dr. Maja Kožar

Oddelek za ekonomiko kmetijstva Ekonomika živinoreje in kmetijska politika Raziskovalci +386 (0)1 280 52 25 maja.kozar@kis.si
Back