Tečaj obnovitvenega usposabljanja za FFS svetovalce

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana

ZARADI PREMAJHNEGA ŠTEVILA PRIJAV JE  2. 12. 2014 TEČAJ ODPOVEDAN. NOV TERMIN BO OBLJAVLJEN NAKNADNO. ZAHVALJUJEMO SE ZA RAZUMEVANJE.

---------

Obvestilo o tečajih obnovitvenega usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih za svetovalce.

Organiziramo dva tečaja obnovitvenega usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih:

  • Prvi tečaj bo organiziran 20. novembra  2014  s pričetkom ob 9. uri.
  • Drugi tečaj bo organiziran 2. decembra 2014 s pričetkom ob 9. uri.

Tečaja bosta v dvorani Kmetijskega inštituta Slovenije (Paviljon 2000, II nadstropje), Hacquetova ulica 17, Ljubljana.

Na tečaj se prijavite s prijavnico, dosegljivo na spletni strani www.kis.si. Izpolnjeno prijavnico pošljete po pošti na naslov: Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin (ga. Danica Dobrovoljc), Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana ali po faxu št: 01 28 05 255. Prijavnico lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: dani.dobrovoljc@kis.si ali oddate v tajništvu Oddelka za varstvo rastlin na Hacquetovi ulici 17 v Ljubljani.

Prijave na prvi tečaj obnovitvenega usposabljanja sprejemamo do vključno 10. novembra 2014, na drugi tečaj pa do vključno 17. novembra 2014.

Na tečaj prinesite veljavno izkaznico.

Kontaktni osebi:

Cena tečaja je 60 € + 22% DDV = 73,20 €

E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS

Stroške tečaja je potrebno poravnati najkasneje dva dni pred obiskom tečaja z nakazilom na transakcijski račun Kmetijskega inštituta Slovenije št. SI5601100-6030348219, sklic: 15900, namen plačila: tečaj FFS – ime in priimek.

V primeru premajhnega števila prijav (manj kot 10 udeležencev) si pridržujemo pravico do odpovedi tečaja.

Back