Aktualni projekti

ŠTUDIJ EPIDEMIOLOGIJE IN RAZNOLIKOSTI MIKROBNIH POVZROČITELJEV BOLEZNI RASTLIN (L4-5525)

Nosilka projekta: dr. Maja Ravnikar

Odgovorna raziskovalka na KIS: dr. Irena Mavrič Pleško

Trajanje projekta: 1. 10. 2013–30. 9. 2016

PREPREČITEV RASTI PATOGENIH GLIV V POMIVALNIH STROJIH (L4-5533)

Nosilec projekta: prof. dr. Gunde Cimerman

Odgovorni raziskovalec na KIS: dr. Hans Josef Schroers

Trajanje projekta: 1. 10. 2013–1. 10. 2016

Sodelujoče organizacije: KIS in Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov

GENOMSKI/TRANSKRIPTOMSKI PRISTOPI K INTERAKCIJAM GLIVAŠKODLJIVEC IN BIOTIČNEMU VARSTVU (J4-5527)

Nosilec projekta: dr. Hans Josef Schroers

Trajanje projekta: 1. 10. 2013–1. 10. 2016

Sodelujoče organizacije: BF

ODZIV RASTLINSKIH KORENIN IN MIKORIZNIH GLIV NA TALNO HIPOKSIJO (J4-5526)

Nosilka projekta: dr. Irena Maček

Odgovorni raziskovalec na KIS: dr. Hans Josef Schroers

Trajanje projekta: 1. 10. 2013–1. 10. 2016

Sodelujoče organizacije: BF

REŠEVANJE PROBLEMATIKE USTALJENIH KARANTENSKIH BOLEZNI SADNIH VRST PRUNUS SPP. ZA OHRANITEV PRIDELAVE (V4-1102)

Nosilka projekta: dr. Irena Mavrič Pleško

Trajanje projekta: 1. 10. 2011–30. 9. 2014

Sodelujoče organizacije: NIB in KVZ Nova Gorica

TRSNE RUMENICE: METODE ZGODNJEGA ODKRIVANJA IN OBVLADOVANJA (V4-1103)

Nosilka projekta: dr. Marina Dermastia (NIB)

Odgovorni raziskovalec na KIS: Matej Knapič

Trajanje projekta: 1. 10. 2011–30. 9. 2014

Sodelujoče organizacije: KIS in IHPS

FP7-KBBE-2010: PURE: PESTICIDE USE-AND-RISK REDUCTION IN EUROPEAN FARMING SYSTEMS WITH INTEGRATED PEST MANAGEMENT (Grant agreement: no: 265865)

Nosilec projekta: INRA

Odgovorni raziskovalec na KIS: dr. Gregor Urek

Trajanje projekta: 1. 3. 2011–1. 3. 2015

Sodelujoče organizacije: 21 inštitucij iz držav EU

FP7: CROPSUSTAIN: INTEGRATED APPROACHES FOR SUSTAINABLE CROP PRODUCTION IN SLOVENIA: RESISTING GLOBAL CHANGES (Grant agreement no: 316205)

Nosilec projekta: KIS

Koordinator projekta: dr. Gregor Urek

Trajanje projekta: 1. 10. 2012–1. 3. 2016

Sodelujoče organizacije: 5 partnerskih inštitucij: JKI, INRA,JHI, EBI, DSMZ

Core-organic II: INTEGRATION OF PLANT RESISTANCE, CROPPING PRACTICES, AND BIOCONTROL AGENTS FOR ENHANCING DISEASE MANAGEMENT, YIELD EFFICIENCY, AND BIODIVERSITY IN ORGANIC EUROPEAN VINEYARDS (VineMan.org)

Nosilec: V. Rossi, Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Italy

Odgovorni raziskovalec na KIS: dr. Hans Josef Schroers

Trajanje projekta: 1. 1. 2012–31. 12. 2014

EUPHRESCO: POPULACIJSKA DINAMIKA VRST MELOIDOGYNE SPP. (Melopop)

Nosilec: Loes de Nijs, PPS Wageningen, Nizozemska

Odgovorni raziskovalec na KIS: dr. Saša Širca

Trajanje projekta: 1. 11. 2013–31. 10. 2015

COST: STRATEGIJE ZA TRAJNOSTNO ODPORNOST PROTI ŠIROKEMU SPEKTRU RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV (COST FA1208)

Nosilec: Dr. Thomas Kroj, INRA UMR-BGPI TA A-54/K Campus International de Baillarguet 34398 Montpellier France

Odgovorni raziskovalec na KIS: dr. Saša Širca

Trajanje projekta: 18. 4. 2013–18. 4. 2017

IDENTIFIKACIJA I MOLEKULARNA KARAKTERIZACIJA VIRUSA VINOVE LOZE I SITNOG VOĆA U CRNOJ GORI

Nosilka projekta: dr. Jelena Zindović

Odgovorna raziskovalka na KIS: dr. Mojca Viršček Marn

Trajanje projekta:11. 4. 2012–30. 11. 2015