Janko Verbič

univ. dipl. inž. agr. višji strokovno raziskovalni asistent Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje travništvo, pridelovanje krmnih in industrijskih rastlin Raziskovalci +386 (0)1 280 51 90 janko.verbic@kis.si

Scientific area and expert work

travništvo, pridelovanje krmnih in industrijskih rastlin

Back