Vpliv tehnoloških ukrepov na količino in kakovost pridelka

S praktičnimi, aplikativnimi poskusi vrednotimo vpliv tehnologij ali posameznih tehnoloških ukrepov (rez, gnojenje, varstvo pred škodljivimi organizmi ...) na količino in kakovost pridelka. Kakovost plodov ovrednotimo z različnimi parametri (ocena degustatorjev, kisline, sladkorji, trdnost, zdravstveno stanje plodov).