Projekti

Projekt mladega raziskovalca:

 • Imunokastracija kot način preprečevanja nezaželenega vonja mesa po merjascu: vpliv na rast, telesno sestavo in kakovost mesa ( v teku)

Nacionalni projekti:

 • V4-1417 Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah
 • L4-5521 Reja merjaščkov in imunokastracija: raziskave ukrepov za zmanjšanje vonja po merjascu in novih problemov kakovosti proizvodov
 • V4-0301 Razvoj in prilagoditev metode ocenjevanja mesnatosti prašičev
 • L4-1188 Primernost genotipa prašičev za predelavo v pršut
 • V4-0864 Ocena tržnih možnosti za izdelek " Prekmurska šunka"
 • L4-6376 Uporabnost NIR spektroskopije za ocenjevanje kakovosti mesa
 • L4-1320 Morfološki in fiziološki parametri razmnoževanja, razvoja in rasti pri živalih
 • L4-9468 Uporaba genetskih markerjev za rejo prašičev primernih za pršut z nižjo vsebnostjo soli
 • V4-0116 Slovenske prehranske tabele-meso in mesni izdelki
 • V4-9127 Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU
 • J4-9532 Kakovost hrane v odvisnosti od načina pridelave

EU projekti: