Obvestila za varstvo rastlin

Vinska trta cveti

Vinska trta cveti

Krompirjeva plesen v nasadu zgodnjega krompirja

Krompirjeva plesen v nasadu zgodnjega krompirja

Trta z oblikovanimi kabrnki

Trta z oblikovanimi kabrnki

Jabolčni zavijač

Jabolčni zavijač

Čebulna plesen

Čebulna plesen

Poškodbe na listih zelene zaradi zelenine muhe

Poškodbe na listih zelene zaradi zelenine muhe

Nasadi krompija različnih starosti in razvoja

Nasadi krompija različnih starosti in razvoja

Rja na čebuli

Rja na čebuli

Venenje poganjka jablane povzroča gliva Monilinia sp.

Venenje poganjka jablane povzroča gliva Monilinia sp.

Bela gniloba na solati

Bela gniloba na solati

Znamenja erinoze na mladikah vinske trte

Znamenja erinoze na mladikah vinske trte

Ječmenova ramularijska pegavost_znamenja se pokažejo po cvetenju

Ječmenova ramularijska pegavost_znamenja se pokažejo po cvetenju

Gosenica obžira cvetne brste na jagodi

Gosenica obžira cvetne brste na jagodi

Zelena krompirjeva uš na solati

Zelena krompirjeva uš na solati

Poškodbe na jablani je povzročil škodljivec modro sitce

Poškodbe na jablani je povzročil škodljivec modro sitce

Porova zavrtalka in znamenja na listih

Porova zavrtalka in znamenja na listih

Trosišča s trosi so vir okužb z borovničevo monilijo

Trosišča s trosi so vir okužb z borovničevo monilijo

Brstenje vinske trte

Brstenje vinske trte

Jablana v fazi balona

Jablana v fazi balona

Gosenica pušpanove vešče

Gosenica pušpanove vešče

Mumificiran plod ameriške borovnice

Mumificiran plod ameriške borovnice

Nekatere sorte jablan so že tik pred cvetenjem (BBCH 56)

Nekatere sorte jablan so že tik pred cvetenjem (BBCH 56)

Češnja pred cvetenjem (BBCH 57)

Češnja pred cvetenjem (BBCH 57)

Hruševa bolščica - jajčeca in uš na brstu

Hruševa bolščica - jajčeca in uš na brstu

Kolonija krvave uši v rani od rezi

Kolonija krvave uši v rani od rezi

Pogosti pleveli v žitih-jetičnik, njivska vijolica, navadni plešec.

Pogosti pleveli v žitih-jetičnik, njivska vijolica, navadni plešec.

Nimfa uši na jablanovem brstu

Nimfa uši na jablanovem brstu

Marelica v stadiju balona

Marelica v stadiju balona

Jajčeca uši na lesu

Jajčeca uši na lesu

Nimfe kaparjev na starem lesu ameriške borovnice

Nimfe kaparjev na starem lesu ameriške borovnice

Nabrekanje brstov jablane (BBCH 51)

Nabrekanje brstov jablane (BBCH 51)

Mumija na češplji

Mumija na češplji

Brstenje breskve

Brstenje breskve

10. junij 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Jablane so večinoma v fazi junijskega trebljenja (BBCH 73), plodiči ki ostajajo na drevju zelo hitro priraščajo, videti je tudi že, da so nekateri poganjki zaključili z rastjo. S prekinitvijo deževnega in hladnega vremena se je končalo tudi obdobje primarnih okužb z jablanovim škrlupom. Kljub temu je potrebno plodiče in listje varovati tudi v poletnem času, saj lahko ob obilnejših plohah in nevihtah vseeno pride do okužb s škrlupom (sekundarnih) ali katerimi drugimi glivami (Diplocarpon, Colletotrichum sp. idr.). Nadaljujte s preventivnim pristopom varstva in opravite škropljenje pred naslednjimi napovedanimi padavinami. Domneva se, da je fungicidna obloga sprana v primeru, če skupno pade več kot 25 mm dežja. Svetujemo uporabo pripravkov na osnovi aktivne snovi kaptan kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, lahko pa uporabite tudi katerega od drugih pripravkov z dotikalnim načinom delovanja kot so Antracol, Antracol WG 70 (pripravka nista več v prodaji, imata dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan pro, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Curatio-žvepleno apnena brozga ali Vitisan, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom na osnovi kaptana.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo, da plesnive poganjke izrezujete in odstranjujete iz nasadov. Škropilni brozgi dodajte enega izmed žveplovih fungicidov.

Jabolčni zavijač

Pretekli teden smo na vseh opazovanih lokacijah beležili visoke ulove jabolčnega zavijača, poleg tega so bile na teh lokacijah tudi temperature v večernih urah ves teden ugodne za njegovo parjenje in odlaganje jajčec (nad 15°C ob 21:30). V nasadih, kjer še ni bilo opravljeno škropljenje proti zavijaču je sedaj, v času izleganja gosenic, čas za prvo škropljenje. Za prvo škropljenje priporočamo uporabo pripravka Coragen, ki je manj nevaren za koristne organizme v sadovnjaku (plenilske pršice, krvavkin najezdnik idr.). Uporabite lahko tudi druge pripravke kot sta Mimic in Runner 240 SC ali katerega izmed neonikotinoinskih pripravkov kot sta Calypso SC 480 in Mospilan 20 SG. Neonikotinoinske pripravke je smiselno uporabiti le, če imate težave tudi z listnimi ušmi in jablanovo mokasto ušjo. Raba neonikotinoinskih pripravkov je škodljiva za koristne organizme, kar lahko privede do prerazmnožitve nekaterih škodljivcev kot so pršice prelke in krvava uš.

Za varstvo ekoloških sadovnjakov priporočamo uporabo virusnega pripravka Madex max ali Carpovirusine v polnem odmerku. V nasadih, kjer imate težave tudi z drugimi škodljivimi metulji pa je bolj smiselno uporabiti pripravek Laser plus, ki ima širši spekter delovanja.

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

Hrušev ožig

Kljub temu, da letos pogoji za primarne okužbe s hruševim ožigom (Erwinia amylowora) niso bili izpolnjeni, sadjarjem priporočamo, da ste v tem obdobju v nasadih jablan in hrušk pozorni na znamenja hruševega ožiga, še posebno v nasadih, ki so bili v lanskem letu prizadeti zaradi tega bakterijskega obolenja. Značilno znamenje hruševega ožiga so veneči poganjki, ki se sušijo, v soparnem vremenu se lahko pojavi bakterijski izcedek. Podobna znamenja sušenja lahko na jablani in hruški povzročajo tudi druge bolezni in škodljivci. V vsakem primeru je takšne poganjke potrebno izrezovati (vsaj 30 cm v zdravo tkivo) in odstranjevati iz nasada ter primerno uničiti (zažgati). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali vam najbližjo javno službo za varstvo rastlin.

 

OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE

Na večini vinogradniških leg glavnina sort vinske trte že cveti, ali pa je v fazi tik pred cvetenjem. V tem obdobju je trta najbolj občutljiva za okužbe s peronosporo, zato je potrebno v vinogradih nadaljevati z ustreznim preventivnim varstvom in uporabo pripravkov s kombiniranim dotikalnim in sistemičnim oz. polsistemičnim delovanjem. V tem obdobju so primerni predvsem pripravki na podlagi aktivne snovi fosetil aluminij in fungicidi iz skupine fenilamidov (a.s metalaksil in benalaksil) kot so Alleato Duo, Mikal Flash, Mikal Premium F, Momentum F, Momentum Trio, Magma Triple WG, Galben M, Folpan Gold ali Ridomil Gold MZ Peptite. Sicer lahko uporabite tudi pripravke na osnovi a.s. dimetomorf kot so Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Forum Star, Sfinga Extra WDG ali Orvego ter a.s. cimoksanil kot so: Antracol Combi WP 62,8 (ni več v prodaji; dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Curzate M 72,5 WG, Moximate 725 WG/ WP/ plus, Nautile DG, Profilux, Reboot ali Twingo.

Za varstvo pred oidijem uporabite pripravke kot so Baltazar, Collis SC, Crystal, Custodia, Domark, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Luna Max, Mavita 250 EC, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Spirox D, Star Tebukonazol, Talendo, Talendo Extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Topsin-M, Vivando, AQ 10, Serenade ASO ali Vitisan. Slednji trije so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi grozdja.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA

Z nastopom vročega in suhega vremena razmere za razvoj krompirjeve plesni niso več tako nevarne, saj se pri temperaturah nad 30 stopinj razvoj povzročitelja upočasni. V preteklem tednu smo pojave bolezni opažali v nekaterih zgodaj sajenih nasadih krompirja, predvsem na delih, ki so bili spomladi pokriti s prekrivko, pa tudi v nepokritih nasadih v okolici.

Svetujemo pregledovanje nasadov. Kjer boste v kratkem začeli z izkopavanjem zgodnjega krompirja, zatiranje s fungicidi ni več smiselno. Če pa bo krompir na njivi še kakšen teden pa lahko še uporabite fungicid s kratko karenco, kot je npr. pripravek Revus (K=3 dni).

V poznejših sortah je potrebno nadaljevati z varstvom. V nasadih, ki sedaj hitro in bujno rastejo še naprej priporočamo rabo pripravkov s sistemičnim ali delno-sistemičnim delovanjem kot so Infinito, Proxanil 450 SC, Rival duo ali Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte, Orvego, Nautile, Moximate, Equation pro, Tanos 50 WG, Carial flex, Reboot, Pergado MZ, Gett, Revus in podobni ali tudi Ranmann in Enervin.

Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča, ki je v toplem vremenu zelo hiter. Insekticid uporabite zgodaj, ko so ličinke še majhne in bolj občutljive. Za zatiranje ličink koloradskega hrošča lahko uporabite katerega od pripravkov kot so Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Coragen, Daskor 440, Evure, Mavrik 240, Mospilan 20 SG, Sparviero in podobni. Actara z letošnjo sezono nima več dovoljenja za uporabo na prostem. Ekološki pridelovalci lahko uporabite pripravke Raptol koncentrat, Laser 240 SC ali Laser plus ter Neemazal–T/S

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

OBVESTILO O VARSTO KAPUSNIC PRED KAPUSOVIMI BOLHAČI

Zaradi toplega vremena na nekaterih posevkih kapusnic opažamo povečan pojav kapusovih bolhačev. V primeru 10 % ali več prizadete listne površine lahko uporabite katerega izmed piretroidnih pripravkov: Decis 100 EC (zelje, cvetača, brstični ohrovt), Fastac 100 EC (zelje, brokoli, ohrovt, brstični ohrovt) in Karate Zeon 5 CS (zelje, brstični ohrovt, redkvica).

OBVESTILO O VARSTVU FIŽOLA PRED BELO GNILOBO

Nekateri pridelovalci poročajo o pojavu bele gnilobe na fižolu. V zavarovanih prostorih za zatiranje omenjene bolezni ni registriranega sredstva, zato priporočamo odstranjevanje okuženih rastlin, saj na ta način zmanjšujemo možnost pojava bolezni v prihodnje. Ker ima bela gniloba širok krog gostiteljskih rastlin, lahko v mokrih letih kot je letošnje na pridelovalnih površinah z ozkim kolobarjem povzroči znatno škodo. Na prostem lahko od začetka cvetenja fižola dalje uporabite proti beli gnilobi pripravek Switch 62,5 WG največ dvakrat v rastni dobi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

3. junij 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Obilne padavine v preteklem tednu so omogočale več močnih okužb z jablanovim škrlupom ter drugimi glivičnimi povzročitelji bolezni. Fungicidna obloga je bila povsod sprana, zato je bilo potrebno škropljenje čimprej ponoviti. V nadaljevanju tedna je napovedano toplejše in bolj suho vreme, z možnostjo posameznih ploh in neviht. Sadjarjem priporočamo, da nadaljujete s preventivnim pristopom varstva sadnega drevja pred škrlupom in nasade poškropite pred napovedanimi obilnejšimi padavinami. Domneva se, da je fungicidna obloga sprana v primeru, če skupno pade več kot 25 mm dežja. Svetujemo uporabo pripravkov na osnovi aktivne snovi kaptan kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, lahko pa uporabite tudi katerega od drugih pripravkov z dotikalnim načinom delovanja kot so Antracol, Antracol WG 70 (pripravka nista več v prodaji, imata dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan pro, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF,  Curatio-žvepleno apnena brozga ali Vitisan, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom na osnovi kaptana.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo, da plesnive poganjke izrezujete in odstranjujete iz nasadov. Škropilni brozgi dodajte enega izmed žveplovih fungicidov. V nasadih kjer imate težave z obvladovanjem jablanove pepelovke pa lahko uporabite tudi katerega izmed sistemičnih pripravkov kot so Stroby WG, Zato 50 WG, Flint, Sercadis, Sercadis plus, Tercel, Luna experience, Topaze ali Topas 100 EC. Našteti pripravki delujejo tudi proti jablanovemu škrlupu.

Jabolčni zavijač

Višje temperature v času sončnega zahoda (nad 15°C ob 21:30) so ugodne za parjenje in odlaganje jajčec jabolčnega zavijača. Sadjarjem svetujemo pozorno spremljanje ulovov na feromonske vabe in temperatur na posamezni lokaciji nasada. Kjer bodo večerne temperaturne več dni zapored presegale 15 ⁰C, bo potrebno izvesti zatrianje škodljivca. Za prvo škorpljenje sta primerna pripravka Harpun ali Insegar 25 WG, ki kažeta delovanje na jajčeca in morata biti nanešena pred odlaganjem jajčec. Škropljenje opravite le, če sta izpolnjena oba pogoja; pozorno spremljajte vremenske razmere in ulove na feromonske vabe.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!

OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trta trenutno zaostaja v razvoju glede na povprečje zadnjih nekaj let. Z nastopom toplejšega vremena, ki je ugodnejše za njeno rast, lahko v nadaljevanju pričakujemo pospešen razvoj in intenziven prirast mladik. Ob pojavu posameznih lokalnih ploh in neviht je nevarnost za primarne okužbe s peronosporo vinske trte izredno velika. Vinogradnikom svetujemo uporabo fungicidov, ki poleg kontaktnega delovanja nudijo tudi dolgotrajnejšo preventivno sistemično ali posistemično učinkovitost kot so Acrobat MZ WG, Alleato Duo, Ampexio, Antracol Combi WP 62,8 (ni več v prodaji; dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Curzate M 72,5 WG, Emendo F, Folpan Gold, Forum MZ WG, Forum Star, Gett, Melody duo WG 66,8 (ni več v prodaji; dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Mikal Flash, Momentum F, Momentum Trio, Moximate 725 WG/ WP/ plus, Nautile DG, Orvego, Pergado D/F/MZ, Profilux,Reboot, Ridomil Gold MZ Peptite, Sfinga Extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo ali Valis F. Za varstvo pred peronosporo so registrirani tudi naslednji pripravki: Alleato 80 WG, Equation pro, LBG-01F34, Profiler, Revus, Soriale LX, ki pa jih uporabite v kombinaciji z enim od kontaktnih pripravkov.

Višje temperature so ugodnejše tudi za okužbe z oidijem vinske trte. Poleg žvepla svetujemo, da škropilni brozgi dodate enega od naslednjih pripravkov: Baltazar, Collis SC, Crystal, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Luna experience, Luna max, Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Spirox D, Star Tebukonazol, Talendo, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze ali Vivando.

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala vinograde, dajte prednost uporabi pripravkom na podlagi aktivne snovi folpet.

 

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA                                             

Pridelovalce krompirja opozarjamo, da so sedanje vremenske razmere zelo ugodne za razvoj krompirjeve plesni. Zaradi obilice padavin in stalne namočenosti tal se lahko primarne okužbe pojavijo zlasti v nasadih, kjer je bil krompir zgodaj posajen. Priporočamo, da rastline preventivno zavarujete s fungicidom. V sedanjih razmerah uporabite pripravek s sistemičnim ali delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot je Infinito, Galben M, Ridomil gold MZ pepite, Proxanil 450 SC, Rival duo ali Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte, Orvego, Nautile, Moximate, Equation pro, Carial flex, Reboot, Pergado MZ, Gett, Revus in podobni ali tudi Ranmann in Enervin. Zaradi nevarnost za pojav odpornosti plesni na metalaksil svetujemo, da pripravek Ridomil uporabite samo preventivno, v primeru, da se je plesen v nasadu ali okolici že pojavila, raje izberite drug pripravek. Pri zgodnjih sortah izberite sredstva s krajšo karenco. Pri pozno sajenem krompirju, kjer so rastline še majhne, lahko uporabite tudi katerega od dotikalnih fungicidov, kot so Antracol, pripravki na osnovi mankozeba (Dithane, Mankoz in podobni), Polyram, Electis in podobni. V ekološki pridelavi uporabite bakrov pripravek.  

Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink lahko uporabite katerega od pripravkov kot so Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Coragen, Daskor 440, Evure, Mavrik 240, Mospilan 20 SG, Sparviero in podobni. Ekološki pridelovalci lahko uporabite Raptol koncentrat, Laser 240 SC oz. Laser plus ali Neemazal–T/S

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


OBVESTILO O VARSTVU ČEBULE

Pridelovalce čebule opozajamo, da se je v nasadih začela pojavljati čebulna plesen. Ker so sedanje vremenske razmere zelo ugodne za širjenje bolezni svetujemo, da rastline čimprej zavarujete s fungicidom. Priporočamo predvsem rabo sistemičnega fungicida Ridomil gold MZ pepite, lahko pa uporabite še kateri drug registriran fungicid. Za zatiranje čebulne plesni so registrirani še pripravki Penncozeb 75 DG, bakrovi pripravki - Champ formula 2 Flo, Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP in Cuproxat ter nekaj pripravkov na osnovi azoksistrobina - Chamane, Mirador 250 EC, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC in Zoxis 250 SC. 

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

 

27. maj 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Nadaljevanje nestanovitnega vremena še naprej ustvarja ugodne razmere za primarne in tudi sekundarne okužbe z jablanovim škrlupom ter drugimi glivičnimi povzročitelji bolezni. Sadjarjem priporočamo, da nadaljujete z varstva sadnega drevja pred škrlupom in nasade poškropite pred napovedanimi padavinami z enim izmed dotikalnih pripravkov kot so Antracol, Antracol WG 70 (pripravka nista več v prodaji, imata dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan pro, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Curatio-žvepleno apnena brozga ali Vitisan, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V nasadih, kjer opažate pege škrlupa je poleg dotikalnih pripravkov priporočljiva uporaba sistemično delujočih fungicidov kot so Difcor 250 EC, Duaxo concentrat, Mavita 250 EC, Score 250 EC in Domark 100 EC. Omenjenim pripravkom je zaradi zmanjševanja pojava odpornosti vedno potrebno dodati sredstvo z dotikalnim načinom delovanja.

Škropljenje je potrebno ponoviti, ko skupno pade več kot 25 mm dežja, saj takšna količina padavin spere fungicidno oblogo. V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade uporabite pripravek na osnovi A.S. kaptan kot je Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo, da plesnive poganjke izrezujete in odstranjujete iz nasada. Škropilni brozgi dodajte enega izmed žveplovih fungicidov. V nasadih kjer imate težave z obvladovanjem jablanove pepelovke lahko uporabite tudi katerega izmed sistemičnih pripravkov kot so Stroby WG, Zato 50 WG, Flint, Sercadis, Sercadis plus, Tercel, Luna experience, Topaze ali Topas 100 EC. Našteti pripravki delujejo tudi proti jablanovemu škrlupu.

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača se precej razlikujejo med sadovnjaki, v hladnejših območjih jih praktično ni. Sadjarjem priporočamo, da skrbno spremljate ulove metuljčkov na feromonske vabe. V nasadih, kjer opažate visoke ulove in so temperature ob sončnem zahodu več dni zaporedoma ugodne za parjenje in odlaganje jajčec (nad 15°C ob 21:30), bo sedaj čas za prvo škropljenje. Za prva škropljenja priporočamo sredstvi, kot sta Harpun in Insegar 25 WG, sredstvi morata biti nanešeni pred odlaganjem jajčec. Škropljenje opravite le, če sta izpolnjena oba pogoja, pozorno spremljajte vremenske razmere in ulove na feromonske vabe.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Zaradi relativno hladnega vremena vinska trta le počasi napreduje v razvoju. Glavnina sort je še v fazi razvoja socvetij, medtem ko so v toplejših legah kabrnki pri sortah, ki so hitrejše v razvoju, že popolnoma razviti. Tam priporočamo, da za naslednje škropljenje proti peronospori vinske trte uporabite enega od naštetih registriranih pripravkov s kombiniranim dotikalnim in sistemičnim ali polsistemičnim delovanjem: Acrobat MZ WG, Alleato, Alleato Duo, Ampexio, Antracol Combi WP 62,8 (ni več v prodaji; dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Curzate M 72,5 WG, Emendo F, Equation Pro, Folpan Gold, Forum MZ WG, Forum Star, Gett, LBG-01F34, Melody duo WG 66,8 (ni več v prodaji; dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Mikal Flash, Momentum F, Momentum Trio, Moximate 725 WG/ WP/ plus, Nautile DG, Orvego, Pergado D/ F/ MZ, Profiler, Profilux,Reboot, Revus, Ridomil Gold MZ Peptite, Sfinga Extra WDG, Soriale LX, Tanos 50 WG, Twingo ali Valis F. Za varstvo vinogradov, kjer razvoj trte poteka počasneje, lahko še vedno uporabite pripravke z dotikalnim delovanjem kot so Antracol ali Antracol WG 70 (pripravka nista več v prodaji, imata dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Delan Pro, Polyram DF, Avtar 75NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Follow 80 WG, Folpan 50 SC ali Folpan 80 WDG, Daimyo F, Videryo F, Vincya F ali Electis 75 WG. Pri uporabi slednjih pazite na razmike med posameznimi škropljenji, ki jih prilagodite količini padavin, nikakor pa naj ti ne bodo daljši od 7 dni.  Za zatiranje oidija škropivu dodajte žveplov pripravek. Kjer so bile v lanskem letu okužbe z omenjeno boleznijo pogostejše pa svetujemo uporabo pripravka Karathane Gold 350 EC ali Kusabi 300 SC. Na voljo je tudi pripravek Universalis, ki hkrati preprečuje okužbe s peronosporo in odiijem.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA

Pridelovalce krompirja opozarjamo, da je nestanovitno vreme ugodno za razvoj krompirjeve plesni. Nevarnost za pojav bolezni je večja v zgodaj sajenih nasadih, ki so bili pokriti s kopreno in  je krompir sedaj že velik, primarne okužbe pa se lahko pojavijo tudi povsod drugod, kjer je bil krompir zgodaj posajen in so bila tla zaradi obilice padavin v maju ves čas dobro namočena. Priporočamo, da nasade sedaj preventivno zavarujete. Svetujemo rabo pripravkov s sistemičnim ali delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so Infinito, Galben M, Ridomil gold MZ pepite, Proxanil 450 SC, Rival duo ali Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte, Orvego, Pergado MZ, Gett, Revus, Nautile, Profilux, Curzate M, Tanos 50 WG, Equation pro, Carial flex, Reboot in podobni. Pri zgodnjih sortah izberite sredstva s krajšo karenco.

