Obvestila za varstvo rastlin

Okuženi listi so vir okužb za prihodnje leto

Okuženi listi so vir okužb za prihodnje leto

Rane, ki nastanejo ob odpadanju listja, so vstopna mesta za listno luknjičavost koščičarjev

Rane, ki nastanejo ob odpadanju listja, so vstopna mesta za listno luknjičavost koščičarjev

Znamenja naleta porove zavrtalke

Znamenja naleta porove zavrtalke

Ličinka repne grizlice

Ličinka repne grizlice

Kapusov ščitkar v različnih razvojnih stadijih na spodnji strani listov ohrovta

Kapusov ščitkar v različnih razvojnih stadijih na spodnji strani listov ohrovta

Glive sajavosti na brstičnem ohrovtu, napadenim s kapusovim ščitkarjem

Glive sajavosti na brstičnem ohrovtu, napadenim s kapusovim ščitkarjem

Pepelovka na korenju

Pepelovka na korenju

Gosenica kapusove sovke

Gosenica kapusove sovke

Črna pegavost jablan

Črna pegavost jablan

Zelene grozdne jagode okužene z oidijem vinske trte

Zelene grozdne jagode okužene z oidijem vinske trte

Listi fižola - poškodbe zaradi pršic

Listi fižola - poškodbe zaradi pršic

Orehova muha

Orehova muha

Plodovi ameriških borovnic spremenjeni v mumije

Plodovi ameriških borovnic spremenjeni v mumije

Pepelovka na bučah

Pepelovka na bučah

Plodova vinska mušica na malini

Plodova vinska mušica na malini

Peronospora na listih vinske trte

Peronospora na listih vinske trte

Kumarna plesen

Kumarna plesen

Črna listna pegavost krompirja

Črna listna pegavost krompirja

Poškodbe na papriki zaradi pršic

Poškodbe na papriki zaradi pršic

Kapusov ščitkar na ohrovtu

Kapusov ščitkar na ohrovtu

Poškodbe na kapusnicah zaradi bolhačev

Poškodbe na kapusnicah zaradi bolhačev

Past za plodovo vinsko mušico

Past za plodovo vinsko mušico

Ličinke kaparjev migrirajo na liste

Ličinke kaparjev migrirajo na liste

Ličinke kaparjev na ameriških borovnicah

Ličinke kaparjev na ameriških borovnicah

Znamenja napada jagodove pršice

Znamenja napada jagodove pršice

Peronospora na mladem grozdiču

Peronospora na mladem grozdiču

Stenica na jajčevcu

Stenica na jajčevcu

Stenica na brokoliju

Stenica na brokoliju

Samec plodove vinske mušice z značilnima lisama na krilih

Samec plodove vinske mušice z značilnima lisama na krilih

Plodiči jabolk objedeni od hroščev

Plodiči jabolk objedeni od hroščev

Čebulna plesen

Čebulna plesen

Kapusova plesen na listih brokolija

Kapusova plesen na listih brokolija

Gosenice kapusovega belina

Gosenice kapusovega belina

Luknjičavost koščičarjev na višnjah

Luknjičavost koščičarjev na višnjah

Mravlje in listne uši na jablanovih listih

Mravlje in listne uši na jablanovih listih

Posevek ječmena v fazi klasenja

Posevek ječmena v fazi klasenja

16. oktober 2017

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

Z nižanjem temperatur in krajšanjem dneva rastline zaključujejo z rastjo. Zaradi ran, ki se tvorijo ob odpadanju listja, so koščičarji v tem obdobju izpostavljeni nekaterim okužbam lesa in brstov.

Okužbe brstov z glivo, povzročiteljico listne luknjičavosti koščičarjev povzroča njihovo propadanje in slabše obraščanje drevja.

Za varstvo vseh koščičarjev priporočamo uporabo pripravka Cuprablau Z 35 WP ali Champion 50 WG,  dvakrat v obdobju odpadanja listja. Prvič, ko odpade polovica listja in še enkrat potem, ko je odpadlo vse listje. Za varstvo breskev lahko uporabite tudi pripravek Biotip bakrov fungicid plus ali Nordox 75 WG.  Za varstvo breskev in sliv pred breskovim rakom in ožigom breskove skorje priporočamo uporabo pripravka Topsin M ali Delan 700 WG.

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Zaradi spomladanske pozebe je bilo v marsikaterem nasadu pečkarjev varstvo nekoliko zapostavljeno. Na terenu opažamo precej sekundarnih okužb listov s škrlupom in tudi drugimi glivičnimi obolenji. Za zmanjševanje infekcijskega potenciala v prihodnjem letu priporočamo, da ob odpadanju listja nasade poškropite s 3 % raztopino uree. Priporočamo tudi, da listje iz vrstnega prostora zgrabite v medvrstni prostor in ga zmulčite. S tem boste bistveno pospešili njegov razkroj in vplivali na manjši infekcijski potencial za prihodnje leto.

Za varstvo pred glivičnimi in bakterijskimi boleznimi kot so gniloba koreninskega vratu, jablanov rak in hrušev ožig je v jesenskem obdobju priporočljiva tudi raba bakrovih fungicidov kot so Biotip bakrov fungicid plus, Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35WP ali Cuprablau Z 35WG.

OBVESTILO O VARSTVU KOSTANJA

Letošnja jesen je ugodna za zorenje kostanja. Plodovi so večinoma zdravi in brez znamenj okužb z glivo, povzročiteljico rjavenja plodov kostanja. Kljub odstotnosti znamenj pa so analize pokazale okuženost  plodov. Ker za varstvo pred to boleznijo v Sloveniji še nimamo registriranih fungicidov, je priporočljivo iz nasadov odstranjevati ježice, na katerih se gliva ohranja. Ježice zberete na kup in sežgete, lahko jih tudi zakopljete ali kompostirate. V primeru kompostiranja je pomembno, da se to izvaja izven nasada.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

22. september 2017

DRUGI ROD POROVE ZAVRTALKE

Pri pridelavi jesenskih čebulnic bodite pozorni na drugi rod porove zavrtalke. Kjer razmere dopuščajo lahko muham preprečite dostop do rastlin z uporabo prekrivk. Kjer pa to ni možno je priporočljivo spremljanje začetka naleta muhe. Da gre za tega škodljivca najlažje ugotovite po drobnih, belih pegicah nanizanih v vrsto, ki jih najdete na listih rastlin. Približno teden dni po pojavu prvih znamenj je treba izvajati kemično zatiranje. V nekaterih čebulnicah je registriran pripravek Perfekthion. Določeno stransko delovanje na porovo zavrtalko lahko pričakujete tudi pri zatiranju resarjev s pripravkom Laser 240 SC.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

15. september 2017

OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE STRNIŠČNE REPE

Pridelovalce strniščne repe opozarjamo, da so se v nekaterih posevkih začele pojavljati ličinke repne grizlice, ki objedajo liste. Ličinke (pagosenice) so črne barve in jih najdemo najprej na spodnji strani listov. So zelo požrešne in lahko ob močnem napadu v nekaj dneh popolnoma uničijo listno maso. Spremljajte tudi morebitne pojave gosenic belinov in raznih sovk. Priporočamo redno in natančno pregledovanje posevkov. V primeru močnejšega napada lahko škodljivce zatirate z insekticidom. Okvirni prag zatiranja je ena ličinka na eno do dve rastlini. V repi je za zatiranje grizočih škodljivcev registriran insekticid Karate zeon 5 CS. Za zatiranje raznih gosenic pa lahko uporabite tudi biološki pripravek Lepinox plus.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

4. september 2017

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

 

Za varstvo poznih sort jablan pred škrlupom in skladiščnimi boleznimi lahko uporabite pripravke kot so L Geoxe (karenca 3 dni), Bellis (karenca 7 dni), ali Luna experience (karenca 14 dni). V ekološki pridelavi lahko uporabite pripravek Vitisan (karenca 1 dan). Omenjeni pripravki sočasno delujejo tudi na različne listne pegavosti, ki povzročajo prezgodnje odpadanje listov in slabše dozorevanje plodov.

OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE VRTNIN

 

Kapusov ščitkar (Aleyrodes proletella) ali kapusova bela mušica je znan škodljivec križnic. Pri nas v preteklosti ni povzročal pomembnejših škod, razen na Primorskem, zadnja leta pa se tudi v celinskem delu Slovenije pojavlja bolj množično. Letos opažamo številčne populacije kapusovega ščitkarja na raznih križnicah, predvsem na ohrovtu, brstičnem ohrovtu, cvetači, brokoliju ter na mladih rastlinah črne redkve in na repi. Škodljivec je nadležen predvsem pri pridelavi zelenjadnic z dolgo rastno dobo, ki ostanejo na poljih še pozno v jeseni, kot so npr. brstični ohrovt, glavnati ohrovt in razni tipi listnatega ohrovta. Ščitkarji sesajo liste, še bolj pomembna pa je škoda, ki jo povzročijo zaradi izločanja medene rose, na katero se naselijo glive sajavosti. Napadene rastline izgledajo umazane in so tržno manj zanimive.

Kapusov ščitkar se nahaja pretežno na spodnji strani listov, zato je dobro zavarovan pred zunanjimi vplivi in ga tudi z insekticidi težko dosežemo. Zatirati ga je treba dovolj zgodaj, ko so populacije še majhne in ob tem poskrbeti za dober nanos škropiva na spodnjo stran listov. Za nujne primere je bil do konca avgusta dovoljen insekticid Movento, sedaj pa je možno uporabiti samo še pripravek Karis 10 CS ali Karate zeon 5 CS. Pri pridelavi repe in črne redkve se kapusov ščitkar navadno ne namnoži do te mere, da bi povzročal škodo na pridelku.

 

 

21. avgust 2017

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Za zaključna škropljenja nasadov pečkatega sadja priporočamo rabo pripravkov, ki poleg škrlupa zatirajo tudi skladiščne bolezni in različne pegavosti. Za širjenje pegavosti zadostujejo že močne rose, ki so v poznem poletnem času pogoste. Primerni pripravki so Luna experience (karenca 14 dni), Bellis (karenca 7 dni), Geoxe (karenca 3 dni) ali sredstvo Vitisan (karenca 1 dan), ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

V nasadih s pridelkom v toplejših legah, kjer opažate visoke ulove jabolčnega zavijača, še obstaja nevarnost, da pride do črvivosti plodov. Za zatiranje jabolčnega zavijača in drugih zavijačev v tem času priporočamo rabo bioloških pripravkov kot so Madex max, Carpovirusine, Lepinox plus ali Delfin WG. Lahko uporabite tudi katerega od pripravkov s kratko karenco (7 dni) kot je Delegate, Affirm ali Steward.

Pri izbiri sredstev za varstvo rastlin bodite v tem času še posebej pozorni na karenčne dobe in število uporab v eni sezoni!

Pri rabi insekticidov pazite na čebele! Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

7. avgust 2017

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Pozne sorte jablan in hrušk je še naprej potrebno varovati pred okužbami s škrlupom in nekaterimi drugimi glivičnimi obolenji s pripravki kot so Merpan 80 WDG (karenca pripravka je 28 dni), Scab 80 WG (21 dni), Scab 480 SC (21 dni), Orthocide 80 WG (28 dni) ali Thiram 80 WG (35 dni). Za varstvo zgodnejših sort pred skladiščnimi boleznimi pa je v tem času primernejša uporaba sredstev kot so Luna experience (14 dni), Bellis (7 dni), Geoxe (3 dni) ali sredstvo Vitisan (1 dan), ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Razmaki med škropljenji naj bodo dolgi od 10 do 14 dni, razen v primerih, ko pade več kot 30 mm padavin ali v primeru neurij s točo in je potrebno fungicidno oblogo obnoviti takoj.

Ulovi druge generacije jabolčnega zavijača so razmeroma visoki. Sadjarjem priporočamo, da nasade poznih sort še naprej varujete pred jabolčnim zavijačem. 10 do 14 dni po zadnji uporabi insekticida za zatiranje škodljivca lahko uporabite insekticid Runner (14 dni) ali Affirm (7 dni). Ekološki sadjarji lahko za varstvo uporabite pripravka kot sta Madex max ali Carpovirusine v kombinaciji s pripravkom kot je Lepinox plus ali Delfin WG. Razen pripravka Carpovirusine, ki ima 3 dni karence, so virusni in bakterijski pripravki brez karence.

Pri izbiri pripravkov za varstvo bodite v tem času še posebno pozorni na karenčne dobe!

Pri rabi insekticidov pazite na čebele! Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

V vinogradih kjer ne načrtujete zgodnjih trgatev lahko vinsko trto še vedno zavarujete pred okužbami s peronosporo. Škropljenje je smiselno opraviti predvsem pri poznih sortah in v vinogradih kjer ste imeli letos več težav z obvladovanjem te bolezni. Za zaključno škropljenje svetujemo uporabo enega od registriranih bakrovih pripravkov kot so Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z Ultra WP, Cuproxat, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG. Lahko uporabite tudi katerega od drugih pripravkov s kontaktnim delovanjem ter kratko karenčno dobo kot so Mildicut (21 dni karence), Amaline flow, Electis 75 WG, Dithane DG NeoTec, Dithane M-45, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG (vsi 28 dni karence).

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov! Pri izbiri pripravkov bodite pozorni na dosledno upoštevanje karenčnih dob!

 

OBVESTILO O VARSTVU VRTNIN

 

Obvestilo o varstvu vrtnin pred pepelovkami

 

Sedanje vremenske razmere so še vedno ugodne za širjenje pepelovk bučnic in kobulnic. Bolezen prepoznamo po belo sivi prevleki na zgornji strani listov, ki v optimalnih pogojih preraste celo listno površino. Priporočamo redno pregledovanje rastlin. Za varstvo buč, bučk, kumar, dinj in lubenic na prostem lahko uporabite pripravke: Duaxo koncentrat, Duaxo sprej, Score 250 EC, Systhane 20 EW, Vindex 80 WG ali Ortiva, slednjo se sme pri kumarah in dinjah uporabljati tudi v zavarovanem prostoru. Pri ekološki pridelavi lahko uporabite pripravek AQ-10, Vitisan ali Serenade ASO ali katerega od pripravkov na osnovi žvepla kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol SC, Microthiol Special, Pepelin WG in Thiovit Jet. V zavarovanih prostorih je dovoljena uporaba pripravkov Topas 100 EC, Topaze, Vitisan, Serenade ASO in Systhane 20 EW.

 

Na korenju ponekod opažamo močnejši pojav pepelaste plesni. Za zatiranje pepelovke kobulnic uporabite pripravek Luna Experience, Ortiva, Serenade ASO in Signum.

 

Obvestilo o varstvu paradižnika v zavarovanih prostorih

V zavarovanih prostorih se na paradižniku pojavlja rastlinjakov ščitkar. Za zatiranje lahko uporabite piretrinske pripravke: Bio Plantella Flora Kenyatox verde, Biotip floral, Biotip ubij me nežno plus ali katerega izmed sistemičnih insekticidov kot so Chess 50 WG, Confidor 70 WG, Harpun ali Kohinor SL 200. V ekološki pridelavi sta poleg piretrinskih pripravkov za zatiranje ščitkarja na paradižniku registrirana še Naturalis ter Neemazal – T/S.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

31. julij 2017

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

V jablanovih in hruševih nasadih nadaljujte z izvajanjem preventivnega varstva z uporabo enega izmed dotikalnih fungicidov. Škropljenje ponavljajte na 10 do 14 dni, razen v primeru obilnih padavin (nad 30 mm) takrat je potrebno fungicidno oblogo obnoviti. V primeru pojava neurij s točo uporabite pripravek na osnovi a.s. kaptan ali tiram. Škropilni brozgi za varstvo pred jablanovo pepelovko vedno dodajte žveplov pripravek. Žveplovi pripravki tudi zavirajo širjenje pršic. Ob izvajanju poletne rezi, dosledno izrezujte plesnive poganjke in jih odstranjujte iz nasada.

V nasadih kjer varstvo pred zavijačem ni bilo izvajano se že pojavlja odpadanje plodičev kot posledica napada jabolčnega zavijača. Ulovi jabolčnega zavijača na feromonskih vabah so še naprej razmeroma visoki. Približno dva tedna po zadnjem škropljenju proti jabolčnemu zavijaču je potrebno zatiranje ponoviti z enim izmed insekticidov kot so Imidan 50 WG, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG, Steward ali Calypso SC 480. Omenjenim insekticidom lahko dodate tudi virusni pripravek Madex max ali Carpovirusine za omejevanje populacije jabolčnega zavijača.

Ekološki sadjarji lahko za zatiranje jabolčnega zavijača in zavijačev lupine sadja uporabite pripravka kot sta Madex max, Carpovirusine na osnovi virusa granuloze v kombinaciji s pripravkom na osnovi Bacillus thuringensis kot je Lepinox plus ali Delfin WG. Upoštevajte, da je delovanje teh pripravkov pri visokih temperaturah in močnem sončnem sevanju razmeroma kratko.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO

Nekoliko nižje temperature in pogoste padavine so ugodne za razvoj plodove vinske mušice. Prisotnost plodove vinske mušice smo sedaj zabeležili že na več lokacijah po Sloveniji. Plodova vinska mušica povzroča škodo oziroma se razmnožuje na mnogih samoniklih in gojenih sadnih vrstah kot so ameriška borovnica, višnja, češnja, marelica, breskev, sliva, malina, robida, kosmulja, ribez, josta, jagoda, črn trn, bezeg, cibore, gozdna borovnica, oreh, bršljan, murva, šmarna hrušica, dren, vinska trta, goji jagoda. Samica mušice z leglico odloži jajčece v plod. Iz jajčeca se izleže žerka katera nato izjeda plod. Napadene plodove prepoznamo po tem, da so zmehčani, če jih stisnemo se izcedi sok, v plodu lahko najdemo eno ali več kremasto belih žerk velikih do 6mm.

Pridelovalcem malin, robid, breskev, nektarin ter ameriških borovnic priporočamo, da še naprej pozorno spremljate in pregledujete ulove v prehranske pasti. Za pomoč pri determinaciji plodove vinske mušice se obrnite na vam najbližjo javno službo za varstvo rastlin. Zaradi izredno velikega razmnožitvenega potenciala in hitrega širjenja plodove vinske mušice, je predvideni prag za zatiranje 1 ulovljena mušica v nasadu. Priporočamo tudi postavitev lovnih vab po robu nasada. Izrednega pomena je tudi splošno zdravstveno stanje nasada in plodov. V največji možni meri iz nasada odstranjujte poškodovane plodove in varujte nasade pred glivičnimi in bakterijskimi obolenji plodov.

Plodovi so izpostavljeni napadu plodove vinske mušice od začetka barvanja in vse do obiranja.

Pridelovalci malin, robid, breskev, nektarin in ameriških borovnic lahko za varstvo uporabite pripravek Laser 240 EC kateri je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

 

Najzgodnejše sorte ameriških borovnic so obrane. Nimfe breskovega in češpljevega kaparja so se izlegle in pričvrstile na spodnje strani listov. V tej razvojni stopnji so nimfe najobčutlivejše zato je priporočljivo škropljenje opraviti čimprej. Pridelovalcem priporočamo, da na sortah ameriških borovnic kjer ste zaključili z obiranjem uporabite sredstvo za zatiranje listnih uši, katero ima stransko delovanje tudi na nimfe kaparjev Movento SC 100. Poskrbite za dober nanos škropiva. Priporočamo dodajanje močila kot je Wetcit.

 

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Razmere za okužbe s peronosporo vinske trte so še vedno ugodne, zato vinogradnikom svetujemo nadaljevanje preventivnega varstva. Še posebej v vinogradih, kjer se je bolezen letos že pojavila, priporočamo uporabo fungicidov s kombiniranim, polsistemičnim ali sistemičnim delovanjem. V zdravih vinogradih lahko za varstvo pred omenjeno boleznijo uporabite katerega od registriranih kontaktnih pripravkov. Časovne razmike med posameznimi škropljenji prilagodite vremenskim razmeram in lastnostim izbranega fungicida.

Nevarnost za pojav oidija vinske trte je velika, zato vinogradnikom svetujemo pozornost pri izvajanju preventivnih ukrepov in doslednem izvajanju ampelotehničih opravil. Za preprečevanje okužb z omenjeno boleznijo priporočamo uporabo učinkovitejših kontaktnih in sistemičnih pripravkov, ki imajo daljše delovanje. Škropivu dodajte tudi enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla.

V fazi dotikanja jagod, je čas, da grozde zavarujete pred okužbo s sivo grozdno plesnijo-botritisom. Pomembno je da škropljenje opravite preden se jagode v grozdih strnejo. Uporabite lahko enega od pripravkov kot so: Cantus , Mythos , Prolectus, Pyrus 400 SC, Rovral Aquaflo, Scala, Switch 62,5 WG , Teldor SC 500, Teldor plus, Serenade ASO ali Botector. Slednja dva sta dovoljena tudi za uporabo v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILA ZA PRIDELOVALCE VRTNIN

 

Paradižnikova plesen in črna listna pegavost

Pridelovalce paradižnika na prostem opozarjamo, da so sedanje vremenske razmere s pogostejšimi padavinami ugodne za razvoj in širjenje krompirjeve (paradižnikove) plesni. Priporočamo, da mlade rastline zavarujete s fungicidom, saj je v nasprotnem primeru tveganje za okužbe zelo veliko. Uporabite lahko katerega izmed pripravkov: Acrobat MZ WG, Antracol, Antracol WG 70, Banko 500 SC, Biotip bakrov fungicid plus, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Curzate C Extra, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Forum MZ WG, Galben C, Galben M, Gett, Kocide 2000, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Nautile DG, Nordox 75 WG, Ortiva, Pergado C, Pergado MZ, Pinozeb M-45, Polyram DF, Ranman Twinpack, Revus ali Ridomil Gold MZ Pepite. Poskrbite tudi, da bodo nasadi paradižnika čim bolj zračni in redno odstranjujte zalistnike. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Razmere so ugodne tudi za razvoj črne listne pegavosti na paradižniku. Priporočamo pregledovanje rastlin. Fungicidi za zatiranje črne listne pegavosti so: Folpan 50 SC, Gett ali Pergado MZ.

 

Čebulna plesen

Sedanje vremenske razmere so ugodne tudi za širjenje čebulne plesni. Pridelovalcem čebule priporočamo pregledovanje nasadov. V primeru pojava bolezenskih znamenj lahko preprečite širjenje bolezni z enim izmed fungicidov, ki so registrirani za ta namen: Champ formula 2 Flo, Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuproxat, Ortiva, Penncozeb 75 DG ali Ridomil Gold MZ pepite. Za boljši oprijem škropilne brozge lahko dodate močilo. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

Kumarna plesen na kumarah in bučkah

Razmere so ugodne tudi za razvoj kumarne plesni na kumarah in bučkah na prostem in v zavarovanih prostorih. Priporočamo redno pregledovanje rastlin ter preventivno varstvo s katerim izmed fungicidov kot so: Aliette, Aliette Flash, Aliette WG, Alleato 80 WG, Cuprablau Z 35 WP, Curzate C Extra, Enervin, Ranman Top, Tanos 50 WG. Na kumarah lahko za zatiranje plesni uporabite še za to registrirana Antracol ali Ridomil Gold MZ Pepite. Uporaba pripravkov Champ formula 2 Flo, Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WG in Cuporxat pa je dovoljenja za preprečevanje širjenja kumarne plesni na bučkah.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

26. julij 2017

OBVESTILO O VARSTVU BUČ, BUČK IN KUMAR PRED KUMARNO PLESNIJO

Vremenske razmere v zadnjih dneh, ko so padavine pogostejše in temperature nekoliko nižje, so ugodne za razvoj in širjenje kumarne plesni na kumarah in drugih vrstah iz skupine bučnic. Znamenja bolezni smo že opazili na kumarah na prostem. Priporočamo, da rastline zavarujete pred boleznijo s katerim od fungicidov, ki so registrirani za ta namen in so navedeni so v spodnji tabeli.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Registracija

Karenca dni

Uporaba

buča, bučka, dinja, kumara, lubenica

3

na prostem in v zavarovanih prostorih

bučka, kumara

dinja, kumara, lubenica

7

na prostem

bučnice z užitno lupino

3

na prostem

bučnice z užitno lupino

3

na prostem in v zavarovanih prostorih

Cuprablau Z 35 WG

bučnice z užitno in neužitno lupino

3 oz. 7

na prostem

Cuprablau Z 35 WP

bučke, kumare, kumare za vlaganje

3

na prostem

Cuproxat

bučnice z užitno lupino

3

na prostem in v zavarovanih prostorih

Curzate C extra

bučke, bučnice z užitno lupino, kumare, kumare za vlaganje

3

na prostem

Enervin

bučke, dinje, kumare, kumare za vlaganje, lubenice

7

na prostem

Ranman top

kumare

3

v zavarovanih prostorih

dinje

3

na prostem in v zavarovanih prostorih

dinje, kumare

5

na prostem

buče, bučke, kumare za vlaganje

3

v zavarovanih prostorih

 

24. julij 2017

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA

Vroče in suho vreme v minulem obdobju ni bilo nevarno za širjenje bolezni v krompirju, sedanje razmere pa so spet nekoliko bolj ugodne, zato priporočamo, da nasade poznih sort še varujete pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo.

Proti krompirjevi plesni lahko uporabite katerega od fungicidov z delnim sistemičnim delovanjem kot so Acrobat, Forum, Banjo forte, Orvego, Melody duo, Antracol combi, Curzate C extra, Equation pro, Tanos 50 WG, Moximate, Nautile, Pergado MZ, Gett, Revus, ali dotikalne fungicide kot so Antracol, Antracol WG 70, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 DG, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz WG, Pinozeb M-45, Electis 75 WG in podobni ali pripravka Enervin ali Ranman.

Pripravki proti krompirjevi plesni, ki vsebujejo mankozeb ali propineb (Antracol, Dithane, Mankoz, Acrobat, Forum, Pergado, Gett), delujejo tudi proti črni listni pegavosti, vendar mora biti za zadovoljiv učinek aktivna snov mankozeb ali propineb uporabljena v odmerku 1500 g/ha. Za izboljšanje učinkovitosti fungicidov z manjšim deležem teh snovi je zato potrebno dodati pripravek, ki vsebuje le mankozeb ali propineb, da dosežemo želeno skupno količino. Tudi v primeru rabe fungicidov, ki sploh ne delujejo na črno listno pegavost kot so Ranman, Revus, Banjo forte, Orvego, Enervin, je potrebno škropivu dodati sredstvo na osnovi mankozeba ali pa fungicida Ortiva ali Score 250 EC.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije!

 

OBVESTILO O VARSTVU BUČ, BUČK IN KUMAR PRED PEPELOVKAMI

Sedanje vremenske razmere so ugodne za razvoj in širjenje pepelovk na raznih vrstah buč, bučk in kumar. Bela do sivkasta prevleka, ki se pojavi na zgornji strani listov, lahko v ugodnih razmerah preraste celo listno površino in povzroči predčasno sušenje in propadanje listov. Priporočamo pregledovanje rastlin. Za varstvo buč in bučk na prostem lahko uporabite pripravek Systhane 20 EW ali katerega od žveplovih pripravkov (Cosan, Kumulus DF, Microthiol SC, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG) ali pripravek Serenade aso ali Vitisan. Žveplove pripravke, Serenade in Vitisan lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi buč in bučk ter lubenic in melon. V zavarovanih prostorih lahko za varstvo buč, bučk, lubenic in melon uporabite pripravka Systhane 20 EW, Topas 100 EC, Topaze ali Serenade aso. Kumare na prostem lahko zavarujete s katerim od pripravkov kot so Duaxo koncentrat, Duaxo sprej, Ortiva, Score 250 EC, Systhane 20 EW, Serenade aso, Vitisan ali žveplov pripravek, v zavarovanih prostorih pa s pripravkom Ortiva, Systane, Serenade aso ali Vitisan.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije!

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Po nedavnih padavinah je potrebno obnoviti škropilno oblogo na vinski trti. Za varstvo pred peronosporo vinske trte svetujemo uporabo katerega od registriranih kontaktnih pripravkov kot so Dithane DG NeoTec, Dithane M-45, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Cabrio Top ali Universalis. Slednja dva delujeta hkrati tudi na oidij vinske trte. Namesto naštetih pripravkov lahko uporabite tudi katerega od registriranih bakrovih fungicidov ali pripravkov s kombinacijo bakra in drugih aktivnih snovi. Njihovo uporabo še posebej priporočamo v bujno rastočih vinogradih. Pripravki na osnovi bakra lahko negativno vplivajo na razvoj arome v vinu, zato pri zaključnih škropljenjih aromatičnih sort vinske trte kot so npr. Sauvignon, Rumeni muškat in Traminec, dajemo prednost izbiri drugim prej omenjenim fungicidom.

Za varstvo pred oidijem vinske trte priporočamo uporabo pripravkov kot so Baltazar, Collis SC, Crystal, Domark 100 EC, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Luna experience, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Star Tebukonazol, Systhane 20 EW, Talendo, Talendo extra, Tebusha 25 % EW, Topas 100 EC, Topaze, Topsin-M ali Vivando, ki jim lahko dodate še enga izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Nasade jablan in hrušk je potrebno še naprej varovati pred škrlupom in drugimi glivičnimi obolenji. V tem času priporočamo rabo pripravkov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC in Orthocide 80 WG ali sredstva Vitisan, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Razmaki med škropljenji naj bodo dolgi od 10 do 14 dni, razen v primerih, kor pade več kot 30 mm padavin in je potrebno fungicidno oblogo obnoviti takoj. Za varstvo pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi dodajte žveplov pripravek. Registrirani žveplovi pripravki so mikrokapsulirani, zaradi česar se žveplo sprošča počasneje in dalj časa, zato je tudi nevarnost za ožige manjša.

Ulovi jabolčnega zavijača na feromonske vabe so ponovno visoki. V nasadih, kjer je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni, je potrebno škropljenje ponoviti z enim izmed insekticidov kot so Imidan 50 WG, Affirm, Coragen, Runner 240 SC, Delegate 250 WG, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG, Steward ali Calypso SC 480.

Ekološki sadjarji lahko za varstvo pred jabolčnim zavijačem in zavijači lupine sadja uporabite pripravka kot sta Madex max ali Carpovirusine v kombinaciji s pripravkom kot je Lepinox plus ali Delfin WG.

Pri rabi insekticidov pazite na čebele! Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

17. julij 2017

OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE VRTNIN

Vreme z visokimi temperaturami zelo ustreza razvoju različnih škodljvcev.

V nekaterih na novo sajenih nasadih pora opažamo velike populacije resarjev. Na njihovo navzočnost lahko sklepamo po značilnih srebrnkastih lisah, ki so posledica sesanja sokov in lahko pri močnem napadu prekrijejo večji del listne površine. Škodljivce najlažje opazimo s pregledovanjem rastlin med najmlajšimi lističi. Z zatiranjem resarjev je treba začeti čimprej, dokler so populacije škodljivca še majhne. Na poru je registriran insekticid Laser 240 SC.

Resarji se pojavljajo tudi na drugih vrtninah, zlasti na fižolu, papriki in drugih plodovkah, kjer ga prav tako lahko zatirate s pripravkom Laser 240 SC. Njegovo širjenje lahko deloma omejujete tudi z uporabo biološkega pripravka Naturalis, pri čemer je potrebno poskrbeti za dobro omočenost rastlin in ponavljati škropljenja na 5 do 7 dni.

Suho in toplo vreme pospešuje tudi širjenje populacij navadne pršice, tako v zavarovanih prostorih kot na prostem. Priporočamo redno pregledovanje rastlin. Za zatiranje pršic in resarjev na vrtninah na prostem lahko uporabite piretrinski pripravek kombiniran z oljem navadne ogrščice - Raptol koncentrat ali Raptol spray, slednjega lahko rabite tudi v zavarovanih prostorih. Na fižolu v zavarovanih prostorih lahko navadno pršico zatirate tudi s pripravkom Ortus 5 SC. Na kumarah, bučkah, papriki in jajčevcih na prostem in v zavarovanih prostorih lahko uporabite pripravek Vertimec pro, v zavarovanih prostorih tudi Nissorun 10 WP. Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije!

 

V kapusnicah spremljajte pojave raznih gosenic, bolhačev in stenic in jih po potrebi zatirajte s katerim izmed za to registriranih insekticidov.

 

Škropljenja opravite zvečer v mirnem vremenu. Pri rabi insekticidov upoštevajte priporočila o varstu čebel! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Sadjarjem priporočamo, da varstvo nasadov prilagodite aktualnim in napovedanim vremenskim razmeram. Razmaki med škropljenji naj bodo od 10 do 14 dni, razen v primerih, kor pade več kot 30 mm padavin in je potrebno fungicidno oblogo obnoviti takoj. Kljub napovedanemu vročemu in suhemu vremenu, ki so za širjenje glivičnih bolezni jablan in hrušk manj nevarne, lahko lokalno ob pojavu neurij ali ploh razmere postanejo bolj ugodne. Za varstvo priporočamo uporabo enega izmed dotikalnih fungicidov kot so Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Mankoz 75 WG, Delan 700 WG, Delan pro, Chorus, Pyrus 400 SC, Scala, Sercadis, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Mythos, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Antracol, Antracol WG 70 ali Vitisan, slednji je dovoljen v ekološki pridelavi. V primeru toče uporabite pripravek na osnovi a.s. kaptan ali tiram. Škropilni brozgi za varstvo pred jablanovo pepelovko dodajte žveplov pripravek. Redna uporaba žveplovih pripravkov tudi zavira razvoj in širjenje nekaterih škodljivcev kot so pršice.

Ulovi jabolčnega zavijača so ob prehodu med prvo in drugo generacijo na mnogih opazovanih lokacijah še vedno nekoliko nižji, vendar lahko kmalu pričakujemo stopnjevanje ulova metuljčkov druge generacije. Sadjarjem svetujemo nadaljevanje rednega zatiranja jabolčnega zavijača z enim izmed insekticidov kot so Imidan 50 WG, Affirm, Coragen, Runner 240 SC, Delegate 250 WG, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG, Steward ali Calypso SC 480.

Ekološki sadjarji lahko za varstvo pred jabolčnim zavijačem in zavijači lupine sadja uporabite pripravka kot sta Madex max ali Carpovirusine v kombinaciji s pripravkom kot je Lepinox plus ali Delfin WG.

Vroče in suho vreme je zelo ugodno za razvoj in širjenje pršic. Pregledujte nasade! V primeru preramnožitve lahko za zatiranje pršic uporabite pripravke kot so Vertimec pro, Kanemite SC, Milbeknock, Koromite ali Masai.

Pri rabi insekticidov pazite na čebele! Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Nevarnost za pojav oidija vinske trte še ni povsem minila, zato za preprečevanje pojava in širjenja okužb še vedno priporočamo uporabo učinkovitejših dotikalnih ali sistemičnih pripravkov, ki jim lahko dodate še pripravek na osnovi močljivega žvepla. Pri uporabi slednjih je pri temperaturah nad 28 ⁰C potrebna previdnost zaradi možnosti pojava fitotoksičnosti. V ekološki pridelavi lahko za varstvo pred oidijem uporabite sredstva na osnovi žvepla ter pripravke kot so AQ 10, Serenade ASO ali Vitisan.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU OREHOV

Pridelovalce orehov obveščamo, da smo v preteklem tednu že opazili prve ulove orehove muhe (Rhagoletis completa) na mnogih opazovanih lokacijah v osrednji Sloveniji in drugih regijah. Za spremljanje ulova orehove muhe priporočamo postavitev rumenih lepljivih plošč s privabilom. Priporoča se postavitev na dveh mestih v nasadu, pri čemer naj bo ena vaba na višini 2 m, druga na višini 6 m, med seboj naj bosta oddaljeni vsaj 10 m. Priporočeni termin za zatiranje muhe je 5 dni po prvem ulovu na rumeno lepljivo ploščo. Uporabite lahko pripravke kot so Laser 240 SC, Calypso SC 480 ali Imidan 50WG, ki jih je potrebno uporabiti v kombinaciji s prehransko vabo Nutre. Priporoča se škropljenje le spodnje tretjine krošnje, z uporabo šob, ki oblikujejo velike kaplje. Predvidena poraba škropilne brozge je le 3 L na odraslo drevo. V ekološki pridelavi je dovoljena le uporaba pripravka Laser 240 SC, prav tako v kombinaciji s prehransko vabo Nutrel. V primeru, da se na rumeno lepljivo ploščo še lovijo muhe je potrebno v presledku enega do dveh tednov škropljenje ponoviti. Škropljenje je potrebno ponoviti tudi v primeru obilnejših padavin, ki izperejo insekticid. Orehova muha lahko povzroča škodo vse do pokanja zelene ovojnice orehov.

V naseljih, kjer je velika nevarnost zanašanja, priporočamo namesto škropljenj z insekticidi prekrivanje površine pod drevesi s ponjavo ali kopreno. Prekrivka naj ostane vse do konca septembra. S tem ukrepom preprečimo muham, ki se izlegajo pod drevesom, da izletijo na drevo. Večji del škode lahko s tem preprečimo, kljub temu pa jo nekaj povzročijo muhe, ki priletijo iz okolice.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE AMERIŠKIH BOROVNIC

Ob pregledih nasadov ameriških borovnic opažamo precejšen pojav mumificiranih plodov, ki so posledica okužbe z glivo, povzročiteljico borovničeve monilije. Mumificirani plodovi so vir okužb v prihodnjem letu zato priporočamo, da jih v največji možni meri odstranjujete iz nasadov. V nasadih nadaljujte tudi s spremljanjem in zatiranjem plodove vinske mušice!

 

 

10. julij 2017

 

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA

V nasadih krompirja se pojavlja črna listna pegavost. Za zatiranje bolezni lahko uporabite specialni fungicid Ortiva ali Score 250 EC ali pripravke z mankozebom ali propinebom, kot so Antracol, Dithane, Mankoz, Acrobat, Forum, Pergado, Gett. Za zadovoljiv učinek na črno listno pegavost mora biti aktivna snov mankozeb ali propineb uporabljena v odmerku vsaj 1500 g/ha, zato je za izboljšanje učinkovitosti fungicidov z manjšim deležem teh snovi potrebno dodati pripravek, ki vsebuje le mankozeb ali propineb, da dosežemo želeno skupno količino.

 

OBVESTILO O VARSTVU BUČK IN KUMAR PRED PEPELOVKAMI

Vremenske razmere so ugodne za razvoj pepelovk na bučkah in kumarah. Bolezen se kaže v obliki bele do sivkaste prevleke na zgornji strani listov, ki lahko v optimalnih razmerah preraste celo listno površino. Priporočamo pregledovanje rastlin. V primeru pojava bolezni lahko za varstvo kumar in bučk na prostem uporabite katerega od pripravkov kot so Duaxo koncentrat, Duaxo sprej, Score 250 EC, Systhane 20 EW ali Ortiva, slednji se sme pri kumarah uporabljati tudi v zavarovanih prostorih. Pri ekološki pridelavi lahko uporabite pripravek AQ-10, Vitisan ali Serenade ASO ali katerega od pripravkov na osnovi žvepla kot so Cosan, Microthiol SC, Microthiol Special in Pepelin. Pri pridelavi kumar in bučk v zavarovanih prostorih lahko uporabite pripravke Vitisan, Serenade ASO, Systhane ali Topas 100 EC.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Kljub razmeroma vročemu in suhemu vremenu, lahko lokalno ob pojavu neurij ali ploh razmere postanejo ugodne za širjenje nekaterih glivičnih obolenj jablan in hrušk. V nasadih že opažamo pojave bolezenskih znamenj jablanove listne pegavosti (Diplocarpon mali), ki povzroča predčasno odpadanje listja. Za varstvo pred to boleznijo so učinkoviti pripravki za varstvo pred škrlupom. Sadjarjem priporočamo, da nadaljujte z izvajanjem preventivnega varstva na 10 do 14 dni z uporabo enega izmed dotikalnih fungicidov. V primeru pojava neurij s točo uporabite pripravek na osnovi a.s. kaptan ali tiram. Škropilni brozgi za varstvo pred jablanovo pepelovko vedno dodajte žveplov pripravek. Ekološki pridelovalci lahko za varstvo uporabite pripravek Vitisan.

Ulovi jabolčnega zavijača so ob prehodu med prvo in drugo generacijo na mnogih opazovanih lokacijah nekoliko nižji. Sadjarjem svetujemo nadaljevanje rednega zatiranja jabolčnega zavijača z enim izmed insekticidov kot so Imidan 50 WG, Affirm, Coragen, Runner 240 SC, Delegate 250 WG, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG, Steward ali Calypso SC 480. Omenjenim insekticidom lahko dodate tudi virusni pripravek kot je Madex max ali Carpovirusine za omejevanje populacije jabolčnega zavijača. Pri rabi insekticidov pazite na čebele! Škropljenje izvajajte v mirnem vremenu!

Ekološki sadjarji lahko za varstvo pred jabolčnim zavijačem in zavijači lupine sadja uporabite pripravka kot sta Madex max, Carpovirusine v kombinaciji s pripravkom kot je Lepinox plus ali Delfin WG. Zaradi visokih temperatur in močnega sončnega sevanja ti pripravki razmeroma hitro razpadejo in niso dolgo učinkoviti.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO

Pridelovalcem malin, robid, breskev, nektarin ter ameriških borovnic priporočamo, da še naprej pozorno spremljate morebitne pojave plodove vinsek mušice, saj so plodovi izpostavljeni napadu od začetka barvanja in vse do obiranja. Spremljajte in pregledujte ulove v prehranske pasti. Zaradi zelo velikega razmnožitvenega potenciala in hitrega širjenja je predvideni prag za zatiranje 1 ulovljena mušica v nasadu. Priporočamo, da lovne posode postavite tudi po robu nasada. Zelo pomembna je tudi skrb za dobro splošno zdravstveno stanje nasadov. Plodove varujte pred glivičnimi in bakterijskimi okužbami, poškodovane plodove pa v največji možni meri odstranjujte iz nasadov. Pridelovalci malin, robid, breskev, nektarin in ameriških borovnic lahko za varstvo uporabite pripravek Laser 240 EC, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Ob napovedani spremembi vremena v prihodnjih dneh, se bo v primeru lokalnih padavin nevarnost za pojav novih okužb s peronosporo vinske trte znova povečala. Vinogradnikom še vedno svetujemo uporabo učinkovitejših kombiniranih, sistemičnih ali polsistemičnih pripravkov kot so: Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Alleato duo, Ampexio, Antracol combi WP 62,8, Curzate M 72,5 WG, Cymbal, Daymio F, Electis 75 WG, Emendo F, Enervin, Equation pro, Forum MZ WG, Forum star, Galben M, Gett, Melody combi WG 65,3, Mikal Flash, Mikal premium F, Mildicut, Momentum F, Momentum trio, Moximate 725 WG oz. WP, Moximate plus, Nautile DG, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado MZ, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil gold combi Pepite, Ridomil gold MZ Pepite, Sfinga Extra WDG,Tanos 50 WG, Twingo, Valis F, Videryo F ali Vincya F.

Za varstvo pred oidijem vinske trte lahko uporabite katerega od naslednjih registriranih pripravkov : Baltazar, Collis SC, Crystal, Domark 100 EC, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Luna experience, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Star Tebukonazol, Systhane 20 EW, Talendo, Talendo extra, Tebusha 25 % EW, Topas 100 EC, Topaze, Topsin-M ali Vivando, ki jim dodajte še enga izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla. Redno škropljenje izvajajte v 8-10 dnevnih presledkih.

V vinogradih za pridelavo grozdja, ter na brajdah in ohišnicah, ki se nahajajo v razmejenem območju zlate trsne rumenice, kjer za prvo zatiranje ni bil uporabljen pripravek Actara 25 WG, je v času med 10. in 20. julijem potrebno opraviti drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku. Uporabiti je mogoče pripravek Actara 25 WG ali katerega od insekticidov kot sta Reldan 22 EC ali Pyrinex M22 (pripravka z aktivno snovjo na podlagi klorpirifos-metila lahko v eni rastni dobi uporabimo le 1 krat, kar pomeni, da lahko samo 1 krat uporabimo Reldan 22 EC ali Pyrinex M22).

