Mojca Škof

univ. dipl. inž. agr. višja asistentka Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje pridelovanje vrtnin Strokovni sodelavci +386 (0)1 280 51 82 mojca.skof@kis.si

Work experiences

20 let delovnih izkušenj na področju preskušanja sort in tehnologij pridelovanja zelenjadnic

Scientific area and expert work

delo na strokovnih nalogah Posebnega preizkušanja sort zelenjadnic, Varstva in registracije sort rastlin in nalogah Vrtnarskega centra

Back