V nasadih spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. V toplejših legah že opažamo odložena jajčeca in prve izlegle ličinke.  

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

OBVESTILO O VARSTVU ZELENE

Na listih zelene opažamo močne poškodbe, ki jih povzročajo linčinke zelenine muhe. Ličinke se hranijo z notranjostjo listov tako, da delajo rove, poškodovani deli pa sčasoma porjavijo in se posušijo. Priporočljivo je pregledovanje rastlin (zelene, petršilja, luštreka) ter odstranjevanje in uničenje napadenih listov, saj na ta način zmanjšamo nadaljnji razvojni potencial škodljivca. Na zeliščih za svežo uporabo in zeliščih za sušenje listov gojenih na prostem ali v zavarovanih prostorih lahko ob pojavu prvih ličink uporabite Neemazal – T/S (karenca je 14 dni) največ tri-štirikrat v rastni dobi, v presledkih od 7-10 dni.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!

 

 

24. maj 2019

 

Varstvo krompirja pred krompirjevo plesnijo                                                   

Pridelovalce krompirja opozarjamo, da lahko z otoplitvijo vremena pričakujemo zelo ugodne razmere za razvoj krompirjeve plesni. Nevarnost za pojav bolezni je večja predvsem v zgodaj sajenih nasadih, ki so bili pokriti s kopreno, kjer je krompir sedaj že velik, primarne okužbe pa se lahko pojavijo tudi povsod drugod, kjer je bil krompir zgodaj posajen in so bila tla zaradi obilice padavin v maju ves čas dobro namočena. Priporočamo, da nasade sedaj preventivno zavarujete. Svetujemo rabo pripravkov s sistemičnim ali delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so Infinito, Galben M, Ridomil gold MZ pepite, Proxanil 450 SC, Rival duo ali Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte, Orvego, Antracol combi WP 62,8, Pergado MZ, Gett, Revus in podobni. Pri zgodnjih sortah izberite sredstva s krajšo karenco. Pri poznem sajenju, kjer so rastline še majhne, lahko uporabite katerega od dotikalnih fungicidov.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

20. maj 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Razvoj jablan in hrušk je zaradi obdobja hladnega in deževnega vremena nekoliko upočasnjen, kljub temu je drevje na večini območij že doseglo fazo razvoja 72 BBCH (plodiči veliki do 20mm). Nadaljevanje nestanovitnega vremena še naprej ustvarja ugodne razmere za primarne in tudi sekundarne okužbe z jablanovim škrlupom ter drugimi glivičnimi povzročitelji bolezni. Sadjarjem priporočamo, da nadaljujete s preventivnim pristopom varstva sadnega drevja pred škrlupom in nasade poškropite pred napovedanimi padavinami z enim izmed dotikalnih pripravkov kot so Antracol, Antracol WG 70 (pripravka nista več v prodaji, imata dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan pro, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Curatio-žvepleno apnena brozga ali Vitisan, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V nasadih, kjer s preventivnim pristopom varstva niste bili uspešni in na listju opažate pege škrlupa je poleg dotikalnih pripravkov priporočljiva uporaba sistemično delujočih fungicidov kot so Difcor 250 EC, Duaxo concentrat, Mavita 250 EC, Score 250 EC in Domark 100 EC. Omenjenim pripravkom je zaradi zmanjševanja pojava odpornosti vedno potrebno dodati sredstvo z dotikalnim načinom delovanja.

Škropljenje je potrebno ponoviti, ko skupno pade več kot 25 mm dežja, saj takšna količina padavin spere fungicidno oblogo. V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade uporabite pripravek na osnovi A.S. kaptan kot je Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo, da plesnive poganjke izrezujete in odstranjujete iz nasada. Škropilni brozgi dodajte enega izmed žveplovih fungicidov.

Priporočamo, da v nasadih še naprej spremljate pojav in razvoj škodljivcev kot so listne uši, krvava uš, bolšice, jabolčna grizlica, hruševa brstarica, vejičasti in ameriški kapar idr. V primeru prerazmnožitve katerega od škodljivcev opravite zatiranje z enim izmed registriranih pripravkov. Za škropljenje z insekticidi priporočamo, da škropilni brozgi dodate močilo.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Nadaljevanje nestanovitnega vremena še naprej predstavlja zelo ugodne razmere za okužbe s peronosporo vinske trte. Glede na napovedano otoplitev lahko pričakujemo tudi pospešen razvoj in prirast mladik, kar bo možnosti za primarne okužbe še povečalo. Predvsem na toplejših vinogradniških območjih in pri sortah, ki so hitrejše v razvoju, svetujemo, da za naslednje škropljenje že uporabite enega od registriranih fungicidov s kombiniranim dotikalnim in sistemičnim ali polsistemičnim delovanjem kot je Acrobat MZ WG, Alleato, Alleato Duo, Ampexio, Antracol Combi WP 62,8 (ni več v prodaji; dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Curzate M 72,5 WG, Emendo F, Equation Pro, Folpan Gold, Forum MZ WG, Forum Star, Gett, LBG-01F34, Melody duo WG 66,8 (ni več v prodaji; dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Mikal Flash, Momentum F, Momentum Trio, Moximate 725 WG/ WP/ plus, Nautile DG, Orvego, Pergado D/ F/ MZ, Profiler, Profilux, Reboot, Revus, Ridomil Gold MZ Peptite, Sfinga Extra WDG, Soriale LX, Tanos 50 WG, Twingo ali Valis F. Sicer lahko uporabite tudi kontaktne pripravke, ki smo jih navedli v prejšnjih obvestilih. Pri uporabi slednjih pazite na časovne razmike med posameznimi škropljenji, ki naj ne bodo daljši od 7 dni.

Za varstvo pred oidijem zadostuje dodajanje žveplovih pripravkov. Kjer se oidij pogosteje pojavlja pa svetujemo uporabo pripravkov Karathane Gold 350 EC ali Kusabi 300 SC.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

OBVESTILO O VARSTVU OZIMNE PŠENICE                                                                      

Zaradi dolgotrajnega hladnega vremena poteka razvoj žit počasneje kot je običajno v tem obdobju, hkrati pa stalna vlažnost ustreza razvoju različnih glivičnih bolezni. Ozimne pšenice sedaj bodisi šele začenjajo s klasitvijo ali pa že klasijo in prehajajo v fazo cvetenja, odvisno od sorte in lege. Ko je klas enkrat zunaj je izpostavljen različnim glivičnim okužbam, najbolj škodljive so okužbe s fuzarijskimi glivami, ki poleg nižjega pridelka povzročajo onesnaženost zrnja z mikotoksini. Nevarno obdobje za okužbe klasov s fuzariozami je od konca klasenja do konca cvetenja (BBCH 59-69), tveganje je večje v deževnem vremenu in na njivah, kjer v kolobarju pšenica sledi koruzi. Priporočamo, da posevke pšenice čimpreje, ko bo klasenje zaključeno, zavarujete s katerim od triazolnih pripravkov kot so Prosaro, Caramba, Magnello in podobni.

V posevkih spremljajte tudi razvoj rdečega žitnega strgača. Na nekaterih lokacijah opažamo številna odložena jajčeca, iz katerih se bodo ob otoplitvi vremena hitro razvile ličinke. Okvirni prag zatiranja je 1 ličinka na posamezno bil. Za zatiranje lahko uporabite katerega od pripravkov kot so Biscaya, Bulldock 25 EC, Fastac 100 EC, Decis, Karate zeon, Kaiso EG, Karis 10 SC, Sparviero, Evure, Mavrik 240 in podobni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

16. maj 2019

 

RJA NA ČEBULNICAH

                                                                                                                                

Pridelovalce čebulnic opozarjamo, da smo na rastlinah opazili znamenja čebulne (česnove) rje. Sedanje hladno in vlažno vreme ustreza razvoju bolezni, zato svetujemo pregledovanje rastlin. Rabo fungicidov priporočamo takoj, čim opazite prva znamenja bolezni, s čimer boste preprečili njeno širjenje po nasadu. Za zatiranje čebulne oz. česnove rje lahko uporabite katerega od fungicidov kot so Chamane, Luna experience, Mirador, Ortiva, Signum, Zaftra AZT 250 SC in Zoxis 250 SC ali bakrov pripravek Cuprablau Z 35 WP.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije sredstev!

ČEBULNA PLESEN

Sedanje vremenske razmere ustrezajo tudi razvoju čebulne plesni, zato pridelovalcem priporočamo, da posevke preventivno zavarujete s fungicidom. Za zatiranje čebulne plesni uporabite katerega od registriranih fungicidov kot je Ridomil gold MZ pepite, Penncozeb 75 DG ali bakrov pripravek (Champ formula 2 Flo, Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuproxat). Dovoljenje imajo tudi nekateri pripravki na osnovi azoksistrobina (Chamane, Mirador 250 EC, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zoxis 250 SC).

 

 

 

13. maj 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Nadaljuje se razmeroma hladno in deževno vreme, ki ustvarja ugodne razmere za primarne, kot tudi sekundarne okužbe z jablanovim škrlupom. Hitro priraščajoči poganjki in plodiči so občutljivi za okužbe. Sadjarjem priporočamo, da nadaljujete s preventivnim pristopom varstva sadnega drevja pred škrlupom in nasade poškropite pred napovedanimi padavinami z enim izmed dotikalnih pripravkov kot so Antracol, Antracol WG 70 (pripravka nista več v prodaji, imata dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan pro, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC ali Curatio-žvepleno apnena brozga, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. V primeru napovedi dalj časa trajajočega deževnega vremena, ki vam onemogoči pravočasno obnovitev fungicidne obloge, je poleg dotikalnih pripravkov priporočljiva uporaba sistemično delujočih fungicidov z zdravilnim učinkom kot so Difcor 250 EC, Duaxo concentrat, Mavita 250 EC, Score 250 EC in Domark 100 EC. Omenjenim pripravkom je zaradi zmanjševanja pojava odpornosti vedno potrebno dodati sredstvo z dotikalnim načinom delovanja. Škropljenje je potrebno ponoviti, ko skupno pade več kot 25 mm dežja, saj takšna količina padavin spere fungicidno oblogo.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko priporočamo, da škropilni brozgi dodate enega izmed žveplovih fungicidov.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Z ohladitvijo v preteklih dneh se je rast mladic vinske trte nekoliko upočasnila. Pogoste padavine kljub temu ustvarjajo ugodne razmere za okužbe s peronosporo vinske trte. Po koncu deževnih dni bo v drugi polovici tedna potrebno obnoviti fungicidno oblogo. Priporočamo uporabo sredstev z dotikalni načinom delovanja kot so Antracol ali Antracol WG 70 (pripravka nista več v prodaji, imata dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Delan Pro, Polyram DF, Avtar 75NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Follow 80 WG, Folpan 50 SC ali Folpan 80 WDG, Daimyo F, Videryo F, Vincya F ali Electis 75 WG. Za varstvo pred oidijem priporočamo dodajanje pripravkov na osnovi žvepla. Kjer ste imeli v preteklih letih več težav z oidijem, dajte prednost uporabi pripravkov Karathane Gold 350 EC ali Kusabi 300 SC. Uporabite lahko tudi pripravek Universalis, ki hkrati preprečuje okužbe z obema boleznima.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

OBVESTILO O VARSTVU OZIMNIH ŽIT                                                                  

Nizke temperature so nekoliko upočasnile razvoj rastlin, hladno in deževno vreme pa je ugodno za širjenje različnih glivičnih bolezni žit. Varstvo ozimnih ječmenov s fungicidi je večinoma že mimo, če posevkov še niste uspeli zavarovati to opravite do začetka cvetenja, saj kasnejša raba fungicidov ne bo imela več bistvenega učinka. Uporabite katerega od učinkovitih fungicidov kot so Amistar opti, Ascra xpro, Elatus era, Priaxor EC, Prosaro, Seguris xtra, Siltra xpro, Zantara in podobni.

