Nadzor avtentičnosti vina

Določevanje porekla vina ima velik pomen, ko govorimo o pridelovalnih območjih za kakovostna vina ZGP oz. PDO (zaščiteno geografsko poreklo) in vina z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja (PTP), ki jih lahko pridelujemo znotraj vinorodnih okolišev. Zaradi navedenega, bo vedno bolj pomembno, da bomo na podlagi izbranih analitskih parametrov sposobni potrditi ali zavreči avtentičnost (skladnost) vina (letnik, geografsko poreklo). Analiza naravne izotopske sestave stabilnih izotopov vodika, kisika in ogljika v vodi in etanolu iz vina nam to omogoča. Pomen našega dela je tako zaščita pridelovalcev, kot tudi potrošnikov vina. Študije izotopskih razmerij so zelo uporabne za razlikovanje vin iz različnih držav, kakor tudi med območji znotraj posamezne države (npr. med vinorodnimi deželami Podravje, Posavje in Primorska). V okviru enega od naših projektov smo celo potrdili hipotezo, da bi lahko analizo izotopskih razmerij uporabili tudi za potrjevanje avtentičnosti vina cviček PTP, kar je zelo dobrodošlo za različne konzorcije pridelovalcev vina znotraj posameznih vinorodnih okolišev. Kontrola avtentičnosti vedno bolj uporabljajo tako pridelovalci, kot trgovske verige ter Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje.