Obvestila za varstvo rastlin

Hruševa bolščica - jajčeca in uš na brstu

Hruševa bolščica - jajčeca in uš na brstu

Kolonija krvave uši v rani od rezi

Kolonija krvave uši v rani od rezi

Pogosti pleveli v žitih-jetičnik, njivska vijolica, navadni plešec.

Pogosti pleveli v žitih-jetičnik, njivska vijolica, navadni plešec.

Nimfa uši na jablanovem brstu

Nimfa uši na jablanovem brstu

Marelica v stadiju balona

Marelica v stadiju balona

Jajčeca uši na lesu

Jajčeca uši na lesu

Nimfe kaparjev na starem lesu ameriške borovnice

Nimfe kaparjev na starem lesu ameriške borovnice

Nabrekanje brstov jablane (BBCH 51)

Nabrekanje brstov jablane (BBCH 51)

Mumija na češplji

Mumija na češplji

Brstenje breskve

Brstenje breskve

18.marec 2019 

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Kljub razmeroma zgodnjemu odganjanju sadnega drevja se je njihov razvoj zaradi ohladitve precej upočasnil. Jablane in hruške so, odvisno od sorte in lege večinoma že dosegle razvojno fazo mišjega ušesa (BBCH 54). V primeru dalj časa trajajoče omočenosti listja lahko že pride do prvih okužb s škrlupom. Za varstvo pred okužbami s škrlupom v tem času sadjarjem svetujemo uporabo bakrovih pripravkov kot so Badge WG, Cuprablau Z35 WP, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG. Poleg bakrovih pripravkov je v tem času za ta namen možna tudi uporaba pripravka Curatio – žvepleno apnena brozga. Škropljenje opravite pred napovedanimi padavinami.

V času brstenja je priporočljiva preventivna raba parafinskega olja (Frutapon in Ovitex) z namenom zatiranja škodljivcev kot so listne uši, navadna pršica, rdeča sadna pršica, ameriški kapar in drugi. Vsi našteti pripravki so primerni tudi za ekološko pridelavo pečkarjev.

Sadjarjem priporočamo temeljito pregledovanje nasadov za poškodbe zaradi jablanovega cvetožera. Zaradi nekoliko manjšega cvetnega nastavka in počasnega odganjanja jablan je nevarnost za škodo zaradi jablanovega cvetožera večja. Sadjarjem, ki opazite presežen prag škodljivosti svetujemo, da opravite zatiranje škodljivca. Škropljenje s pripravkom Imidan 50 WG mora biti opravljeno vsaj 14 dni pred cvetenjem jablan, priporoča se škropljenje v toplem vremenu, ko se hroščki aktivno hranijo. Na voljo je tudi pripravek Asset five na osnovi a.s. piretrin in je primeren tudi za ekološko pridelavo. Sredstvo je v letošnjem letu dobilo dovoljenje za nujne primere in je dobavljivo le pri zastopniku (Metrob d.o.o.).

Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

Brsti ameriških borovnic so močno napeti, nekateri se že razpirajo. V tem času je pomembno, da se les in brste zavaruje pred okužbami z različnimi povzročitelji bolezni lesa in poganjkov kot so Fusicoccum, Diaporthe in Botrosphaeria ter pred antraknozo (Colletotrichum fioriniae). Za ta namen lahko uporabite pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga, slednji ima dovoljenje za nujne primere.

V nasadih kjer opažate večje število nimf kaparjev pa je še vedno možno opraviti zatiranje z uporabo parafinskega olja kot je Frutapon ali Ovitex.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

V posevkih ozimnih žit, kjer zatiranje plevelov ni bilo izvedeno v jesenskem času je sedaj pravi čas za uporabo herbicidov. Za spomladansko rabo so registrirani številni pripravki z različnimi načini delovanja in različnim časom uporabe. Pri izbiri sredstva je treba upoštevati vodilne plevelne vrste v posevku in poglavitne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za dobro delovanje izbranih herbicidov, predvsem glede temperatur ter razvojnega stadija plevelov in žit. Plevele najučinkoviteje zatrete v času razraščanja žit, ko so pleveli že vznikli in v manjši razvojni fazi. Nekatere herbicide je mogoče uporabiti tudi kasneje v rastni dobi, za korekcijsko škropljenje v primerih, če se v posevkih pojavijo problematični pleveli kot je npr. smolenec ali pa trajni pleveli kot sta slak in osat. Herbicide za spomladansko rabo v ozimnih in jarih žitih lahko najdete v tabeli na spodnji povezavi.

