Dogodki

Vsako leto v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana na Gradu Jablje (Loka pri Mengšu) organiziramo Dan pšenice v juniju in Dan koruze v septembru. Program srečanja je sestavljen iz strokovnih predavanj, razprave in ogleda makroposkusa sort.

V sodelovanju z Oddelkom za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnenje v Skladišču za krompir v Mostah pri Komendi vsako leto organiziramo Dan krompirja.

Prav tako sodelujemo pri ostalih dogodkih na Kmetijskem inštitutu Slovenije.