Heads of Departments
Kmetijstvo in regionalni razvoj
+386 (0)1 280 51 10
Researchers
Kmetijstvo in regionalni razvoj
+386 (0)1 280 51 16
Ekonomika kmetijstva
+386 (0)1 280 51 22
Ekonomika živinoreje
+ 386 (0)1 280 51 14
Kmetijstvo in regionalni razvoj
+386 (0)1 280 51 10
Ekonomika rastlinske pridelave
+386 (0)1 280 51 22
Ekonomika živinoreje in kmetijska politika
+386 (0)1 280 52 25
Ekonomika živinoreje
+386 (0)1 280 51 12
Ekonomika kmetijstva in kmetijska politika
+386 (0)1 280 51 16
Ekonomika živinoreje
+386 (0)1 280 52 26
Ekonomika živinoreje in kmetijska politika
+386 (0)1 280 51 14
Ekonomika trajnih nasadov in vrtnarstva
+386 (0)1 280 51 08
Technical and other staff
Tajništvo oddelka
+386 (0)1 280 51 06