Strokovno delo

Sodelujemo z domačo industrijo na področju razvoja in testiranja novih strojev in naprav, opravljamo svetovanja na področju predpisov in smernic evropske unije o varnosti kmetijskih strojev ter predpisov za stroje za varstvo rastlin. V eksploatacijskem delovanju testiramo traktorje ter priključne, samovozne in druge stroje, namenjene delu v poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, vrtnarstvu itn. V sodelovanju z univerzami in srednjimi šolami organiziramo vaje za študente in dijake, kjer se seznanjajo z delovanjem kmetijskih strojev in merilne tehnike. Študentom kmetijske tehnike omogočamo aktivno vključevanje v raziskovalno delo ter sodelujemo pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah s področja kmetijske tehnike. Končnim uporabnikom svetujemo glede izbire, uporabe in vzdrževanja kmetijskih strojev. Delujemo tudi kot svetovalci Tehniškega muzeja Slovenije – Oddelka za zgodovino kmetijske tehnike. Na oddelku je tudi sedež Društva kmetijske tehnike Slovenije, ki že vrsto let zapored organizira zelo odmeven dogodek: Slovensko srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike.