Heads of Departments
Prehrana živali, kakovost krme
+386 (0)1 280 51 26
Researchers
Prehrana živali, kakovost krme
+386 (0)1 280 51 26
kakovost živalskih proizvodov
+386 (0)1 280 52 32
čebelarstvo
živinoreja, kakovost živalskih proizvodov
+386 (0)1 280 51 24
informacijski sistemi v živinoreji
+386 (0)1 280 51 32
informatika v živinoreji
+386 (0)1 280 51 32
selekcija in strokovno delo v govedoreji
+386 (0)1 280 51 30
čebelarstvo
+386 (0)1 280 52 41
genomika, selekcija, bioinformatika v živinoreji
+386(0)1 280 51 34
govedoreja - genetske analize
+386 (0)1 280 51 30
živalska produkcija in predelava, biotehnologija
+386 (0)1 280 52 32
čebelarstvo
+386 (0)1 280 52 31
čebelarstvo
+386 (0)1 280 51 50
živinoreja, kakovost živalskih proizvodov
+386 (0)1 280 52 34
kakovost živalskih proizvodov, prehrana neprežvekovalcev
+386 (0)1 280 52 32
prehrana živali, kakovost krme, kmetijstvo in okolje
+386 (0)1 280 51 36
tehnologije reje živali
+386 (0)1 280 52 27
kakovost krme, NIRS analitika
+ 386 (0)1 280 52 70
Professional staff
živinoreja - vodenje in izvajanje strokovnih nalog
+386 (0)1 280 51 34
selekcija, informatika v živinoreji
+386 (0)1 280 51 18
govedoreja - kontrola prireje mleka
+386 (0)1 280 51 20
Technical and other staff
čebelarstvo
+386 (0)1 280 52 41
IT podpora
+386 (0)1 280 52 28
živinoreja - strokovno tehnična podpora
+386 (0)1 280 52 30
živinoreja - strokovno tehnična podpora
+386 (0)1 280 52 33
živinoreja - strokovno tehnična podpora
+386 (0)1 280 51 21
čebelarstvo - tehnična podpora
+386 (0)1 280 52 41
živinoreja - tehnična podpora, tajništvo
+ 386 (0)1 280 51 28