Zaključeni projekti

AGRIPOLICY

Projekt AgriPolicy (Enlargement Network for Agripolicy Analysis) sodi med projekte sodelovanja (SP1-Cooperation and Support Action) iz 7. okvirnega programa EU in bo trajal 2 leti (1.6.2008-31.5.2010). Gre za nadaljevanje in razširitev projekta CEEC AgriPolicy iz 6. okvirnega programa EU, v okviru katerega sta bili izdelani baza institucij in baza ekspertov s področja agrarne ekonomike in politike, ki omogočata predstavitev lastnega dela in enostavno iskanje morebitnih partnerjev po področjih dela in državah.

Glavni cilji AgriPolicy ostajajo tudi v nadaljevanju projekta podobni, to je krepitev mreže raziskovalcev s področja agrarne ekonomike in politike, priprava analiz za potrebe kmetijske politike ter razvoj analitičnih kapacitet raziskovalcev s tega področja. V projektu sodeluje 25 partnerjev, od tega 12 iz novih članic EU, 3 iz držav s statusom kandidatk (Hrvaška, Makedonija, Turčija), 5 iz držav pred-kandidatk (Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Kosovo, Albanija) ter 5 podpornih organizacij (Euroquality iz Francije kot koordinator projekta, LEI iz Nizozemske, Univerza Exeter iz Velike Britanije, IAMO iz Nemčije in BF iz Slovenije). 


Projekt sestavlja 7 delovnih nalog z naslednjo vsebino:
WP1: Posodobitev on-line baze raziskovalcev in baze raziskovalnih organizacij s področja agrarne ekonomike in politike, posodobitev in razširitev spletne strani agripolicy.net ter priprava novic v zvezi s projektom
WP2: Priprava posebnih študij s področja posameznih trgov in s področja razvoja podeželja
WP3: Monitoring kmetijske politike v novih državah članicah
WP4: Pregled razpoložljivosti in kakovosti podatkov o kmetijstvu in kmetijski politiki v državah Zahodnega Balkana in Turčiji, oblikovanje baze podatkov ter priprava analize
WP5: Usposabljanje raziskovalnih organizacij za evalvacijske analize in napovedi ter priprava pilotne študije
WP6: Organizacija simpozijev in delavnic
WP7: Organizacijske in finančne vsebine 


Kmetijski inštitut Slovenije v projektu sodeluje kot partner (nosilec Tina Volk), skupaj z BF Oddelkom za zootehniko (nosilec Emil Erjavec) pa tudi kot so-nosilec delovne naloge 4.

Baza raziskovalcev in baza raziskovalnih organizacij s področja agrarne ekonomike in politike sta dostopni na naslovu http://www.agripolicy.net, kjer bo mogoče najti tudi podrobnejše podatke o celotnem projektu in njegovih rezultatih.