Seminar Decentralizirana proizvodnja rastlinskega olja in njegova uporaba za različne namene

10.12.2014 ob 09:00

Laboratorij za kmetijsko tehniko, Grajska cesta 1, Loka pri Mengšu

Vabilo in prijavnica (pdf datoteka).

DECENTRALIZIRANA PROIZVODNJA RASTLINSKEGA OLJA IN NJEGOVA UPORABA ZA RAZLIČNE NAMENE

 sreda, 10. decembra 2014, z začetkom ob 9. uri

 

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE – ODDELEK ZA KMETIJSKO TEHNIKO IN ENERGETIKO

Laboratorij za kmetijsko strojništvo, Grajska cesta 1, Jablje,

Loka pri Mengšu, 1234 Mengeš

Rastlinska olja predstavljajo obliko uskladiščene  sončne energije s pomočjo naravnih procesov, ki se odvijajo v sami rastlini - oljnici.  Rastlinska olja se danes uporabljajo poleg tradicionalne vloge, ki jih imajo v prehrani tudi za farmacevtske, industrijske, energetske itn. namene. Rastlinsko olje se da proizvajati z enostavnim mehanskim procesom ekstrakcije na decentralizirani način. Decentralizirane proizvodne enote za stiskanje semena ogrščice lahko ekonomsko in okolju prijazno obratujejo, ker je njihova tehnična oprema in delovni proces čim bolj enostaven ter povezan z nizko porabo energije. Zelo pomembno je, da decentralizirana proizvodnja olja z mehansko ekstrakcijo semena ne obremenjuje okolja, ker ne potrebuje topil za ekstrakcijo, ni posebne toplotne obdelave ter ne nastaja odpadna voda (pri proizvodnji olja s pomočjo topil nastajajo velike količine odpadne vode). Zaradi enostavnosti proizvodnega procesa olja je tehnologija primerna tudi za družinske kmetije kot dopolnilna dejavnost. V mikro in majhnih podjetjih pa lahko predstavlja osnovno dejavnost.

Seminar »DECENTRALIZIRANA PROIZVODNJA RASTLINSKEGA OLJA IN NJEGOVA UPORABA ZA RAZLIČNE NAMENE« je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem kmetijstva in predelave, oziroma vsem uporabnikom, ki se v praksi srečujejo s problemi s tega področja. Seminar bo tudi mesto, kjer se bomo ponovno sestali strokovnjaki s tega področja  in izmenjali izkušnje. Zavedamo se namreč, da je  le z aktivnim vključevanjem udeležencev seminarja mogoče dosegati popoln uspeh seminarja in prenos znanja v prakso.

V sklopu demonstracije bo prikazano hladno stiskanje rastlinskega olja,  terensko vozilo, ki ga poganja rastlinsko olje, kogeneratorska enota na pogon z rastlinskim oljem  (istočasna proizvodnja električne in toplotne energije) ter  predstavljene komponente za predelavo dizelskih motorjev traktorjev in drugih  delovnih strojev ter osebnih in tovornih vozil!

Predavatelji:

dr. Viktor Jejčič, Kmetijski inštitut Slovenije – Oddelek za tehniko in energetiko, mag. Anton Godeša, Kmetijski inštitut Slovenije – Oddelek za tehniko in energetiko

Program:

900 – 915 Prijava

915 – 945             Olja in načini ekstrakcije rastlinskih olj,  dr. Viktor JEJČIČ

945 – 1045           Decentralizirana proizvodnja olja, dr. Viktor JEJČIČ

1045 – 1145         Predelava dizelskih motorjev za pogon na rastlinska olja, mag. Tone                                          GODEŠA

1145 – 1205         Odmor

1205 – 1235         Predstavitev stiskanja oljnic dr. Viktor JEJČIČ

1235 – 1300         Predstavitev vozila predelanega na rastlinsko olje in kogeneratorske enote                                   mag. Tone GODEŠA

1300 – 1330         Predstavitev podjetij in primerov dobre prakse

1330 – 1315         Razprava in zaključek seminarja        

 

Vsak udeleženec dobi brezplačno gradivo, prigrizek in osvežilne napitke.

Kraj dogodka: Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko, Grajska 1, Loka pri Mengšu, 1234 Mengeš

Rok prijave:

Prijave sprejemamo do 8.12.2014 oziroma do zapolnitve prostih mest!

Kotizacija za seminar znaša 15 EUR vključno z DDV. Kotizacijo nakažite na podračun pri UJP: 01100–6030348219, s sklicem na številko 00-10122014 in pripisom: Seminar proizvodnja olja, Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana. Potrdilo o plačilu prinesite na seminar. Kotizacijo bo možno plačati tudi na začetku seminarja.

Informacije:

Za dodatna pojasnila smo Vam na voljo vsak delavnik od 8.00 do 16.00 ure na tel. 01/280 52 62 int. 100 ali 102, fax: 280 52 55, E-mail: viktor.jejcic@kis.si; tomaz.poje@kis.si

 

 

     

Back