Slovenska rastlinska genska banka

V sklopu naloge spremljamo avtohtone rastline sadnih vrst ter vinske trte in rastline v kolekcijskih nasadih ter rastline v naravnih rastiščih. Posebno pozornost smo namenili spremljanju manj poznanih jagodičastih sadnih vrst. Pomembno vlogo v okviru te naloge ima kolekcijski nasad poskusnega sadovnjaka Brdo pri Lukovici z več kot 400 različnimi sortami jablan, hrušk, nashija, češenj, sliv, lupinarjev in jagodičja. Pri vinski trti v sodelovanju s STS Vrhpolje sadimo gensko banko sort in klonov na lokaciji Lože pri Vipavi.