Ozimne pšenice so sedaj večinoma še v obdobju razvoja listne nožnice ali začenjajo s klasitvijo. Med cvetenjem pšenice bo potrebno posevke zavarovati pred okužbami klasov s fuzarijskimi glivami, do katerih prihaja predvsem v primeru deževnega vremena med cvetenjem pšenice. Za zatiranje fuzarijskih okužb klasov priporočamo rabo katerega od triazolnih pripravkov kot so Prosaro, Caramba, Magnello ali podobni.

V posevkih žit spremljajte tudi razvoj rdečega žitnega strgača. Okvirni prag zatiranja je v povprečju 1 ličinka na posamezno bil. Uporabite lahko katerega od pripravkov kot so Biscaya, Bulldock 25 EC, Fastac 100 EC, Decis, Karate zeon, Kaiso EG, Karis 10 SC, Sparviero, Evure, Mavrik 240 in podobni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

VARSTVO KAPUSNIC PRED ŠKODLJIVCI

Zaradi mokrega in hladnega vremena je kapusovi muhi otežkočeno odlaganje jajčec, vendar je z vmesnimi otoplitvami pričakovati njeno aktivnost. Ob pregledu posevkov kapusnic smo konec preteklega tedna ponekod opazili odložena jajčeca, zato priporočamo, da mlade kapusnice zavarujete s kopreno ali protiinsektno mrežo in na ta način onemogočite muham dostop do rastlin.

V posevkih cvetače, brokolija in redkvice opažamo navzočnost kapusovih bolhačev in kapusovih stenic. Škodljivci povzročajo več škode zlasti na mladih rastlinah. V primeru 10 % prizadete listne površine ali množičnega pojava bolhačev lahko škodljivca zatirate s katerim izmed naštetih pripravkov: Decis 100 EC (zelje, cvetača, brstični ohrovt), Fastac 100 EC (zelje, brokoli, ohrovt, brstični ohrovt) in Karate Zeon 5 CS (zelje, brstični ohrovt, redkvica).

VARSTVO SOLATE PRED BELO GNILOBO

Vremenske razmere z nizkimi temperaturami in obilnim dežjem, ki smo jim bili priča v preteklem tednu, ugodno vplivajo na razvoj bele gnilobe na solati. Na nekaterih pridelovalnih površinah opažamo propadanje glav, ki so v bližini tal prepredene z belo vatasto prevleko in črnimi tvorbami - sklerociji. Ker ima gliva povzročiteljica bele gnilobe širok krog gostiteljskih rastlin in dobro sposobnost ohranjanja v tleh, so možnosti preprečevanja bolezni s kolobarjenjem slabe. Priporočamo odstranjevanje obolelih rastlin, saj na ta način zmanjšujemo infekcijski potencial glive. Za zatiranje bele gnilobe solate na prostem in v zavarovanem prostoru so na voljo naslednji fungicidi: Sercadis plus, Signum, Switch 62,5 WG, v ekološki pridelavi pa Serenade ASO in AMYLO-X.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

6. maj 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Hladnemu in deževnemu vremenu navkljub so jablane in hruške odcvetele in so večinoma v fenološki fazi »plodiči veliki do 10 mm, nezavezani plodiči odpadajo« (BBCH 71). V preteklem tednu so pogoste in obilne padavine ponovno ustvarjale ugodne razmere za okužbe jablan in hrušk s škrlupom. V nasadih je sedaj že opaziti prve pege škrlupa, ki so vir novih, praviloma še številčnejših sekundarnih okužb. Sadjarjem priporočamo, da nadaljujete z varstvom sadnega drevja pred škrlupom in nasade poškropite pred napovedanimi padavinami z enim izmed dotikalnih pripravkov kot so Antracol, Antracol WG 70, Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan pro, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC ali Curatio-žvepleno apnena brozga, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. V primeru napovedi dalj časa trajajočega deževnega vremena, ki vam onemogoči pravočasno obnovitev fungicidne obloge, je poleg dotikalnih pripravkov priporočljiva uporaba sistemično delujočih fungicidov z zdravilnim učinkom kot so Difcor 250 EC, Duaxo concentrat, Mavita 250 EC, Score 250 EC in Domark 100 EC. Omenjenim pripravkom je vedno potrebno dodati sredstvo z dotikalnim načinom delovanja. Škropljenje je potrebno ponoviti, ko skupno pade več kot 25 mm dežja, saj takšna količina padavin spere fungicidno oblogo.

Toplejše vreme je ugodno tudi za širjenje jablanove pepelovke, zato priporočamo, da za varstvo jablan pred to boleznijo škropilni brozgi dodate žveplov pripravek. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem jablanove pepelovke lahko uporabite sredstva kot so Luna experience, Stroby WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel, Sercadis ali Sercadis plus. Vsi našteti pripravki podobno kot triazolni pripravki zatirajo jablanovo pepelovko kot tudi jablanov škrlup.

V obdobju po cvetenju je v nasadih kjer je presežen prag škodljivosti, pomembno opraviti škropljenje pred škodljivci, ki lahko povzročijo velik izpad pridelka. Zelo veliko škode lahko v tem obdobju povzročata jabolčna grizlica in mokasta jablanova uš, prav tako tudi listne uši, krvava uš, rdeča sadna pršica, navadna pršica, hruševa rjasta pršica, bolšice idr. Za zatiranje škodljivcev v jablanovih in hruševih nasadih lahko uporabite enega izmed pripravkov kot je Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Movento SC 100, Teppeki, Pirimor 50 WG ali Neemazal – T/S. Slednji je primeren tudi v ekološki pridelavi jabolk.

Našteti pripravki so nevarni za čebele zato jih uporabite le, če je sadno drevje že popolnoma odcvetelo (venčni listi so že odpadli)! Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!


OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

V preteklem tednu so bili na vseh vinogradniških območjih po Sloveniji izpolnjeni pogoji za primarne okužbe s peronosporo vinske trte. Nestanovitno vreme ustvarja ugodne razmere za razvoj bolezni, zato vinogradnikom svetujemo, da škropljenje opravite najkasneje pred naslednjimi napovedanimi padavinami. Uporabite lahko enega od registriranih kontaktnih fungicidov kot je Antracol ali Antracol WG 70, Delan PRO, Polyram DF, Avtar 75NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Follow 80 WG, Folpan 50 SC ali Folpan 80 WDG, Daimyo F, Videryo F, Vincya F ali Electis WDG. Uporabite lahko tudi pripravek Universalis, ki hkrati deluje tudi proti oidiju vinske trte. Sicer pa za zatiranje oidija škropivu dodajte enega od registriranih pripravkov na osnovi žvepla. Redno dodajanje žveplovega pripravka ovira tudi razvoj škodljivh pršic.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

Ameriške borovnice so sedaj v fenološki fazi polnega cvetenja ali tik pred cvetenjem, odvisno od sorte. V tem obdobju je potrebno cvetove varovati pred sekundarnimi okužbami z monilijo ameriških borovnic. Nestanovitno vreme ustvarja ugodne razmere za okužbe. Pridelovalcem priporočamo, da redno izvajate varstvo borovnic med cvetenjem, z uporabo enega izmed fungicidov kot je Folicur EW 250, Mavita 250 EC, Score 250 EC, Signum, Stroby WG, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali Serenade ASO. Slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO O VARSTVU OZIMNIH ŽIT

Vremenske razmere s pogostimi padavinami v preteklem tednu so bile zelo ugodne za razvoj in širjenje različnih bolezni žit. Če ječmenov še niste zavarovali s fungicidom priporočamo, da to storite takoj, čim bodo razmere dopuščale. Uporabite katerega izmed pripravkov kot so Amistar opti, Ascra xpro, Elatus era, Priaxor EC, Prosaro, Seguris xtra, Siltra xpro, Zantara in podobni. Škropljenje s fungicidom priporočamo tudi, če je od prvega škropljenja preteklo že več kot 14 dni.

Ozimne pšenice sedaj večinoma zaključujejo s kolenčenjem. Priporočamo, da posevke zavarujete s fungicidom takoj, ko bo razvit vrhnji list - zastavičar (BBCH 39). Ohranjanje zdravega zastavičarja in dveh listov pod njim čimbolj dolgo, je odločilnega pomena za dober pridelek zrnja. Priporočamo predvsem rabo katerega od dobro učinkovitih novejših fungicidov kot so Ascra xpro, Elatus era, Priaxor EC, Seguris xtra in Zantara, lahko pa uporabite tudi druge registrirane fungicide.

V posevkih spremljajte tudi razvoj rdečega žitnega strgača. Okvirni prag zatiranja je v povprečju 1 ličinka na posamezno bil. Uporabite lahko katerega od pripravkov kot so Biscaya, Bulldock 25 EC, Fastac 100 EC, Decis, Karate zeon, Kaiso EG, Karis 10 SC, Sparviero, Evure, Mavrik 240 in podobni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

30. april 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Jablane in hruške so večinoma odcvetele, le še na hladnejših legah so posamezne sorte jablan v fazi intenzivnega odpadanja venčnih listov. Letošnje razmeroma pogoste in obilne padavine ustvarjajo ugodne razmere za okužbe jablan in hrušk s škrlupom. V tem času je v nasadih že moč opaziti prve pege škrlupa. To pomeni, da so v teh nasadih sedaj možne tudi sekundarne okužbe. Rastoči plodiči in obilen prirast listne mase so zelo občutljivi za nove okužbe, zato je preventivno varstvo v tem obdobju velikega pomena. Sadjarjem priporočamo, da  nadaljujete s preventivnim varstvom drevja pred škrlupom z enim izmed dotikalnih pripravkov kot so Antracol, Antracol WG 70, Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan pro, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC ali Curatio-žvepleno apnena brozga, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. V primeru napovedi dalj časa trajajočega deževnega vremena, ki vam onemogoči pravočasno obnovitev fungicidne obloge, je poleg dotikalnih pripravkov v tem času priporočljiva uporaba sistemično delujočih fungicidov z zdravilnim učinkom kot so Chorus, Mythos, Pyrus 400 SC, Scala in Faban ali triazolnih pripravkov kot so Difcor 250 EC, Duaxo concentrat, Mavita 250 EC, Score 250 EC in Domark 100 EC. Omenjenim pripravkom je vedno potrebno dodati sredstvo z dotikalnim načinom delovanja. Škropljenje je potrebno ponoviti, ko skupno pade več kot 25 mm dežja, saj takšna količina padavin spere fungicidno oblogo. Med cvetenjem odsvetujemo rabo pripravkov na osnovi a.s. kaptan ali dodin.

