Trial Collection Plantation of Blueberries

Kolekcijsko poskusni nasad ameriških borovnic deluje na obstoječi lokaciji Drenov grič od leta 1986. Prvi poskusni nasad je bil na Ljubljanskem barju posajen leta 1962, na lokaciji med Bevkami in Lesnim brdom. Današnji nasad obsega 2,5 ha površine. V kolekciji je posajeno preko 70 sort, selekcij in križancev ameriških borovnic. V nasadu izvajamo različne tehnološke poskuse in preizkušamo nove sorte.