti in hormonskega stanja plodičev na redno rodnost jablane, po uporabi sredstev za redčenje- nosilec)
 • 1999 – 2001 (Nove tehnologije redčenja plodičev jablane in ameriških borovnic - nosilec)
 • 2001 – 2005 (Ekološka pridelava jabolk - nosilec)
 • 2004 – 2007 (Alternativne metode razkuževanja tal s pomočjo solarizacije in rastlinskih glukozinolatov- nosilec)

Mednarodni raziskovalni projekti:

 • SLO-US-2001-26      Regulacija cvetenja in rodnosti jablane
 • 2006 – 2010              ISAFRUIT – 6. okvirni program raziskav EU, IP projekt, sodelavec v WP 5.2.

Nosilstvo raziskovalnih programov:

 • Vodja programske skupine (401-505) SADJARSTVO, VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO za leta 1999 – 2003
 • Vodja programske skupine (P4-133) TRAJNOSTNO KMETIJSTVO, 2004 – 2008
 • Vodja programske skupine (P4-133) TRAJNOSTNO KMETIJSTVO, 2009 – 2012

Short CV

 • Diploma:                         1986   Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Magisterij:                      1993   Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Izobraževanje v tujini:    1993 in 1994, Michigan State University (2x 3-mesečno izobraževanje)
 • Doktorat:                        1998   Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Scientific area and expert work

Sadjarstvo, vzgoja dreves, fiziologija cvetenja, izmenična rodnost, redčenje plodičev, rastni regulatorji, fotosinteza, kvaliteta jabolk, nanos škropiv, bioaktivne snovi v plodovih jablane

Memberships

Sodelovanje v mednarodnih in narodnih strokovnih združenjih:

 • 1997 - Evropska delovna skupina za kemično redčenje plodičev  (član)                                   
 • 2003 -  Evropska delovna skupina za kemično redčenje plodičev (sekretar)                             
 • 2000 - Evropska mreža inštitucij za raziskave v sadjarstvu - EUFRIN (nacionalni predstavnik)
 • 1999 - 2000 Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (predsednik)                               
 • Član strokovne skupine za sadjarstvo pri GIZ za sadjarstvo Slovenije                                           

Pomembnejše profesionalne aktivnosti:

 • 1999 – 2003 - Vodja programske skupine »Sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo«
 • 2004 – 2008 - Vodja programske skupine "Trajnostno kmetijstvo"                            
 • 2009 – 2012 - Vodja programske skupine "Trajnostno kmetijstvo"                           
 • 2002 – 2006 - Podpredsednik znanstvenega sveta Kmetijskega inštituta Slovenije 
 • 2005 – 2006 - Član upravnega odbora Kmetijskega inštituta Slovenije                      
 • 2011 – 2014 - Član upravnega odbora Kmetijskega inštituta Slovenije                     
 • 2006 – 2009 - Predsednik znanstvenega sveta Kmetijskega inštituta Slovenije          
 • 2010 – 2013 - Predsednik znanstvenega sveta Kmetijskega inštituta Slovenije         
Back