Toplejše vreme je ugodno tudi za širjenje jablanove pepelovke, zato priporočamo, da za varstvo jablan pred to boleznijo škropilni brozgi dodate žveplov pripravek. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem te bolezni lahko uporabite sredstva kot so Luna experience, Stroby WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel, Sercadis ali Sercadis plus. Vsi našteti pripravki podobno kot pripravki na osnovi a.s. tebukonazol zatirajo jablanovo pepelovko kot tudi jablanov škrlup.

Če so jablanovi in hruševi nasadi že popolnoma odcveteli lahko začnete z zatiranjem škodljivcev kot so jabolčna grizlica, listne uši, mokasta jablanova uš, krvava uš, rdeča sadna pršica, navadna pršica, hruševa rjasta pršica, bolšice ipd. Za zatiranje škodljivcev v jablanovih in hruševih nasadih lahko uporabite enega izmed pripravkov kot je Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Movento SC 100, Teppeki, Pirimor 50 WG ali Neemazal – T/S. Slednji je primeren tudi v ekološki pridelavi jabolk.

Našteti pripravki so nevarni za čebele zato jih uporabite le, če je sadno drevje že popolnoma odcvetelo (venčni listi so že odpadli)! Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!


OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

Pogoste padavine so ugodne za razvoj in širjenje glivičnih bolezni koščičarjev kot so listna luknjičavost koščičarjev, češnjeva listna pegavost, breskova kodravost, češpljeva rdeča listna pegavost in češpljeva rja. Varstvo pred naštetimi boleznimi izvajajte preventivno, zato dajte prednost pripravkom z dotikalnim načinom delovanja.

Za varstvo višenj in češenj lahko uporabite katerega od pripravkov kot je Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Dithane DG neotec, Dithane M-45, Luna Experience, Merpan 80 WDG, Manfil plus 75 WG, Signum, Syllit 544 SC, Syllit 400 SC ali Curatio-žvepleno apnena brozga. Za varstvo sliv in češpelj pa lahko uporabite pripravek Delan 700 WG, Luna Experience, Mavita 250 EC, Score 250 EC, Signum, Thiram 80 WG ali Curatio-žvepleno apnena brozga. Za varstvo breskev in nektarin pa pripravke kot so Delan 700 WG, Luna Experience, Thiram 80 WG ali Curatio-žvepleno apnena brozga.

V nasadih koščičarjev spremljajte tudi razvoj škodljivcev kot so siva breskova uš, črna češnjeva uš in drugi ter jih v primeru prerazmnožitve zatirajte.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

V preteklem tednu so bili na vseh vinogradniških območjih po Sloveniji izpolnjeni pogoji za primarne okužbe s peronosporo vinske trte. Toplo in nestanovitno vreme ustvarja ugodne razmere za razvoj bolezni, zato vinogradnikom svetujemo, da škropljenje opravite najkasneje pred naslednjimi napovedanimi padavinami. Uporabite lahko enega od registriranih kontaktnih fungicidov kot je Antracol ali Antracol WG 70, Delan PRO, Polyram DF, Avtar 75NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Follow 80 WG, Folpan 50 SC ali Folpan 80 WDG, Daimyo F, Videryo F, Vincya F ali Electis WDG. Uporabite lahko tudi pripravek Universalis, ki hkrati deluje tudi proti oidiju vinske trte. Sicer pa za zatiranje oidija škropivu dodajte enega od registriranih pripravkov na osnovi žvepla. Redno dodajanje žveplovega pripravka ovira tudi razvoj škodljivh pršic.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU OZIMNIH ŽIT                   

Razvoj ozimnih žit je sedaj zelo hiter, vremenske razmere s pogostimi padavinami pa so ugodne za razvoj in širjenje glivičnih bolezni. Priporočamo redno pregledovanje posevkov.

Če ječmenov še niste zavarovali s fungicidom priporočamo, da to storite pred začetkom klasenja. V obdobju, ko so razviti že vsi listi, klas pa še ni viden, temveč so opazne samo konice resic (BBCH 49), boste s primernim fungicidom ječmen preventivno zavarovali tudi pred ječmenovo ramularijsko pegavostjo. Bolezen se v posevkih pojavlja vsako leto, znamenja okužb pa se pokažejo šele po klasenju, vendar zatiranje takrat ni več mogoče. Uporabite lahko katerega izmed pripravkov kot so Amistar opti, Ascra xpro, Elatus era, Priaxor EC, Prosaro, Seguris xtra, Siltra xpro, Zantara in podobni.

Kjer pa ste prvo škropljenje s fungicidom že opravili, škropljenje ponovite po preteku približno dveh tednov.

Ozimne pšenice sedaj večinoma še kolenčijo ali zaključujejo s kolenčenjem. V nekaterih posevkih so se po zadnjem dežju na drugem ali tretjem najmlajšem listu začela pojavljati znamenja okužb s pšenično listno pegavostjo, žitne pepelovke in drugih bolezni ne opažamo. Pregledujte posevke! Priporočamo, da škropljenje s fungicidom opravite takoj, ko bo razvit zgornji list -zastavičar (BBCH 39). Ohranjanje zdravega zgornjega lista in dveh listov pod njim čimbolj dolgo, je odločilnega pomena za dober pridelek zrnja. V tem obdobju priporočamo predvsem rabo katerega od dobro učinkovitih novejših fungicidov kot so Ascra xpro, Elatus era, Priaxor EC, Seguris xtra in Zantara, lahko pa uporabite tudi kateri drug registriran fungicid.

V posevkih spremljajte tudi razvoj rdečega žitnega strgača. Insekticid običajno uporabimo, ko se pojavijo ličinke. Okvirni prag zatiranja je v povprečju 1 ličinka na posamezno bil. Hrošče zatiramo izjemoma, v primeru množičnega pojava. Kritično število je 8-15 hroščev/m2. Za zatiranje lahko uporabite katerega od pripravkov kot je Biscaya, Bulldock 25 EC, Fastac 100 EC, Decis, Karate zeon, Kaiso EG, Karis 10 SC, Sparviero, Evure ali Mavrik 240.

Pred rabo fitofarmacevtskih sredstev skrbno preberite in upoštevajte priložena navodila!

OBVESTILO O VARSTVU ČEBULNIC PRED ŠKODLJIVCI

V nasadih jesenske in spomladanske čebule, pora, česna in šalotke se še vedno pojavlja porova zavrtalka, ki jo pogosto zamenjujemo s čebulno ali česnovo muho. Škodo povzročajo ličnike, ki se zavrtajo v liste, zaradi česar se listi zvijajo in rastline slabše rastejo. Kjer na listih čebulnic še niste opazili niza vbodov v obliki belih pik lahko posevek prekrijete z vrtnarsko kopreno ali protiinsektno mrežo in ga tako zavarujete pred naletom muh. Če pa omenjena znamenja opazite (več belih pik nanizanih v vrsto), lahko v česnu in šalotki proti porovi zavrtalki in čebulni muhi uporabiti sredstvo Perfekthion. Uporaba pripravka je dovoljena v čebuli, česnu in šalotki za zatiranje resarjev, ki jih lahko pričakujemo z otoplitvijo vremena. V čebuli in poru sta za zatiranje resarjev registrirana še pripravka Laser 240 SC in Laser plus, z njuno rabo pa lahko pričnete ob izleganju prvih ličink resarjev.

OBVESTILO O VARSTVU SOLATE PRED LISTNIMI UŠMI                                      

Nekateri pridelovalci v zavarovanih prostorih opažajo nalet listnih uši, njihov pojav pa je z otoplitvijo vremena kmalu pričakovati tudi na prostem. Priporočljivo je pregledovanje posevkov od roba njive, kjer se populacije uši najprej naselijo. Pri zmanjšanju populacij uši imajo pomembno vlogo domorodni naravni sovražniki, kadar pa niso dovolj učinkoviti posežemo po kemičnih pripravkih. Na prostem lahko za zatiranje uši na solati uporabite sredstva: Chess 50 WG, Closer, Mospilan 20 SG, Sivanto prime, na prostem in v zavarovanem prostoru pa Pirimor 50 WG, Movento SC 100 ali biološki pripravek Naturalis (Beauveria bassiana). Slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Na prostem je v ekološki pridelavi dovoljen še pripravek Biotip floral na osnovi piretrina.

Pred rabo fitofarmacevtskih sredstev skrbno preberite in upoštevajte priložena navodila!

 

24. april 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Večina sort jablan in hrušk je že odcvetela, jablane, ki so nekoliko poznejše v razvoju in sadovnjaki v hladnejših legah pa so še v polnem cvetenju. Sadjarjem priporočamo, da  nadaljujete s preventivnim varstvom drevja pred škrlupom z enim izmed dotikalnih pripravkov kot so Antracol, Antracol WG 70, Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan pro, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC ali Curatio-žvepleno apnena brozga. V primeru napovedi dalj časa trajajočega deževnega vremena je poleg dotikalnih pripravkov v tem času priporočljiva uporaba sistemično delujočih fungicidov kot so Chorus, Mythos, Pyrus 400 SC, Scala in Faban ali triazolnih pripravkov, kot so Difcor 250 EC, Duaxo concentrat, Mavita 250 EC in Score 250 EC. Omenjenim pripravkom je vedno potrebno dodati sredstvo z dotikalnim načinom delovanja. Škropljenje je potrebno ponoviti, ko skupno pade več kot 25 mm dežja, saj takšna količina padavin spere fungicidno oblogo. Med cvetenjem odsvetujemo rabo pripravkov na osnovi a.s. kaptan ali dodin.

Toplejše vreme je ugodno tudi za širjenje jablanove pepelovke, zato priporočamo, da za varstvo jablan pred to boleznijo škropilni brozgi dodate žveplov pripravek. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem te bolezni lahko uporabite sredstva kot so Luna experience, Stroby WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel, Sercadis ali Sercadis plus. Vsi našteti pripravki podobno kot pripravki na osnovi a.s. tebukonazol zatirajo jablanovo pepelovko kot tudi jablanov škrlup.

Če so jablanovi in hruševi nasadi že popolnoma odcveteli lahko začnete z zatiranjem škodljivcev kot so jabolčna grizlica, listne uši, mokasta jablanova uš, krvava uš, rdeča sadna pršica, navadna pršica, hruševa rjasta pršica, bolšice ipd. Za zatiranje škodljivcev v jablanovih in hruševih nasadih lahko uporabite enega izmed pripravkov kot je Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Movento SC 100, Teppeki, Pirimor 50 WG ali Neemazal – T/S. Slednji je primeren tudi v ekološki pridelavi jabolk.

Našteti pripravki so nevarni za čebele zato jih uporabite le, če je sadno drevje že popolnoma odcvetelo (venčni listi so že odpadli)! Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

Po končanem cvetenju koščičarjev je priporočljivo spremljati pojave škodljivcev in jih po potrebi zatirati. V nasadih češenj spremljajte pojave črne češnjeve uši, prag zatiranja je presežen, če najdete kolonije uši na več kot 3 odstotkih poganjkov. Škodljivca lahko zatirate z insekticidoma Calypso 480 SC ali Movento SC 100. V nasadih sliv in češpelj, kjer ste s spremljanjem naleta češpljeve grizlice ugotovili presežen prag škodljivost, je potrebno opraviti zatiranje. Češpljeva grizlica lahko povzroči veliko škode, saj lahko vsaka pagosenica izje tudi 5 plodičev ali več. Za zatiranje češpljeve grizlice ali listnih uši lahko uporabite insekticida kot sta Mospilan 20 SG in Movento SC 100 ali insekticid Teppeki, ki deluje samo proti ušem.

V nasadih breskev in nektarin lahko različne škodljivce kot so siva breskova uš in drugi, zatirate z insekticidi kot so Calypso 480 SC, Chess, Mospilan 20 SG, Pirimor 50 WG in Teppeki.

