Heads of Departments
žlahtnjenje, genetika in fiziologija krompirja, pridelovanje krompirja
+386 (0)1 280 51 86
Researchers
molekularna biologija
+386 (0)1 280 52 82
žlahtnjenje, genetika in fiziologija krompirja, pridelovanje krompirja
+386 (0)1 280 51 86
pridelovanje poljščin
+386 (0)1 560 74 12
trajno travinje
+386 (0)1 560 74 13
žlahtnjenje, genetika in fiziologija, vodja programske skupine Agrobiodiverziteta
+386 (0)1 280 51 80
žlahtnjenje fižola, okoljska genetika in molekularna biologija rastlin
+386 (0)1 280 52 73
vrtnarstvo
+386 (0)1 280 52 78
žlahtnjenje, genetika in fiziologija rastlin, GSO soobstoj
+386 (0)1 280 51 88
pridelovanje in fiziologija vrtnin
+386 (0)1 280 52 84
travništvo, pridelovanje krmnih in industrijskih rastlin
+386 (0)1 280 51 90
fiziologija rastlin
Professional staff
molekulska biologija rastlin
+386 (0)1 280 51 07
molekulska biologija rastlin
+386 (0)1 280 51 07
pridelovanje vrtnin
+386 (0)1 280 51 82
pridelovanje poljščin (žita in koruza)
+386 (0)1 280 51 94
Technical and other staff
fiziologija rastlin, laboratorij za tkivne kulture
+386 (0)1 280 52 87
vodenje administracije oddelka, projektnih in strokovnih nalog ter izdaja računov
+386 (0)1 280 51 92