Predstavitev novega sadnega izbora

15.01.2015 ob 09:30

Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, Ljubljana

Boštjan Godec

Boštjan Godec

Anita Solar

Anita Solar

Darinka Koron

Darinka Koron

Matej Stopar

Matej Stopar

Metka Hudina

Metka Hudina

Valentina Usenik

Valentina Usenik

Viljanka Vesel

Viljanka Vesel

Špela Modic

Špela Modic

Tomaž Poje

Tomaž Poje

Udeleženci predstavitve Sadnega izbora 2014

Udeleženci predstavitve Sadnega izbora 2014

Program dogodka

 

Predstavitev novega sadnega izbora – Sadnega izbora za Slovenijo 2014 je potekala 15. januarja 2015 na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Ljubljani. Osnovo za vključitev novih sort v sadni izbor predstavljajo rezultati, ki jih pridobimo na podlagi preizkušanja novih (tujih) sort v naših pedoklimatskih razmerah. Preizkušanje sort sadnih rastlin poteka v okviru strokovne naloge ''Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin'', katere naročnik in financer je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Koordinator strokovne naloge: Boštjan Godec, univ. dipl. ing. agr., Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, Kmetijski inštitut Slovenije.

Seznam sort Sadnega izbora za Slovenijo 2014

Back