dr. Aleš Kolmanič

dr., univ. dipl. inž. kmet. Crop Science Department pridelovanje poljščin Researchers +386 (0)1 560 74 12 ales.kolmanic@kis.si

Work experiences

  • 2014: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
  • 2012-2014: Institut za ekološki inženiring Maribor; projektant junior
  • 2011-2012: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor; kmetijski svetovalec
  • 2009-2011: Agrosaat d.o.o.; sezonsko svetovalno-promocijsko delo
  • 2010-2014: Svetnik v občini Križevci; predsednik odbora za kmetijstvo, član drugih odborov in komisij

Professional training

  • Dodiplomski študij:

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor

Mentor: dr. Mario Lešnik

KOLMANIČ, Aleš (2008). Vpliv formulacije herbicidov na podlagi glifosata na učinkovitost delovanja na njivski slak (Convolvulus arvensis L.) : diplomsko delo, (Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, Univerzitetne diplomske naloge).

  • Podiplomski doktorski študij:

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor

Mentor: dr. Mario Lešnik

KOLMANIČ, Aleš (2013). Obvladovanje pojava trihotecenskih mikotoksinov (deoksinivalenol in nivalenol) v neindustrijski verigi pridelave in predelave krušnih žit : doktorska disertacija = Management of trichothecene mycotoxins (deoxynivalenol and nivalenol) in non-industrial cereal production and processing chain : ph. d. thesis.

Collaboration on projects

          1.  »Soja« (V4-1407)

Razpis: Ciljni raziskovalni program ARRS »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014

2. Murman (Skupno trajnostno upravljanje sistema javne oskrbe s pitno vodo na čez mejnem območju Murske doline)

Razpis: Evropsko teritorialno sodelovanje Slovenija-Avstrija

3. Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih (KROP 2011)

Razpis: Ministrstvo za gospodarstvo RS

4. Strategija občine Apače za koncipiranje trajnostnega razvoja

Razpis: Občina Apače

 

 

Scientific area and expert work

  1. Introdukcija, raziskave in razvoj ter tehnologije na področju koruze in ostalih poljščin
  2. Mikotoksini v pridelovalnih in predelovalnih verigah poljščin
Back