Skladiščenje in kakovost plodov

Plodovi jagodičastih rastlin so hitro pokvarljivi. Pri posameznih sadnih vrstah, sortah in ob različnih tehnologijah spremljamo obstojnost in kakovost plodov.