Eva Praprotnik

mag. varstva narave Plant Protection Department entomologija, molekularna biologija, rastlinska fiziologija, mikrobiologija, biotehnologija, IVR Researchers +386 (0)1 280 52 51 eva.praprotnik@kis.si
Back