mag. Meta Urbančič-Zemljič

univ. dipl. inž. agr. Oddelek za varstvo rastlin varstvo rastlin, prognoza, fitopatologija Strokovni sodelavci +386 (0)1 280 52 00 marjeta.zemljic@kis.si

Work experiences

1992 - dalje: Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin

Short CV

Od leta 1992 sem zaposlena na Kmetijskem inštitutu Slovenije, na Oddelku za varstvo rastlin, kjer sem vključena v strokovno in raziskovalno delo na področju varstva poljščin in vrtnin pred škodljivimi organizmi. V začetnem obdobju sem se ukvarjala predvsem z varstvom rastlin pred pleveli, sedaj pa zlasti s spremljanjem in napovedovanjem pojavov gospodarsko pomembnih bolezni in škodljivcev, kot pomembnim členom integriranega varstva rastlin. Svetujem glede ukrepov varstva rastlin in sodelujem pri poskusih za ugotavljanje učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev. Sodelujem tudi pri uradnih spremljanjih karantenskih in drugih škodljivih organizmov v Sloveniji.

Scientific area and expert work

  • opazovalno napovedovalna dejavnost za varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi
  • ugotavljanje biološke učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev
  • ugotavljanje odpornosti škodljivih organizmov na fitofarmacevtska sredstva
  • analiza tveganja zaradi rabe fitofarmacevtskih sredstev
  • integrirano varstvo rastlin

Memberships

DVRS – Društvo za varstvo rastlin Slovenije

Selected publications

Back