dr. Betka Logar

Oddelek za živinorejo selekcija in strokovno delo v govedoreji Raziskovalci +386 (0)1 280 51 30 betka.logar@kis.si
Back