Kjer razmere to omogočajo, je zgodnje-spomladansko obdobje tudi pravi čas za prečesavanje posevkov z mehanskimi česali. Poleg vpliva na zmanjšano rast plevelov je raba mehanskih česal koristna tudi zaradi odstranjevanja odmrlih delov rastlin, zračenja vrhnje plasti tal, zadelave mineralnih gnojil ipd. Učinkovitost česanja bo boljša, če ga izvedemo dovolj zgodaj, ko so žita in pleveli še dovolj majhni in ob pogoju, da so tla dovolj suha. Mehansko odstranjevanje je tudi edini možni način zatiranja plevelov pri ekološki pridelavi žit.

 

11. marec 2019

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

 

Po večjem delu Slovenije je brstenje koščičastega sadnega drevja zaradi nizkih nočnih temperatur in nedavne ohladitve počasno in dolgotrajno. Na češnjah in slivah je še čas za preventivno rabo bakrovih pripravkov ali pripravka Curatio – žvepleno apnena brozga, ki preprečujejo okužbe z različnimi povzročitelji bolezni kot so listna luknjičavost koščičarjev, breskova kodravost, rožičavost češpelj, razne vrste monilij ter nekatere druge glive in bakterije, ki prezimujejo v ali na lesu, kot je npr. bakterijski ožig koščičarjev. Škropljenje opravite pred napovedanimi padavinami.

Učinkovitost rabe fungicidov bo boljša, če bodo v nasadu opravljeni tudi preventivni ukrepi za varstvo rastlin. V času rezi in po njej je zelo pomembno dosledno odstranjevanje mumij iz krošenj.

Marelice so v večjem delu Slovenije že zacvetele, na toplejših območjih pa tudi že odcvetele. Cvetje in mladi poganjki so zelo občutljivi za okužbe z monilijami, zato jih je pred dežjem potrebno zavarovati z enim izmed registriranih fungicidov. Za varstvo marelic lahko uporabite sredstva kot so Chorus 50 WG, Duaxo koncentrat, Mavita 250 EC, Prolectus, Score 250 EC, Serenade ASO, Signum ali Switch 62,5WG.

Breskve in nektarine so večinoma že dosegle fazo razvoja BBCH 57 (čašni listi odprti). V tej fazi je za preprečevanje okužb z breskovo kodravostjo že smiselno uporabiti pripravke kot so Thiram 80 WG, Syllit 544 SC, Syllit 400 SC ali Curatio – žvepleno apnena brozga.

V času brstenja sadnega drevja je tudi čas za preventivno škropljenje s parafinskim oljem, s katerim zatremo jajčeca in na novo izlegle nimfe nekaterih škodljivcev kot so listne uši, kaparji, pršice in nekateri drugi. Predpomladansko škropljenje s parafinskim oljem je potrebno opraviti v času odganjanja, do fenofaze BBCH 53 (odpiranje brsta: luske razprte, vidni so svetlo zeleni deli brsta). Uporabite lahko pripravka kot sta Frutapon in Ovitex.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

 

Brsti ameriških borovnic so močno napeti, nekateri se že razpirajo. V tem času je pomembno, da se les in brste zavaruje pred okužbami z različnimi povzročitelji bolezni lesa in poganjkov kot so Fusicoccum, Diaporthe in Botrosphaeria ter pred antraknozo (Colletotrichum fioriniae). Za ta namen lahko uporabite pripravek kot je Champion 50 WG ali Curatio – žvepleno apnena brozga, slednji ima dovoljenje za nujne primere.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

 

Razmeroma suho vreme ni ugodno za razvoj povzročiteljev glivičnih in bakterijskih bolezni pečkarjev. Kljub temu sadjarjem priporočamo, da do faze, ko so socvetja v balonskem stadiju, opravite preventivno škropljenje z enim od registriranih bakrovih pripravkov. Škropljenje z bakrom je še posebej pomembno v sadovnjakih, kjer so bile v lanskem letu prisotne okužbe s hruševim ožigom. S škropljenjem z bakrovim pripravkom lahko počakate do naslednjih napovedanih padavin. Poleg bakrovih pripravkov je v tem času za isti namen možna tudi uporaba pripravka Curatio – žvepleno apnena brozga.

Prav tako je v času brstenja priporočljiva preventivna raba parafinskega olja z namenom zatiranja škodljivcev kot so listne uši, navadna pršica, rdeča sadna pršica, ameriški kapar in drugi. Za ta namen sta registrirani sredstvi Frutapon in Ovitex. Vsi našteti pripravki so primerni tudi za ekološko pridelavo pečkarjev.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

4. marec 2019

 

OBVESTILO O VARSTVU JAGOD

 

Jagodove nasade je po opravljenem čiščenju (odstranjevanje odmrlih listov) potrebno zavarovati pred različnimi glivičnimi boleznimi. Priporočamo, da pred dežjem nasade poškropite z bakrovim pripravkom Cuprablau Z 35 WP ali Nordox 75 WG. Oba sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

 

OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK

 

Razmeroma visoke temperature so vzpodbudile zgodnejši razvoj mnogih sadnih vrst in tudi njihovih škodljivcev. Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času že izvedete nanos kaolinskih glin, ki odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP. V času brstenja je oblogo kaolinskih gliv smiselno redno obnavljati in nanos po potrebi večkrat ponoviti.

 

27. februar 2019

 

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

 

Kljub mrzlim nočem so naraščajoče dnevne temperature spodbudile razvoj sadnega drevja. Razvoj poteka hitro in tudi v hladnejših legah so predvsem koščičaste sadne vrste že začele z brstenjem. Močno nabrekle brste imajo tudi že nekatere sorte hrušk, na toplejših legah brstijo tudi nekatere sorte jablan.

V času brstenja koščičarjev je zelo priporočljiva preventivna raba bakrovih pripravkov, s katerimi preprečujemo okužbe brstov s povzročitelji bolezni kot so listna luknjičavost koščičarjev, breskova kodravost, rožičavost češpelj, razne vrste monilij ter nekatere druge glive in bakterije, ki prezimujejo v ali na lesu, kot je npr. bakterijski ožig koščičarjev. Pripravke na osnovi bakra uporabite v suhem vremenu pred napovedanimi padavinami.

Učinkovitost rabe fungicidov bo boljša, če bodo v nasadu opravljeni tudi preventivni ukrepi za varstvo rastlin. V času rezi in po njej je zelo pomembno dosledno odstranjevanje mumij iz krošenj.

Na toplejših območjih so marelice že zacvetele. Cvetje in mladi poganjki so zelo občutljivi za okužbe z monilijami, zato jih je pred dežjem potrebno zavarovati z enim izmed registriranih fungicidov. Za varstvo marelic lahko uporabite sredstva kot so Chorus 50 WG, Duaxo koncentrat, Mavita 250 EC, Prolectus, Score 250 EC, Serenade ASO, Signum ali Switch 62,5WG.

Breskve in nektarine so na najtoplejših območjih že dosegle fazo razvoja BBCH 57 (čašni listi odprti). V teh nasadih je za preprečevanje okužb z breskovo kodravostjo že smiselno uporabiti pripravke kot so Thiram 80 WG, Syllit 544 SC ali Syllit 400 SC.

 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

 

V mnogih nasadih ameriških borovnic opažamo veliko število prezimelih nimf kaparjev. Z naraščanjem temperatur se razvoj škodljivca nadaljuje in tako že opažamo, da se nimfe selijo s starejšega lesa izza lubja na višje ležeče poganjke. V obdobju premeščanja so žuželke najbolj občutljive, zato je to primeren čas za njihovo zatiranje. Pridelovalcem priporočamo, da pozorno pregledujete nasade. V kolikor opazite premeščanje nimf je potrebno opraviti zatiranje z oljnimi pripravki. Uporabite lahko pripravka na osnovi parafinskega olja kot sta Frutapon in Ovitex. Omenjena pripravka sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi ameriških borovnic.

Za dobro delovanje oljnih pripravkov morajo biti rastline dobro omočene, kar dosežemo na način, da vsako vrsto v nasadu dvakrat poškropimo s polovičnim odmerkom, pri čemer ob drugem prehodu zamenjamo smer škropljenja (vožnje)!

 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije