dr. Anastazija Jež Krebelj

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo Javna služba v vinogradništvu Researchers +386 (0)1 280 52 74 anastazija.jezkrebelj@kis.si
Back