Področje dela

 • Traktorska tehnika
 • Alternativni viri energije
 • Varnost pri delu s kmetijskimi stroji
 • Mehanizacija za obdelavo tal, setev, nego, spravilo krme
 • Mehanika tal
 • Mehanizacija za aplikacijo umetnih in naravnih gnojil
 • Mehanizacija za aplikacijo pesticidov
 • Razvoj specialne mehanizacije za hribovita območja
 • Testiranje traktorjev, samovoznih in priključnih kmetijskih strojev in procesne tehnike za industrijo
 • Razvoj in izdelava merilne opreme za električno merjenje mehanskih veličin na kmetijskih strojih
 • Preizkušanje materialov za uporabo v kmetijstvu
 • strokovni nasveti
 • Izdelava študij in opravljanje ekspertiz
 • usklajevanje strojev glede zakonsko veljavnih predpisov
 • Organizacija strokovnih posvetov in seminarjev