dr. Irena Mavrič-Pleško

Oddelek za varstvo rastlin virologija Raziskovalci +386 (0)1 280 52 02 irena.mavricplesko@kis.si

Short CV

Irena Mavrič Pleško, doktorica mikrobioloških znanosti in višja znanstvena sodelavka, je opravila doktorski študij mikrobiologije na Biotehniški fakulteti in medicinski fakulteti v Ljubljani.

Irena Mavrič Pleško je vodja CRP projekta 'Reševanje problematike ustaljenih karantenskih bolezni sadnih vrst Prunus spp. za ohranitev pridelave', ter dveh že zaključenih raziskovalnih projektov. Poleg tega je članica programske skupine Agrobiodiverziteta in sodeluje še na več drugih projektih in nalogah. Opravlja tudi strokovno in raziskovalno delo na Strokovnih nalogah s področja varstva rastlin, ki jih financira MKO, kjer je nosilka treh nalog: laboratorijske analize virusov in viroidov, razvoj in vpeljava diagnostike in posebni program ugotavljanja navzočnosti virusa obročkaste pegavosti paradižnika (Tomato ringspot nepovirus - ToRSV). Je vodja delovnega sklopa Tehnološka modernizacija raziskovalnih kapacitet in članica upravljalskega odbora FP7 projekta Cropsustain.

 

Je soavtorica dveh novih slovenskih sort krompirja, KIS Krka in KIS Vipava.

 

Bila je somentorica ene diplomske naloge, sodeluje pa tudi pri praktičnem usposabljanju študentov, predvsem študentov agronomije.

 

Sodelovala je pri organizaciji dveh kongresov:

3rd Conference of the International Working Group for Legume and Vegetable Viruses (IWGVV), Ljubljana, 2008

11. Slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Bled, 2013.

Scientific area and expert work

 • Raziskave rastlinskih virusov in viroidov, z uporabo transmisijske elektronske mikroskopije, bioloških testov, seroloških tehnik in predvsem metod molekulske biologije.
 • Študije interakcij med virusi, njihovimi prenašalci in gostiteljskimi rastlinami.
 • Razvoj metod za detekcijo in identifikacijo virusov in viroidov.
 • Študije izražanja genov v procesu odpadanja plodičev pri jablani

Achievements and awards

 • FP7 Project WP leader (WP4 leader of the CropSustaIn Project, FP7-REGPOT 2012-2016)
 • Organizer of the 11th Slovenian Conference on Plant Protection with International  Participation, Bled, Slovenia, March 5th-6th 2013

Memberships

 • DVRS – Plant Protection Society of Slovenia
 • ICVG
 • ICVF
 • IWGLVV
 • Slovensko društvo za biologijo rastlin

Selected publications

 • DOLNIČAR, Peter, MAVRIČ PLEŠKO, Irena, MEGLIČ, Vladimir. Long-term cold storage suppress the development of tuber necrosis caused by PVY-NTN. American journal of potato research, 2011, issue 4, vol. 88, str. 318-323, doi: 10.1007/s12230-011-9196-1.
 • PETRZIK, Karel, PŘIBYLOVÁ, Jaroslava, MAVRIČ PLEŠKO, Irena, ŠPAK, Josef. Complete genome sequences of blueberry red ringspot virus (Caulimoviridae) isolates from the Czech republic and Slovenia. Arch. virol., 2011, no. 10, vol. 156, str. 1901-1903, doi: 10.1007/s00705-010-1077-x.
 • KOLARIČ, Jure, MAVRIČ PLEŠKO, Irena, TOJNKO, Stanislav, STOPAR, Matej. Apple fruitlet ethylene evolution and MdACO1, MdACS5A, and MdACS5B expression after application of naphthaleneacetic acid, 6-benzyladenine, Ethephon, or shading. HortScience., 2011, vol. 46, no. 10, str. 1381-1386.
 • VERHOEVEN, J.Th.J., HÜNER, L., VIRŠČEK MARN, Mojca, MAVRIČ PLEŠKO, Irena, ROENHORST, J.W. Mechanical transmission of Potato spindle tuber viroid between plants of Brugmansia suaveoles, Solanum jasminoides and potatoes and tomatoes. Eur. j. plant pathol., 2010, vol. 128, no. 4, str. 417-421, doi: 10.1007/s10658-010-9675-0.
 • MAVRIČ PLEŠKO, Irena, VIRŠČEK MARN, Mojca, ŠIRCA, Saša, UREK, Gregor. Biological, serological and molecular characterisation of Raspberry bushy dwarf virus from grapevine and its detection in the nematode Longidorus juvenilis. Eur. j. plant pathol., 2009, vol. 123, nr. 3, str. 261-268, doi: 10.1007/s10658-008-9362-6.
Back