Peter Podgoršek

Oddelek za živinorejo selekcija, informatika v živinoreji Raziskovalci +386 (0)1 280 51 18 peter.podgorsek@kis.si
Back