Gospodarstvo

Za podjetja, zavode, društva in širšo zainteresirano javnost organiziramo tematska

predavanja in delavnice.

V sodelovanju z gospodarstvom izvajamo različne projekte:

 • Tanin Sevnica: Strokovna pomoč pri pridobivanju taninov iz grozdja in iz tropin. Pomoč pri razvoju analitskih metod in senzoričnem ovrednotenju taninov.
 • Syngenta Agra
 • P. F. Jeruzalem-Ormož: Vsebnost bioaktivnih spojin v grozdju, moštu, tropinah, peškah in vinu pri različnih belih sortah vinskega grozdja.
 • Podjetje Škrlj d.o.o.: Razvoj nove stiskalnice za inertno stiskanje grozdja.
 • Tikveš (Makedonija): Pomoč pri raziskavah polifenolov rdečih vin.
 • Konzorcij Zelen GIZ: Izboljšanje kakovosti grozdja in vina sorte zelen.
 • Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana v Sloveniji in Consorzio tutella vini Colio e Carso v Italiji: Izboljšanje kvalitete vina teran, pridelanega po kriterijih konzorcijev.
 • Vinogradniško-vinarska zadruga Bizeljsko-Brežice: Zdravilne učinkovine vin v vinih bizeljskega podokoliša.
 • Zasebne svetovalne službe (SIVIS, PREDIKAT)
 • Selekcijsko trsničarko središče Vrhpolje
 • Selekcijsko trsničarko središče Ivanjkovci