Barbara Grubar

univ. dipl. inž. agr. Plant Protection Department Virology Professionals +386 (0)1 280 52 63 barbara.grubar@kis.si

Work experiences

  • Od leta 2010 zaposlena na Kmetijskem inštitutu Slovenije,
  • Virološki laboratorij, Oddelek za varstvo rastlin.
  • Molekularna detekcija in identifikacija rastlinskih virusov.
Back