dr. Vladimir Meglič

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje žlahtnjenje, genetika in fiziologija, vodja programske skupine Agrobiodiverziteta Raziskovalci +386 (0)1 280 51 80 vladimir.meglic@kis.si
Back