Domači

Preučevanje mehanizmov odpornosti pri vrtni jagodi (Fragaria ananassa), fižolu (Phaseolus vulgaris) in papriki (Capsicum annuum) na glive iz rodu Colletotrichum – študije interakcije med rastlino in patogeno glivo J4-4187 (temeljni raziskovalni projekt)

Trajanje: 1. 7. 2011 - 30. 6. 2014

Nosilec: dr. Franci Štampar (BF)

Sodelavci: dr. Darinka Koron, dr. Alenka Munda, Metka Žerjav, Boštjan Saje

Izboljšanje kakovosti nanosa FFS in zmanjšanje drifta z uporabo šob in naprav z zmanjšanim zanašanjem V4-1404 (CRP projekt)

Trajanje: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2016

Nosilec: dr. Matej Stopar

Sodelavci: dr. Borut Vrščaj, mag. Tone Godeša, dr. Viktor Jejčič, dr. Andrej Simončič, dr. Robert Leskovšek, Janez Bergant, dr. Jure Kolarič

Tehnologija pridelave hrušk in češenj

V4-1409 (CRP projekt)

Trajanje: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2017

Nosilec: dr. Tatjana Unuk (FKBV)

Sodelavci: dr. Matej Stopar, dr. Jure Kolarič

Smernice pridelave namiznega grozdja v Sloveniji s ciljem povečanja samooskrbe

V4-1410 (CRP projekt)

Trajanje: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2017

Nosilec: dr. Denis Rusjan (BF)

Sodelavci: Radojko Pelengić, dr. Vršič Stanko, Andreja Škvarč