izr. prof. dr. Jelka Šuštar-Vozlič

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje žlahtnjenje, genetika in fiziologija rastlin, GSO soobstoj Raziskovalci +386 (0)1 280 51 88 jelka.sustar-vozlic@kis.si
Back