OBVESTILO O VARSTVU JAGOD

Jagode v zavarovanih prostorih in na prostem so večinoma v fazi začetka cvetenja ali pa v fazi polnega cvetenja. Za varstvo cvetov pred okužbami s sivo plesnijo priporočamo uporabo enega izmed fungicidov kot so Prolectus, Pyrus 400 SC, Scala, Signum, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali Serenade Aso in Amylo-X. Slednja sta dovoljena v ekološki pridelavi. Škropljenje opravite v mirnem in suhem vremenu.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

19. april 2019

 

ZATIRANJE BOLEZNI V JEČMENU

 

Razvoj ozimnih ječmenov je različen, odvisno od območja pridelave, sorte in tehnologije. V hladnejših legah rastline pretežno še kolenčijo, v toplejših območjih in legah pa je razvoj nekoliko hitrejši. Sušno vreme v marcu je onemogočalo razvoj bolezni, zato so posevki dokaj zdravi, razen v nekaterih sortah so se po zadnjem dežju začela pojavljajti znamenja ječmenove mrežaste pegavosti in nekaterih drugih listnih pegavosti (Septoria nodorum). Priporočamo pregledovanje njiv! V posevkih, kjer opazite znamenja okužbe z različnimi pegavostmi na približno polovici rastlin priporočamo, da jih s fungicidi zavarujete čimprej. Uporabite katerega izmed pripravkov kot so Archer max, Amistar opti, Ascra xpro, Elatus era, Priaxor EC, Prosaro, Seguris xtra, Zantara in podobni.    

V posevkih, kjer znamenj bolezni ne opažate ali samo posamezne pegice in boste ječmen škropili samo enkrat pa priporočamo, da počakate z rabo fungicida do faze BBCH 49 (ko opazite nabrekanje listne nožnice in so konice resic komaj vidne). S škropljenjem v tem obdobju boste zatrli tudi ječmenovo ramularijsko pegavost, ki se pokaže šele po klasenju, vendar je takrat več ni mogoče zatirati.

V posevkih žit spremljajte tudi pojave rdečega žitnega strgača. Dokler opažate samo hrošče in odložena jajčeca, ličink pa ne, dodajanje insekticida ni smiselno. Ineskticide uporabite v primeru preseženega praga zatiranja (1 ličinka na bil oz. 10 ličink/m2).  

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

15. april 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Večina sort jablan in hrušk je sedaj v polnem cvetenju, jablane, ki so nekoliko poznejše v razvoju pa so v fazi balona. Obdobje deževnega in hladnega vremena v minulem tednu je bilo zelo ugodno za primarne okužbe drevja s škrlupom. Obilne padavine so spirale fungicidno oblogo in oteževale škropljenja. Sadjarjem priporočamo, da nadaljujete s preventivnim varstvom pred škrlupom z enim izmed dotikalnih pripravkov kot so Antracol, Antracol WG 70, Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan pro, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC ali Curatio-žvepleno apnena brozga. Zaradi neugodnega vremena je poleg dotikalnih pripravkov v tem času priporočljiva uporaba sistemično delujočih fungicidov kot so Chorus, Mythos, Pyrus 400 SC, Scala in Faban ali triazolnih pripravkov, kot so Difcor 250 EC, Duaxo concentrat, Mavita 250 EC in Score 250 EC. Omenjeni pripravki imajo tudi kurativno delovanje, a mora biti škropljenje opravljeno v najkrajšem možnem času po padavinah. Škropljenje je potrebno ponoviti, ko skupno pade več kot 25 mm dežja, saj takšna količina padavin spere fungicidno oblogo. Med cvetenjem odsvetujemo uporabo pripravkov na osnovi a.s. kaptan in dodin.

Napovedano toplejše vreme bo sedaj spet bolj ugodno za širjenje jablanove pepelovke, zato priporočamo, da za varstvo jablan pred to boleznijo škropilni brozgi dodate žveplov pripravek.

Hrušev ožig

Dosedanje vremenske razmere niso bile ugodne za razvoj hruševega ožiga. Verjetnost za izpolnitev pogojev za cvetne okužbe je glede na vremensko napoved za sedaj zelo majhna.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Na večini vinorodnih območji po Sloveniji je glavnina sort vinske trte še v fazi brstenja. Ko bodo poganjki dosegli velikost 1-2 cm bo čas za škropljenje proti črni pegavosti vinske trte. Gliva okužuje mladice v vlažnem vremenu, za okužbe pa so še posebej občutljive sorte kot so Laški rizling, Šipon, Kerner in Rizvanec. V vinogradih, kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjene bolezni, priporočamo dvakratno škropljenje v razmiku 7-10 dni z enim od registriranih kontaktnih fungicidov kot so Antracol, Antracol WG 70, Follow 80 WG, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Polyram DF. Uporabite lahko tudi katerega od registriranih bakrovih pripravkov ali pripravek Universalis, ki hkrati deluje tudi proti oidiju vinske trte. Na zmanjševanje okužb s črno pegavostjo vpliva tudi uporaba žveplovih pripravkov, ki poleg tega zavirajo razvoj populacij pršic trsne kodravosti (akarinoza) in trsnih listnih pršic šiškaric (erionza).

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

10. april 2019

 

Prepoved rabe insekticida Actara 25 WG pri pridelavi zelenjave na prostem  

Pridelovalce zelenjave opozarjamo, da je z letom 2019 prepovedana vsakršna raba insekticida Actara 25 WG na prostem. Prepoved velja tudi za tretiranje sadik vrtnin, ki bi se sadile na prosto. Tretiranje sadik vrtnin je dovoljeno samo v primeru, če bodo sadike ostale v trajnem rastlinjaku skozi svoj celoten življenjski cikel.

Actara se torej sme uporabljati le za namakanje platojev sadik paradižnika, jajčevca, solate, endivije, radiča, brokolija, paprike, bučnic (z užitno in neužitno lupino, npr. kumare, dinje, lubenice, bučke) pred sajenjem ter okrasnih rastlin, namenjenih izključno za gojenje rezanega cvetja ter necvetočih sobnih rastlin, pred sajenjem za zatiranje listnih uši (Aphididae), rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporarirum), cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis), tobakovega resarja (Thrips tabaci) in drugih škodljivih žuželk.

Platoje se sme namakati le v trajnih rastlinjakih, kjer je onemogočeno stekanje brozge v tla. Sredstvo se lahko uporabi največ enkrat v odmerku 800 g sredstva/ha (0,8 g/m2) ali v dveh deljenih odmerkih 400 g sredstva/ha (0,4 g/m2) v časovnem intervalu 7 dni.

Zatiranje plevelov v krompirju

 

Pridelovalce krompirja opozarjamo, da bo takoj, ko se vreme ustali, primeren čas za zavarovanje nasadov krompirja pred pleveli s talnimi herbicidi. Po dežju bodo tla sesedena in dobro namočena, kar je pogoj za učinkovito delovanje teh snovi. Pred vznikom krompirja lahko uporabite katerega od pripravkov na osnovi pendimetalina (Activus 40 WG, Stomp aqua, Sharpen) ali pripravke Boxer, Plateen WG 41,5, Metric, Stallion sync tec, Proman, Sencor ali Buzzin. Slednja dva lahko uporabite še tudi kmalu po vzniku. Pripravke s pendimetalinom ter Metric in Stallion je priporočljivo uporabiti čimprej po sajenju, herbicida Boxer in Plateen pa lahko uporabite še tik pred vznikom krompirja.

 

Zatiranje plevelov v ozimnih žitih                                                                           

Pridelovalcem ozimnih žit, ki še niste opravili škropljenja proti plevelom priporočamo, da to storite takoj, čim bodo vremenske razmere dopuščale. Na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji ozimna žita sedaj večinoma začenjajo s kolenčenjem ali imajo že razvito prvo kolence (odvisno od vrste, lege, sorte, tehnologije pridelave). Pleveli so marsikje veliki in močno konkurirajo žitom za prostor, svetlobo in hranila, hkrati pa postajajo manj občutljivi na delovanje herbicidov. V posevkih, kjer se pojavljajo običajni žitni pleveli kot so mrtva kopriva, njivska vijolica, navadna zvezdica, veronike, plešec in podobni lahko do faze prvega oz. drugega kolenca še uporabite pripravke kot so Mustang 306 SE, Duplosan KV ali Sekator OD, še nekoliko pozneje (najpozneje do razvoja zastavičarja BBCH 37-39) pa herbicide kot so Axial one, Biathlon 4D, Boudha, Ergon, Hussar plus, Saracen max in nekatere pripravke na osnovi aktivne snovi fluroksipir (Bonaca, Flurostar, Starane forte, Tandus). Slednji dobro zatirajo smolenec!

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

 

8. april 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Razvoj jablan in hrušk je v teh razmeroma hladnih in deževnih vremenskih razmerah počasen. Nasprotno pa so takšne razmere ugodne za širjenje glivičnih obolenj kot je jablanov škrlup. Padavine spirajo fungicidno oblogo, listje pa ostaja mokro dalj časa. Za varstvo pred okužbami z jablanovim škrlupom priporočamo, da pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite enega izmed dotikalnih pripravkov kot so Antracol, Antracol WG 70, Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC ali Curatio-žvepleno apnena brozga. Zaradi neugodnega vremena je poleg dotikalnih pripravkov v tem času priporočljiva uporaba sistemično delujočih fungicidov kot so Chorus, Mythos, Pyrus 400 SC, Scala in Faban ter Syllit 400 SC, Syllit 544 SC. Omenjeni pripravki imajo tudi kurativno delovanje, a mora biti škropljenje opravljeno v najkrajšem možnem času po padavinah. Škropljenje je potrebno ponoviti, ko skupno pade več kot 25 mm dežja, saj takšna količina padavin spere fungicidno oblogo.

Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

Cvetenje koščičastih sadnih vrst je letos dolgotrajno. Razmere s pogostimi padavinami so zelo ugodne za okužbe cvetov z monilijami. Za varstvo cvetov je priporočljivo opraviti dve škropljenji, prvo v času odpiranja prvih cvetov (BBCH 61) in drugo v času polnega cvetenja (BBCH 65). Za varstvo češenj in sliv lahko med cvetenjem uporabite pripravke kot so Duaxo koncentrat, Luna experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG, Amylo-X in Serenade ASO slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Poleg teh je za varstvo pred monilijo na češnjah registriran pripravek Teldor SC 500, na slivah pa lahko uporabite tudi pripravek Chorus 50 WG. Za varstvo breskev in nektarin lahko uporabite pripravke kot so Chorus 50 WG, Luna Experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG ali Amylo-X, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

 

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

Ob pregledih nasadov ameriških borovnic na Ljubljanskem barju opažamo večje število trosišč (apotecijev) monilije ameriških borovnic. Vremenske razmere so sedaj ugodne za primarne okužbe poganjkov. Za škropljenje z namenom preprečevanja primarnih okužb priporočamo uporabo enega izmed sistemično delujočih fungicidov kot so Score 250 EC, Mavita 250 EC ali Folicur EW 250. Za ekološko varstvo ameriških borovnic lahko uporabite pripravek Serenade ASO. Priporočamo tudi, da pričnete z izvajanjem tehnoloških ukrepov za zmanjševanje potenciala bolezni (posipanje mešanice kremenčevega peska, zelene galice in gnojila).

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

V hladnem in deževnem vremenu, ko brstenje ter razvoj mladik vinske trte poteka počasneje, lahko pričakujemo večje pojave poškodb zaradi pršic trsne kodravosti (akarinoza) in trsnih listnih pršic šiškaric (erionza). Predvsem tam, kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjenih vrst škodljivcev, za njihovo zatiranje v času odpiranja brstov svetujemo uporabo registriranih žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG v odmerku do 8 kg/ha. Pri temperaturah zraka nižjih od 15 ⁰C zaradi slabšega delovanja žveplovih pripravkov njihova uporaba ni smiselna. V tem primeru lahko škodljive pršice zatirate tudi kasneje, pri velikosti poganjkov 2 do 5 cm z uporabo pripravka Vertimec Pro v 0,1 % koncentraciji. Sicer pa žveplovi pripravki delujejo tudi proti oidiju ter zmanjšujejo okužbe s črno pegavostjo vinske trte. Slednja se ohranja na okuženih rozgah, zato je pojav pogostejši v vinogradih kjer je bila bolezen v preteklih letih že prisotna. Gliva okužuje mlade poganjke ob brstenju, predvsem, če takrat pogosteje dežuje. Za okužbe so še posebej občutljive sorte kot so Laški rizling, Šipon, Kerner in Rizvanec. Za varstvo pred črno pegavostjo uporabite pripravke kot so Antracol, Antracol WG 70, Follow 80 WG, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Polyram DF ali katerega od registriranih bakrovih pripravkov. Priporočamo dvakratno škropljenje, ki ga prvič opravite, ko so poganjki dolgi 1-2 cm in ga čez 7-10 dni ponovite. Škropljenje je potrebno opraviti pred napovedanimi padavinami!

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO O ZATIRANJU POROVE ZAVRTALKE

Jeseni sajene čebulnice so sedaj v fazi razvoja listne mase, spomladanska čebula, česen in por pa so še v fazi vznikanja oz. imajo razvitih nekaj listov. Po pregledu nekaj nasadov smo v toplejših območjih na nekaterih čebulnicah že opazili odrasle muhe in znamenja, ki jih povzročajo s hranjenjem. Znamenja se kažejo na listih v obliki drobnih belih pik, nanizanih v vrsto. Škodljivka se na listih hrani nekaj dni, z odlaganjem jajčec pa naj bi pričela, ko je število pik v vrsti večje od sedem. Kjer omenjenih znamenj še ne opažate, je priporočljivo pokrivanje rastlin z vrtnarsko kopreno ali protiinsektno mrežo, saj s tem preprečite muhi dostop do rastlin in odlaganje jačec. Kjer so znamenja naleta že vidna, lahko v nasadih česna in šalotke uporabite sredstvo Perfekthion. Raba sredstva je dovoljena največ dvakrat v rastni dobi.

Upoštevajte sredstvu priložena navodila za uporabo!

 

1. april 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Kljub zgodnjemu odganjanju pečkatih sadnih vrst poteka njihov nadaljnji razvoj razmeroma počasi. Jablane in hruške le počasi prehajajo iz ene stopnje razvoja v drugo. V teh dneh bodo jablane na najtoplejših območjih kljub temu že začele cveteti. Za varstvo pred okužbami z jablanovim škrlupom priporočamo, da pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite dotikalne pripravke kot so Antracol, Antracol WG 70, Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC ali Curatio-žvepleno apnena brozga.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko je škropilni brozgi priporočljivo dodati žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SC ali  Symbiotica Fito – tekoče žveplo. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

V obdobju od brstenja do cvetenja je v nasadih, kjer imate težave z ameriškim kaparjem in hruševo bolšico, potrebno opraviti zatiranje s pripravkom Harpun.

Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

Podobno kot pri pečkatih sadnih vrstah je tudi razvoj koščičarjev razmeroma počasen in dolgotrajen. Češnje in breskve na večini območij cvetijo ali pa so že odcvetele. Kmalu jim bodo sledile tudi slive ter češplje. 

V času cvetenja so koščičaste sadne vrste zelo občutljive za okužbe z monilijami, zato jih je pred napovedanimi padavinami potrebno zavarovati. Za varstvo češenj in sliv lahko v času cvetenja uporabite pripravke kot so Duaxo koncentrat, Luna experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG, Amylo-X in Serenade ASO slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Poleg teh je za varstvo pred monilijo na češnjah registriran pripravek Teldor SC 500, na slivah pa lahko uporabite tudi pripravek Chorus 50 WG.

Za varstvo breskev ter nektarin lahko uporabite pripravke kot so Chorus 50 WG, Luna Experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG ali Amylo-X, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

Ob naslednjih obilnejših padavinah lahko pričakujemo hiter razvoj apotecijev (gobic) in takoj zatem že prve okužbe. Pridelovalcem priporočamo redno pregledovanje tal v nasadu. Ob prvem pojavu apotecijev priporočamo izvajanje tehnoloških ukrepov za zmanjševanje potenciala bolezni (posipanje mešanice kremenčevega peska, zelene galice in gnojila). Poleg tehnoloških ukrepov je v primeru ugodnih razmer za okužbe potrebno opraviti tudi škropljenje z enim izmed sistemično delujočih fungicidov kot je Score 250 EC, Mavita 250 EC ali Folicur EW 250. Za ekološko varstvo ameriških borovnic lahko uporabite pripravek Serenade ASO.

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Vinska trta je sedaj večinoma v obdobju razvoja brstov. Na toplejših legah se pri sortah, ki so zgodnejše v razvoju, brsti že odpirajo. V tem obdobju je čas za uporabo žveplovih pripravkov za zatiranje trsnih listnih pršic šiškaric (erinoza) in pršic trsne kodravosti (akarinoza). Škropljenje priporočamo predvsem v vinogradih kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjenih vrst škodljivcev. Uporabite lahko registrirane pripravke kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG v odmerku do 8 kg/ha. Žveplovi pripravki delujejo tudi proti oidiju ter zmanjšujejo okužbe s črno pegavostjo vinske trte. Za učinkovito delovanje žveplovih pripravkov morajo temperature podnevi dosegati vsaj 15 ⁰C.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO O VARSTVU OREHOV

Sejanci orehov so že odgnali, medtem ko žlahtne sorte orehov šele dobro brstijo. Pridelovalce obveščamo, da je v tem času potrebno opraviti prvo škropljenje z bakrovimi pripravki kot so Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP in Cuprablau Z ultra WP, z namenom zmanjšanja potenciala povzročiteljev bakterijske bolezni Xanthomonas spp. Bakterije v času cvetenja okužujejo cvetove in povzročajo velik izpad pridelka. Okužujejo tudi liste na katerih povzročajo črno listno pegavost.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

27. marec 2019

 

PUŠPANOVA VEŠČA

 

Gojitelje opozarjamo, da se na pušpanu že pojavljajo gosenice pušpanove vešče. Priporočamo natančno pregledovanje rastlin in takojšnje ukrepanje, čim opazite škodljivce. Na posameznih manjših rastlinah lahko gosenice ročno odstranjujete, sicer pa priporočamo uporabo insekticida. Zelo dobro učinkovitost lahko dosežete z uporabo katerega od bioloških pripravkov na osnovi mikroorganizmov kot so Agree WG, Delfin WG in Lepinox plus. Sredstva delujejo želodčno, zato morajo gosenice zaužiti insekticid. Po zaužitju se prenehajo prehranjevati, vendar ostanejo še nekaj dni žive. Uporabite lahko tudi katerega od sredstev na osnovi piretrina ali beta-ciflutrina, ki  imajo dovoljenje za zatiranje gosenic škodljivih metuljev na okrasnih rastlinah. Taka sredstva so npr. Biotip ubij me nežno plus, Bulldock EC 25, Flora kenytox verde plus ali sredstvo Terminator plus insekticid za rastline, ki se uporablja kot kontaktni insekticid za neprofesionalno rabo. Učinkovitost zatiranja bo boljša, če boste uporabili insekticid dokler so gosenice še majhne in bolj občutljive. Za zatiranje enega rodu škodljivca opravite dve škropljenji v razmiku približno enega tedna. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

25. marec 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Razvoj pečkatih sadnih vrst je po pridelovalnih območjih precej različen. Na najtoplejših območjih in legah jablane in hruške že vstopajo v fazo cvetenja, med tem ko na hladnejših območjih komaj brstijo. V nasadih, kjer je razvoj počasnejši, je še vedno priporočljiva uporaba bakrovih pripravkov kot so Badge WG, Cuprablau Z35 WP, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG. V nasadih, kjer so jablane že bolj razvite, pa lahko za varstvo pred okužbami z jablanovim škrlupom pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite dotikalne pripravke kot so Antracol, Antracol WG 70, Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC ali Curatio-žvepleno apnena brozga (dovoljenje za nujne primere za 120 dni, pripravek je dovoljen tudi v ekološki pridelavi).

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko je škropilni brozgi priporočljivo dodati žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SC ali  Symbiotica Fito – tekoče žveplo. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Kjer so jablane in hruške počasnejše v razvoju je do razvojne faze mišjega ušesa še priporočljiva preventivna raba parafinskega olja (Frutapon in Ovitex) z namenom zatiranja škodljivcev kot so listne uši, navadna pršica, rdeča sadna pršica, ameriški kapar in drugi. Oba pripravka sta primerna tudi za ekološko pridelavo pečkarjev.

V obdobju od brstenja do cvetenja je v nasadih, kjer imate težave z ameriškim kaparjem potrebno opraviti zatiranje s pripravkom Harpun. Sredstvo ima stransko delovanje tudi na hruševo bolšico.

Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

Marelica je najbolj zgodaj cvetoča koščičasta sadna vrsta in je že zaključila s cvetenjem. Ostale koščičaste vrste ji sedaj sledijo. Češnje in breskve marsikje cvetijo ali pa so tik pred začetkom cvetenja. Kmalu jim bodo sledile tudi slive ter češplje.        

V času cvetenja so koščičaste sadne vrste zelo občutljive za okužbe z monilijami, zato jih je pred napovedanimi padavinami potrebno zavarovati. Za varstvo češenj in sliv lahko v času cvetenja uporabite pripravke kot so Duaxo koncentrat, Luna experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG, Amylo-X in Serenade ASO,  slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Poleg teh je za varstvo pred monilijo na češnjah registriran pripravek Teldor SC 500, na slivah pa lahko uporabite tudi pripravek Chorus 50 WG.

Za varstvo breskev ter nektarin lahko uporabite pripravke kot so Chorus 50 WG, Luna Experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG ali Amylo-X, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

Ob pregledih nasadov ameriških borovnic sicer še nismo našli apotecijev monilije ameriških borovnic, vendar so ameriške borovnice že v razvojni fazi (vidne osi poganjkov, BBCH 31), ko so občutljive za okužbe s to boleznijo. Pridelovalcem priporočamo, da opazujete razmere v nasadih. Ob naslednjih obilnejših padavinah lahko pričakujemo hiter razvoj apotecijev (gobic) in takoj zatem že prve okužbe. Ob prvem pojavu apotecijev priporočamo izvajanje tehnoloških ukrepov za zmanjševanje potenciala bolezni (posipanje mešanice kremenčevega peska, zelene galice in gnojila). Poleg tehnoloških ukrepov pa je v primeru ugodnih razmer za okužbe potrebno opraviti tudi škropljenje z enim izmed sistemično delujočih fungicidov kot je Score 250 EC, Mavita 250 EC ali Folicur EW 250. Za ekološko varstvo ameriških borovnic lahko uporabite pripravek Serenade ASO.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

18. marec 2019 

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Kljub razmeroma zgodnjemu odganjanju sadnega drevja se je njihov razvoj zaradi ohladitve precej upočasnil. Jablane in hruške so, odvisno od sorte in lege večinoma že dosegle razvojno fazo mišjega ušesa (BBCH 54). V primeru dalj časa trajajoče omočenosti listja lahko že pride do prvih okužb s škrlupom. Za varstvo pred okužbami s škrlupom v tem času sadjarjem svetujemo uporabo bakrovih pripravkov kot so Badge WG, Cuprablau Z35 WP, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG. Poleg bakrovih pripravkov je v tem času za ta namen možna tudi uporaba pripravka Curatio – žvepleno apnena brozga. Škropljenje opravite pred napovedanimi padavinami.

V času brstenja je priporočljiva preventivna raba parafinskega olja (Frutapon in Ovitex) z namenom zatiranja škodljivcev kot so listne uši, navadna pršica, rdeča sadna pršica, ameriški kapar in drugi. Vsi našteti pripravki so primerni tudi za ekološko pridelavo pečkarjev.

Sadjarjem priporočamo temeljito pregledovanje nasadov za poškodbe zaradi jablanovega cvetožera. Zaradi nekoliko manjšega cvetnega nastavka in počasnega odganjanja jablan je nevarnost za škodo zaradi jablanovega cvetožera večja. Sadjarjem, ki opazite presežen prag škodljivosti svetujemo, da opravite zatiranje škodljivca. Škropljenje s pripravkom Imidan 50 WG mora biti opravljeno vsaj 14 dni pred cvetenjem jablan, priporoča se škropljenje v toplem vremenu, ko se hroščki aktivno hranijo. Na voljo je tudi pripravek Asset five na osnovi a.s. piretrin in je primeren tudi za ekološko pridelavo. Sredstvo je v letošnjem letu dobilo dovoljenje za nujne primere in je dobavljivo le pri zastopniku (Metrob d.o.o.).

Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

Brsti ameriških borovnic so močno napeti, nekateri se že razpirajo. V tem času je pomembno, da se les in brste zavaruje pred okužbami z različnimi povzročitelji bolezni lesa in poganjkov kot so Fusicoccum, Diaporthe in Botrosphaeria ter pred antraknozo (Colletotrichum fioriniae). Za ta namen lahko uporabite pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga, slednji ima dovoljenje za nujne primere.

V nasadih kjer opažate večje število nimf kaparjev pa je še vedno možno opraviti zatiranje z uporabo parafinskega olja kot je Frutapon ali Ovitex.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

V posevkih ozimnih žit, kjer zatiranje plevelov ni bilo izvedeno v jesenskem času je sedaj pravi čas za uporabo herbicidov. Za spomladansko rabo so registrirani številni pripravki z različnimi načini delovanja in različnim časom uporabe. Pri izbiri sredstva je treba upoštevati vodilne plevelne vrste v posevku in poglavitne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za dobro delovanje izbranih herbicidov, predvsem glede temperatur ter razvojnega stadija plevelov in žit. Plevele najučinkoviteje zatrete v času razraščanja žit, ko so pleveli že vznikli in v manjši razvojni fazi. Nekatere herbicide je mogoče uporabiti tudi kasneje v rastni dobi, za korekcijsko škropljenje v primerih, če se v posevkih pojavijo problematični pleveli kot je npr. smolenec ali pa trajni pleveli kot sta slak in osat. Herbicide za spomladansko rabo v ozimnih in jarih žitih lahko najdete v tabeli na spodnji povezavi.

Kjer razmere to omogočajo, je zgodnje-spomladansko obdobje tudi pravi čas za prečesavanje posevkov z mehanskimi česali. Poleg vpliva na zmanjšano rast plevelov je raba mehanskih česal koristna tudi zaradi odstranjevanja odmrlih delov rastlin, zračenja vrhnje plasti tal, zadelave mineralnih gnojil ipd. Učinkovitost česanja bo boljša, če ga izvedemo dovolj zgodaj, ko so žita in pleveli še dovolj majhni in ob pogoju, da so tla dovolj suha. Mehansko odstranjevanje je tudi edini možni način zatiranja plevelov pri ekološki pridelavi žit.

 

11. marec 2019

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

 

Po večjem delu Slovenije je brstenje koščičastega sadnega drevja zaradi nizkih nočnih temperatur in nedavne ohladitve počasno in dolgotrajno. Na češnjah in slivah je še čas za preventivno rabo bakrovih pripravkov ali pripravka Curatio – žvepleno apnena brozga, ki preprečujejo okužbe z različnimi povzročitelji bolezni kot so listna luknjičavost koščičarjev, breskova kodravost, rožičavost češpelj, razne vrste monilij ter nekatere druge glive in bakterije, ki prezimujejo v ali na lesu, kot je npr. bakterijski ožig koščičarjev. Škropljenje opravite pred napovedanimi padavinami.

Učinkovitost rabe fungicidov bo boljša, če bodo v nasadu opravljeni tudi preventivni ukrepi za varstvo rastlin. V času rezi in po njej je zelo pomembno dosledno odstranjevanje mumij iz krošenj.

Marelice so v večjem delu Slovenije že zacvetele, na toplejših območjih pa tudi že odcvetele. Cvetje in mladi poganjki so zelo občutljivi za okužbe z monilijami, zato jih je pred dežjem potrebno zavarovati z enim izmed registriranih fungicidov. Za varstvo marelic lahko uporabite sredstva kot so Chorus 50 WG, Duaxo koncentrat, Mavita 250 EC, Prolectus, Score 250 EC, Serenade ASO, Signum ali Switch 62,5WG.

Breskve in nektarine so večinoma že dosegle fazo razvoja BBCH 57 (čašni listi odprti). V tej fazi je za preprečevanje okužb z breskovo kodravostjo že smiselno uporabiti pripravke kot so Thiram 80 WG, Syllit 544 SC, Syllit 400 SC ali Curatio – žvepleno apnena brozga.

V času brstenja sadnega drevja je tudi čas za preventivno škropljenje s parafinskim oljem, s katerim zatremo jajčeca in na novo izlegle nimfe nekaterih škodljivcev kot so listne uši, kaparji, pršice in nekateri drugi. Predpomladansko škropljenje s parafinskim oljem je potrebno opraviti v času odganjanja, do fenofaze BBCH 53 (odpiranje brsta: luske razprte, vidni so svetlo zeleni deli brsta). Uporabite lahko pripravka kot sta Frutapon in Ovitex.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

 

Brsti ameriških borovnic so močno napeti, nekateri se že razpirajo. V tem času je pomembno, da se les in brste zavaruje pred okužbami z različnimi povzročitelji bolezni lesa in poganjkov kot so Fusicoccum, Diaporthe in Botrosphaeria ter pred antraknozo (Colletotrichum fioriniae). Za ta namen lahko uporabite pripravek kot je Champion 50 WG ali Curatio – žvepleno apnena brozga, slednji ima dovoljenje za nujne primere.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

 

Razmeroma suho vreme ni ugodno za razvoj povzročiteljev glivičnih in bakterijskih bolezni pečkarjev. Kljub temu sadjarjem priporočamo, da do faze, ko so socvetja v balonskem stadiju, opravite preventivno škropljenje z enim od registriranih bakrovih pripravkov. Škropljenje z bakrom je še posebej pomembno v sadovnjakih, kjer so bile v lanskem letu prisotne okužbe s hruševim ožigom. S škropljenjem z bakrovim pripravkom lahko počakate do naslednjih napovedanih padavin. Poleg bakrovih pripravkov je v tem času za isti namen možna tudi uporaba pripravka Curatio – žvepleno apnena brozga.

Prav tako je v času brstenja priporočljiva preventivna raba parafinskega olja z namenom zatiranja škodljivcev kot so listne uši, navadna pršica, rdeča sadna pršica, ameriški kapar in drugi. Za ta namen sta registrirani sredstvi Frutapon in Ovitex. Vsi našteti pripravki so primerni tudi za ekološko pridelavo pečkarjev.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

4. marec 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU JAGOD

 

Jagodove nasade je po opravljenem čiščenju (odstranjevanje odmrlih listov) potrebno zavarovati pred različnimi glivičnimi boleznimi. Priporočamo, da pred dežjem nasade poškropite z bakrovim pripravkom Cuprablau Z 35 WP ali Nordox 75 WG. Oba sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

 

OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK

 

Razmeroma visoke temperature so vzpodbudile zgodnejši razvoj mnogih sadnih vrst in tudi njihovih škodljivcev. Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času že izvedete nanos kaolinskih glin, ki odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP. V času brstenja je oblogo kaolinskih gliv smiselno redno obnavljati in nanos po potrebi večkrat ponoviti.

 

27. februar 2019

 

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

 

Kljub mrzlim nočem so naraščajoče dnevne temperature spodbudile razvoj sadnega drevja. Razvoj poteka hitro in tudi v hladnejših legah so predvsem koščičaste sadne vrste že začele z brstenjem. Močno nabrekle brste imajo tudi že nekatere sorte hrušk, na toplejših legah brstijo tudi nekatere sorte jablan.

V času brstenja koščičarjev je zelo priporočljiva preventivna raba bakrovih pripravkov, s katerimi preprečujemo okužbe brstov s povzročitelji bolezni kot so listna luknjičavost koščičarjev, breskova kodravost, rožičavost češpelj, razne vrste monilij ter nekatere druge glive in bakterije, ki prezimujejo v ali na lesu, kot je npr. bakterijski ožig koščičarjev. Pripravke na osnovi bakra uporabite v suhem vremenu pred napovedanimi padavinami.

Učinkovitost rabe fungicidov bo boljša, če bodo v nasadu opravljeni tudi preventivni ukrepi za varstvo rastlin. V času rezi in po njej je zelo pomembno dosledno odstranjevanje mumij iz krošenj.

Na toplejših območjih so marelice že zacvetele. Cvetje in mladi poganjki so zelo občutljivi za okužbe z monilijami, zato jih je pred dežjem potrebno zavarovati z enim izmed registriranih fungicidov. Za varstvo marelic lahko uporabite sredstva kot so Chorus 50 WG, Duaxo koncentrat, Mavita 250 EC, Prolectus, Score 250 EC, Serenade ASO, Signum ali Switch 62,5WG.

Breskve in nektarine so na najtoplejših območjih že dosegle fazo razvoja BBCH 57 (čašni listi odprti). V teh nasadih je za preprečevanje okužb z breskovo kodravostjo že smiselno uporabiti pripravke kot so Thiram 80 WG, Syllit 544 SC ali Syllit 400 SC.

 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

 

V mnogih nasadih ameriških borovnic opažamo veliko število prezimelih nimf kaparjev. Z naraščanjem temperatur se razvoj škodljivca nadaljuje in tako že opažamo, da se nimfe selijo s starejšega lesa izza lubja na višje ležeče poganjke. V obdobju premeščanja so žuželke najbolj občutljive, zato je to primeren čas za njihovo zatiranje. Pridelovalcem priporočamo, da pozorno pregledujete nasade. V kolikor opazite premeščanje nimf je potrebno opraviti zatiranje z oljnimi pripravki. Uporabite lahko pripravka na osnovi parafinskega olja kot sta Frutapon in Ovitex. Omenjena pripravka sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi ameriških borovnic.

Za dobro delovanje oljnih pripravkov morajo biti rastline dobro omočene, kar dosežemo na način, da vsako vrsto v nasadu dvakrat poškropimo s polovičnim odmerkom, pri čemer ob drugem prehodu zamenjamo smer škropljenja (vožnje)!

 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije