dr. Uroš Žibrat

Dr. Sc. Env., univ. dipl. biol. Oddelek za varstvo rastlin zaznavanje na daljavo, strojno učenje, biostatistika Raziskovalci +386 (0)1 280 52 04 uros.zibrat@kis.si

Work experiences

 • 2004                       Center za kartografijo favne in flore Slovenije ter Prirodoslovni muzej Slovenije. Projekt: Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja Natura 2000: Netopirji (Chiroptera).
 • 2005–2008           Center za kartografijo favne in flore Slovenije. Projekt: Atlas faunae et florae Sloveniae 2: Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije.
 • 2007–2008           Naravoslovna fakulteta, Paris-Lodron Univerza v Salzburgu in Institut für Gewässerökologie, Fischereibiologie und Seenkunde, Avstrija. Projekt: Why we should fret about a fish's taste: investigations of a cestod (Triaenophorus crassus) epidemic in Arctic charr (Salvelinus alpinus).
 • 2008–2012           Oddelek za raziskovanje sladkovodnih in kopenskih ekosistemov. Nacionalni inštitut za biologijo, Slovenija. Mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju.
 • 2012–                    Inštitut za telemedicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru. Metodološki vodja projekta Oddaljeno spremljanje bolnikov s srčnim popuščanjem.
 • 2013–                    Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin.

Short CV

Diplomiral sem na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, doktoriral pa na Fakulteti za podplomski študij Univerze v Novi Gorici. Moja poglavitna raziskovalna področja so zaznavanje na daljavo (multi in hiperspektralno), biodiverziteta, limnologija in ekologija invazivnih vrst. Večino analiz opravljam v odprokodnih programskih okoljih R, Python, Weka in DeXi. V prihodnje bom pričel uporabljati tudi programsko okolje IDL. Veliko časa namenjam tudi avtomatizaciji procesov in izvedbi čim večje uporabnosti modelov za vse deležnike.

Scientific area and expert work

Zaznavanje na daljavo, strojno učenje, biostatistika, decision support sistemi, ekološko modeliranje, limnologija, biodiverziteta, ekologija invazivnih vrst.

Achievements and awards

 • 2008–2012      Program mladih raziskovalcev, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • 2009                Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
 • 2011    Najboljše predavanje. 11th International conference on copepoda, Merida, Mexico

Memberships

 • DVRS – Društvo za varstvo rastlin
 • EMN – European Mycological Network

Selected publications

 • BRANCELJ, Anton, ŽIBRAT, Uroš, MEZEK, Tadej, REJEC BRANCELJ, Irena, DUMONT, Henri. Consecutive earthquakes temporarily restructured the zooplankton community in an Alpine Lake. Ann. Limnol., 2012, vol. 48, 113-123.
 • MORI, Nataša, SIMČIČ, Tatjana, ŽIBRAT, Uroš, BRANCELJ, Anton. The role of river flow dynamics and food availability in structuring hyporheic microcrustacean assemblages : a reach scale study. Fundam. appl. limnol., 2012, vol. 180, no. 4, 335-349.
 • BOUFANA, Belgees, ŽIBRAT, Uroš, JEHLE, Robert, CRAIG, Philip S., GASSNER, Hubert, SCHABETSBERGER, Robert. Differential diagnosis of Triaenophorus crassus and T. nodulosus experimental infection in Cyclops abyssorum praealpinus (Copepoda) from the Alpine Lake Grundlsee (Austria) using PCR-RFLP. Parasitol. res. (1987, Print), 2011, vol. 109, no. 3, 745-750.
 • LUKANČIČ, Simon, ŽIBRAT, Uroš, MEZEK, Tadej, JEREBIC, Andreja, SIMČIČ, Tatjana, BRANCELJ, Anton. Effects of exposing two non-target crustacean species, Asellus aquaticus L., and Gammarus fossarum Koch., to atrazine and imidacloprid. Bull. environ. contam. toxicol., 2010, issue 1, vol. 84, 85-90.
 • LUKANČIČ, Simon, ŽIBRAT, Uroš, MEZEK, Tadej, JEREBIC, Andreja, SIMČIČ, Tatjana, BRANCELJ, Anton. A new method for early assessment of effects of exposing two non-target crustacean species, Asellus aquaticus and Gammarus fossarum, to pesticides, a laboratory study. Toxicol. ind. health, 2010, vol. 26, no. 4, 217-228.
Back