Mednarodni projekti

Seznam mednarodnih projektov:

 

KRAŠKI AGROTURIZEM (AGROTUR) – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 30021

Nosilec: dr. Klemen Lisjak

Sodelavci: dr. Andreja Vanzo, dr. Dejan Bavčar, dr. Franc Čuš, dr. Helena Baša Česnik, dr. Špela Velikonja Bolta, mag. Vida Žnidaršič Pongrac, Lucija Janeš, dr. Borut Vrščaj, Janez Sušin, dr. Marjeta Čandek Potokar, dr. Martin Škrlep, mag. Špela Modic, Vojko Škerlavaj

Trajanje 01.10.2011 – 30.09.2014

Več o projektu se nahaja na spletni strani www.agrotur.si

 

WINEPOLL; New technologies to detect, prevent and eradicate pollutants that cause 'musty taint' in wineries – Eurostar Eureka projekt

30024

Nosilec: Hamid Hosseini (BIOSINTEL, Španija)

Nosilec na KIS: dr. Klemen Lisjak

Sodelavci na KIS: dr. Helena Baša Česnik

Trajanje: 01.11.2012 – 01.11.2014

 

VISO: ovrednotenje obmejnih potencialov trajnostnega vinogradništva v verigi od pridelovalca do potrošnika – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija (17019)

Nosilec: dr. Michele Morgante (IGA – Associazione Istituto di Genomica Applicata)

Nosilec na KIS: dr. Klemen Lisjak

Sodelavci na KIS: dr. Andreja Vanzo, dr. Špela Velikonja Bolta, dr. Helena Baša Česnik, Lucija

Janeš

Trajanje: 01.11.2011 – 31.04.2014

 

Projekt PO POTEH ISTRSKE MALVAZIJE - 'MALVASIA TOURISTRA', Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška

Nosilec: Ninoslav Luk (Institut za poljoprivredu i turizam)

Sodelavci: dr. Klemen Lisjak, dr. Andreja Vanzo, dr. Dejan Bavčar

Trajanje: 01.03.2014 – 17.06.2015