dr. Janja Lamovšek

univ. dipl. mikrobiol. Plant Protection Department Bacteriology Researchers +386 (0)1 280 52 00 janja.lamovsek@kis.si

Work experiences

  • 2007 - 2009          Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin: tehnična sodelavka .
  • 2009 -                   Mlada raziskovalka na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin

Professional training

Dodiplomski študij: Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Medoddelčni študij mikrobiologije; diplomsko delo: Osmotske volumske spremembe humanega eritrocita zaradi vpliva Hg2+, Pb2+ in Cd2+ na delovanje membranskih kanalčkov (mentor: prof. dr. Gojmir Lahajnar) (2007).

Short CV

Po diplomi na Biotehniški Fakulteti Univerze v Ljubljani (Medoddelčni študij mikrobiologije; diplomsko delo: Osmotske volumske spremembe humanega eritrocita zaradi vpliva Hg2+, Pb2+ in Cd2+ na delovanje membranskih kanalčkov (mentor: prof. dr. Gojmir Lahajnar), 2007), sem se zaposlila na Kmetijskem inštitutu Slovenije kot tehnična sodelavka v diagnostiki škodljivih organizmov (viroidi, virusi in bakterije). Leta 2009 sem se vpisala na doktorski študij Bioznanosti smer agronomija (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani). Od takrat preučujem medsebojne odnose med ogorčico koreninskih šišk (Meloidogyne ethiopica), bakterijo Agrobacterium tumefacinens in njuno gostiteljsko rastlino. Sodelovala sem tudi z oddelkoma za nematologijo in virologijo v študijah genetske raznolikosti.

Scientific area and expert work

  • Bakteriologija (diagnostika raka koreninskega vratu, Agrobacterium spp.); botanika (obrambni odziv rastline).

Memberships

  • SBD – Slovensko biokemijsko društvo
  • SMD –  Slovensko mikrobiološko društvo
Back