Elizabeta Komatar

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje fiziologija rastlin, laboratorij za tkivne kulture Tehnični in drugi sodelavci +386 (0)1 280 52 87 elizabeta.komatar@kis.si
Back