Delavnica Priprava analize tveganja in poročanje ob najdbah škodljivih organizmov rastlin

17.12.2014 ob 09:00

Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, Ljubljana

Delavnico organizira Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije.

Prijave pošljite do 15. decembra 2014 na naslov a.zupancic@gov.si (ga. Alenka Zupančič).

Vabilo in program delavnice

Back