Trial Collection Plantation of Berries

Poskusni nasad jagodičja na Brdu pri Lukovici je bil zasajen v sedemdesetih letih. Predhodno so se poskusi na jagodičju izvajali na vrtu Kmetijskega inštituta Slovenije, v sklopu arboretuma Volčji potok in pri posameznih pridelovalcih jagodičja po Sloveniji. V poskusnem sadovnjaku na Brdu pri Lukovici imamo posajenih več kot 270 različnih sort, selekcij in tipov jagodičastih sadnih vrst kot so jagode, maline, robide, ribeze, kosmulje, ameriške borovnice, križance med posameznimi jagodičastimi sadnimi vrstami in manj poznane jagodičaste sadne vrste kot so aronija, goji, rakitovec, dren, šmarna hrušica ... V nasadu izvajamo tehnološke poskuse in preizkušamo nove sorte različnih jagodičastih sadnih vrst. V letu 2014 v nasadu poteka poskus preizkušanja različnih substratov v primerjavi z rastlinskim in živalskim bioogljem; vpliv prikrajševanja poganjkov dvakrat rodnih malin na čas zorenja in optimizacijo mineralnih tal za gojenje ameriških borovnic.