V ekološki pridelavi je potrebno opraviti dve tretiranji, razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru tretiranja ni potrebno ponoviti. V nasprotnem primeru uporabimo enega izmed pripravkov na podlagi piretrina: Flora verde ali Biotip floral.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je treba na območju celotne Slovenije opraviti vsaj dve tretiranji. V matičnih vinogradih je dovoljena uporaba pripravkov: Actara 25 WG ali Decis 2,5 EC ali Reldan 22 EC ali Pyrinex M22 ali pripravkov na podlagi piretrina: Flora verde, Biotip floral. V matičnjakih in trsnicah lahko uporabite pripravek Actara 25 WG ali Decis 2,5 EC. Tretje škropljenje je potrebno opraviti le v primeru, če se na rumene lepljive plošče po drugem škropljenju še ulovijo odrasli škržatki. Ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami je potrebno spremljati do sredine septembra.

V vinogradih izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno. Priporočljivo je opraviti vsaj eno tretiranje, če je ameriški škržatek v njih navzoč oziroma je populacija velika. Zato je priporočljivo spremljanje ulova z rumenimi lepljivimi ploščami.

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Pomembno je, da zatiranje ameriškega škržatka opravimo šele takrat, ko je trta že povsem odcvetela. Pred škropljenjem je potrebno pokositi cvetočo podrast, škropljenje pa opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

3. julij 2017

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

V jablanovih in hruševih nasadih nadaljujte z izvajanjem preventivnega varstva z uporabo enega izmed dotikalnih fungicidov. Škropljenje ponavljajte na 10 do 14 dni, razen v primeru obilnih padavin (nad 30 mm) takrat je potrebno fungicidno oblogo obnoviti. V primeru pojava neurij s točo uporabite pripravek na osnovi a.s. kaptan ali tiram. Škropilni brozgi za varstvo pred jablanovo pepelovko vedno dodajte žveplov pripravek. Žveplovi pripravki tudi zavirajo širjenje pršic. Ob izvajanju poletne rezi, dosledno izrezujte plesnive poganjke in jih odstranjujte iz nasada.

V nasadih kjer varstvo pred zavijačem ni bilo izvajano se že pojavlja odpadanje plodičev kot posledica napada jabolčnega zavijača. Ulovi jabolčnega zavijača na feromonskih vabah so še naprej razmeroma visoki. Približno dva tedna po zadnjem škropljenju proti jabolčnemu zavijaču je potrebno zatiranje ponoviti z enim izmed insekticidov kot so Imidan 50 WG, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG, Steward ali Calypso SC 480. Omenjenim insekticidom lahko dodate tudi virusni pripravek Madex max ali Carpovirusine za omejevanje populacije jabolčnega zavijača.

Ekološki sadjarji lahko za zatiranje jabolčnega zavijača in zavijačev lupine sadja uporabite pripravka kot sta Madex max, Carpovirusine na osnovi virusa granuloze v kombinaciji s pripravkom na osnovi Bacillus thuringensis kot je Lepinox plus ali Delfin WG. Upoštevajte, da je delovanje teh pripravkov pri visokih temperaturah in močnem sončnem sevanju razmeroma kratko.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO

Nekoliko nižje temperature in pogoste padavine so ugodne za razvoj plodove vinske mušice. Prisotnost plodove vinske mušice smo sedaj zabeležili že na več lokacijah po Sloveniji. Plodova vinska mušica povzroča škodo oziroma se razmnožuje na mnogih samoniklih in gojenih sadnih vrstah kot so ameriška borovnica, višnja, češnja, marelica, breskev, sliva, malina, robida, kosmulja, ribez, josta, jagoda, črn trn, bezeg, cibore, gozdna borovnica, oreh, bršljan, murva, šmarna hrušica, dren, vinska trta, goji jagoda. Samica mušice z leglico odloži jajčece v plod. Iz jajčeca se izleže žerka katera nato izjeda plod. Napadene plodove prepoznamo po tem, da so zmehčani, če jih stisnemo se izcedi sok, v plodu lahko najdemo eno ali več kremasto belih žerk velikih do 6mm.

Pridelovalcem malin, robid, breskev, nektarin ter ameriških borovnic priporočamo, da še naprej pozorno spremljate in pregledujete ulove v prehranske pasti. Za pomoč pri determinaciji plodove vinske mušice se obrnite na vam najbližjo javno službo za varstvo rastlin. Zaradi izredno velikega razmnožitvenega potenciala in hitrega širjenja plodove vinske mušice, je predvideni prag za zatiranje 1 ulovljena mušica v nasadu. Priporočamo tudi postavitev lovnih vab po robu nasada. Izrednega pomena je tudi splošno zdravstveno stanje nasada in plodov. V največji možni meri iz nasada odstranjujte poškodovane plodove in varujte nasade pred glivičnimi in bakterijskimi obolenji plodov.

Plodovi so izpostavljeni napadu plodove vinske mušice od začetka barvanja in vse do obiranja.

Pridelovalci malin, robid, breskev, nektarin in ameriških borovnic lahko za varstvo uporabite pripravek Laser 240 EC kateri je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

 

Najzgodnejše sorte ameriških borovnic so obrane. Nimfe breskovega in češpljevega kaparja so se izlegle in pričvrstile na spodnje strani listov.  V tej razvojni stopnji so nimfe najobčutlivejše zato je priporočljivo škropljenje opraviti čimprej. Pridelovalcem priporočamo, da na sortah ameriških borovnic kjer ste zaključili z obiranjem uporabite sredstvo za zatiranje listnih uši, katero ima stransko delovanje tudi na nimfe kaparjev Movento SC 100. Poskrbite za dober nanos škropiva. Priporočamo dodajanje močila kot je Wetcit.

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Razmere za okužbe s peronosporo vinske trte so še vedno ugodne, zato vinogradnikom svetujemo nadaljevanje preventivnega varstva. Še posebej v vinogradih, kjer se je bolezen letos že pojavila, priporočamo uporabo fungicidov s kombiniranim, polsistemičnim ali sistemičnim delovanjem. V zdravih vinogradih lahko za varstvo pred omenjeno boleznijo uporabite katerega od registriranih kontaktnih pripravkov. Časovne razmike med posameznimi škropljenji prilagodite vremenskim razmeram in lastnostim izbranega fungicida.

Nevarnost za pojav oidija vinske trte je velika, zato vinogradnikom svetujemo pozornost pri izvajanju preventivnih ukrepov in doslednem izvajanju ampelotehničih opravil. Za preprečevanje okužb z omenjeno boleznijo priporočamo uporabo učinkovitejših kontaktnih in sistemičnih pripravkov, ki imajo daljše delovanje. Škropivu dodajte tudi enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla.

V fazi dotikanja jagod, je čas, da grozde zavarujete pred okužbo s sivo grozdno plesnijo-botritisom. Pomembno je da škropljenje opravite preden se jagode v grozdih strnejo. Uporabite lahko enega od pripravkov kot so: Cantus , Mythos , Prolectus, Pyrus 400 SC, Rovral Aquaflo, Scala, Switch 62,5 WG , Teldor SC 500, Teldor plus, Serenade ASO ali Botector. Slednja dva sta dovoljena tudi za uporabo v ekološki pridelavi. 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILA ZA PRIDELOVALCE VRTNIN

 

Paradižnikova plesen in črna listna pegavost

Pridelovalce paradižnika na prostem opozarjamo, da so sedanje vremenske razmere s pogostejšimi padavinami ugodne za razvoj in širjenje krompirjeve (paradižnikove) plesni. Priporočamo, da mlade rastline zavarujete s fungicidom, saj je v nasprotnem primeru tveganje za okužbe zelo veliko. Uporabite lahko katerega izmed pripravkov: Acrobat MZ WG, Antracol, Antracol WG 70, Banko 500 SC, Biotip bakrov fungicid plus, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Curzate C Extra, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Forum MZ WG, Galben C, Galben M, Gett, Kocide 2000, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Nautile DG, Nordox 75 WG, Ortiva, Pergado C, Pergado MZ, Pinozeb M-45, Polyram DF, Ranman Twinpack, Revus ali Ridomil Gold MZ Pepite. Poskrbite tudi, da bodo nasadi paradižnika čim bolj zračni in redno odstranjujte zalistnike. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Razmere so ugodne tudi za razvoj črne listne pegavosti na paradižniku. Priporočamo pregledovanje rastlin. Fungicidi za zatiranje črne listne pegavosti so: Folpan 50 SC, Gett ali Pergado MZ.

 

Čebulna plesen

Sedanje vremenske razmere so ugodne tudi za širjenje čebulne plesni. Pridelovalcem čebule priporočamo pregledovanje nasadov. V primeru pojava bolezenskih znamenj lahko preprečite širjenje bolezni z enim izmed fungicidov, ki so registrirani za ta namen: Champ formula 2 Flo, Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuproxat, Ortiva, Penncozeb 75 DG ali Ridomil Gold MZ pepite. Za boljši oprijem škropilne brozge lahko dodate močilo. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

Kumarna plesen na kumarah in bučkah

Razmere so ugodne tudi za razvoj kumarne plesni na kumarah in bučkah na prostem in v zavarovanih prostorih. Priporočamo redno pregledovanje rastlin ter preventivno varstvo s katerim izmed fungicidov kot so: Aliette, Aliette Flash, Aliette WG, Alleato 80 WG, Cuprablau Z 35 WP, Curzate C Extra, Enervin, Ranman Top, Tanos 50 WG. Na kumarah lahko za zatiranje plesni uporabite še za to registrirana Antracol ali Ridomil Gold MZ Pepite. Uporaba pripravkov Champ formula 2 Flo, Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WG in Cuporxat pa je dovoljenja za preprečevanje širjenja kumarne plesni na bučkah.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

30. junij 2017

 

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA

Pridelovalce krompirja opozarjamo, da so sedanje vremenske razmere ugodne za razvoj krompirjeve plesni. Po obilnih padavinah v minulih dneh je potrebno obnoviti škropilno oblogo takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Priporočamo predvsem rabo fungicidov s sistemičnim ali delno sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem ali pripravke, ki se manj izpirajo. Pripravki s sistemičnim delovanjem so: Infinito, Melody duo, Galben M in Ridomil Gold MZ pepite; v skupino fungicidov z delnim sistemičnim/translaminarnim delovanjem pa spadajo pripravki z dimetomorfom, cimoksanilom in mandipropamidom (Acrobat, Forum, Banjo forte, Orvego, Antracol combi, Aviso DF, Curzate C extra, Equation pro, Tanos 50 WG, Moximate, Pergado MZ, Gett, Revus in še nekateri). Poleg navedenih so za sedanje razmere primerni tudi pripravki z ametoktradinom ali ciazofamidom (Enervin, Ranman top, Ranman twinpack), ki se manj izpirajo. Sistemična fungicida Ridomil ali Galben uporabljajte samo preventivno. V primeru, da ste v nasadu ali v okolici že opazili plesen, njuno rabo odsvetujemo!

 

V nasadih krompirja se pojavlja tudi črna listna pegavost. Pripravki proti krompirjevi plesni, ki vsebujejo mankozeb ali propineb (Antracol, Dithane, Mankoz, Acrobat, Forum, Pergado, Gett), delujejo tudi proti tej bolezni, vendar mora biti za zadovoljiv učinek aktivna snov mankozeb ali propineb uporabljena v odmerku vsaj 1500 g/ha. Za izboljšanje učinkovitosti pripravkov, ki vsebujejo manjši delež omenjenih aktivnih snovi, še dodamo pripravek, ki vsebuje le mankozeb ali propineb, da dosežemo želeno skupno količino. Tudi v primeru rabe fungicidov, ki sploh ne delujejo na črno listno pegavost, kot so Infinito, Ranman, Revus, Banjo forte, Orvego, Enervin, je potrebno škropivu dodati sredstvo na osnovi mankozeba ali pa fungicida Ortiva ali Score 250 EC, ki zelo dobro zatirata črno listno pegavost.

Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča in ukrepajte po potrebi!

 

 

27. junij 2017

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

V jablanovih in hruševih nasadih nadaljujte z izvajanjem preventivnega varstva z uporabo dotikalnih fungicidov kot so Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Mankoz 75 WG, Delan 700 WG, Delan pro, Chorus, Pyrus 400 SC, Scala, Sercadis, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Mythos, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Antracol, Antracol WG 70, Vitisan ali Curatio – žvepleno apnena brozga. Škropljenje ponavljajte na 10 do 14 dni, razen v primeru obilnih padavin (nad 30 mm) je potrebno fungicidno oblogo obnoviti. V primeru pojava neurij s točo uporabite pripravek na osnovi a.s. kaptan ali tiram. Škropilni brozgi za varstvo pred jablanovo pepelovko vedno dodajte žveplov pripravek. Žveplovi pripravki tudi zavirajo širjenje pršic.

Ulovi jabolčnega zavijača na feromonskih vabah ostajajo visoki. Približno 14 dni po zadnjem škropljenju proti jabolčnemu zavijaču je potrebno zatiranje ponoviti. To lahko storite z enim izmed insekticidov kot so Imidan 50 WG, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG, Steward ali Calypso SC 480. Vsi našteti pripravki imajo razmeroma širok spekter delovanja in zatirajo tudi nekatere druge škodljivce.

Ekološki sadjarji uporabite virusni pripravek kot je Madex max ali Carpovirusine. Za zatiranje zavijačev lupine sadja pa lahko uporabite pripravka na osnovi Bacillus thuringensis Lepinox plus ali Delfin WG, oba imata stransko delovanje tudi na jabolčnega zavijača. Upoštevajte, da je delovanje teh pripravkov pri visokih temperaturah in močnem sončnem sevanju razmeroma kratko.

Suho vreme in visoke temperature so zelo ugodne za razvoj in širjenje nekaterih škodljivcev kot so pršice prelke. Redno pregledujte nasade in v primeru prerazmnožitve škodljicev opravite zatiranje, ob tem upoštevajte načela dobre kmetijske prakse.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

 

OBVESTILO O VARSTVU PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO

Ob koncu preteklega tedna smo zabeležili prvi ulov plodove vinske mušice v nasadih ameriških borovnic na Ljubljanskem barju. Kljub razmeroma suhemu in toplemu vremenu, ki ni ugodno za širjenje plodove vinske mušice, pridelovalcem malin, breskev, nektarin ter ameriških borovnic priporočamo, da še naprej pozorno spremljate in pregledujete ulove v prehranske pasti. Za pomoč pri determinaciji plodove vinske mušice se obrnite na vam najbližjo javno službo za varstvo rastlin. Zaradi izredno velikega razmnožitvenega potenciala in hitrega širjenja plodove vinske mušice, je predvideni prag za zatiranje 1 ulovljena mušica v nasadu.

Plodovi so izpostavljeni napadu plodove vinske mušice od začetka barvanja in vse do obiranja.

Pridelovalci malin, breskev, nektarin in ameriških borovnic lahko za varstvo uporabite pripravek Laser 240 EC.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ PO SPRAVILU

Spravilo češenj je v večjem delu Slovenije zaključeno. Za ugoden cvetni nastavek in bujnost dreves v prihodnjem letu je v tem obdobju pomembno ohranjanje zdrave listne mase. Glivični bolezni kot sta listna luknjičavost koščičarjev in češnjeva listna pegavost lahko povzročita popolno defoliacijo dreves že v poletnem času. Pridelovalcem priporočamo, da za varstvo češenj po spravilu uporabite pripravek Delan 700 WG.

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Vinska trta je povsod odcetela in je v fazi razvoja grozdičev. V prihodnjih dneh je napovedana večja možnost za pojav krajevnih ploh in neviht, ki bodo omogočale ugodne razmere za nastanek novih okužb s peronosporo vinske trte. Za naslednje škropjenje vinogradnikom svetujemo uporabo kombiniranih, sistemičnih ali polsistemičnih fungicidov kot so: Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Alleato duo, Ampexio, Antracol combi WP 62,8, Curzate M 72,5 WG, Cymbal, Electis 75 WG, Emendo F, Enervin, Equation pro, Forum MZ WG, Forum star, Galben M, Gett, Melody combi WG 65,3, Mikal Flash, Mikal premium F, Mildicut, Momentum F, Momentum trio, Moximate 725 WG oz. WP, Moximate plus, Nautile DG, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado MZ, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil gold combi Pepite, Ridomil gold MZ Pepite, Sfinga Extra WDG,Tanos 50 WG, Twingo, Valis F, Videryo F ali Vincya F.

Razmere so ugodne tudi za okužbe z oidijem vinske trte, zato škropivu dodajte enga izmed učinkovitih kontaktnih ali sistemičnih pripravkov kot so: Baltazar, Collis SC, Crystal, Domark 100 EC, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Luna experience, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Star Tebukonazol, Systhane 20 EW, Talendo, Talendo extra, Tebusha 25 % EW, Topas 100 EC, Topaze, Topsin-M ali Vivando, ki jim lahko dodate še enga izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla. V ekološki pridelavi lahko za varstvo pred oidijem uporabite žveplove pripravke ali druga dovoljena sredstva kot so AQ 10, Serenade ASO ali Vitisan.

Pridelovalcem priporočamo redno varstvo vinogradov v približno 10 dnevnih presledkih. Pri izbiri fungicidov upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab in priporočila o menjavanju aktivnih snovi z različnimi načini delovanja.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU PAPRIKE IN FIŽOLA

Suho in vroče vreme ugodno vpliva na razvoj navadnih pršic (Tetranychus urticae). Ob rednih opazovanjih plodovk, v zavarovanih prostorih na paprikah opažamo svetlo zelene vbode na listih, ki dajejo videz prosojnosti ob pogledu proti svetlobi. Pri močnem napadu listi rjavijo. Za zatiranje pršic v zavarovanih prostorih so registrirani naslednji akaricidi: Nissorun 10 WP (karenca 3 dni), Ortus 5 SC (karenca 7 dni) ali Vertimec Pro (karenca 3 dni).

Na prostem lahko za zmanjševanje populacije pršic na papriki uporabite Vertimec PRO. Stransko delovanje na zmanjševanje populacij pršic imajo tudi sredstva na osnovi žvepla, ki so sicer registrirana za zatiranje pepelovk: Cosan, Kumulus DF, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG. Omenjena sredstva uporabljamo v odmerku 5-8 kg/ha, karenca je 3 dni. Pripravkov na osnovi žvepla ne uporabljamo, ko so temperature zraka višje od 25 °C, saj so le ta ob višjih temperaturah in močnem soncu lahko fitotoksična!

Na nekaterih posevkih fižola v zavarovanih prostorih opažamo namnožitev pršic. Za varstvo je dovoljena uporaba akaricida Ortus 5 SC, ki ima 7 dnevno karenco.

Pred rabo akaricidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC

Pridelovalce kapusnic obveščamo, da na nekaterih pridelovalnih površinah opažamo nalet ščitkarja, ki se zadržuje na spodnji strani listov, kjer sesa rastlinski sok in izloča obilico medene rose. Nanjo se naselijo glive sajavosti in listi počrnijo. Za zatiranje ščitkarja lahko uporabite katerega izmed registriranih insekticidov: Chess 50 WG za zelje, Karate Zeon 5 CS v brstičnem ohrovtu, cvetači, kitajskem zelju, zelju ali Karis 10 SC v brokoliju, brstičnem ohrovtu, cvetači, ohrovtu in zelju. Za zatiranje ščitkarja na kapusnicah je za nujne primere dovoljen tudi Movento. Pri ekološki pridelavi cvetače in brokolija lahko zmanjšate napad ščitkarja s pripravkom Naturalis.

V posevkih kapusnic se še vedno pojavljajo tudi bolhači, ki z izjedanjem povzročajo drobne luknjice na listih. V primeru večjega napada lahko pridelovalci kapusnic uporabite: Decis 100 EC (v brstičnem ohrovtu, cvetači, zelju), Fastac 100 EC (v brokoliju, brstičnem ohrovtu, ohrovtu, zelju) ali Karate Zeon 5 SC (v brstičnem ohrovtu, cvetači, kitajskem zelju in zelju).

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!

OBVESTILO O VARSTVU CEBULE PRED RESARJI

Visoke temperature še vedno spodbujajo razvoj in namnožitev resarjev v čebuli, zato priporočamo pregledovanje rastlin. V primeru odkritja škodljivca ali znamenj napada, ki se kažejo v obliki srebrnkastih lis, priporočamo rabo insekticidov kot so Karate Zeon 5 CS (karenca je 28 dni), Laser 240 SC (karenca je 3 dni) ali Perfekthion (karenca je 14 dni). Dovoljenje za nujne primere ima tudi pripravek Movento (karenca je 14 dni). Priporočamo uporabo insekticida v dveh do treh terminih (menjajte aktivne snovi), ki si sledijo v presledkih od 5 do 7 dni, s čimer se prekine razvojni krog žuželk.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!

 

 

19. junij 2017

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Plodiči jablan so v večjem delu Slovenije v fenofazi 75 BBCH (plod je dosegel polovico končne velikosti). Prva vegetacija se je zaključila ali se zaključuje. Nevarnosti za primarne okužbe s škrlupom ni več. Z izjemo lokalnih ploh in neviht je ozračje razmeroma suho, zaradi česar je tveganje za okužbe in širjenje glivičnih bolezni še naprej nizko in lokalno. V danih razmerah lahko razmike med škropljenji povečate na 14 dni, a obvezno zavarujte nasade pred napovedanimi padavinami z uporabo enega izmed dotikalnih fungicidov. V poletnem času se poveča pritisk nekaterih drugih povzročiteljev glivičnih bolezni kot so alternarijska pegavost (Alternaria spp.), listne pegavosti iz rodu Diplocarpon spp. (Diplocarpon maculatum, Diplocarpon mali), antraknoze (Colletotrichum spp.), mušja pegavost jablan (Schizothyrium pomi), sajavost jabolk (Gloeodes pomigena). Večjo pozornost tem boleznim je potrebno nameniti v ekoloških nasadih, kjer je varstvo omejeno zaradi majhne izbire manj učinkovitih fungicidov. Ekološki pridelovalci lahko za varstvo sadovnjakov uporabite pripravka Vitisan in Curatio-žvepleno apnena brozga.

V primeru pojava neurij s točo priporočamo uporabo pripravka na osnovi a.s. tiram ali kaptan ali pripravek Cuprablau z ultra WP, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi dodajte pripravek na osnovi močljivega žvepla. Ob izvajanju poletne rezi dosledno izrezujte in iz nasada odstranjujte plesnive poganjke.

Približno 14 dni po zadnjem škropljenju proti jabolčnemu zavijaču je potrebno varovalno oblogo obnoviti. To lahko storite z insekticidom kot je Imidan 50 WG, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG ali Calypso SC 480. Vsi našteti pripravki imajo razmeroma širok spekter delovanja in zatirajo tudi nekatere druge škodljivce.

Ekološki sadjarji uporabite virusni pripravek kot je Madex max ali Carpovirusine. Za zatiranje zavijačev lupine sadja pa lahko uporabite pripravka na osnovi Bacillus thuringensis Lepinox plus ali Delfin WG, oba imata stransko delovanje tudi na jabolčnega zavijača. Upoštevajte, da je delovanje teh pripravkov pri visokih temperaturah in močnem sončnem sevanju razmeroma kratko.

Suho vreme in visoke temperature so zelo ugodne za razvoj in širjenje nekaterih škodljivcev kot so pršice prelke. Redno pregledujte nasade in v primeru prerazmnožitve škodljicev opravite zatiranje, ob tem upoštevajte načela dobre kmetijske prakse.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

 

Ob pregledu nasadov ameriških borovnic na Ljubljanskem barju opažamo, da je izleganje nimf (ličink) kaparjev v vrhuncu. Mlade nimfe takoj po izleganju migrirajo na spodnje strani listov, kjer se pričvrstijo z bodalom in sesajo rastlinske sokove. Ob sesanju rastlinskih sokov izločajo obilo medene rose, ki kaplja po rastlinah in plodovih. Medena rosa je odlično gojišče za različne bakterije in glive, predvsem problematična je lahko gliva sajavosti, ki onesnaži plodove. V tem času je za zatiranje nimf češpljevega in breskovega kaparja registriran insekticid Calypso SC 480 (karenca 14 dni!). Za izboljšanje nanosa priporočamo, da škropilni brozgi dodate močilo kot je Wetcit, ki je primeren tudi za ekološko pridelavo.

Kljub aktivnemu zatiranju kaparjev lahko pričakujemo, da bo del populacije ostal na grmih. V kolikor v naslednjih tednih na grmih opazite večjo količino medene rose priporočamo, da začnete z redno rabo fungicida Vitisan, ki je na ameriških borovnicah registriran za zatiranje ameriške kosmuljeve pepelovke, a ima dobro stransko delovanje tudi na glive sajavosti. Sredstvo Vitisan lahko na isti površini uporabite do osemkrat v sezoni in je primerno tudi za ekološko pridelavo.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO

Kljub razmeroma suhemu in vročemu vremenu, ki ni ugodno za širjenje plodove vinske mušice, pridelovalcem malin, breskev, nektarin, marelic ter ameriških borovnic priporočamo, da še naprej pozorno spremljate in pregledujete ulove v prehranske pasti. Za pomoč pri determinaciji plodove vinske mušice se obrnite na vam najbližjo javno službo za varstvo rastlin. Plodova vinska mušica povzroča škodo od začetka barvanja plodov in vse do obiranja.

Pridelovalci malin, breskev, nektarin, marelic in ameriških borovnic lahko v primeru napada za varstvo uporabite pripravek Laser 240 EC.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Suho in vroče vreme je manj nevarno za okužbe s peronosporo vinske trte. V vinogradih, ki so bili v preteklem obdobju slabše zavarovani in je bolezen že prisotna, za preprečevanje širjenja okužb priporočamo uporabo sredstev s kombiniranim sistemičnim ali polsistemičnim delovanjem. V zdravih vinogradih lahko v primeru nadaljevanja sušnega obdobja za varstvo pred omenjeno boleznijo uporabite katerega od registriranih kontaktnih pripravkov. Presledki med škropljenji pri uporabi kontaktnih pripravkov naj ne bodo daljši od 10 dni oz. krajši v primeru, da pade več kot 25 mm padavin.

Po cveteneju vinske trte je večja nevarnost za pojav oidija, zato za naslednje škropljenje priporočamo uporabo dobro učinkovitih kontaktnih in sistemičnih pripravkov, ki imajo daljše delovanje. Škropivu lahko dodate tudi enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla. Pri uporabi slednjih je pri temperaturah nad 28 ⁰C potrebna previdnost, zaradi možnosti pojava fitotoksičnosti.

Obvestilo o zatiranju ameriškega škržatka

V vinogradih, kjer je vinska trta že popolnoma odcvetela, je do konca junija potrebno opraviti prvo zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice. Zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Zato je pomembno, da znižamo populacijo ameriškega škržatka na najnižjo možno mero.

Po Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14 in 49/16) je zatiranje ameriškega škržatka obvezno za vse imetnike trte

 • v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih,
 • v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije.

V vinogradih izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno, je pa priporočljivo.

V vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi), je obvezno najmanj 1 tretiranje, ki ga opravimo v času, ko je trta povsem odcvetela. Za zatiranje ameriškega škržatka so registrirani insekticidi Actara, Decis 2,5 EC, Decis, Gat decline 2,5 EC, Flora verde, Biotip floral, Reldan 22 EC in Pyrinex M22. Prednost dajemo pripravku Actara 25 WG (aktivna snov je tiametoksam). Pripravek Actara 25 WG je sistemični insekticid z rezidualnim načinom delovanja, ki učinkovito zatira ameriškega škržatka, zato tretiranja običajno ni potrebno ponoviti. Če je bilo za prvo tretiranje namesto pripravka Actara uporabljeno katero drugo izmed naštetih sredstev, je potrebno tretiranje ponoviti v 2. napovedanem roku. Delovanje ostalih sredstev je namreč krajše in so manj učinkovita. Pri tem je smiselno spremljati ulov odraslih ameriških škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami. Drugo tretiranje opravimo, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih 4 ali več škržatkov na ploščo na teden.

Ulov odraslih ameriških škržatkov spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami od julija dalje in sicer:

 • izobesimo najmanj od 3 do 5 plošč na ha, v primeru večjih površin število plošč ustrezno povečamo,
 • plošče postavimo v začetku julija in jih menjavamo na dva do 3 tedne,
 • pregledujemo jih vsakih 7 do 10 dni; škržatki letajo do sredine septembra,
 • ulov redno beležimo.

Opozarjamo, da je treba vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Pri uporabi je treba upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14).

V ekološki pridelavi so za zatiranje ameriškega škržatka na razpolago pripravki na podlagi piretrina (Flora verde, Biotip floral). Opraviti je treba dve tretiranji, razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru tretiranja ni treba ponoviti (spremljanje ulova ameriškega škržatka je opisano zgoraj). Če je potrebno, opravimo drugo tretiranje 7 do 10 dni po prvem tretiranju (v skladu z napovedjo službe za varstvo rastlin).

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Pomembno je, da zatiranje ameriškega škržatka opravimo šele takrat, ko je trta že povsem odcvetela. Pred škropljenjem je potrebno pokositi cvetočo podrast, škropljenje pa opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA

Obdobje suhega in vročega vremena je manj nevarno za razvoj krompirjeve plesni, zato so razmaki med škropljenji sedaj lahko daljši. V primeru napovedanega obilnejšega dežja pa je pred padavinami potrebno nasade sobro zavarovati. Se je pa sedaj v nasadih krompirja začela pojavljati črna listna pegavost. Za zatiranje te bolezni lahko uporabite katerega od pripravkov proti krompirjevi plesni, ki vsebujejo mankozeb ali propineb, kot so Antracol, Dithane M-45, Forum MZ WG, Gett, Mankoz 75 WG, Pergado MZ in podobni. Lahko pa uporabite tudi specialni fungicid Ortiva ali Score.

Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink lahko uporabite katerega izmed insekticidov kot so Actara 25 WG, Alverde, Biscaya, Calypso SC 480, Mido 20 SL, Nuprid 200 SC, Mospilan 20 SG, Moksycan 20 SG, Coragen, Bulldock EC 25, Sparviero, Mavrik 240, Raptol koncentrat, Raptol sprej, Laser 240 SC ali Neemazal T/S.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!

 

OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE VRTNIN

Resarji v čebuli in poru

Suho vreme in visoke temperature predstavljajo ugodne razmere za razvoj resarjev (Thrips sp.), ki se pojavljajo v nasadih čebule in pora. Resarji s sesanjem poškodujejo rastline in povzročijo nastanek značilnih srebrnkastih lis. Navzočnost resarjev najlaže ugotovite tako, da razmaknete najmlajše liste in preiščete bazalni del rastlin. Priporočamo pregledovanje posevkov. V primeru odkritja škodljivcev lahko za varstvo uporabite katerega od dovoljenih insekticidov kot so Karate Zeon 5 CS (karenca je 28 dni), Laser 240 SC (karenca je 3 dni) ali Perfekthion (karenca je 14 dni). Priporoča se uporaba v dveh do treh terminih (menjajte aktivne snovi), ki si sledijo v presledkih od 5 do 7 dni, s čimer se prekine razvojni krog žuželk.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!

 

Kumarni ožig in bakterioze

Na mladih kumarah na prostem opažamo primere okužb listov s kumarnim ožigom. Na listih se začnejo pojavljati bledo rumene pege, ki se hitro širijo. Kasneje porjavijo in se med seboj združujejo ter povzročijo propad celotnega lista. Priporočamo, da odstranite okužene liste in rastline zavarujete pred širjenjem bolezni s fungicidom Antracol ali Antracol WG 70. Nekatere pegavosti so lahko tudi posledica bakterijskih okužb. Za zatiranje bakterijskih bolezni je primeren bakrov pripravek Cuprablau Z 35 WP.

 

14. junij 2017

 

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

 

Ob pregledu nasadov ameriških borovnic na Barju opažamo, da je izleganje nimf (ličink) kaparjev na vrhuncu. Mlade nimfe takoj po izleganju migrirajo na spodnje strani listov, kjer se pričvrstijo z bodalom in sesajo rastlinske sokove. Ob sesanju rastlinskih sokov izločajo obilo medene rose, ki kaplja po rastlinah in plodovih. Medena rosa je odlično gojišče za različne bakterije in glive, predvsem problematična je lahko gliva sajavosti, ki onesnaži plodove.

V tem času, je za zatiranje nimf češpljevega in breskovega kaparja registriran insekticid Calypso SC 480. Za izboljšanje nanosa priporočamo, da škropilni brozgi dodate močilo kot je Wetcit, ki je primeren tudi za ekološko pridelavo.

Kljub aktivnemu zatiranju kaparjev lahko pričakujemo, da bo del populacije ostal na grmih. V kolikor v naslednjih tednih na grmih opazite večjo količino medene rose priporočamo, da začnete z redno rabo fungicida Vitisan, ki je na ameriških borovnica registriran za zatiranje ameriške kosmuljeve pepelovke, a ima dobro stransko delovanje tudi na glive sajavosti. Sredstvo Vitisan lahko na isti površini uporabite do osemkrat v sezoni in je primerno tudi za ekološko pridelavo.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

12. junij 2017

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Z nadaljevanjem suhega vremena z lokalnimi plohami in nevihtami ostaja tveganje za okužbe in širjenje glivičnih bolezni razmeroma nizko in lokalno. Kljub takim razmeram in dejstvu, da je veliko sadovnjakov brez sadja, pa je varstvo listja ključnega pomena za dober nastavek v prihodnjem letu. V nasadih še naprej izvajajte preventivno varstvo pred jablanovim škrlupom v 10 do 14 dnevnih razmikih oziroma zavarujte listje pred napovedanimi padavinami z uporabo enega izmed dotikalnih fungicidov. Ekološki pridelovalci lahko uporabite pripravka Vitisan ali Curatio-žvepleno apnena brozga.

V primeru pojava neurij s točo uporabite pripravki na osnovi a.s. kaptan, kot so Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG ali Merpan 80 WDG.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi dodajte pripravek na osnovi močljivega žvepla. Ob izvajanju poletne rezi, dosledno izrezujte in iz nasada odstranjujte plesnive poganjke.

Visoke večerne temperature so zelo ugodne za parjenje metuljev jabolčnega zavijača in odlaganje jajčec. Približno 14 dni po zadnjem škropljenju proti zavijaču je potrebno varovalno oblogo obnoviti. To lahko storite z insekticidom kot je Coragen, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG ali Calypso SC 480. Ekološki sadjarji uporabite virusni pripravek kot je Madex max ali Carpovirusine. Za zatiranje zavijačev lupine sadja pa lahko uporabite pripravka na osnovi Bacillus thuringensis Lepinox plus ali Delfin WG, oba imata stransko delovanje tudi na jabolčnega zavijača.

V nasadih še naprej spremljajte ostale škodljivce kot so krvava uš, listne uši, pršice, in nekateri drugi. V primeru prerazmnožitve opravite zatiranje, ob tem upoštevajte načela dobre kmetijske prakse.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

 

OBVESTILO O VARSTVU JAGOD

 

Obiranje jagod je v večjem delu Slovenije zaključeno. Za zagotovitev dobrega pridelka v naslednjem letu, je sedaj zelo pomembno, da se v nasadih ohrani kar se da zdrava listna masa. Za varstvo pred jagodovo pepelovko priporočamo rabo pripravkov kot so Topaze, Topas 100 EC, Thiovit jet ali Vitisan, slednja pripravka sta primerna za ekološko pridelavo. Žveplovi pripravki (Thiovit jet) omejujejo tudi širjenje pršic in nekaterih drugih žuželk in so ugodni za splošno zdravstveno stanje nasadov. Za preprečevanje pojava in širjenja drugih glivičnih bolezni kot so antraknoza, rdeča listna pegavost, bela listna pegavost, siva plesen in nekatere druge priporočamo preventivno rabo fungicidov kot so Ortiva, Signum, Rovral aquaflo, Cuprablau Z 35 WP ali Serenade ASO, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO

Kljub razmeroma suhemu in vročemu vremenu, ki ni ugodno za širjenje plodove vinske mušice, pridelovalcem malin, breskev, nektarin, marelic ter ameriških borovnic priporočamo, da še naprej pozorno spremljate in pregledujete ulove v prehranske pasti. Za pomoč pri determinaciji plodove vinske mušice se obrnite na vam najbližjo javno službo za varstvo rastlin.

Plodova vinska mušica povzroča škodo od začetka barvanja plodov in vse do obiranja.

Pridelovalci malin, breskev, nektarin, marelic in ameriških borovnic lahko za varstvo uporabite le pripravek Laser 240 EC.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Cvetoči kabrnki in razvijajoči se grozdiči so zelo občutljivi za okužbe s peronosporo vinske trte, večjo pozornost pa je potrebno nameniti tudi varstvu pred oidijem. Lokalne plohe in nevihte ustvarjajo ugodne razmere za razvoj glivičnih bolezni, zato vinogradnikom še naprej svetujemo rabo fungicidov z izraženim sistemičnim ali polistemičnim delovanjem. Za varstvo pred peronosporo lahko uporabite pripravke kot so: Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Alleato Duo, Ampexio, Antracol Combi WP 62,8, Curzate C Extra, Curzate M72,5 WG, Cymbal, Electis 75WG, Emendo F, Enervin, Equation Pro, Forum MZ WG, Forum Star, Galben C, Galben M, Gett, Melody Combi WG 65,3, Melody Duo WG 66,8, Mikal Flash, Mikal Premium F, Mildicut, Momentum F, Momentum Trio, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Moximate Plus, Nautile DG, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado MZ, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil Gold Combi Peptite, Ridomil Gold MZ Peptite, Sfinga Extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo ali Valis F. Za varstvo pred oidijem pa priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: Baltazar, Collis, Crystal , Domark 100 EC, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Star Tebuconazole, Systhane 20 EW, Talendo Extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Vivando, AQ 10, Serenade ASO ali Vitisan. Slednji trije so dovoljeni tudi za uporabo v ekološki pridelavi. Škropivu dodajte tudi pripravek na osnovi močljivega žvepla v priporočnem odmerku.

Presledke med škropljenji prilagodite lastnostim izbranega fungicida, prirastu vinske trte ter vremenskim razmeram.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

5. junij 2017

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Razmeroma suho vreme v zadnjem obdobju ni ugodno za okužbe in širjenje glivičnih obolenj, prav tako pojenjuje nevarnost za primarne okužbe s škrlupom. Kljub temu lahko ob plohah in nevihtah ter dalj časa trajajoči omočenosti listja, še prihaja do primarnih okužb s škrlupom. Zato v nasadih še naprej izvajajte preventivno varstvo v 10 dnevnih razmikih, razen v slučaju močnega naliva (nad 30 mm padavin), ki izpere fungicidno oblogo. V takem primeru je potrebno fungicidno oblogo obnoviti. Za varstvo pred škrlupom uporabite enega izmed dotikalnih fungicidov kot so Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Mankoz 75 WG, Delan 700 WG, Delan pro, Chorus, Pyrus 400 SC, Scala, Sercadis, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Mythos, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Antracol, Antracol WG 70, Vitisan ali Curatio – žvepleno apnena brozga. Pripravka Vitisan in Curatio sta primerna tudi za ekološko varstvo jablan. Za varstvo sadovnjakov po neurjih s točo, ki poškodujejo plodiče, listje in les, uporabite pripravke kot so Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG ali Merpan 80 WDG na osnovi a.s. kaptan.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi dodajte pripravek na osnovi močljivega žvepla. Močljivo žveplo je ugodno za splošno zdravstveno stanje nasada ter zavira širjenje pršic. Nasade, ki so močno okuženi z jablanovo pepelovko, pa zavarujte z uporabo strobilurinskega ali triazolnega pripravka kot so Stroby WG, Zato WG, Flint, Luna Experience, Topaze, Topas 100 EC, v kombinaciji z močljivim žveplom.

Ulovi jabolčnega zavijača ostajajo konstantni in visoki. Večerne temperature so še naprej ugodne za parjenje in odlaganje jajčec. 14 dni po zadnjem škropljenju proti zavijaču je potrebno varovalno oblogo obnoviti. To lahko storite z insekticidom kot je Coragen, Mimic ali Runner 240 SC. Ekološki sadjarji uporabite virusni pripravek kot je Madex max ali Carpovirusine. Za zatiranje zavijačev lupine sadja pa lahko uporabite pripravka na osnovi Bacillus thuringensis Lepinox plus ali Delfin WG, oba imata stransko delovanje tudi na jabolčnega zavijača.

V nasadih spremljajte tudi ostale škodljivce kot so listne uši, pršice, krvava uš in nekateri drugi. Za zatiranje uši lahko uporabite pripravke kot so Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG ali Calypso SC 480. Našteti pripravki delujejo tudi na jabolčnega zavijača.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO

Kljub razmeroma suhemu in vročemu vremenu, ki ni ugodno za širjenje plodove vinske mušice, pridelovalcem češenj, malin, jagod, breskev, nektarin in marelic priporočamo, da še naprej pozorno spremljate in pregledujete ulove v prehranske pasti. Za pomoč pri determinaciji plodove vinske mušice se obrnite na vam najbližjo javno službo za varstvo rastlin.

Plodova vinska mušica povzroča škodo od začetka barvanja plodov in vse do obiranja.

V primeru pojava mušic lahko za varstvo češenj uporabite pripravke Imidan 50 WG, Spada 200 EC ali Laser 240 EC. Slednji ima izredno dovoljenje za nujne primere do 1.9.2017.

Pridelovalci jagod, malin, breskev, nektarin in marelic lahko za varstvo uporabite le pripravek Laser 240 EC.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Vinska trta cveti in je v tem obdobju zelo občutljiva za okužbe s peronosporo. Za nadaljnje varstvo uporabljajte sistemične ali kombinirane pripravke. Sistemičnih pripravkov z aktivno snovjo iz iste kemične skupine (razen fungicidov na osnovi al-fosetila) zaradi možnosti pojava navzkrižne rezistence ni priporočljivo uporabljati enega za drugim. V preteklem tednu so se na nekaterih območjih že pojavljala lokalna neurja s točo. V tem primeru svetujemo, da vinograde čimprej poškropite z enim od pripravkov, ki vsebujejo aktivno snov folpet. Škropivu priporočamo tudi dodajanje različnih foliarnih gnojil in stimulatorjev rasti, ki omogočajo hitrejšo regeneracijo poškodovanega tkiva. Bodite pozorni na priporočila o mešanju posameznih fungicidov z ostalimi sredstvi.

Tudi za varstvo pred oidijem svetujemo uporabo sistemičnih ali kombiniranih pripravkov, ki jim dodajte žveplov pripravkov. V ekološki pridelavi lahko za varstvo pred oidijem uporabite sredstva na osnovi žvepla ter pripravke kot so AQ 10, Serenade ASO ali Vitisan.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA

Obdobje suhega in vročega vremena je manj nevarno za širjenje krompirjeve plesni, vendar kljub temu priporočamo, da pregledujete nasade krompirja. Dokler v nasadu ali bližnji okolici ne opazite bolezenskih znamenj so lahko presledki med škropljenji nekoliko daljši. Če ste prejšnjič uporabili fungicid s sistemičnim ali delnim sistemičnim delovanjem lahko do naslednjega škropljenja počakate 10 do 14 dni, v primeru rabe dotikalnega fungicida pa je potrebno škropljenje ponoviti po preteku 7 do 10 dni oz. prej, če pade več kot 30 mm dežja. Pripravki s sistemičnim delovanjem so Infinito, Melody duo, Galben M in Ridomil Gold MZ pepite, fungicidi z delnim sistemičnim/translaminarnim delovanjem so Acrobat, Forum, Banjo forte, Orvego, Antracol combi, Curzate C extra, Curzate M, Equation pro, Tanos 50 WG, Moximate, Profilux, Pergado MZ, Gett, Revus in še nekateri. V primeru pogostejšega pojavljanja ploh ali neviht so primerni tudi pripravki Enervin, Ranman top, Ranman twinpack, ki se manj izpirajo, podobno tudi dotikalni pripravek Electis.

V nasadih krompirja spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink koloradskega hrošča lahko uporabite katerega izmed insekticidov kot so Actara 25 WG, Alverde, Biscaya, Calypso SC 480, Mido 20 SL, Nuprid 200 SC, Mospilan 20 SG, Moksycan 20 SG, Coragen, Bulldock EC 25, Sparviero, Mavrik 240, Raptol koncentrat, Raptol sprej, Laser 240 SC ali Neemazal T/S. Raptol, Laser in Neemazal lahko uporabite tudi pri ekološki pridelavi.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!

OBVESTILA ZA PRIDELOVALCE VRTNIN

V nasadih čebule še naprej spremljajte pojave čebulne plesni. Širjenje bolezni lahko omejite z uporabo fungicidov kot so Ortiva, Penncozeb 75 DG, Ridomil gold MZ pepite ali bakrovi pripravki Cuproxat, Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 35 WG, Champion 50 WG ter Champ formula 2 Flo. Za boljšo oprijemljivost škropilni brozgi dodajte močilo.

V nasadih čebulnic (čebula, česen, šalotka, por) spremljajte tudi pojave resarjev, ki jim ustreza vroče in suho vreme. Zatiranje je potrebno začeti dovolj zgodaj, dokler so populacije škodljivcev še majhne. Za zatiranje resarjev so registrirani insekticidi Laser 20 SC, Perfekthion in Karate zeon, vendar niso vsi v vseh kulturah. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

V kapusnicah še naprej spremljajte pojave škodljivcev, razne gosenice, bolhače in stenice. V primeru močnejšega napada je potrebno škodljivce zatirajte s katerim izmed za to registriranih insekticidov. Na mladih rastlinah fižola, blitve, rdeče pese, korenčka, solate spremljajte pojave listnih uši.

 

29. maj 2017

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Plodiči jablan so, odvisno od lege in sorte, večinoma v fazi debeline plodu 30 do 40 mm. V nasadih so še vedno možne primarne okužbe z jablanovim škrlupom, kjer so pege škrlupa že prisotne pa tudi sekundarne okužbe. Sadjarjem zato priporočamo nadaljevanje izvajanja preventivnega varstva v 7 do 10 dnevnih razmakih z uporabo dotikalnih fungicidov kot so: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Mankoz 75 WG, Delan 700 WG, Delan pro, Chorus, Pyrus 400 SC, Scala, Sercadis, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Mythos, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Antracol, Antracol WG 70, Vitisan ali Curatio – žvepleno apnena brozga. Pripravka Vitisan in Curatio sta primerna tudi za ekološko varstvo jablan. Le v primeru več dni trajajočih padavin ali močnega pojava bolezenskih znamenj uporabite sistemično delujoče kurativne pripravke kot so Difenzone, Duaxo koncentrat, Score 250EC, Difcor 250 EC ali Indar 5EW v kombinaciji z enim izmed zgoraj omenjenih kontaktno delujočih pripravkov. V primeru pojava neurja s točo za varstvo nasadov uporabite pripravke kot so Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG ali Merpan 80 WDG. Vremenske razmere so ugodne tudi za pojav in širjenje nekaterih drugih glivičnih bolezni kot so npr. sajavost, mušja pegavost ter pegavosti, ki povzročajo predčasno odpadanje listov (Diplocarpon mali, Colletotrichum sp., Alternaria sp.). V integriranih nasadih varstvo pred škrlupom običajno zagotavlja varstvo tudi pred temi boleznimi.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi dodajte pripravek na osnovi močljivega žvepla. V močno napadenih nasadih priporočamo izrezovanje plesnivih poganjkov in uporabo strobilurinskih ali triazolnih pripravkov kot so Stroby WG, Zato WG, Flint, Luna Experience, Topaze, Topas 100 EC. Za preprečevanje pojava odpornosti tudi ob uporabi teh pripravkov škropivu dodajte močljivo žveplo v priporočenem odmerku!

Ob pregledih nasadov opažamo tudi poškodbe plodičev, ki jih povzročajo razne gosenice, hrošči in stenice. Sadjarjem priporočamo redno pregledovanje nasadov. V primeru močnega pojava škodljivcev in škod se o zatiranju škodljivcev posvetujte s strokovnjaki za varstvo rastlin.

Ulovi jabolčnega zavijača ostajajo visoki na večini opazovanih lokacij. Tudi v hladnejših legah so večerne temperature že ugodne za parjenje in odlaganje jajčec (nad 15°C ob sončnem zahodu). Sadjarjem, ki v preteklem tednu še niste zavarovali nasadov pred jabolčnim zavijačem priporočamo, da to storite sedaj z uporabo insekticidov kot so Harpun, Coragen, Mimic, Runner ali Delegate. Ekološki sadjarji uporabite virusni pripravek kot je Madex max ali Carpovirusine. Za zatiranje zavijačev lupine sadja pa lahko uporabite pripravka na osnovi Bacillus thuringensis Lepinox plus ali Delfin WG, oba imata stransko delovanje tudi na jabolčnega zavijača.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast ! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

Ob padavinah v času trdenja koščic je tveganje za okužbe koščičarjev z navadno sadno gnilobo zelo veliko. Za varstvo breskev pred okužbami priporočamo rabo pripravkov kot so Chorus 50 WG, Rovral aquaflo, Score 250 EC ali Switch 62,5 WG. Za preprečevanje razvoja in širjenja breskove pepelovke in breskovega škrlupa škropivu dodajte tudi enega izmed žveplovih pripravkov. Za varstvo breskev in nektarin pred breskovim zavijačem in breskovim moljem priporočamo rabo pripravkov kot so Coragen, Delegate, Imidan ali Steward. Ekološki sadjarji lahko za zatiranje omenjenih škodljivcev uporabite pripravek Lepinox plus.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast ! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO

Plodova vinska mušica še naprej predstavlja enega večjih izzivov pri varstvu jagodičastih, koščičastih in nekaterih drugih sadnih vrst. Mušica odlaga jajčeca v plodove tik pred in ob zorenju. Iz jajčec se izležejo ličinke, ki izjedajo plodove. Ob neustreznem varstvu je lahko izpad pridelka tudi 100%. Pridelovalcem češenj, višenj, jagod, ameriških borovnic in malin priporočamo, da pripravijo prehranske vabe za spremljanje njene prisotnosti. Za pripravo pasti lahko uporabite zaprto plastenko, jo v zgornjem delu obarvate rdeče in navrtate večje število luknjic, premera 2 do 4 mm. Če so luknje prevelike se v past lovijo še mnoge druge žuželke, kar oteži pregledovanje vsebine. V plastenko do polovice nalijte kis, vino, sok ali mešanico vseh treh. Dodate lahko tudi žlico sladkorja in drobec kvasa. Vabo obesite v krošnjo oz. grm. Vsebino vabe je potrebno pregledovati čim pogosteje, najmanj dvakrat tedensko. Za pomoč pri determinaciji plodove vinske mušice se obrnite na vam najbližjo javno službo za varstvo rastlin.

Trenutno v osrednjem delu Slovenije še nismo ugotovili navzočnosti mušice, na Primorskem pa je že bila ugotovljena.

V primeru pojava mušic lahko za varstvo češenj uporabite pripravke Imidan 50 WG, Spada 200 EC ali Laser 240 EC. Slednji ima izredno dovoljenje za nujne primere do 1.9.2017. Pridelovalci ameriških borovnic, jagod in malin lahko za varstvo uporabite le pripravek Laser 240 EC.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Na izrazitih vinogradniških legah nekatere zgodnje sorte vinske trte že cvetijo, glavnina sort pa je v razvojnem stadiju, ko so socvetja razvita ter cvetovi ločeni (BBCH 55-57). Mladice zelo hitro priraščajo, vremenske razmere pa so ob napovedanih pogostih plohah in nevihtah zelo ugodne za nastanek novih primarnih okužb s peronosporo vinske trte. Za nadaljnje varstvo trte pred okužbami s peronosporo uporabljajte pripravke kot so: Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Alleato Duo, Ampexio, Antracol Combi WP 62,8, Curzate C Extra, Curzate M72,5 WG, Cymbal, Electis 75WG, Emendo F, Enervin, Equation Pro, Forum MZ WG, Forum Star, Galben C, Galben M, Gett, Melody Combi WG 65,3, Melody Duo WG 66,8, Mikal Flash, Mikal Premium F, Mildicut, Momentum F, Momentum Trio, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Moximate Plus, Nautile DG, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado MZ, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil Gold Combi Peptite, Ridomil Gold MZ Peptite, Sfinga Extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo ali Valis F. Presledke med škropljenji prilagodite lastnostim izbranega fungicida, prirastu vinske trte ter vremenskim razmeram. Svetujemo, da v tem obdobju škropilno oblogo obnovite najkasneje po 10 dneh.

Povečuje se tudi nevarnost okužb z oidijem vinske trte, zato za varstvo pred to boleznijo svetujemo uporabo enega od naslednjih pripravkov: Baltazar, Collis, Crystal , Domark 100 EC, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Score 250 EC, Sercadis, Star Tebuconazole, Sisthane 20 EW, Talendo Extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze ali Vivando. Škropivu lahko dodate tudi registriran žveplov pripravek.

V ekološki pridelavi lahko za varstvo pred oidijem uporabite sredstva na osnovi žvepla ter pripravke kot so AQ 10, Serenade ASO ali Vitisan.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA

Vremenske razmere so ugodne za rast in razvoj krompirja, ki je sedaj v obdobju hitre in bujne rasti. Za varstvo pred krompirjevo plesnijo priporočamo rabo fungicidov s sistemičnim ali delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem. Pripravki s sistemičnim delovanjem so: Infinito, Melody duo, Galben M in Ridomil Gold MZ pepite; v skupino fungicidov z delnim sistemičnim/translaminarnim delovanjem pa spadajo pripravki z dimetomorfom, cimoksanilom in mandipropamidom (Acrobat, Forum, Banjo forte, Orvego, Antracol combi, Curzate C extra, Curzate M, Equation pro, Tanos 50 WG, Moximate, Profilux, Pergado MZ, Gett, Revus in še nekateri). V primeru pogostejšega pojavljanja ploh ali neviht so primerni tudi pripravki z ametoktradinom ali ciazofamidom (Enervin, Ranman top, Ranman twinpack), ki se manj izpirajo, podobno tudi pripravek Electis. Kjer je krompir še majhen in ga lahko z razpoložljivo škropilno tehniko dobro poškropite, lahko uporabite tudi katerega od dotikalnih fungicidov kot je Antracol, Dithane, Manfil, Mankoz, Penncozeb, Polyram ali podoben, vendar je potrebno upoštevati, da se škropilna brozga v primeru močnih nalivov izpere. Pri ekološki pridelavi lahko uporabite katerega od bakrovih pripravkov.

V nasadih krompirja spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Ličinke začnete zatirati dokler so še v mlajših razvojnih stadijih. Za zatiranje koloradskega hrošča lahko uporabite katerega izmed insekticidov kot je Actara 25 WG, Alverde, Biscaya, Calypso SC 480, Mido 20 SL, Nuprid 200 SC, Mospilan 20 SG, Moksycan 20 SG, Coragen, Bulldock EC 25, Sparviero, Mavrik 240, Raptol koncentrat, Raptol sprej, Laser 240 SC ali Neemazal T/S. Raptol, Laser in Neemazal lahko uporabite tudi pri ekološki pridelavi. Zatiranje mladih ličink je še posebej pomembno pri rabi pripravkov kot sta Neemazal in Laser, s katerima je treba škropiti takoj, ko opazite izležene ličinke. Zaradi izogibanja razvoja odpornosti koloradskega hrošča na insekticide ne uporabljajte vsako leto istih aktivnih snovi, ampak izbirajte snovi iz različnih kemičnih skupin.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!

 

25. maj 2017

OBVESTILO O VARSTVU ČEBULE

 

Pridelovalce čebule opozarjamo, da se je na območju osrednje Slovenije na jesenski čebuli pojavila čebulna plesen. Priporočamo, da tudi nasade spomladanske čebule zavarujete pred okužbami z enim izmed fungicidov. Za zatiranje čebulne plesni so registrirani pripravki: Ortiva, Penncozeb 75 DG, Ridomil gold MZ pepite in bakrovi pripravki Cuproxat, Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 35 WG, Champion 50 WG ter Champ formula 2 Flo. Za boljšo oprijemljivost škropilni brozgi dodajte močilo. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

22. maj 2017

 

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO

Pridelovalce krompirja opozarjamo, da so bile vremenske razmere v zadnjem obdobju ugodne za razvoj krompirjeve plesni, zato je sedaj čas, da nasade preventivno zavarujete s fungicidi. Glede na to, da bolezen še ni bila opažena, lahko uporabite katerikoli fungicid. Kjer so rastline še majhne lahko uporabite dotikalni fungicid kot je Antracol, Dithane, Manfil, Mankoz, Penncozeb, Polyram, Electis ali podoben. Kjer pa so rastline že velike in bujne pa lahko uporabite fungicid s sistemičnim ali lakalno-sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem.

 

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC

Pridelovalce kapusnic opozarjamo, da so se v posevkih začele pojavljati gosenice kapusove sovke in kapusovega belina. Sovke spoznamo po sivozeleni barvi in črni glavi, pri starejših pa barva variira od zelene do rjave oz. črne. Dolge so do 5 cm in se ob dotiku zvijejo v klopčič. Gosenice kapusovega belina so rumeno zelene s črnimi pikami in redkimi dlačicami, sprva se pojavljajo v skupini, kasneje pa se razlezejo po rastlini. Lahko objedo liste do te mere, da ostanejo samo še glavne žile. Na mladih rastlinah opažamo tudi bolhače in stenice. Priporočamo redno pregledovanje posevkov, najmanj enkrat tedensko. V primeru večjega napada je potrebno škodljivce zatirati s katerim izmed navedenih registriranih insekticidov:

Insekticidi za zatiranje sovk

Pripravek

Odmerek na ha

Karenca (dni)

Dovoljena uporaba

Affirm

1,5 kg

3

zelje, brokoli, cvetača

Agree WG

1 kg

ni potrebna

kapusnice

Bulldock EC 25

0,3‑0,5 l

7

zelje, ohrovt, kitajsko zelje

Decis 100 EC

75 ml

7

zelje, cvetača, brstični ohrovt

Delfin WG

0,5 kg

ni potrebna

kapusnice

Karate Zeon 5 CS

0,2 l

cvetača, kitajsko zelje: 7

zelje, brstični ohrovt: 21

zelje, cvetača, brstični ohrovt, kitajsko zelje

Karis 10 SC

50 ml

zelje, brstični ohrovt: 21

ohrovt, brokoli: 10

cvetača: 7

zelje, cvetača, brokoli, brstični ohrovt, ohrovt

Lepinox plus

1 kg

ni potrebna

zelje, brokoli, brstični ohrovt, ohrovt, kitajski kapus

Mimic

0,3-0,4 l

14

kapusnice

Neemazal –T/S

3 l

3

zelje, brstični ohrovt, ohrovt

Steward

85 g

zelje, cvetača, brokoli, rdeče zelje: 3

brstični ohrovt: 28

zelje, cvetača, brokoli, brstični ohrovt, rdeče zelje

Insekticidi za zatiranje belinov

Pripravek

Odmerek na ha

Karenca (dni)

Dovoljena uporaba

Bulldock EC 25

0,3‑0,5 l/ha

7

zelje, ohrovt, kitajsko zelje

Decis 100 EC

75 ml/ha

7

zelje, cvetača, brstični ohrovt

Fastac 100 EC

0,1 l/ha

14

zelje, brokoli, brstični ohrovt, ohrovt

Karate Zeon 5 CS

0,2 l/ha

21

zelje, brstični ohrovt

Karis 10 SC

50 ml/ha

zelje, brstični ohrovt: 21

ohrovt, brokoli: 10

cvetača: 7

zelje, cvetača, brokoli, brstični ohrovt, ohrovt

Mimic

0,3-0,4 l/ha

14

kapusnice

Steward

85 g/ha

zelje, cvetača, brokoli, rdeče zelje: 3

brstični ohrovt: 28

zelje, cvetača, brokoli, brstični ohrovt, rdeče zelje

Insekticidi za zatiranje bolhačev

Pripravek

Odmerek na ha

Karenca (dni)

Dovoljena uporaba

Decis 100 EC

63 ml/ha

7

zelje, cvetača, brstični ohrovt

Fastac 100 EC

0,075 l/ha

14

zelje, brokoli, brstični ohrovt, ohrovt

Karate Zeon 5 CS

0,15 l/ha

cvetača, kitajsko zelje: 7

zelje, brstični ohrovt: 21

zelje, cvetača, brstični ohrovt, kitajsko zelje

Pripravki Agree, Delfin WG, Lepinox plus in Neemazal T/S so primerni tudi za ekološko pridelavo. Pri rabi teh snovi je še posebej pomembno, da jih uporabite čim bolj zgodaj, dokler so gosenice še majhne.

 

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!

 

Kapusova plesen

V nekaterih posevkih kapusnic smo opazili tudi znamenja kapusove plesni. Bolezen se kaže v obliki rumenih lis s črnimi pegami na zgornji strani listov, na spodnji strani se pojavi bela plesniva prevleka. Razvoju bolezni ustreza vlažno in hladno vreme, pojav pa je odvisen tudi od občutljivosti sort, zračnosti nasada ipd. Bolezen je nevarna predvsem pri vzgoji sadik, v ugodnih razmerah pa tudi kasneje v rastni dobi. Priporočamo pregledovanje rastlin. V primeru pojava lahko bolezen zatirate s pripravkom Ortiva.

 

Česnova rja

V nekaterih pridelovalnih površinah česna v osrednji Sloveniji smo opazili pojave česnove rje. Priporočamo redno pregledovanje posevkov česna in tudi drugih čebulnic. V primeru pojava bolezenskih znamenj preprečite širjenje okužb na mlajše liste s fungicidom kot je Luna Experience ali Ortiva. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Dosedanje vremenske razmere so bile ugodne za razvoj škrlupa in drugih glivičnih obolenj. Sadjarjem, ki ste bili do sedaj uspešni pri varstvu jablan in hrušk priporočamo, da še naprej izvajate preventivno varstva v 7 do 10 dnevnih razmakih, z uporabo dotikalnih fungicidov kot so Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Mankoz 75 WG, Delan 700 WG, Delan pro, Chorus, Pyrus 400 SC, Scala, Sercadis, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Mythos, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Antracol, Antracol WG 70, Vitisan ali Curatio – žvepleno apnena brozga. Pripravka Vitisan in Curatio sta primerna tudi za ekološko varstvo jablan. Uporabljajte jih izmenjaje. V nasadih, kjer so prisotne pege škrlupa in je velika nevarnost za širjenje te bolezni, pa priporočamo rabo sistemično delujočih kurativnih pripravkov kot so Difenzone, Duaxo koncentrat, Score 250EC, Difcor 250 EC ali Indar 5EW v kombinaciji z enim izmed zgoraj omenjenih kontaktno delujočih pripravkov.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte pripravek na osnovi močljivega žvepla kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Symbiotica Fito, Pol-Sulphur 800 SC ali Vindex 80 WG. V nasadih močno napadenih s pepelasto plesnijo, priporočamo izrezovanje plesnivih poganjkov in uporabo strobilurinskih ali triazolnih pripravkov, ki imajo stransko delovanje tudi na jablanov škrlup. Taki pripravki so Stroby WG, Zato WG, Flint, Luna Experience, Topaze, Topas 100EC. Tudi ob uporabi teh pripravkov škropivu dodajte močljivo žveplo!

Ulovi jabolčnega zavijača se z višanjem temperatur stopnjujejo in že presegajo prage škodljivosti na večini opazovanih lokacij. Zmanjšano število plodov, ki je posledica pozebe, bo podvrženo še večjemu pritisku jabolčnega zavijača. Večerne temperature tudi že omogočajo parjenje in zaleganje jajčec (nad 15°C ob sončnem zahodu). V tem tednu je zlasti v toplejših legah čas da zavarujete nasade pred jabolčnih zavijačem z uporabo insekticidov kot so Coragen, Mimic, Runner, Delegate ali Harpun. Ekološkim sadjarjem svetujemo uporabo pripravkov kot so Madex max, Carpovirusine (virusna pripravka) ali Lepinox plus (Bacillus thuringensis).

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast ! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO

Plodova vinska mušica še naprej predstavlja enega večjih izzivov pri varstvu jagodičastih, koščičastih in nekaterih drugih sadnih vrst. Mušica odlaga jajčeca v plodove tik pred in ob zorenju. Iz jajčec se izležejo ličinke, ki izjedajo plodove. Ob neustreznem varstvu je lahko izpad pridelka tudi 100%. Pridelovalcem češenj, višenj, jagod, ameriških borovnic in malin priporočamo, da pripravijo prehranske vabe za spremljanje njene prisotnosti. Za pripravo pasti lahko uporabite zaprto plastenko, jo v zgornjem delu obarvate rdeče in navrtate večje število luknjic, premera 2 do 4 mm. Če so luknje prevelike se v past lovijo še mnoge druge žuželke, kar oteži pregledovanje vsebine! V plastenko do polovice nalijte kis, vino, sok ali mešanico teh treh stvari. Dodate lahko tudi žlico sladkorja in drobec kvasa. Vabo obesite v nasad v krošnjo. Vsebino vabe je potrebno pregledovati čim pogosteje, najmanj dvakrat tedensko. Za pomoč pri determinaciji plodove vinske mušice se obrnite na vam najbližjo javno službo za varstvo rastlin.

Trenutno v osrednjem delu Slovenije še nismo ugotovili navzočnosti mušice, na Primorskem pa je že bila ugotovljena.

V primeru pojava mušic lahko za varstvo češenj uporabite pripravke Imidan 50 WG, Spada 200 EC ali Laser 240 EC. Slednji ima izredno dovoljenje za nujne primere do 1.9.2017. Pridelovalci ameriških borovnic, jagod in malin lahko za varstvo uporabite le pripravek Laser 240 EC.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast ! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU JAGOD

Obiranje jagod je v polnem teku. Kljub temu je potrebno skrbeti za dobro zdravstveno stanje nasadov. Pridelovalci, ki ob pregledih nasadov opažate prerazmnožitev različnih škodljivcev kot so stenice, ščitkarji, pršice, uši in resarji lahko za zatiranje uporabite ekološka pripravka kot sta Laser 240 EC in Naturalis. S slednjim pripravkom na osnovi glive Beauveria bassiana priporočamo ponavljanje škropljenja na 5 dni vsaj 3 krat.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

Večina sort ameriških borovnic je že odcvetela. Kljub nestanovitnemu vremenu in pozebi je bilo okužb z borovničevo monilijo razmeroma malo, vseeno pa lahko ob zorenju plodov pričakujemo pojave mumij plodov, ki so posledica sekundarnih okužb cvetov. Ob pogostih nevihtah in plohah je potrebno nasade varovati pred glivičnimi obolenji kot so siva plesen, alternarijska pegavost, pepelovka in antraknoza. Za varstvo nasadov lahko uporabite pripravke kot so Signum, Switch 62,5 WG, Rovral aquaflo, Stroby WG, Teldor SC 500 ali Serenade ASO, slednji je primeren tudi za ekološko varstvo.

V večini nasadov je bilo zatiranje kroglastih kaparjev razmeroma uspešno, v nasadih, kjer je populacija kaparjev kljub zatiranju visoka, lahko zaradi medene rose, ki jo izločajo kaparji, pričakujemo pojav glivic sajavosti. Za preprečevanje sajavosti in ohranitev tržnega pridelka priporočamo pravočasno in redno rabo pripravka Vitisan, pripravek je primeren tudi za ekološko pridelavo.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Ob otoplitvi vremena poteka razvoj vinske trte zelo intenzivno in pri večini sort prehaja v fazo razvoja socvetij. Za varstvo pred okužbo s peronosporo vinske trte lahko še naprej uporabite katerega izmed registriranih kontaktnih fungicidov, pri čemer naj razmiki med posameznimi škropljenji ne bodo daljši od 7 dni. Na območjih, kjer je trta hitrejša v razvoju, nekatere sorte že pričenjajo s cvetenjem. V tej razvojni fazi je trta zelo občutljiva za okužbe s peronosporo, zato vinogradnikom svetujemo uporabo sredstev s sistemičnim ali polsistemičnim delovanjem kot so: Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Alleato Duo, Ampexio, Antracol Combi WP 62,8, Curzate C Extra, Curzate M72,5 WG, Cymbal, Electis 75WG, Emendo F, Enervin, Equation Pro, Forum MZ WG, Forum Star, Galben C, Galben M, Gett, Melody Combi WG 65,3, Melody Duo WG 66,8, Mikal Flash, Mikal Premium F, Mildicut, Momentum F, Momentum Trio, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Moximate Plus, utile DG, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado MZ, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil Gold Combi Peptite, Ridomil Gold MZ Peptite, Sfinga Extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo ali Valis F.

Z otoplitvijo vremena se povečuje tudi možnost okužb z oidijem. Za zatiranje oidija še naprej svetujemo uporabo žveplenih pripravkov. Kjer je trta hitrejša v razvoju in ste imeli v lanskem letu več težav z omenjeno boleznijo lahko uporabite tudi sredstva kot so: Baltazar, Collis, Crystal , Domark 100 EC, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Score 250 EC, Sercadis, Star Tebuconazole, Sisthane 20 EW, Talendo Extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze ali Vivando. Pri izbiri sistemičnih pripravkov upoštevajte priporočila o menjavanju aktivnih snovi zaradi nevarnosti razvoja odpornosti glive!

V ekološki pridelavi lahko za varstvo pred oidijem uporabite sredstva na osnovi žvepla ter pripravke kot so: AQ 10, Serenade ASO ali Vitisan.

 

OBVESTILO O VARSTVU ŽIT

Posevki ozimnih ječmenov so večinoma že zaključili s cvetenjem in so sedaj že v obdobju razvoja zrnja. Ukrepi varstva s fungicidi sedaj niso več smiselni. Posevki jarih ječmenov pa v razvoju zaostajajo in jih je sedaj še potrebno varovati pred boleznimi. Spremljajte tudi pojave rdečega žitnega strgača !

Ozimne pšenice so sedaj večinoma v razvojnem stadiju klasenja oz. začetka cvetenja. Razvoj nekoliko variira glede na območje pridelave in glede na sorto. Obdobje od klasenja do cvetenja je čas za zavarovanje zgornjih listov in klasa pred glivičnimi okužbami. Če je od prejšnjega škropljenja preteklo že približno 2 do 3 tedne boste s ponovnim škropljenjem preprečili predvsem širjenje okužb s pšenično listno pegavostjo, rjavenjem pšeničnih plev in rje. Za varstvo lahko uporabite katerega od fungicidov kot so Artea plus, Falcon EC 460, Librax, Magnello, Mirador forte, Opus 1, Prosaro, Folicur EW 250, Orius, Propi 25 EC, Eminent 125 EW, Seguris xtra, Zamir, Zantara in podobni. Delovanje fungicidov na glive iz rodu Fusarium je manj zanesljivo. Določeno učinkovitost lahko pričakujete v primeru, kadar je škropljenje opravljeno v fazi cvetenja, neposredno pred pričakovanim dežjem ali čim prej po dežju.

V posevkih žit opažamo tudi številčne populacije rdečega žitnega strgača. Priporočamo pregledovanje posevkov in v primeru močnejšega pojava uporabo katerega izmed registriranih insekticidov kot so Bulldock, Biscaya, Decis, Karate Zeon, Karis, Mavrik in podobni.

 

 

8. maj 2017

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Ob dolgotrajni omočenosti listja v zadnjem tednu aprila in v prvih dneh maja so bile razmere za okužbe s škrlupom zelo ugodne. V nasadih, ki niso bili ustrezno zavarovani, lahko v teh dneh pričakujem pojav prvih peg škrlupa. Prirast listne mase in plodičev je sedaj velik, na novo priraslo tkivo pa zelo občutljivo za okužbe s škrlupom. Sadjarjem priporočamo, da 7 dni po zadnjem škropljenju, ali če je padlo več kot 20 mm padavin, obnovite fungicidno oblogo. Priporočamo uporabo sistemičnih triazolnih pripravkov kot so Difenzone, Duaxo koncentrat, Score 250EC, Difcor 250 EC, Indar 5EW ali Clarinet. Za preprečevanje pojava odpornosti je naštete pripravke potrebno uporabiti v kombinaciji z enim izmed kontaktno delujočih pripravkov kot so Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Mankoz 75 WG, Delan 700 WG, Delan pro, Chorus, Pyrus 400 SC, Scala, Sercadis, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Mythos, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Antracol, Antracol WG 70, Vitisan ali Curatio – žvepleno apnena brozga. Pripravka Vitisan in Curatio sta primerna tudi za ekološko varstvo jablan. Uporabljajte jih izmenjaje.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko in omejevanje širjenja pršic škropilni brozgi dodajte tudi enega izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Symbiotica Fito, Pol-Sulphur 800 SC ali Vindex 80 WG.

Redno pregledujte nasade in spremljajte pojave škodljivcev kot so jabolčna grizlica, hržica, listne uši, resarji, mokasta uš, krvava uš, razne vrste pršic, gosenic in listnih zavrtačev. Za zatiranje škodljivcev v nasadih jablan lahko uporabite enega izmed registriranih pripravkov kot so Pirimor 50 WG, Kohinor SL 200, Mido 20 SL, Teppeki, Actara 25 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG, Neemazal – T/S ali Raptol koncentrat, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast ! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

Pogoste krajevne plohe in relativno visoke temperature so zelo ugodne za okužbe in razvoj glivičnih bolezni kot so borovničeva monilija, siva plesen in antraknoza. Ameriške borovnice so v fazi cvetenja in so v tem obdobju zelo občutljive za okužbe z naštetimi boleznimi. Pridelovalcem priporočamo, da rastline zavarujete z enim izmed fungicidov kot so Switch 62,5 WG, Signum, Rovral Aquaflo, Stroby WG, Teldor SC 500 ali Serenade ASO. Škropilni brozgi lahko dodate žveplov pripravek, ki je podobno kot Serenade primeren tudi v ekološki pridelavi. Škropljenje opravite v mirnem vremenu in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Na toplejših območjih kjer je trta hitrejša v razvoju, so bili v preteklem tednu že izpolnjeni pogoji za primarno okužo s peronosporo vinske trte. Vinogradnikom svetujemo, da vinograde zavarujejo z uporabo enega od registriranih kontaktnih pripravkov kot so : Antracol, Antracol WG 70, Daimyo F, Dithane DG neotec, Dithane M 45, Electis 75 WG, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Mildicut, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram, Videryo F ali Vincya F.

Za zatiranje oidija vinske trte priporočamo dodajanje sredstev na osnovi močljivega žvepla.

Zaradi relativno nizkih nočnih temperatur in poškodb od pozebe je rast poganjkov na določenih legah počasnejša in neenakomerna. V teh vinogradih kljub temu, da pogoji za okužbo s peronosporo še niso izpolnjeni, svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov za preprečevanje okužb s črno pegavostjo vinske trte. Razvoj bolezni pospešuje deževno vreme, pojav pa je bolj verjeten na občutljivih sortah kot so na primer Laški rizling, Šipon in Kerner. Vinogradnikom svetujemo redno pregledovanje poganjkov in spremljanje pojava poškodb, ki jih povzročajo pršice šiškarice. V primeru močnejšega napada lahko uporabite pripravek Vertimec Pro v 0,1 % koncentraciji.

Opozorilo : Sredstvo Vertimec Pro je nevarno za čebele, zato zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev pred tretiranjem pomulčite oziroma pokosite cvetočo podrast. Škropljenje je potrebno opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

 

5. maj 2017

Zatiranje bolezni v žitih

Sedanje spremenljivo vreme s pogostimi padavinami ustvarja ugodne razmere za razvoj in širjenje glivičnih bolezni v žitih.

Posevki ozimnega ječmena so sedaj večinoma v obdobju razvoja listne nožnice oz. začenjajo s klasenjem (BBCH 39-52). V tem obdobju jih je potrebno zavarovati pred boleznimi, zlasti pred ječmenovo ramularijsko pegavostjo. Bolezen se zatira preventivno, torej pred pojavom bolezenskih znamenj. Za varstvo uporabite katerega od fungicidov kot so Amistar opti, Librax, Priaxor EC, Seguris xtra ali Zantara.

Tudi posevki ozimnih pšenic nekoliko variirajo v razvoju. Poznejše sorte in tiste v hladnejših legah so še v obdobju kolenčenja (BBCH 33-37), posevki v toplejših legah pa imajo že razvite vse liste oz. so v fazi razvoja listne nožnice (BBCH 39-41). Za dober pridelek je odločilnega pomena ohranjanje zdravih listov čim bolj dolgo. Obilne padavine v minulem obdobju so omogočile širjenje okužb zlasti s pšenično listno pegavostjo. Bolezen za sedaj opažamo pretežno le na spodnjih listih, vendar je v sedanjih razmerah potrebno preprečiti njeno širjenje na mlade zgornje liste. Priporočamo, da posevke zavarujete z enim od registriranih fungicidov, ki so navedeni v spodnji tabeli.

Na sortah tritikale Talentro in Goran smo opazili pojave rumene rje. Priporočamo pregledovanje posevkov, saj se lahko bolezen v ugodnih razmerah (vlažno in hladno vreme) hitro širi!

V posevkih žit opažamo tudi številčne populacije rdečega žitnega strgača - hroščev, odloženih jajčec in tudi že ličink. Priporočamo spremljanje škodljivcev. V primeru, da se iz jajčec že izlegajo ličinke lahko za varstvo uporabite katerega izmed registriranih insekticidov kot so Bulldock, Biscaya, Decis, Karate Zeon, Mavrik in podobni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

FUNGICIDI ZA ŽITA

Pripravek

Registr.

Bolezni

Artea plus ciprokonazol 16 + propikonazol 25

J, P, T

P, T: zatiranje rje, pšenične listne pegavosti,

J: zatiranje rje, ječmenovega listnega ožiga

Archer max fenpropidin 45 + propikonazol 12,5

J,P, R, T

J: zatiranje žitne pepelovke in ječmenove rje; zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom in ječmenovo mrežasto pegavostjo

P, T: zatiranje žitne pepelovke, rjavenja pšeničnih plev, pšenične rje; zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo

R: zatiranje žitne pepelovke, ržene rje; zmanjševanje okužb z rženim listnim ožigom

Acanto plus ciprokonazol 8+ pikoksistrobin 20

J, P, O, R, T

J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove rje, zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom

P, T: zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo, zatiranje rjavenja pšeničnih plev, rumene rje, rje iz rodu Puccinia,

R, O: zatiranje ržene rje, ovsove rje

Avoca super ciprokonazol 4 + klorotalonil 37,5

P

P: zatiranje pšenične rje in rumene rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo,

Falcon EC 460 spiroksamin 25 + tebukonazol 16,7 +

triadimenol 4,3

J, P

P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, pšenično listno pegavostjo in rjavenjem pšeničnih plev; zatiranje rje, fuzarioz na klasu

J: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, ječmenovo mrežasto pegavostjo; zatiranje rje,

Magnello difenokonazol 10 + tebukonazol 25

P

P: zatiranje rjavenja pšeničnih plev, pšenične rje; zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in fuzariozami

Mirador forte azoksistrobin 6 + tebukonazol 10

J, P, T

P: zatiranje pepelovke, rjavenja pšeničnih plev, rje, pšenične listne pegavosti

J: zatiranje pepelovke, ječmenove mrežaste pegavosti

T: zatiranje pepelovke, rje, pšenične listne pegavosti

Opus 1

epoksikonazol 8,4 + fenpropimorf 25

J, O, P, R, T, Pi

zatiranje žitne pepelovke, rje, rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, lomljivosti žitnih bilk

Proceed

ciprokonazol 4 + klorotalonil 37,5

P

zatiranje pšenične rje in rumene rje;

zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo

Prosaro

Prosaro 250 EC protiokonazol 12,5 tebukonazol 12,5

J, P, R, T

P: zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu

J: zatiranje žitne pepelovke, rje, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti,

R: zatiranje rženega listnega ožiga, rje, pepelovke,

zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu

T: zatiranje rženega listnega ožiga, pšenične listne pegavosti, žitne pepelovke, zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu

Sphere 535 SC ciprokonazol 16 + trifloksistrobin 37,5

J, P,

P: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in pepelovko

J: zatiranje ječmenovega listnega ožiga, zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo, ječmenovo rjo in pepelovko

Zamir

prokloraz 26,7 +

tebukonazol 13,3

J, P,R, T

P, T: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje

zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in deloma fuzarioz

J: zatiranje žitne pepelovke, ječmenove rje

zmanjševanje okužb z mrežasto pegavostjo in ječmenovim listnim ožigom

R: zatiranje žitne pepelovke, rje, zmanjševanje okužb z rženim listnim ožigom

Baltazar

tebukonazol 25

J, P, R, T

P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, zatiranje rje, fuzarioz

J, R, T: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, zatiranje rje

Folicur EW 250

tebukonazol 25

J, P, O

P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, zatiranje rje, fuzarioz

J, R: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, zatiranje rje

O: zatiranje pepelovke, rje

Orius 25 EW

tebukonazol 25

J, P, R, T

P: zatiranje pepelovke, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo, rjami, delno zmanjševanje okužb s fuzariozami

J: zatiranje pepelovke, rje, zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo

R, T: zatiranje pepelovke, zmanjševanje okužb z rjami

Tebusha 25 EW

tebukonazol 25

J, P, R, T

J, P, R, T: zatiranje rje

zmanjševanje okužb z rjavenjem pšeničnih plev, fuzariozami

Caramba

metconazol 6

J, P, R, T

P: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in fuzariozami

J, R: zatiranje rje

T: zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo

Bumper 25 EC

propikonazol 25

J, P, R

P, J, R: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pepelovko, pšenično listno pegavostjo, rjavenjem pšeničnih plev, ječmenovim (rženim) listnim ožigom

Propi 25 EC

propikonazol 25

J, P, O, R

Eminent 125 EW tetrakonazol 12,5

P

P: zatiranje žitne pepelovke, rje, rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti

Keypro

ciprokonazol 10

P

P: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo

Seguris xtra azoksistrobin 10 + ciprokonazol 8 + izopirazam 10

J, P

P: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, pšenične rje

J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove ramularijske pegavosti, ječmenove pepelovke, ječmenove rje

Priaxor EC fluksapiroksad 7,5 + piraklostrobin 15

J, P, R, T

P: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, temne pegavosti pšenice, rumene rje,

J: zatiranje pepelovke, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, ramularijske pegavosti ječmena, ječmenove rje

T: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, rumene rje, ržene rje

R: zatiranje ržene rje, rženega listnega ožiga

Zantara

biksafen 5 +

tebukonazol 16,6

J, P, R, T, O*

P: zatiranje pšenične pepelovke, rje, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, temne pegavosti pšenice, fuzarioz

R: zatiranje rženega listnega ožiga, rje, pepelovke, fuzarioz

T: zatiranje pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, pepelovke, rje, fuzarioz

J: zatiranje pepelovke, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove ramularijske pegavosti, fuzarioz

O: ovsova rja, pepelovka

Librax

fluksapiroksad 6,25 +

metkonazol 4,5

J, P, R, T

P: zatiranje žitne pepelovke, pšenične listne pegavosti, ržene rje, rumene rje, helmintosporiozne pegavosti pšenice

J: zatiranje žitne pepelovke, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove ramularijske pegavosti in ječmenove rje

T: zatiranje žitne pepelovke, pšenične listne pegavosti in ržene rje

R: zatiranje ržene rje in ječmenovega listnega ožiga

Amistar extra azoksistrobin 20 + ciprokonazol 8

P, J, O, R, T

P, T: zatiranje pepelovke, rje, rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti

J: zatiranje pepelovke, rje, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga

O, R: zatiranje ovsove rje, ržene rje

Amistar Opti azoksistrobin 8 + klorotalonil 40

J, P, T

P: zatiranje pšenične listne pegavosti, temne pegavosti pšenice, rje

J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove rje, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove ramularijske pegavosti

T: zatiranja pšenične listne pegavosti, pšenične rje

Tazer 250 SC azoksistrobin 25

J, P

P: zatiranje pepelovke, pšenične rje, zmanjševanje okužb z rjavenjem pšeničnih plev, pšenično listno pegavostjo

J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, rje

Retengo

piraklostrobin 20

J, P, R, T

P: zatiranje rumene rje, pšenične rje, temne pegavosti pšenice

J: zatiranje ječmenove rje, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, omejevanje neparazitskih pegavosti

R: zatiranje ržene rje, rženega listnega ožiga

T: zatiranje rženega listnega ožiga

Topsin - M

tiofanat-metil 70

P, T

Zatiranje fuzarioz

Žveplovi pripravki

J, P

nekateri tudi

R in T

Zatiranje žitne pepelovke

Pripravki na osnovi mankozeba

P

Zatiranje listnih pegavosti iz rodu Septoria

J= ječmen,O=oves, P= pšenica, R=rž, T=tritikala, Pi=pira

 

3. maj 2017

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Z izjemo zelo pozno cvetočih sortih in najhladnejših leg, so jablane v večjem delu Slovenije odcvetele. V tem času je najpomembnejše redno varstvo mladih lističev in plodičev pred okužbami s škrlupom. Ob daljši omočenosti listov in plodičev lahko pričakujemo okužbe s škrlupom. Pred napovedanimi padavinami je potrebno nasade poškropiti z enim izmed dotikalnih fungicidov kot so Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Mankoz 75 WG, Delan 700 WG, Delan pro, Chorus, Pyrus 400 SC, Scala, Sercadis, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Mythos, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Antracol, Antracol WG 70, Vitisan ali Curatio – žvepleno apnena brozga, slednja sta primerna za ekološko varstvo jablan. Uporabljajte jih izmenjaje. V primeru močnih nalivov (nad 20mm padavin) in izpiranja fungicidne obloge je potrebno škropljenje ponoviti. V takšnih primerih priporočamo tudi uporabo sistemično delujočih triazolnih pripravkov kot so pripravki na osnovi difenokonazola (Difenzone, Duaxo koncentrat, Score 250EC, Difcor 250 EC) in pripravke na osnovi fenbukonazola (Indar 5EW) ali pripravek na osnovi flukvinkonazola (Clarinet). Zaradi preprečevanja pojava odpornosti priporočamo, da v enem letu uporabljate pripravek na osnovi ene aktivne snovi v naslednjem letu pa pripravke na osnovi druge. Uporabite lahko tudi strobilurinske pripravke s sistemičnim delovanjem kot so Zato 50WG, Stroby WG ali Flint pa tudi kombinirana pripravka kot sta Zato plus ali Tercel. Škropilni brozgi vedno dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Symbiotica Fito, Pol-Sulphur 800 SC ali Vindex 80 WG. V jablanovih nasadih izrezujte in odstranjujte plesnive poganjke. Žvepla ne uporabljajte pri varstvu hrušk, saj povzroča krastavost in odpadanje plodičev. Sistemične fungicide uporabljajte v kombinaciji z enim od dotikalnih fungicidov.

Sedaj je v nasadih jablan potrebno opraviti zatiranje raznih škodljivcev kot so jabolčna grizlica, hržica, listne uši, resarji, mokasta uš, krvava uš, razne vrste pršic, gosenic in listnih zavrtačev. V jablanovih nasadih je potrebno biti posebej pozoren na jabolčno grizlico, ena pagosenica lahko poškoduje več plodičev. Za zatiranje grizlice lahko uporabite pripravke kot so Actara 25 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG, ali Neemazal – T/S slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Vsi našteti pripravki dobro zatirajo tudi ostale škodljivce, lahko pa za zatiranje uši uporabite tudi pripravke kot so Pirimor 50 WG, Kohinor SL 200, Mido 20SL ali Teppeki.

Zaradi varstva čebel opravite škropljenje z insekticidi šele, ko so odpadli vsi venčni listi. Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast ! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU JAGOD

Jagode v zavarovanih prostorih in na prostem so večinoma v fazi cvetenja. Za okužbe cvetov s sivo plesnijo je dovolj že visoka relativna zračna vlaga, zato je v tej fazi varstvo cvetov pred okužbami s sivo plesnijo pomembno tako na prostem kot v zavarovanih prostorih. Za varstvo pred sivo plesnijo lahko uporabite pripravke kot so Ortiva, Prolectus, Pyrus 400SC, Rovral aquaflo, Scala, Signum, Switch 62,5 WG, Teldor plus, Teldor SC 500 ali Serenade Aso, slednji je dovoljen v ekološki pridelavi. V nasadih kjer je na pecljih prisotna antraknoza (Colletotrichum acutatum) uporabite pripravka Signum ali Switch 62,5 WG.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

24. april 2017

 

OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE OZIMNIH ŽIT

Posevki ozimnih žit so sedaj pretežno v obdobju kolenčenja (BBCH 30-33), razen nekaterih zgodnejših sort ječmenov (npr. Rex), ki imajo že razvit vrhnji list ali so v stadiju nabrekanja listne nožnice (BBCH 39-45). Zaradi pomanjkanja padavin v zgodnjem spomladanskem obdobju so posevki razmeroma zdravi in zgodnje zatiranje bolezni večinoma ni bilo potrebno. Z ohladitvijo vremena in padavinami se je razvoj žit nekoliko upočasnil in razmere so postale bolj ugodne za razvoj bolezni. Pridelovalcem priporočamo redno spremljanje razvoja in zdravstvenega stanja žit.

V posevkih ječmena bo, kljub navidezno zdravim rastlinam, potrebno preventivno zatirati ječmenovo ramularijsko pegavost, saj zatiranje te bolezni po tem, ko se pokažejo bolezenska znamenja, ni več učinkovito. Škropljenje je najbolje opraviti v obdobju od nabrekanja listne nožnice do začetka klasenja (BBCH 45-51). Ranejše sorte v toplejših legah bodo kmalu dosegle to fazo. Za zatiranje ječmenove ramularijske pegavosti so registrirani fungicidi Amistar opti, Librax, Priaxor EC, Seguris xtra in Zantara. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Pozeba je v preteklem tednu prizadela mnoge nasade jablan in hrušk. Izpadi pridelka bodo marsikje zelo veliki, vendar je potrebno drevje kljub temu še naprej varovati pred glivičnimi obolenji. Za varstvo pred škrlupom je potrebno pred napovedanimi padavinami nasade poškropiti s katerim izmed dotikalnih fungicidov kot so Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Delan 700 WG, Delan pro, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Antracol, Antracol WG 70, Vitisan ali Curatio – žvepleno apnena brozga. Zadnja dva pripravka sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Škropilni brozgi dodajte tudi enega izmed žveplovih pripravkov za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko in omejevanja širjenja pršic.

V sadovnjakih, kjer pozeba ni popolnoma uničila pridelka, sedaj priporočamo uporabo sistemično delujočih triazolnih pripravkov kot so Score 250 SC, Indar 5 EW, Difcor 250 EC, Difenzone ali Duaxo koncentrat v kombinaciji z enim izmed zgoraj omenjenih dotikalnih fungicidov.

Po zaključenem cvetenju jablan je potrebno opraviti zatiranje raznih škodljivcev. Za boljše delovanje pripravkov priporočamo, da s škropljenjem počakate na nekoliko toplejše vreme. V jablanovih nasadih je potrebno biti posebej pozoren na jabolčno grizlico, ena pagosenica lahko poškoduje več plodičev. Za zatiranje grizlice lahko uporabite pripravke kot so Actara 25 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG, ali Neemazal – T/S slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

V kolikor so v nasadu zaradi pozebe prizadeti vsi plodiči, zatiranje jabolčne grizlice ni smiselno, je pa kljub temu potrebno opazovati druge škodljivce kot so listne uši, krvava uš, mokasta uš, rdeča sadna pršica in druge pršice prelke. V primeru njihove prerazmnožitve je potrebno opraviti zatiranje z insekticidom.

Pridelovalcem hrušk priporočamo pregledovanje nasadov. Ob močnem pojavu škodljivcev kot so bolšice, listne uši, hruševa hržica, hruševa rjasta pršica je po cvetenju čas za njihovo zatiranje. Za varstvo hrušk pred škodljivci so registrirani pripravki Actara 25WG, Calypso SC480, Coragen, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG, Harpun, Karate zeon 5 CS, Karis 10 CS, Steward, Teppeki, Koromite, Milbeknock, Kohinor SL 200, Moksycan 20 SG, Mospilan 20 SG, Vertimec pro. Pripravki dovoljeni v ekološki pridelavi so Delfin WG, Lepinox plus, Neemazal - T/S in Naturalis. Ob izbiri pripravka upoštevajte njegovo registracijo!

Za zatiranje bolšic, uši, listnih hržic in kaparjev lahko uporabite tudi pripravek Movento SC 100, ki ima dovoljenje za nujne primere.

Zaradi varstva čebel opravite škropljenje šele, ko so odpadli vsi venčni listi. Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast ! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

 

21. april 2017

 

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC IN JAGOD PO POZEBI

Po pozebi v minuli noči so zaradi poškodb tkiva ameriške borovnice še posebej občutljive za okužbe s povzročitelji glivičnih bolezni kot sta siva plesen in borovničeva monilija. Pridelovalcem priporočamo, da prizadete nasade zavarujete z enim izmed sistemično delujočih fungicidov kot so Switch 62,5 WG, Score 250 SC, Rovral aquaflo, Signum, Teldor SC 500. Ekološki pridelovalci lahko uporabite pripravek Serenade ASO.

 

Jagode v zavarovanih prostorih in na prostem so večinoma v fazi cvetenja. Po današnji pozebi so zaradi poškodb tkiva bolj občutljive za okužbe s povzročitelji glivičnih in bakterijskih bolezni. Prizadete nasade v zavarovanih prostorih je potrebno zavarovati z enim izmed bakrovih pripravkov. Nasade na prostem pa zavarujte pred usnjato gnilobo jagod z enim izmed pripravkov kot so Aliette, Aliette flash ali Aliette WG, našteti pripravki imajo stransko delovanje tudi na bakterijske bolezni. Za varstvo pred sivo plesnijo škropivu dodajte še enega izmed fungicidov kot so Ortiva, Prolectus, Pyrus 400SC, Rovral aquaflo, Scala, Serenade Aso, Signum, Switch 62,5 WG, Teldor plus ali Teldor SC 500. Škropljenje opravite v mirnem in suhem vremenu.

 

 

19. april 2017

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Hruške so odcvetele, jablane pa so, odvisno od sorte in lege, že odcvetele, so v polnem cvetenju ali pa tik pred cvetenjem. Prirast listov in plodičev je v tem času zelo velik. Preventivno varstvo pred škrlupom je v tem času zelo pomembno, saj je mlado tkivo občutljivo za okužbe. Ob vsakih obilnih padavinah lahko pričakujemo močne izbruhe trosov škrlupa in ob dolgotrajni omočenosti listov tudi močne okužbe. Sadjarjem svetujemo nadaljevanje preventivnega varstva pred škrlupom v 7 dnevnih razmikih oziroma po vsakih obilnejših padavinah (20 mm padavin spere fungicidno oblogo). Za varstvo uporabite katerega izmed dotikalnih fungicidov kot so Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Delan 700 WG, Delan pro, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Antracol, Antracol WG 70. Škropilni brozgi za varstvo jablan dodajte tudi enega izmed žveplovih pripravkov za varstvo pred jablanovo pepelovko in za omejevanje širjenja pršic.

Pridelovalcem hrušk priporočamo pregledovanje nasadov. Ob močnem pojavu škodljivcev kot so bolšice, listne uši, hruševa hržica, hruševa rjasta pršica je po cvetenju čas za njihovo zatiranje. Za varstvo hrušk pred škodljivci so registrirani pripravki Actara 25WG, Calypso SC480, Coragen, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG, Harpun, Karate zeon 5 CS, Karis 10 CS, Steward, Teppeki, Koromite, Milbeknock, Kohinor SL 200, Moksycan 20 SG, Mospilan 20 SG, Vertimec pro. Pripravki dovoljeni v ekološki pridelavi so Delfin WG, Lepinox plus, Neemazal - T/S in Naturalis. Ob izbiri pripravka upoštevajte njegovo registracijo!

Za zatiranje bolšic, uši, listnih hržic in kaparjev lahko uporabite tudi pripravek Movento SC 100, ki ima dovoljenje za nujne primere.

Zaradi varstva čebel opravite škropljenje šele, ko so odpadli vsi venčni listi. Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast ! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

V času brstenja in cvetenja ameriških borovnic je nevarnost za okužbe z boleznimi kot sta siva plesen in borovničeva monilija zelo velika.

Pretekle padavine so dobro namočila tla kar je ugodno za rast trosovnikov monilije. Morebitna pozeba, ki je napovedana v naslednjih dneh, še dodatno poveča dovzetnost rastlin za okužbe, zato je v teh razmerah ameriške borovnice potrebno zavarovati s fungicidom. Uporabite lahko pripravke kot so Switch 62,5 WG, Score 250 SC, Rovral aquaflo, Signum, Teldor SC 500 ali Serenade ASO, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Vinska trta je na večini lokaciji v fazi razvoja prvih lisitičev. V primeru napovedanih padavin svetujemo, da mlade poganjke, predvsem pri občutljih sortah (Laški rizling, Kerner, Šipon), zavarujete pred okužbo s črno pegavostjo vinske trte. Škropljenje opravite pred napovedanimi padavinami z uporabo dotikalnih fungicidov, kot so: Antracol, Antracol WG 70, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Polyram ali Universalis. Sredstvo Universalis sočasno preprečuje okužbe z oidijem vinske trte, zato njegovo uporabo priporočamo predvsem v vinogradih, kjer ste imeli v prejšnjem letu več težav s pojavom omenjene bolezni. Sicer pa za zatiranje oidija vinske trte škropilni brozgi dodajte sredstva na osnovi žvepla: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG.

Z uporabo žveplovih pripravkov lahko učinkovito zaviramo tudi razvoj pršic šiškaric, povzročiteljic erinoze in akarinoze. V vinogradih kjer je bil njihov pojav v lanskem letu letu močneje prisoten, lahko pri velikosti poganjkov 3 do 5 cm uporabite pripravek Vertimec Pro v 0,1 % koncentraciji.

 

 

11. april 2017

OBVESTILO O POJAVU POROVE ZAVRTALKE

Pridelovalce čebulnic na območju osrednje Slovenije in Gorenjske obveščamo, da se je v minulem tednu začel let porove zavrtalke. Nalet muhe ugotovimo po značilnih svetlih točkah, nanizanih v vrsto, ki jih lahko opazimo na listih čebule, šalotke, česna, pora ali drobnjaka in so posledica poškodb, ki jih naredijo muhe med hranjenjem. Po nekaj dneh hranjenja začnejo muhe odlagati jajčeca iz katerih se razvijejo ličinke, ki vrtajo rove v liste čebulnic in povzročijo njihovo zvijanje. Škode lahko omejite tako, da s prekrivanjem rastlin z vrtnarsko kopreno ali protiinsektno mrežo preprečite muham dostop do rastlin ter odlaganje jejčec. Za zatiranje porove zavrtalke je registriran tudi insekticid Perfekthion. Upoštevajte sredstvu priložena navodila za uporabo!

Pri pridelavi na ekološki način pridelovalci odganjajo muho tako, da rastline škropijo z razredčeno sirotko (razmerje z vodo 1:1). Škropljenja ponavljajo na nekaj dni oz. po vsakem dežju.

 

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

Koščičaste sadne vrste so večinoma že zaključile s cvetenjem ali so v fazi odpadanja venčnih listov. Kljub temu, da sedanje vremenske razmere z malo padavinami niso posebno ugodne za širjenje glivičnih bolezni, je sedaj pravi čas za zavarovanje mladih, občutljivih lističev pred listno luknjičavostjo koščičarjev, raznimi pegavostmi in pepelovkami. Nasade češenj in višenj lahko zavarujete s pripravkom Signum ali Luna experience, nasade breskev in nektarin pa s pripravkom Luna experience ali Score 250 EC. Na slivah in češpljah za zatiranje raznih listnih pegavosti in češpljeve rje uporabite pripravek Luna experience ali Score 250 EC. Škropivu lahko dodate tudi žveplov pripravek. Upoštevajte priložena navodila in registracije pripravkov!

V češnjah, breskvah, nektarinah in slivah spremljajte pojave resarjev s stresanjem socvetij oz. mladih plodičev na svetlo podlago. V primeru večjega števila resarjev uporabite insekticid.

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Razvoj pečkatih sadnih vrst je kljub velikim temperaturnim nihanjem med dnevnimi in nočnimi temperaturami zelo nagel. Hruške cvetijo, jablane pa tudi večinoma začenjajo s cvetenjem, v toplejših legah pa so nekatere sorte že v polnem cvetenju. Sadjarjem še naprej svetujemo, da z varstvom jablan in hrušk pred škrlupom počakate do prvih obilnih padavin. Takrat uporabite enega izmed dotikalnih fungicidov kot je Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Delan 700 WG, Delan pro, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Antracol, Antracol WG 70. Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko dodajte tudi enega izmed žveplovih pripravkov.
Upoštevajte registracije pripravkov in priložena navodila!

Redno pregledujte nasade tudi zaradi ugotavljanja navzočnosti škodljivcev, ki jih boste zatirali po cvetenju.

 

 

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

Večina sort ameriških borovnic je sedaj v stadiju razvoja, ko se prvi cvetni popki ločujejo na podaljšajočem grozdiču (BBCH 57), vegetativni poganjki pa so v fazi začetka rasti, ko so vidne osi poganjkov (BBCH 31). V tej fazi so ameriške borovnice zelo občutljive za okužbe za borovničevo monilijo, vendar sedanje sušne razmere ne omogočajo razvoja plodišč. Padavine v preteklem tednu so ponekod delno namočila tla, zato pridelovalcem v takih nasadih priporočamo spremljanje razvoja plodišč. Spremljajte tudi temperaturne razmere. V primeru slane je potrebno nasade zavarovati pred okužbami z monilijo s pripravkom Score 250 EC.

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

 

OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V KROMPIRJU

Prve sorte krompirja so že vznikle, večinoma pa še ne. Pred vznikom rastlin je čas za zatiranje plevelov s talnimi herbicidi. Pogoj za dobro delovanje teh snovi je zadostna vsebnost vlage v tleh. Sedanje sušno vreme ni naklonjeno rabi herbicidov pred vznikom, zato pridelovalcem priporočamo, da za škropljenje izkoristijo morebitne padavine, ki so napovedane v tem tednu in opravijo škropljenje čim prej po dežju. Uporabite katerega izmed pripravkov iz spodnje tabele. S pripravki na osnovi pendimetalina je bolje škropiti kmalu po sajenju, ko se tla dobro sesedejo, herbicid Boxer ter snovi z metribuzinom pa lahko uporabite še tik pred vznikom krompirja.

 

Herbicidi za zatiranje plevelov pred vznikom krompirja

Herbicid

Odmerek

L, kg/ha

Aktivna snov

Opombe

Activus 40 WG

5

pendimetalin

 • škropiti po sajenju, ko se tla sesedejo
 • zatira enoletne ozkolistne in nekatere širokolistne plevele
 • za dobro učinkovitost je potrebna zadostna talna vlaga!

Stomp Aqua

2,9

Sharpen 33 EC

3-5

Sharpen 40 SC

2,5-4

Boxer

5

prosulfokarb

 • zadostna talna vlaga!

Plateen WG 41,5

2-2,5

metribuzin + flufenacet

 • delovanje tudi na smolenec, travne plevele in plazečo pirnico

Metric

1-1,5

klomazon + metribuzin

Stallion sync tec

3

Proman

3

metobromuron

 • zatira nekatere enoletne širokolistne in ozkolistne plevele
 • za srednje pozne in pozne sorte krompirja

Sencor SC 600, Buzzin

0,15-0,75

metribuzin

 • nekatere sorte so občutljive

 

 

3. april 2017

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

 

Koščičaste sadne vrste so, odvisno od lege in vrste, v polnem cvetenju ali pa so že odcvetele. Kljub dolgotrajnemu suhemu vremenu lahko že ob majhnih padavinah pride do okužbe cvetov z monilijami, ki povzročajo odmiranje cvetov, poganjkov in pozneje gnitje plodov. Pridelovalcem priporočamo, da pred dežjem zavarujete vse cvetoče koščičasto sadno drevje, pa tudi drevje, ki je pravkar odcvetelo. To lahko storite z enim izmed registriranih fungicidov kot so Octave, Duaxo koncentrat, Score 250 SC, Switch 62,5 WG, Rovral aquaflo, Chorus 50 WG, Topsin M, Luna experience, Prolectus, Teldor Plus, Teldor 500 SC ali Serenade ASO, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Breskve in nektarine pa lahko po cvetenju varujete pred breskovo kodravostjo s fungicidom kot je Syllit ali Ziram 76 WG. Po zaključenem cvetenju lahko uporabite tudi pripravek Curatio-žvepleno apnena brozga. Slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

V nasadih nektarin in češenj priporočamo spremljanje populacije uši in resarjev, ki povzročajo iznakaženost plodov. V kolikor ob pregledih opazite povečano število škodljivcev, lahko po zaključenem cvetenju opravite zatiranje z enim izmed insekticidov kot je Calypso SC 480, Kohinor SL 200, Moksycan 20 SG, Mospilan 20 SG ali Mospilan SG.

Upoštevajte, da so sredstva nevarna za čebele, zato jih lahko uporabite šele, ko je drevje popolnoma odcvetelo! Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte registracije pripravkov in priložena navodila!

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

 

Toplo vreme vpliva na hiter razvoj jablan in hrušk. Obe sadni vrsti odvisno od sort na toplejših legah že cvetita. Do sedaj vremenske razmere niso bile ugodne za glivična obolenja razen za jablanovo pepelovko. Priporočamo, da v okuženih nasadih odstranjujete plesnive poganjke. Jablane lahko poškopite tudi s katerim izmed žveplovih pripravkov.

Okužbe s škrlupom lahko pričakujemo šele ob naslednjih dolgotrajnejših padavinah, zato lahko s škropljenjem počakate do prvega dežja. Takrat lahko uporabite katerega izmed dotikalnih fungicidnih kot so Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Delan 700 WG, Delan pro, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Antracol, Antracol WG 70 ali Curatio-žvepleno apnena brozga. Slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi jabolk.

V času trajanja suhega vremena sadjarjem priporočamo redno spremljanje škodljivcev v nasadih.

 

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

 

Razvoj ameriških borovnic je ob visokih temperaturah zelo hiter. Do sedaj v nasadih ameriških borovnic še nismo opazili poganjkov okuženih z borovničevo monilijo. Kljub temu lahko ob morebitnih padavinah pride do okužb. Sadjarjem priporočamo, da pred dežjem nasade zavarujete pred monilijo. Uporabite lahko pripravek Score 250 EC, ki ima ponovno dovoljenje ali Folicur EW 250. Slednji lahko povzroči ožige.

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

 

Sedaj je primeren čas za preventivno zatiranje pršic šiškaric (erinoza, akarinoza). Pršice lahko zatirate z enim izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Za škropljenje uporabite maksimalne dovoljene odmerke. Za zmanjšanje porabe in izgub priporočamo temeljito usmerjeno škropljenje po rozgah. Pri sortah, ki odganjajo pozneje, kot je na primer laški rizling, opravite škropljenje, ko so brstiči veliki približno 1cm.

Vinogradnikom priporočamo tudi redno pregledovanje trt zaradi morebitnih poškodb brstov, ki jih povzročajo nekatere sovke (gosenice), zemljemerke in trsni brstar. Škodljivci izjedajo brste in se v nekaterih vinogradih že pojavljajo. Za te škodljivce ni registriranih pripravkov za zatiranje. Najučinkovitejši ukrep je ročno odstranjevanje, ki ga je potrebno izvajati v nočnem času, saj so škodljivci dejavni takrat.

 

27. marec 2017

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

 

Koščičaste sadne vrste, odvisno od lege in vrste, začenjajo cveteti ali pa so v fazi polnega cvetenja. V najtoplejših legah so nekatere vrste že odcvetele. Do sedaj vremenske razmere niso bile ugodne za razvoj glivičnih obolenj. Pridelovalcem priporočamo, da spremljate vremenske razmere in napovedi. Močne okužbe z monilijami lahko pričakujemo pri koščičastih sadnih vrstah že ob najmanjši količini padavin. V primeru napovedanih padavin priporočamo, da zavarujete vse koščičasto sadno drevje, ki je v fazi cvetenja. To lahko storite z enim izmed registriranih fungicidov kot so Octave, Rovral aquaflo, Chorus 50 WG, Topsin M, Duaxo koncentrat, Switch 62,5 WG, Luna experience, Prolectus, Teldor Plus, Teldor 500 SC ali Score 250 SC. Pri ekološki pridelavi pa lahko za varstvo pred monilijami uporabite pripravek Serenade ASO. Varstvo proti monilijam je potrebno izvajati vse do konca cvetenja, do odpadanja cvetnih listov.

Pridelovalci breskev in nektarin pa lahko nasade zavarujete pred breskovo kodravostjo s fungicidom kot je Syllit, Ziram 76WG ali Curatio-žvepleno apnena brozga, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Pridelovalcem priporočamo uporabo žveplovih pripravkov ob vsakem škropljenju.

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

 

Dosedanje vremenske razmere niso omogočale okužb s škrlupom. Šele ob naslednjih močnejših in dolgotrajnejših padavinah lahko pričakujemo izbruhe zimskih trosov škrlupa. Jablane so, odvisno od lege in sorte, v fenofazi BBCH 55-59.

Sadjarjem priporočamo, da pred dežjem drevje zavarujete z bakrovih pripravkom kot je Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Kocide 2000, Biotip bakrov fungicid plus ali Nordox 75 WG. V primeru nekoliko nižjih temperatur lahko bakrovi pripravki povzročajo ožige, zato lahko uporabite tudi enega izmed fungicidov kot je Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Delan 700 WG, Delan pro, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Antracol, Antracol WG 70 ali Curatio-žvepleno apnena brozga, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo, da škropilni brozgi, razen ob uporabi pripravka Curatio dodate tudi žveplov pripravek.

Sedaj je tudi primeren čas za rabo sredstev s fizikalnim delovanjem za zatiranje jajčec pršic in listnih uši, pa tudi nekaterih drugih škodljivcev, vendar le do faze, ko so posamezni cvetovi ločeni, vendar še zaprti (BBCH 56). Uporabite lahko pripravek Frutapon, Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat ali Raptol koncentrat. Vsi ti pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Sadjarjem priporočamo redno spremljanje škodljivcev v nasadih. V tem času je pomembno spremljanje jablanovega cvetožera. Navzočnost hroščev ugotavljamo tako, da v jutranjem času, ko so še otrpli, stresamo veje nad podstavljeno podlago. V primeru, da se hrošči ujamejo v podlago je potrebno pregledati cvetne brste in preveriti vbode. Zatiranje z insekticidom je potrebno opraviti, če je nabodenih 15-30 % brstov. Registriran je pripravek Spada 200 EC. V ekoloških nasadih škodljivca zatiramo s pripravkom na osnovi piretrina (Raptol koncentrat).

Za povečanje odpornosti sadnih dreves, predvsem hrušk, pred prenašalci različnih virusov in fitoplazem kot so bolšice in drugi škodljivci, lahko v tem času uporabite pripravke iz fino mletih kaolinskih glin kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP.

 

OBVESTILO O VARSTVU JAGOD

 

Po opravljenem čiščenju jagodovih nasadov (odstranjevanje odmrlih listov in uničenje zunaj nasada) je potrebno rastline zavarovati pred glivičnimi boleznimi. Priporočamo, da pred prvim dežjem nasade poškropite z bakrovim pripravkom Cuprablau Z 35 WP ali Nordox 75 WG ali s pripravkom Serenade. Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek. Vsa omenjena sredstva so dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V nasadih, ki so bili v preteklem letu močno okuženi z oidijem ali napadeni s pršicami, je sedaj priporočljiva raba žveplovega pripravka. Ta ukrep je predvsem pomemben tam, kjer so jagode v drugem pridelovalnem letu in je količina inokuluma že velika.

 

20. marec 2017

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

 

Koščičaste sadne vrste, ki so še v fazi napenjanja brstov, lahko še zavarujete pred različnimi glivičnimi in bakterijskimi obolenji z uporabo enega izmed registriranih bakrovih pripravkov. Drevje, ki že cveti, pa bo v primeru dežja potrebno zavarovati predvsem pred okužbami cvetov z monilijami. Za varstvo lahko uporabite pripravke kot so Rovral aquaflo, Chorus 50 WG, Topsin M, Duaxo koncentrat, Switch 62,5 WG, Luna experience, Octave, Prolectus, Teldor Plus, Teldor 500 SC ali Score 250 SC. Pri ekološki pridelavi pa lahko za varstvo pred monilijami uporabite pripravek Serenade ASO.

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

 

Prva zimska plodišča škrlupa so že dozorela, zato lahko ob močnejših in dolgotrajnejših padavinah pričakujemo izbruhe zimskih trosov škrlupa. Jablane in hruške so večinoma že povsod dovolj razvite, da lahko pride do prvih okužb s to glivo (BBCH 51 – 54). Sadjarjem priporočamo, da pred dežjem drevje zavarujete z bakrovih pripravkom kot je Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Kocide 2000, Biotip bakrov fungicid plus ali Nordox 75 WG. Kjer je drevje že močneje odgnalo in so vidni cvetni popki lahko uporabite tudi enega izmed fungicidov kot je Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Delan 700 WG, Delan pro, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Antracol ali Antracol WG 70.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte Karathane Gold 350 EC ali enega izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG.

Sedaj je tudi primeren čas za rabo sredstev s fizikalnim delovanjem za zatiranje jajčec pršic in listnih uši pa tudi nekaterih drugih škodljivcev. Uporabite lahko pripravek Frutapon, Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat ali Raptol koncentrat. Vsi ti pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Sadjarjem priporočamo redno spremljanje škodljivcev v nasadih. V tem času je pomembno spremljanje jablanovega cvetožera. V jutranjem času, ko so hrošči še otrpli, stresamo veje nad podstavljeno podlago, kamor padejo hrošči. V primeru pojava hroščev je potrebno opraviti preglede vbodov v cvetne brste. Zatiranje z insekticidom je potrebno opraviti, če je nabodenih 15-30 % brstov. Registriran je pripravek Spada 200 EC. V ekoloških nasadih škodljivca zatiramo s pripravkom na osnovi piretrina (Raptol koncentrat).

Za povečanje odpornosti sadnih dreves pred škodljvci kot so bolšice, uši, jablanov cvetožer in drugi, lahko v tem času uporabite pripravke iz fino mletih kaolinskih glin kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP.

 

OBVESTILO O VARSTVU JAGOD

 

Po opravljenem čiščenju jagodovih nasadov (odstranjevanje odmrlih listov) je potrebno rastline zavarovati pred glivičnimi boleznimi. Priporočamo, da pred prvim dežjem nasade poškropite z bakrovim pripravkom Cuprablau Z 35 WP ali Nordox 75 WG ali s pripravkom Serenade. Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek. Vsa omenjena sredstva so dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

 

ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

 

Z otoplitvijo vremena v zadnjih dneh, ko dnevne temperature presegajo 15oC, nočne pa ostajajo nad lediščem, lahko pričakujemo pospešeno rast žit in plevelov. V posevkih, ki še niso bili zavarovani pred pleveli v jeseni, je potrebno škropljenje s herbicidi opraviti čim prej. Še posebej se mudi v ječmenih, ki so sedaj večinoma v polnem razraščanju. Za zatiranje plevelov v žitih so na voljo herbicidi z različnimi načini delovanja in časom uporabe. Sredstvo izberemo glede na to, katere so vodilne plevelne vrste v posevku, hkrati pa upoštevamo tudi poglavitne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za dobro delovanje herbicidov, predvsem glede temperatur ter razvojnega stadija plevelov in žit. Za zatiranje najpomembnejših žitnih plevelov imamo na voljo širokospektralne herbicide, ki se jim lahko doda sredstva s posebno učinkovitostjo na določene problematične vrste. Pri mešanju več aktivnih snovi je potrebno upoštevati navodila za vsak herbicid posebej glede tega, kako jih rastline prenašajo in ali se preparati mešajo med seboj. Nekatere herbicide je mogoče uporabiti še tudi kasneje v rastni dobi, za korekcijsko škropljenje v primerih, če se v posevkih pojavijo problematični pleveli kot je npr. smolenec ali pa trajni pleveli kot sta npr. slak, osat ipd. Pred uporabo herbicidov natančno preberite navodila proizvajalcev sredstev!

V posevkih, ki so bili že v jeseni škropljeni, sedanje sušno vreme omogoča uporabo česal. Česanje ugodno vpliva na rast žit, saj se pri tem postopku plitvo prezračijo tla, odstranijo se odmrli deli rastlin in deloma pleveli, ter zadelajo gnojila, ki so bila dodana ob prvem dognojevanju.

 

Herbicidi za žita, marec 2017

Pripravek

aktivna snov

Odm.

kg,l/ha

Upo-raba

Čas rabe

BBCH

Zatiranje

Alliance

diflufenican + metsulfuron-metil

0,1

P, J, R,T

13-29

Enoletne in večletne širokolistne plevele: vijolico, jetičnik, mrtvo koprivo, kamilico, njivsko spominčico, poljski mak, rosnico, zebrat, navadno zvezdico, njivski mošnjak, navadno ogrščico, krvomočnico, plezajočo lakoto, modri glavinec, navadni srakoperec.

Alister grande

diflufenikan + jodosulfuron + mezosulfuron

0,8

P, T

do 28

Enoletne ozkolistne in širokolistne plevele: oljno ogrščico, navadni plešec, belo metliko, plezajočo lakoto, mrtvo koprivo, kamilice, navadno zvezdico, jetičnike, njivsko vijolico, navadni srakoperec.

Alister new

diflufenikan + jodosulfuron + mezosulfuron

1,0

P

12-29

Ozkolistne in širokolistne plevele: plezajočo lakoto, kamilice, navadno zvezdico, jetičnike, latovke, poljski mak, ljuljke, njivski lisičji rep, krvomočnico idr.

Ally SX

metsulfuron-metil

0,03

P, J, R, T, O

12-39

Enoletne širokolistni plevele; tudi v piri: navadno ogrščico, navadni plešec, belo metliko – do štirih pravih listov, navadni zebrat, škrlatno rdečo mrtvo koprivo, kamilice, poljski mak, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, njivski mošnjak, perzijski jetičnik, njivsko vijolico, breskovolistno dresen;

Najboljše delovanje, ko imajo pleveli 2-6 listov.

Arrat

dikamba + tritosulfuron

0,2

P, J

13-30

Enoletne in večletne širokolistne plevele: pasjo kamilico, navadni plešec, belo metliko, njivski osat, oplotni slak, njivski slak, navadno rosnico, plezajočo lakoto, mrtvo koprivo, pravo kamilico, njivski mak, njivsko gorjušico, navadno škrbinko, navadno zvezdico, bršljanovolistni jetičnik, perzijski jetičnik in drugo.

Za izboljšanja delovanja je priporočljivo dodajanje močila.

Axial one

florasulam + pinoksaden

1

P, J

13- 39

Enoletne širokolistne in ozkolistne plevele: plezajočo lakoto, kamilice, nav. plešec, navadno zvezdico, nj. spominčico, poljski mak, njivsko gorjušico, njivski mošnjak, samoniklo oljno ogrščico, nav. srakoperec, ljuljke, gluhi oves, njivski lisičji rep.

Zatiranje širokolistnih pl., ko je prvi list razgrnjen, do začetka oblikovanja stranskih poganjkov; trav: od treh listov do sredine razraščanja oz. do začetka kolenčenja (Navodila!)

Axial

pinoksaden

0,6-1,2

P, J

13-39

Enoletne ozkolistne plevele: gluhi oves, navadni srakoperec, ljuljke in njivni lisičji rep

Biathlon 4D

florasulam + tritosulfuron

0,07

P, J, R, T, O

13-39

Enoletne in večletne širokolistne plevele: plezajočo lakoto, pasje kamilice, oljno ogrščico, navadni plešec, njivsko redkev, njivski mošnjak, njivsko gorjušico, modri glavinec, njivsko spominčico, mak, srhodlakavi ščir, navadno zvezdico, grašice, njivski slak;

- za zmanjševanje zapleveljenosti s škrlatnordečo mrtvo koprivo, metlikami, breskovo dresnijo in njivskim osatom;

Možna tudi raba v piri in trdi pšenici. Pri uporabi po FF 30 je lahko učinkovitost slabša.

Basagran, Basagran 480

bentazon

2,0

P, J, R, T, O

13-31

Enoletne in nekateri večletne širokolistne plevele: njivsko pasjo kamilico, navadni plešec, ščavjelistno dresen, metlike, pasje zelišče, njivsko redkev, njivski mošnjak, kamilice in belo gorjušico; slabše zatira navadni slakovec, dresni, samoniklo oljno ogrščico, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, njivsko spominčico in plezajočo lakoto; ne zatira zadovoljivo poljskega maka in jetičnika

Cliophar 600 SL

klopiralid

0,16-0,2

P, J

21-31

Enoletne in večletne širokolistne plevele, zlasti kamilice, njivsko pasjo kamilico, osate in bodiče.

Duplosan KV

mekoprop – P

2

P, J

13-31

Širokolistne plevele: navadni plešec, njivski mošnjak, navadno zvezdico, gorjušice, jetičnike, plezajočo lakoto, njivsko redkev, navadno rosnico, poljski mak, njivsko spominčico, njivsko zlatico, in druge; zadovoljivo zatira v ugodnih razmerah metlike, njivski osat, njivski slak, navadni plotni slak, modri glavinec, navadni slakovec, njivsko mrtvo koprivo, njivsko vijolico in druge.

Semenski pleveli so najbolj občutljivi v stadiju 2-6 listov, koreninski morajo biti večji: osat visok vsaj 15 cm, ščavje pa vsaj 20 cm, plezajoča lakota je najbolj občutljiva do razvitih 6-8 etaž.

Ergon

metsulfuron-metil + tifensulfuron-metil

0,06-0,07

P, J

12-39

Enoletne in večletne širokolistne plevele: navadni plešec, belo metliko, navadni slakovec, plezajočo lakoto, navadni zebrat, škrlatno rdečo mrtvo koprivo, kamilice, njivsko spominčico, poljski mak, ptičjo dresen, navadno zvezdico, perzijski jetičnik, njivsko vijolico. Ni za dutum pšenico; ko imajo pleveli 2 do največ 6 listov.

Esteron

2,4-D

0,75-1,0

P, J, T

22-32

Nekatere širokolistne plevele: navadni plešec, njivski osat, njivski slak, navadno rosnico, poljski mak, navadni slakovec, breskove dresen, njivske gorjušice, pasje zelišče, perzijski jetičnik in druge.

Gat stake 20 EC

fluroksipir

0,75-2,0

P, J, R, T,O

12-39

Enoletne in večletne širokolistne plevele

Granstar super 50 SX

tifensulfuron-metil+ tribenuron-metil

0,06

P, J, R, T,O

17 - 32

Širokolistne plevele: belo metliko, navadni slakovec, njivsko vijolico in navadno zvezdico; zmanjšuje zapleveljenost z njivsko spominčico in navadno lobodo in omejeno deluje na plezajočo lakoto. Optimalen čas rabe, ko imajo pleveli razvite od 2 do 4 liste in intenzivno rastejo.

Grodyl

amidosulfuron

0,04

P, J, R, T,O

13-37

Širokolistne plevele, tudi v piri; dobro zatira navadni ščir, plezajočo lakoto, njivsko gorjušico, navadni slakovec, kamilice, navadni plešec, njivsko spominčico, kodrastolistno kislico; slabše deluje na škrlatnordečo mrtvo koprivo, njivsko vijolico, perzijski jetičnik, navadno rosnico.

Herbaflex

beflubutamid + izoproturon

2,0

P, J, R, T

13-29

Enoletne ozkolistne in širokolistne plevele: njivsko vijolico, perzijski jetičnik, navadni plešec in navadno zvezdico ter ozkolistne plevele kot npr. navadni srakoperec, njivni lisičji rep, enoletno latovko.

Hussar OD

jodosulfuron-metil-natrij

0,1

P, J, R, T

21-37 oz. 13-29

Enoletne širokolistne in ozkolistne plevele: navadni srakoperec, ljuljke, enoletno latovko, kurjo češnjico, pravo kamilico, navadni plešec, modri glavinec, plezajočo lakoto, njivsko spominčico, poljski mak, dresen, njivsko zlatico, njivsko redkev, kislico, grint, njivsko gorjušico, škrbinko, navadno zvezdico, vijolico in druge.

Hussar plus

jodosulfuron-metil-natrij + mezosulfuron

0,15-0,20

P,R, T; JJ

13-32;

jarine 13-30

Enoletni širokolistne in ozkolistne plevele: navadni srakoperec, ljuljke, enoletno latovko, ogrščico, navadni plešec, plezajočo lakoto, krvomočnico, pravo kamilico, njivsko spominčico, poljski mak, navadno zvezdico, mrtvo koprivo idr.

Lontrel 100

klopiralid

1-1,2

P

21-31

Širokolistne plevele: bodiče, kamilice, njivsko pasjo kamilico, njivski osat in druge vrste osatov

Mezzo

metsulfuron-metil

0,02-0,03

P, J,T,O

13-39

Enoletni in večletni širokolistne plevele

Mustang 306 SE

2,4-D 2-EHE + florasulam

0,4-0,6

P, J

21-31

Enoletne širokolistne plevele: navadno zvezdico, navadna kurja črevca, pravo kamilico, plezajočo lakoto, pelinolistno ambrozijo; za zmanjšanje zapleveljenosti s perzijskim jetičnikom, njivskim osatom, njivskim slakom

Pallas 75 WG

piroksulam

0,12-0,25

P, R, T

14 - 32

Ozkolistne in širokolistne plevele: navadno zvezdico, jetičnike,

navadni srakoperec, pasjo kamilico, navadni plešec, njivsko gorjušico, vijolice, njivski lisičji rep, plezajočo lakoto, škrlatno rdečo mrtvo koprivo, ljuljke

Savvy

metsulfuron-metil

0,03

P, J,T,O

13-37

Enoletne in večletne širokolistne pleveli: navadni plešec, navadni zebrat, škrlatno rdečo mrtvo koprivo, kamilice, njivsko spominčico, poljski mak, dresni, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, perzijski jetičnik, njivsko vijolico.

Sekator OD

jodosulfuron-metil-natrij + amidosulfuron

0,1-0,15

P, J, R, T

21-37

jarine 13-29

Enoletne širokolistne plevele, nekatere ozkolistne in večletne plevele; posebej dobro zatira navadni plešec, glavinec, metlike, zebrat, plezajočo lakoto, kamilice, poljski mak, navadno zvezdico, njivski mošnjak. Zaviralno deluje zoper njivski osat, mrtvo koprivo, dresni, vijolico in jetičnik.

Starane 2

fluroksipir

0,5-1,5

P, J

13-39

Nekatere širokolistne plevele: navadni slakovec, plezajočo lakoto, navadno zvezdico, njivsko spominčico

Starane forte

fluroksipir

0,54

P, J, R, T,O

21-32

Nekatere širokolistne plevele, tudi v piri

Tandus 200 EC

fluroksipir

0,75-2,0

P, J, R, T,O

13-39

Nekatere širokolistne plevele

 

TBM 75 WG

tribenuron-metil

0,02

P, J, R, T,O

12-33

Enoletne širokolistne plevele: navadno zvezdico, njivsko gorjušico, navadni plešec, poljski mak, ptičjo dresen; tudi belo metliko, modri glavinec, škrlatnordečo mrtvo koprivo in pravo kamilico.

Tivmetix OD

metsulfuron-metil + tifensulfuron- metil

0,2

P, J, R, T

13-39

Širokolistne plevele: navadni plešec, mrtvo koprivo, navadno zvezdico, jetičnike, njivsko vijolico, kamilico, njivsko spominčico, poljski mak, njivski mošnjak; zmanjšuje zapleveljenost s plezajočo lakoto.

Tomigan 200 EC

fluroksipir-1MHE

0,5-1,5

P

13-39

Nekateri širokolistni pleveli: navadni slakovec, plezajoča lakota, navadna zvezdica

U 46 M-fluid

MCPA – DMA

1,0

P, J, R, T

23-39

Enoletne in večletne širokolistne plevele: navadni plešec, njivski slak, preslico, navadno rosnico, krvomočnico, ločje, njivsko mrtvo koprivo; zaviralno deluje na poljski mak, trpotec, zlatico in jetičnik.

P-pšenica, J-ječmen, R-rž, T-tritikala, O-oves; JJ jari ječmen

BBCH razvojni stadiji: 13-29 = od tretjega lista do konca razraščanja; 30 = začetek kolenčenja; 37 = viden vrhnji list (zastavičar); 39 = zastavičar razvit

 

 

13. marec 2017

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

 

Velike temperaturne razlike med dnevom in nočjo zavirajo hiter razvoj koščičarjev. V večjem delu Slovenije so slive, češplje, breskve, marelice, nektarine, češnje in višnje v razvojnem stanju odpiranja brstov (BBCH 53). Sedanje vremenske razmere brez padavin niso nevarne za širjenje glivičnih bolezni, zato lahko z varstvom nasadov počakate do prvih padavin. Pred naslednjimi napovedanimi padavinami pa lahko nasade zavarujete z enim izmed registriranih bakrovih pripravkov, vendar le do faze, ko so socvetja v balonskem stadiju (BBCH 59). Bakrovi pripravki so pomembni za varstvo koščičarjev pred glivičnimi in bakterijskimi okužbami vendar jih lahko uporabljamo le do cvetenja ker sicer povzročajo ožige in odmiranje pestičev ter prašnikov!

Kjer so breskve že tik pred cvetenjem pred dežjem uporabite pripravek Ziram 76 WG ali Syllit 400 SC.

V času cvetenja je potrebno koščičarje varovati pred okužbami z monilijami. Za varstvo lahko uporabite pripravke Rovral aquaflo, Chorus 50 WG, Topsin M, Duaxo koncentrat, Switch 62,5 WG, Luna experience, Octave, Prolectus, Teldor Plus, Teldor 500 SC ali Score 250 SC.

Škropilni brozgi priporočamo dodajanje tudi enega izmed žveplovih pripravkov.

Pri rabi fungicidov upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

 

Sedanje razmeroma visoke dnevne temperature omogočajo brstenje ameriških borovnic pa tudi razvoj kroglastih kaparjev kot sta breskov in češpljev. Ob pregledih nasadov na Ljubljanskem barju in v vrtovih opažamo, da je preko zime preživelo veliko ličink. Ličinke se sedaj še selijo na višje ležeče poganjke, kjer se bodo z bodalom pričvrstile in prehranjevale z rastlinskim sokom. V fazi premeščanja so ličinke najbolj občutljive, zato je sedaj najprimernejši čas za njihovo zatiranje. Na voljo je omejen izbor pripravkov. Dovoljenje za zatiranje kaparjev na borovnicah imajo samo piretrinski pripravek Raptol Koncentrat, parafinsko olje Frutapon in pripravek na osnovi olja oljne ogrščice Celaflor Naturen naravni insekticid. Za dobro delovanje teh pripravkov morajo biti rastline dobro omočene! Škropljenje opravite čimprej!

Za varstvo ameriških borovnic pred različnimi boleznimi lesa je nasade potrebno zavarovati tudi z bakrovim pripravkom. Škropljenje opravite ločeno, pred dežjem !

Vsa omenjena sredstva so dovoljena tudi v ekološki pridelavi ameriških borovnic.

Upoštevajte registracije in navodila za rabo pripravkov!

 

------

Arhiv starejših obvestil za varstvo rastlin:

Obvestila za varstvo iz leta 2016
Poljščine in vrtnine 2014 Sadjarstvo 2014  Vinogradništvo 2014 
Poljščine in vrtnine 2013 Sadjarstvo 2013 Vinogradništvo 2013
Poljščine in vrtnine 2012 Sadjarstvo 2012  Vinogradništvo 2012 
Poljščine in vrtnine 2011 Sadjarstvo 2011  Vinogradništvo 2011 

 

 


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije