Obvestila za varstvo rastlin

Porova zavrtalka in znamenja na listih

Porova zavrtalka in znamenja na listih

Trosišča s trosi so vir okužb z borovničevo monilijo

Trosišča s trosi so vir okužb z borovničevo monilijo

Brstenje vinske trte

Brstenje vinske trte

Jablana v fazi balona

Jablana v fazi balona

Gosenica pušpanove vešče

Gosenica pušpanove vešče

Mumificiran plod ameriške borovnice

Mumificiran plod ameriške borovnice

Nekatere sorte jablan so že tik pred cvetenjem (BBCH 56)

Nekatere sorte jablan so že tik pred cvetenjem (BBCH 56)

Češnja pred cvetenjem (BBCH 57)

Češnja pred cvetenjem (BBCH 57)

Hruševa bolščica - jajčeca in uš na brstu

Hruševa bolščica - jajčeca in uš na brstu

Kolonija krvave uši v rani od rezi

Kolonija krvave uši v rani od rezi

Pogosti pleveli v žitih-jetičnik, njivska vijolica, navadni plešec.

Pogosti pleveli v žitih-jetičnik, njivska vijolica, navadni plešec.

Nimfa uši na jablanovem brstu

Nimfa uši na jablanovem brstu

Marelica v stadiju balona

Marelica v stadiju balona

Jajčeca uši na lesu

Jajčeca uši na lesu

Nimfe kaparjev na starem lesu ameriške borovnice

Nimfe kaparjev na starem lesu ameriške borovnice

Nabrekanje brstov jablane (BBCH 51)

Nabrekanje brstov jablane (BBCH 51)

Mumija na češplji

Mumija na češplji

Brstenje breskve

Brstenje breskve

19. april 2019

 

ZATIRANJE BOLEZNI V JEČMENU

 

Razvoj ozimnih ječmenov je različen, odvisno od območja pridelave, sorte in tehnologije. V hladnejših legah rastline pretežno še kolenčijo, v toplejših območjih in legah pa je razvoj nekoliko hitrejši. Sušno vreme v marcu je onemogočalo razvoj bolezni, zato so posevki dokaj zdravi, razen v nekaterih sortah so se po zadnjem dežju začela pojavljajti znamenja ječmenove mrežaste pegavosti in nekaterih drugih listnih pegavosti (Septoria nodorum). Priporočamo pregledovanje njiv! V posevkih, kjer opazite znamenja okužbe z različnimi pegavostmi na približno polovici rastlin priporočamo, da jih s fungicidi zavarujete čimprej. Uporabite katerega izmed pripravkov kot so Archer max, Amistar opti, Ascra xpro, Elatus era, Priaxor EC, Prosaro, Seguris xtra, Zantara in podobni.    

V posevkih, kjer znamenj bolezni ne opažate ali samo posamezne pegice in boste ječmen škropili samo enkrat pa priporočamo, da počakate z rabo fungicida do faze BBCH 49 (ko opazite nabrekanje listne nožnice in so konice resic komaj vidne). S škropljenjem v tem obdobju boste zatrli tudi ječmenovo ramularijsko pegavost, ki se pokaže šele po klasenju, vendar je takrat več ni mogoče zatirati.

V posevkih žit spremljajte tudi pojave rdečega žitnega strgača. Dokler opažate samo hrošče in odložena jajčeca, ličink pa ne, dodajanje insekticida ni smiselno. Ineskticide uporabite v primeru preseženega praga zatiranja (1 ličinka na bil oz. 10 ličink/m2).  

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

15. april 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Večina sort jablan in hrušk je sedaj v polnem cvetenju, jablane, ki so nekoliko poznejše v razvoju pa so v fazi balona. Obdobje deževnega in hladnega vremena v minulem tednu je bilo zelo ugodno za primarne okužbe drevja s škrlupom. Obilne padavine so spirale fungicidno oblogo in oteževale škropljenja. Sadjarjem priporočamo, da nadaljujete s preventivnim varstvom pred škrlupom z enim izmed dotikalnih pripravkov kot so Antracol, Antracol WG 70, Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan pro, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC ali Curatio-žvepleno apnena brozga. Zaradi neugodnega vremena je poleg dotikalnih pripravkov v tem času priporočljiva uporaba sistemično delujočih fungicidov kot so Chorus, Mythos, Pyrus 400 SC, Scala in Faban ali triazolnih pripravkov, kot so Difcor 250 EC, Duaxo concentrat, Mavita 250 EC in Score 250 EC. Omenjeni pripravki imajo tudi kurativno delovanje, a mora biti škropljenje opravljeno v najkrajšem možnem času po padavinah. Škropljenje je potrebno ponoviti, ko skupno pade več kot 25 mm dežja, saj takšna količina padavin spere fungicidno oblogo. Med cvetenjem odsvetujemo uporabo pripravkov na osnovi a.s. kaptan in dodin.

Napovedano toplejše vreme bo sedaj spet bolj ugodno za širjenje jablanove pepelovke, zato priporočamo, da za varstvo jablan pred to boleznijo škropilni brozgi dodate žveplov pripravek.

Hrušev ožig

Dosedanje vremenske razmere niso bile ugodne za razvoj hruševega ožiga. Verjetnost za izpolnitev pogojev za cvetne okužbe je glede na vremensko napoved za sedaj zelo majhna.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Na večini vinorodnih območji po Sloveniji je glavnina sort vinske trte še v fazi brstenja. Ko bodo poganjki dosegli velikost 1-2 cm bo čas za škropljenje proti črni pegavosti vinske trte. Gliva okužuje mladice v vlažnem vremenu, za okužbe pa so še posebej občutljive sorte kot so Laški rizling, Šipon, Kerner in Rizvanec. V vinogradih, kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjene bolezni, priporočamo dvakratno škropljenje v razmiku 7-10 dni z enim od registriranih kontaktnih fungicidov kot so Antracol, Antracol WG 70, Follow 80 WG, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Polyram DF. Uporabite lahko tudi katerega od registriranih bakrovih pripravkov ali pripravek Universalis, ki hkrati deluje tudi proti oidiju vinske trte. Na zmanjševanje okužb s črno pegavostjo vpliva tudi uporaba žveplovih pripravkov, ki poleg tega zavirajo razvoj populacij pršic trsne kodravosti (akarinoza) in trsnih listnih pršic šiškaric (erionza).

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

10. april 2019

 

Prepoved rabe insekticida Actara 25 WG pri pridelavi zelenjave na prostem                      

Pridelovalce zelenjave opozarjamo, da je z letom 2019 prepovedana vsakršna raba insekticida Actara 25 WG na prostem. Prepoved velja tudi za tretiranje sadik vrtnin, ki bi se sadile na prosto. Tretiranje sadik vrtnin je dovoljeno samo v primeru, če bodo sadike ostale v trajnem rastlinjaku skozi svoj celoten življenjski cikel.

Actara se torej sme uporabljati le za namakanje platojev sadik paradižnika, jajčevca, solate, endivije, radiča, brokolija, paprike, bučnic (z užitno in neužitno lupino, npr. kumare, dinje, lubenice, bučke) pred sajenjem ter okrasnih rastlin, namenjenih izključno za gojenje rezanega cvetja ter necvetočih sobnih rastlin, pred sajenjem za zatiranje listnih uši (Aphididae), rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporarirum), cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis), tobakovega resarja (Thrips tabaci) in drugih škodljivih žuželk.

Platoje se sme namakati le v trajnih rastlinjakih, kjer je onemogočeno stekanje brozge v tla. Sredstvo se lahko uporabi največ enkrat v odmerku 800 g sredstva/ha (0,8 g/m2) ali v dveh deljenih odmerkih 400 g sredstva/ha (0,4 g/m2) v časovnem intervalu 7 dni.

Zatiranje plevelov v krompirju

 

Pridelovalce krompirja opozarjamo, da bo takoj, ko se vreme ustali, primeren čas za zavarovanje nasadov krompirja pred pleveli s talnimi herbicidi. Po dežju bodo tla sesedena in dobro namočena, kar je pogoj za učinkovito delovanje teh snovi. Pred vznikom krompirja lahko uporabite katerega od pripravkov na osnovi pendimetalina (Activus 40 WG, Stomp aqua, Sharpen) ali pripravke Boxer, Plateen WG 41,5, Metric, Stallion sync tec, Proman, Sencor ali Buzzin. Slednja dva lahko uporabite še tudi kmalu po vzniku. Pripravke s pendimetalinom ter Metric in Stallion je priporočljivo uporabiti čimprej po sajenju, herbicida Boxer in Plateen pa lahko uporabite še tik pred vznikom krompirja.

 

Zatiranje plevelov v ozimnih žitih                                                                           

Pridelovalcem ozimnih žit, ki še niste opravili škropljenja proti plevelom priporočamo, da to storite takoj, čim bodo vremenske razmere dopuščale. Na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji ozimna žita sedaj večinoma začenjajo s kolenčenjem ali imajo že razvito prvo kolence (odvisno od vrste, lege, sorte, tehnologije pridelave). Pleveli so marsikje veliki in močno konkurirajo žitom za prostor, svetlobo in hranila, hkrati pa postajajo manj občutljivi na delovanje herbicidov. V posevkih, kjer se pojavljajo običajni žitni pleveli kot so mrtva kopriva, njivska vijolica, navadna zvezdica, veronike, plešec in podobni lahko do faze prvega oz. drugega kolenca še uporabite pripravke kot so Mustang 306 SE, Duplosan KV ali Sekator OD, še nekoliko pozneje (najpozneje do razvoja zastavičarja BBCH 37-39) pa herbicide kot so Axial one, Biathlon 4D, Boudha, Ergon, Hussar plus, Saracen max in nekatere pripravke na osnovi aktivne snovi fluroksipir (Bonaca, Flurostar, Starane forte, Tandus). Slednji dobro zatirajo smolenec!

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

 

8. april 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Razvoj jablan in hrušk je v teh razmeroma hladnih in deževnih vremenskih razmerah počasen. Nasprotno pa so takšne razmere ugodne za širjenje glivičnih obolenj kot je jablanov škrlup. Padavine spirajo fungicidno oblogo, listje pa ostaja mokro dalj časa. Za varstvo pred okužbami z jablanovim škrlupom priporočamo, da pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite enega izmed dotikalnih pripravkov kot so Antracol, Antracol WG 70, Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC ali Curatio-žvepleno apnena brozga. Zaradi neugodnega vremena je poleg dotikalnih pripravkov v tem času priporočljiva uporaba sistemično delujočih fungicidov kot so Chorus, Mythos, Pyrus 400 SC, Scala in Faban ter Syllit 400 SC, Syllit 544 SC. Omenjeni pripravki imajo tudi kurativno delovanje, a mora biti škropljenje opravljeno v najkrajšem možnem času po padavinah. Škropljenje je potrebno ponoviti, ko skupno pade več kot 25 mm dežja, saj takšna količina padavin spere fungicidno oblogo.

Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

Cvetenje koščičastih sadnih vrst je letos dolgotrajno. Razmere s pogostimi padavinami so zelo ugodne za okužbe cvetov z monilijami. Za varstvo cvetov je priporočljivo opraviti dve škropljenji, prvo v času odpiranja prvih cvetov (BBCH 61) in drugo v času polnega cvetenja (BBCH 65). Za varstvo češenj in sliv lahko med cvetenjem uporabite pripravke kot so Duaxo koncentrat, Luna experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG, Amylo-X in Serenade ASO slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Poleg teh je za varstvo pred monilijo na češnjah registriran pripravek Teldor SC 500, na slivah pa lahko uporabite tudi pripravek Chorus 50 WG. Za varstvo breskev in nektarin lahko uporabite pripravke kot so Chorus 50 WG, Luna Experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG ali Amylo-X, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

 

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

Ob pregledih nasadov ameriških borovnic na Ljubljanskem barju opažamo večje število trosišč (apotecijev) monilije ameriških borovnic. Vremenske razmere so sedaj ugodne za primarne okužbe poganjkov. Za škropljenje z namenom preprečevanja primarnih okužb priporočamo uporabo enega izmed sistemično delujočih fungicidov kot so Score 250 EC, Mavita 250 EC ali Folicur EW 250. Za ekološko varstvo ameriških borovnic lahko uporabite pripravek Serenade ASO. Priporočamo tudi, da pričnete z izvajanjem tehnoloških ukrepov za zmanjševanje potenciala bolezni (posipanje mešanice kremenčevega peska, zelene galice in gnojila).

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

V hladnem in deževnem vremenu, ko brstenje ter razvoj mladik vinske trte poteka počasneje, lahko pričakujemo večje pojave poškodb zaradi pršic trsne kodravosti (akarinoza) in trsnih listnih pršic šiškaric (erionza). Predvsem tam, kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjenih vrst škodljivcev, za njihovo zatiranje v času odpiranja brstov svetujemo uporabo registriranih žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG v odmerku do 8 kg/ha. Pri temperaturah zraka nižjih od 15 ⁰C zaradi slabšega delovanja žveplovih pripravkov njihova uporaba ni smiselna. V tem primeru lahko škodljive pršice zatirate tudi kasneje, pri velikosti poganjkov 2 do 5 cm z uporabo pripravka Vertimec Pro v 0,1 % koncentraciji. Sicer pa žveplovi pripravki delujejo tudi proti oidiju ter zmanjšujejo okužbe s črno pegavostjo vinske trte. Slednja se ohranja na okuženih rozgah, zato je pojav pogostejši v vinogradih kjer je bila bolezen v preteklih letih že prisotna. Gliva okužuje mlade poganjke ob brstenju, predvsem, če takrat pogosteje dežuje. Za okužbe so še posebej občutljive sorte kot so Laški rizling, Šipon, Kerner in Rizvanec. Za varstvo pred črno pegavostjo uporabite pripravke kot so Antracol, Antracol WG 70, Follow 80 WG, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Polyram DF ali katerega od registriranih bakrovih pripravkov. Priporočamo dvakratno škropljenje, ki ga prvič opravite, ko so poganjki dolgi 1-2 cm in ga čez 7-10 dni ponovite. Škropljenje je potrebno opraviti pred napovedanimi padavinami!

