Fotorealistična predstavitev Jabeljskega prostora

Fotorealistična predstavitev Jabeljskega prostora

Dognojevanje IOSDV poskusa v Rakičanu

Dognojevanje IOSDV poskusa v Rakičanu

Siliranje poskusov koruze v Jabljah

Siliranje poskusov koruze v Jabljah

Fižol genske banke

Fižol genske banke

Krompir genske banke

Krompir genske banke

Raziskovalno delo na Infrastrukturnem centru Jablje

Uvajanje novih tehnologij v kmetijsko panogo je ključnega pomena za nadaljnji razvoj. Na Infrastrukturnem centru Jablje sledimo najnovejšim trendom kmetijske pridelave in tako vsem zainteresiranim deležnikom nudimo pridobljene izkušnje in znanja o implementaciji novih tehnologij v kmetijstvo. Pri raziskovalnem delu z vso infrastrukturo, specifično poskusniško mehanizacijo in stroji ter z običajnimi kmetijskimi stroji nudimo podporo raziskovalcem iz naslednjih oddelkov:

 

Vedno sledimo novim zahtevam, smernicam in trendom, ki jih narekuje razvoj celotne kmetijske dejavnosti, ter s tem ohranjamo korak s časom.

 

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo.