mag. Tomaž Poje

mag. znanosti višji strokovno raziskovalni asistent Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko Kmetijska tehnika in mehanika tal Raziskovalci +386 (0)1 280 51 00 tomaz.poje@kis.si

Work experiences

od leta 1989 zaposlen na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Oddelku za kmetijsko tehniko in energetiko

Professional training

Doma in v tujini pa sem se specializiral za področje kmetijske tehnike. Udeležil sem se več tečajev iz električnega merjenja mehanskih veličin, ki jih je organizirala nemška firma Hottinger Baldwin Messtechnik. Večkrat sem bil na krajših specializacijah v Nemčiji. Opravil sem tudi krajšo specializacijo za preizkušanje traktorjev po OECD metodologiji v DLG Centru za preizkušanje kmetijskih traktorjev, strojev in naprav Grossumstadt v Nemčiji.

Collaboration on projects

Od leta 1989 sodelujem ali sem sodeloval v vseh znanstvenih projektih, razvojno - raziskovalnih projektih, ciljno raziskovalnih projektih, bilateralnih projektih, mednarodnih projektih, ki so se ali se izvajajo na Oddelku za kmetijsko tehniko in energetiko na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Short CV

Rojen sem leta 1964 v Ljubljani. Po osnovni šoli sem hodil na Gimnazijo Ivan Cankar v Ljubljani. Po odsluženju vojaškega roka sem se v šolskem letu 1983/84 vpisal na Biotehniško fakulteto v Ljubljani, VTOZD za agronomijo, na smer sadjarstvo - vrtnarstvo. Diplomsko nalogo z naslovom »Vrednost vrtavkaste brane v primerjavi s klasičnimi orodji pri pripravi tal za setev vrtnin« sem zagovarjal 23.12.1988 pri prof. dr. Jenčiču. Od januarja 1989 delam na Oddelku za kmetijsko tehniko in energetiko na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Podiplomski študij sem vpisal na Fakultetu poljoprivrednih znanosti v Zagrebu (danes Agronomski fakultet), smer »Mehanizacija poljoprivrede«. Magistrsko nalogo z naslovom »Potrošnja energije radom traktora s priključcima za različite načine obrade tla“ pa sem uspešno zagovarjal 16.7.1996. Sem vodja Laboratorija za kmetijsko strojništvo in procesno tehniko v Jabljah.

Scientific area and expert work

kmetijska tehnika, obnovljivi viri energije iz kmetijstva, racionalna raba energije, mehaniziranje rastlinske pridelave itd.

Teaching

predavatelj na Univerzi v Novi gorici, Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo za predmeta Stroji in oprema v kleti in vinogradu, Varnost pri delu in varnostni predpisi

Memberships

Vrsto let se bil član tehnične komisije pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo za področje kmetijsko gozdarskih traktorjev in strojev. Aktivno sodelujem v Društvu kmetijske tehnike Slovenije, kjer sem od 1997 do 2008 opravljal tudi funkcijo strokovnega tajnika. Sem tudi član Slovenskega agronomskega društva in Društva za varstvo rastlin Slovenije ter Evropskega združenja inženirjev kmetijske tehnike (EurAgEng).

Selected publications

Sem avtor znanstvenih člankov v revijah in avtor ali soavtor večjega števila prispevkov na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah. Sem avtor večjega števila strokovnih in poljudnih člankov iz področja kmetijske tehnike v strokovnih revijah in časopisih. Sem soavtor poglavja o kmetijski tehniki v znanstveni monografiji »Koruza« izdani leta 2008.

Back