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO O ZATIRANJU POROVE ZAVRTALKE

Jeseni sajene čebulnice so sedaj v fazi razvoja listne mase, spomladanska čebula, česen in por pa so še v fazi vznikanja oz. imajo razvitih nekaj listov. Po pregledu nekaj nasadov smo v toplejših območjih na nekaterih čebulnicah že opazili odrasle muhe in znamenja, ki jih povzročajo s hranjenjem. Znamenja se kažejo na listih v obliki drobnih belih pik, nanizanih v vrsto. Škodljivka se na listih hrani nekaj dni, z odlaganjem jajčec pa naj bi pričela, ko je število pik v vrsti večje od sedem. Kjer omenjenih znamenj še ne opažate, je priporočljivo pokrivanje rastlin z vrtnarsko kopreno ali protiinsektno mrežo, saj s tem preprečite muhi dostop do rastlin in odlaganje jačec. Kjer so znamenja naleta že vidna, lahko v nasadih česna in šalotke uporabite sredstvo Perfekthion. Raba sredstva je dovoljena največ dvakrat v rastni dobi.

Upoštevajte sredstvu priložena navodila za uporabo!

 

1. april 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Kljub zgodnjemu odganjanju pečkatih sadnih vrst poteka njihov nadaljnji razvoj razmeroma počasi. Jablane in hruške le počasi prehajajo iz ene stopnje razvoja v drugo. V teh dneh bodo jablane na najtoplejših območjih kljub temu že začele cveteti. Za varstvo pred okužbami z jablanovim škrlupom priporočamo, da pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite dotikalne pripravke kot so Antracol, Antracol WG 70, Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC ali Curatio-žvepleno apnena brozga.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko je škropilni brozgi priporočljivo dodati žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SC ali  Symbiotica Fito – tekoče žveplo. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

V obdobju od brstenja do cvetenja je v nasadih, kjer imate težave z ameriškim kaparjem in hruševo bolšico, potrebno opraviti zatiranje s pripravkom Harpun.

Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

Podobno kot pri pečkatih sadnih vrstah je tudi razvoj koščičarjev razmeroma počasen in dolgotrajen. Češnje in breskve na večini območij cvetijo ali pa so že odcvetele. Kmalu jim bodo sledile tudi slive ter češplje. 

V času cvetenja so koščičaste sadne vrste zelo občutljive za okužbe z monilijami, zato jih je pred napovedanimi padavinami potrebno zavarovati. Za varstvo češenj in sliv lahko v času cvetenja uporabite pripravke kot so Duaxo koncentrat, Luna experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG, Amylo-X in Serenade ASO slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Poleg teh je za varstvo pred monilijo na češnjah registriran pripravek Teldor SC 500, na slivah pa lahko uporabite tudi pripravek Chorus 50 WG.

Za varstvo breskev ter nektarin lahko uporabite pripravke kot so Chorus 50 WG, Luna Experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG ali Amylo-X, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

Ob naslednjih obilnejših padavinah lahko pričakujemo hiter razvoj apotecijev (gobic) in takoj zatem že prve okužbe. Pridelovalcem priporočamo redno pregledovanje tal v nasadu. Ob prvem pojavu apotecijev priporočamo izvajanje tehnoloških ukrepov za zmanjševanje potenciala bolezni (posipanje mešanice kremenčevega peska, zelene galice in gnojila). Poleg tehnoloških ukrepov je v primeru ugodnih razmer za okužbe potrebno opraviti tudi škropljenje z enim izmed sistemično delujočih fungicidov kot je Score 250 EC, Mavita 250 EC ali Folicur EW 250. Za ekološko varstvo ameriških borovnic lahko uporabite pripravek Serenade ASO.

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Vinska trta je sedaj večinoma v obdobju razvoja brstov. Na toplejših legah se pri sortah, ki so zgodnejše v razvoju, brsti že odpirajo. V tem obdobju je čas za uporabo žveplovih pripravkov za zatiranje trsnih listnih pršic šiškaric (erinoza) in pršic trsne kodravosti (akarinoza). Škropljenje priporočamo predvsem v vinogradih kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjenih vrst škodljivcev. Uporabite lahko registrirane pripravke kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG v odmerku do 8 kg/ha. Žveplovi pripravki delujejo tudi proti oidiju ter zmanjšujejo okužbe s črno pegavostjo vinske trte. Za učinkovito delovanje žveplovih pripravkov morajo temperature podnevi dosegati vsaj 15 ⁰C.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO O VARSTVU OREHOV

Sejanci orehov so že odgnali, medtem ko žlahtne sorte orehov šele dobro brstijo. Pridelovalce obveščamo, da je v tem času potrebno opraviti prvo škropljenje z bakrovimi pripravki kot so Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP in Cuprablau Z ultra WP, z namenom zmanjšanja potenciala povzročiteljev bakterijske bolezni Xanthomonas spp. Bakterije v času cvetenja okužujejo cvetove in povzročajo velik izpad pridelka. Okužujejo tudi liste na katerih povzročajo črno listno pegavost.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

27. marec 2019

 

PUŠPANOVA VEŠČA

 

Gojitelje opozarjamo, da se na pušpanu že pojavljajo gosenice pušpanove vešče. Priporočamo natančno pregledovanje rastlin in takojšnje ukrepanje, čim opazite škodljivce. Na posameznih manjših rastlinah lahko gosenice ročno odstranjujete, sicer pa priporočamo uporabo insekticida. Zelo dobro učinkovitost lahko dosežete z uporabo katerega od bioloških pripravkov na osnovi mikroorganizmov kot so Agree WG, Delfin WG in Lepinox plus. Sredstva delujejo želodčno, zato morajo gosenice zaužiti insekticid. Po zaužitju se prenehajo prehranjevati, vendar ostanejo še nekaj dni žive. Uporabite lahko tudi katerega od sredstev na osnovi piretrina ali beta-ciflutrina, ki  imajo dovoljenje za zatiranje gosenic škodljivih metuljev na okrasnih rastlinah. Taka sredstva so npr. Biotip ubij me nežno plus, Bulldock EC 25, Flora kenytox verde plus ali sredstvo Terminator plus insekticid za rastline, ki se uporablja kot kontaktni insekticid za neprofesionalno rabo. Učinkovitost zatiranja bo boljša, če boste uporabili insekticid dokler so gosenice še majhne in bolj občutljive. Za zatiranje enega rodu škodljivca opravite dve škropljenji v razmiku približno enega tedna. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

25. marec 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Razvoj pečkatih sadnih vrst je po pridelovalnih območjih precej različen. Na najtoplejših območjih in legah jablane in hruške že vstopajo v fazo cvetenja, med tem ko na hladnejših območjih komaj brstijo. V nasadih, kjer je razvoj počasnejši, je še vedno priporočljiva uporaba bakrovih pripravkov kot so Badge WG, Cuprablau Z35 WP, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG. V nasadih, kjer so jablane že bolj razvite, pa lahko za varstvo pred okužbami z jablanovim škrlupom pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite dotikalne pripravke kot so Antracol, Antracol WG 70, Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC ali Curatio-žvepleno apnena brozga (dovoljenje za nujne primere za 120 dni, pripravek je dovoljen tudi v ekološki pridelavi).

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko je škropilni brozgi priporočljivo dodati žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SC ali  Symbiotica Fito – tekoče žveplo. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Kjer so jablane in hruške počasnejše v razvoju je do razvojne faze mišjega ušesa še priporočljiva preventivna raba parafinskega olja (Frutapon in Ovitex) z namenom zatiranja škodljivcev kot so listne uši, navadna pršica, rdeča sadna pršica, ameriški kapar in drugi. Oba pripravka sta primerna tudi za ekološko pridelavo pečkarjev.

V obdobju od brstenja do cvetenja je v nasadih, kjer imate težave z ameriškim kaparjem potrebno opraviti zatiranje s pripravkom Harpun. Sredstvo ima stransko delovanje tudi na hruševo bolšico.

Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

Marelica je najbolj zgodaj cvetoča koščičasta sadna vrsta in je že zaključila s cvetenjem. Ostale koščičaste vrste ji sedaj sledijo. Češnje in breskve marsikje cvetijo ali pa so tik pred začetkom cvetenja. Kmalu jim bodo sledile tudi slive ter češplje.        

V času cvetenja so koščičaste sadne vrste zelo občutljive za okužbe z monilijami, zato jih je pred napovedanimi padavinami potrebno zavarovati. Za varstvo češenj in sliv lahko v času cvetenja uporabite pripravke kot so Duaxo koncentrat, Luna experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG, Amylo-X in Serenade ASO,  slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Poleg teh je za varstvo pred monilijo na češnjah registriran pripravek Teldor SC 500, na slivah pa lahko uporabite tudi pripravek Chorus 50 WG.

Za varstvo breskev ter nektarin lahko uporabite pripravke kot so Chorus 50 WG, Luna Experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG ali Amylo-X, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

Ob pregledih nasadov ameriških borovnic sicer še nismo našli apotecijev monilije ameriških borovnic, vendar so ameriške borovnice že v razvojni fazi (vidne osi poganjkov, BBCH 31), ko so občutljive za okužbe s to boleznijo. Pridelovalcem priporočamo, da opazujete razmere v nasadih. Ob naslednjih obilnejših padavinah lahko pričakujemo hiter razvoj apotecijev (gobic) in takoj zatem že prve okužbe. Ob prvem pojavu apotecijev priporočamo izvajanje tehnoloških ukrepov za zmanjševanje potenciala bolezni (posipanje mešanice kremenčevega peska, zelene galice in gnojila). Poleg tehnoloških ukrepov pa je v primeru ugodnih razmer za okužbe potrebno opraviti tudi škropljenje z enim izmed sistemično delujočih fungicidov kot je Score 250 EC, Mavita 250 EC ali Folicur EW 250. Za ekološko varstvo ameriških borovnic lahko uporabite pripravek Serenade ASO.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

18. marec 2019 

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Kljub razmeroma zgodnjemu odganjanju sadnega drevja se je njihov razvoj zaradi ohladitve precej upočasnil. Jablane in hruške so, odvisno od sorte in lege večinoma že dosegle razvojno fazo mišjega ušesa (BBCH 54). V primeru dalj časa trajajoče omočenosti listja lahko že pride do prvih okužb s škrlupom. Za varstvo pred okužbami s škrlupom v tem času sadjarjem svetujemo uporabo bakrovih pripravkov kot so Badge WG, Cuprablau Z35 WP, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG. Poleg bakrovih pripravkov je v tem času za ta namen možna tudi uporaba pripravka Curatio – žvepleno apnena brozga. Škropljenje opravite pred napovedanimi padavinami.

V času brstenja je priporočljiva preventivna raba parafinskega olja (Frutapon in Ovitex) z namenom zatiranja škodljivcev kot so listne uši, navadna pršica, rdeča sadna pršica, ameriški kapar in drugi. Vsi našteti pripravki so primerni tudi za ekološko pridelavo pečkarjev.

Sadjarjem priporočamo temeljito pregledovanje nasadov za poškodbe zaradi jablanovega cvetožera. Zaradi nekoliko manjšega cvetnega nastavka in počasnega odganjanja jablan je nevarnost za škodo zaradi jablanovega cvetožera večja. Sadjarjem, ki opazite presežen prag škodljivosti svetujemo, da opravite zatiranje škodljivca. Škropljenje s pripravkom Imidan 50 WG mora biti opravljeno vsaj 14 dni pred cvetenjem jablan, priporoča se škropljenje v toplem vremenu, ko se hroščki aktivno hranijo. Na voljo je tudi pripravek Asset five na osnovi a.s. piretrin in je primeren tudi za ekološko pridelavo. Sredstvo je v letošnjem letu dobilo dovoljenje za nujne primere in je dobavljivo le pri zastopniku (Metrob d.o.o.).

Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

Brsti ameriških borovnic so močno napeti, nekateri se že razpirajo. V tem času je pomembno, da se les in brste zavaruje pred okužbami z različnimi povzročitelji bolezni lesa in poganjkov kot so Fusicoccum, Diaporthe in Botrosphaeria ter pred antraknozo (Colletotrichum fioriniae). Za ta namen lahko uporabite pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga, slednji ima dovoljenje za nujne primere.

V nasadih kjer opažate večje število nimf kaparjev pa je še vedno možno opraviti zatiranje z uporabo parafinskega olja kot je Frutapon ali Ovitex.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

V posevkih ozimnih žit, kjer zatiranje plevelov ni bilo izvedeno v jesenskem času je sedaj pravi čas za uporabo herbicidov. Za spomladansko rabo so registrirani številni pripravki z različnimi načini delovanja in različnim časom uporabe. Pri izbiri sredstva je treba upoštevati vodilne plevelne vrste v posevku in poglavitne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za dobro delovanje izbranih herbicidov, predvsem glede temperatur ter razvojnega stadija plevelov in žit. Plevele najučinkoviteje zatrete v času razraščanja žit, ko so pleveli že vznikli in v manjši razvojni fazi. Nekatere herbicide je mogoče uporabiti tudi kasneje v rastni dobi, za korekcijsko škropljenje v primerih, če se v posevkih pojavijo problematični pleveli kot je npr. smolenec ali pa trajni pleveli kot sta slak in osat. Herbicide za spomladansko rabo v ozimnih in jarih žitih lahko najdete v tabeli na spodnji povezavi.

Kjer razmere to omogočajo, je zgodnje-spomladansko obdobje tudi pravi čas za prečesavanje posevkov z mehanskimi česali. Poleg vpliva na zmanjšano rast plevelov je raba mehanskih česal koristna tudi zaradi odstranjevanja odmrlih delov rastlin, zračenja vrhnje plasti tal, zadelave mineralnih gnojil ipd. Učinkovitost česanja bo boljša, če ga izvedemo dovolj zgodaj, ko so žita in pleveli še dovolj majhni in ob pogoju, da so tla dovolj suha. Mehansko odstranjevanje je tudi edini možni način zatiranja plevelov pri ekološki pridelavi žit.

 

11. marec 2019

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

 

Po večjem delu Slovenije je brstenje koščičastega sadnega drevja zaradi nizkih nočnih temperatur in nedavne ohladitve počasno in dolgotrajno. Na češnjah in slivah je še čas za preventivno rabo bakrovih pripravkov ali pripravka Curatio – žvepleno apnena brozga, ki preprečujejo okužbe z različnimi povzročitelji bolezni kot so listna luknjičavost koščičarjev, breskova kodravost, rožičavost češpelj, razne vrste monilij ter nekatere druge glive in bakterije, ki prezimujejo v ali na lesu, kot je npr. bakterijski ožig koščičarjev. Škropljenje opravite pred napovedanimi padavinami.

Učinkovitost rabe fungicidov bo boljša, če bodo v nasadu opravljeni tudi preventivni ukrepi za varstvo rastlin. V času rezi in po njej je zelo pomembno dosledno odstranjevanje mumij iz krošenj.

Marelice so v večjem delu Slovenije že zacvetele, na toplejših območjih pa tudi že odcvetele. Cvetje in mladi poganjki so zelo občutljivi za okužbe z monilijami, zato jih je pred dežjem potrebno zavarovati z enim izmed registriranih fungicidov. Za varstvo marelic lahko uporabite sredstva kot so Chorus 50 WG, Duaxo koncentrat, Mavita 250 EC, Prolectus, Score 250 EC, Serenade ASO, Signum ali Switch 62,5WG.

Breskve in nektarine so večinoma že dosegle fazo razvoja BBCH 57 (čašni listi odprti). V tej fazi je za preprečevanje okužb z breskovo kodravostjo že smiselno uporabiti pripravke kot so Thiram 80 WG, Syllit 544 SC, Syllit 400 SC ali Curatio – žvepleno apnena brozga.

V času brstenja sadnega drevja je tudi čas za preventivno škropljenje s parafinskim oljem, s katerim zatremo jajčeca in na novo izlegle nimfe nekaterih škodljivcev kot so listne uši, kaparji, pršice in nekateri drugi. Predpomladansko škropljenje s parafinskim oljem je potrebno opraviti v času odganjanja, do fenofaze BBCH 53 (odpiranje brsta: luske razprte, vidni so svetlo zeleni deli brsta). Uporabite lahko pripravka kot sta Frutapon in Ovitex.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

 

Brsti ameriških borovnic so močno napeti, nekateri se že razpirajo. V tem času je pomembno, da se les in brste zavaruje pred okužbami z različnimi povzročitelji bolezni lesa in poganjkov kot so Fusicoccum, Diaporthe in Botrosphaeria ter pred antraknozo (Colletotrichum fioriniae). Za ta namen lahko uporabite pripravek kot je Champion 50 WG ali Curatio – žvepleno apnena brozga, slednji ima dovoljenje za nujne primere.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

 

Razmeroma suho vreme ni ugodno za razvoj povzročiteljev glivičnih in bakterijskih bolezni pečkarjev. Kljub temu sadjarjem priporočamo, da do faze, ko so socvetja v balonskem stadiju, opravite preventivno škropljenje z enim od registriranih bakrovih pripravkov. Škropljenje z bakrom je še posebej pomembno v sadovnjakih, kjer so bile v lanskem letu prisotne okužbe s hruševim ožigom. S škropljenjem z bakrovim pripravkom lahko počakate do naslednjih napovedanih padavin. Poleg bakrovih pripravkov je v tem času za isti namen možna tudi uporaba pripravka Curatio – žvepleno apnena brozga.

Prav tako je v času brstenja priporočljiva preventivna raba parafinskega olja z namenom zatiranja škodljivcev kot so listne uši, navadna pršica, rdeča sadna pršica, ameriški kapar in drugi. Za ta namen sta registrirani sredstvi Frutapon in Ovitex. Vsi našteti pripravki so primerni tudi za ekološko pridelavo pečkarjev.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

4. marec 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU JAGOD

 

Jagodove nasade je po opravljenem čiščenju (odstranjevanje odmrlih listov) potrebno zavarovati pred različnimi glivičnimi boleznimi. Priporočamo, da pred dežjem nasade poškropite z bakrovim pripravkom Cuprablau Z 35 WP ali Nordox 75 WG. Oba sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

 

OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK

 

Razmeroma visoke temperature so vzpodbudile zgodnejši razvoj mnogih sadnih vrst in tudi njihovih škodljivcev. Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času že izvedete nanos kaolinskih glin, ki odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP. V času brstenja je oblogo kaolinskih gliv smiselno redno obnavljati in nanos po potrebi večkrat ponoviti.

 

27. februar 2019

 

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

 

Kljub mrzlim nočem so naraščajoče dnevne temperature spodbudile razvoj sadnega drevja. Razvoj poteka hitro in tudi v hladnejših legah so predvsem koščičaste sadne vrste že začele z brstenjem. Močno nabrekle brste imajo tudi že nekatere sorte hrušk, na toplejših legah brstijo tudi nekatere sorte jablan.

V času brstenja koščičarjev je zelo priporočljiva preventivna raba bakrovih pripravkov, s katerimi preprečujemo okužbe brstov s povzročitelji bolezni kot so listna luknjičavost koščičarjev, breskova kodravost, rožičavost češpelj, razne vrste monilij ter nekatere druge glive in bakterije, ki prezimujejo v ali na lesu, kot je npr. bakterijski ožig koščičarjev. Pripravke na osnovi bakra uporabite v suhem vremenu pred napovedanimi padavinami.

Učinkovitost rabe fungicidov bo boljša, če bodo v nasadu opravljeni tudi preventivni ukrepi za varstvo rastlin. V času rezi in po njej je zelo pomembno dosledno odstranjevanje mumij iz krošenj.

Na toplejših območjih so marelice že zacvetele. Cvetje in mladi poganjki so zelo občutljivi za okužbe z monilijami, zato jih je pred dežjem potrebno zavarovati z enim izmed registriranih fungicidov. Za varstvo marelic lahko uporabite sredstva kot so Chorus 50 WG, Duaxo koncentrat, Mavita 250 EC, Prolectus, Score 250 EC, Serenade ASO, Signum ali Switch 62,5WG.

Breskve in nektarine so na najtoplejših območjih že dosegle fazo razvoja BBCH 57 (čašni listi odprti). V teh nasadih je za preprečevanje okužb z breskovo kodravostjo že smiselno uporabiti pripravke kot so Thiram 80 WG, Syllit 544 SC ali Syllit 400 SC.

 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

 

V mnogih nasadih ameriških borovnic opažamo veliko število prezimelih nimf kaparjev. Z naraščanjem temperatur se razvoj škodljivca nadaljuje in tako že opažamo, da se nimfe selijo s starejšega lesa izza lubja na višje ležeče poganjke. V obdobju premeščanja so žuželke najbolj občutljive, zato je to primeren čas za njihovo zatiranje. Pridelovalcem priporočamo, da pozorno pregledujete nasade. V kolikor opazite premeščanje nimf je potrebno opraviti zatiranje z oljnimi pripravki. Uporabite lahko pripravka na osnovi parafinskega olja kot sta Frutapon in Ovitex. Omenjena pripravka sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi ameriških borovnic.

Za dobro delovanje oljnih pripravkov morajo biti rastline dobro omočene, kar dosežemo na način, da vsako vrsto v nasadu dvakrat poškropimo s polovičnim odmerkom, pri čemer ob drugem prehodu zamenjamo smer škropljenja (vožnje)!

 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije