dr. Marjeta Čandek-Potokar

Oddelek za živinorejo živinoreja, kakovost živalskih proizvodov Raziskovalci +386 (0)1 280 51 24 meta.candek-potokar@kis.si
Back