dr. Lovro Sinkovič

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje vrtnarstvo Raziskovalci +386 (0)1 280 52 78 lovro.sinkovic@kis.si
Back