dr. Jože Verbič

Oddelek za živinorejo prehrana živali, kakovost krme, kmetijstvo in okolje Raziskovalci +386 (0)1 280 51 36 joze.verbic@kis.si
Back