Sadjarstvo

Zgodnejše sorte jablan že dosegajo fenofazo. Cvetni popki so vidni vendar še zaprti, prvi listi pa so že razviti (BBCH 55)

Zgodnejše sorte jablan že dosegajo fenofazo. Cvetni popki so vidni vendar še zaprti, prvi listi pa so že razviti (BBCH 55)

Uši na brstu češnje

Uši na brstu češnje

Rana na češnji

Rana na češnji

Brsti hruške

Brsti hruške

23. marec 2020

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Ohladitev ozračja brez izrazito nizkih temperatur je v tem času dobrodošla, saj je močno upočasnila razvoj sadnega drevja. Razvojne stopnje jablan in hrušk so zelo različne. Medtem ko najzgodnejše hruške na toplejših območjih že začenjajo cveteti, pa razvojno počasnejše sorte jablan na hladnejših območjih šele dobro napenjajo brste. V nasadih, ki razvojno še niso preveč napredovali, je tako še vedno čas za uporabo bakrovih pripravkov kot so Badge WG, Cuprablau Z35 WP, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG. V nasadih, kjer pečkarji dosegajo razvojno stopnjo mišjega ušesa (BBCH 54) ali več, je za varstvo pred okužbo z jablanovim ali hruševim škrlupom potrebno uporabiti enega izmed dotikalnih fungicidov kot so Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec , Dithane M–45, Manfil Plus 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Syllit 400 SC, Syllit 544 SC ali Delan Pro. Namesto naštetih pripravkov lahko uporabite tudi pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga (dovoljenje za nujne primere, od 15.3.2020 za 120 dni), slednji je podobno kot bakrovi pripravki dovoljen tudi za ekološko pridelavo. Škropljenje s fungicidi opravite pred napovedanimi padavinami.

Še vedno je čas za uporabo parafinskega olja Ovitex z namenom zatiranja škodljivcev kot so listne uši, navadna pršica, rdeča sadna pršica, ameriški kapar in drugi.

Sadjarjem priporočamo, da pozorno spremljate prisotnost in škodo zaradi jablanovega cvetožera. Zaradi ohladitve se nam obeta počasnejši in dalj časa trajajoč razvoj do cvetenja kar povečuje nevarnost za večjo škodo. Za zatiranje jablanovega cvetožera je registriran pripravek Imidan 50 WG ter pripravek Asset Five (dovoljenje za nujne primere, od 1. 3. 2020 za 120 dni), slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Zaradi nevarnosti za čebele mora biti škropljenje opravljeno vsaj 14 dni pred cvetenjem jablan, priporoča se škropljenje v toplem vremenu, ko se hroščki aktivno hranijo.

Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP.

JABOLČNI ZAVIJAČ

Sadjarji, ki ste v lanskem letu utrpeli večjo škodo zaradi jabolčnega zavijača in drugih zavijačev, lahko zaradi povečane populacije škodljivcev pričakujete velik pritisk tudi v letošnjem letu. V kolikor niste uspeli opraviti zatiranja prezimujočih ličink jabolčnega zavijača v jesenskem času vas obveščamo, da je to možno opraviti tudi v pomladanskem času do cvetenja. Na voljo je pripravek Nemapom (Steinernema feltiae), ki ga trži podjetje Metrob. Pripravek vsebuje parazitske ogorčice (nematode), ki parazitirajo in ubijejo ličinke jabolčnega ter drugih zavijačev. Ker pripravek temelji na živih organizmih je za njegovo učinkovito delovanje nujno, da škropljenje opravimo v kar se da optimalnih razmerah za razvoj ogorčic. Škropljenje mora biti opravljeno z velikimi šobami, z veliko količino vode pred ali med več dnevnimi padavinami v času, ko so dnevne temperature nad 8°C in nočne ne padejo pod ledišče. Ukrep je še posebej primeren za ekološke sadovnjake, kjer je na voljo manj učinkovitih insekticidov za zatiranje omenjenih škodljivcev. Nekateri ekološki sadjarji imajo s sredstvom že dobre izkušnje. Za učinkovito delovanje so odločilnega pomena razmere v času škropljenja.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

Breskve in nektarine so v času cvetenju zelo občutljive za okužbo s cvetno monilijo. Okužbe v času cvetenja so še posebej pogoste v primeru hladnega in deževnega vremena. Za varstvo breskev ter nektarin pred okužbami s cvetno monilijo lahko uporabite pripravke kot so Chorus 50 WG, Luna Experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG, Zenby ali Amylo-X, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

20. marec 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča sadjarje, da je po navedbah Agencije RS za okolje za začetek prihodnjega tedna napovedana možnost jutranjih pozebnih temperatur, kar lahko prinese pozebo cvetov oz. rodnega nastavka.

Predvideva se, da so jablane v teh toplih dneh napredovale do fenološke faze, ko bo velika možnost pozebe rodnega nastavka v primeru napovedanih jutranjih temperatur (pribl. -4 0C).

Sadjarji lahko vse aktualne informacije oz. tehnološka navodila za varstvo sadovnjakov pred spomladansko pozebo najdete na tej povezavi.

Dodatne informacije lahko najdete na spletni strani Javne službe v sadjarstvu. https://sadjarstvo.javnesluzbe.si/publikacije/obvestila/pozeba-2020/

 

16. marec 2020

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Zaradi razmeroma visokih dnevnih temperatur je razvoj sadnega drevja zelo nagel. Odvisno od sorte in lege so jablane in hruške večinoma v fazi zelenega vršička (BBCH 53) in mišjega ušesa (BBCH 54). V primeru dalj časa trajajoče omočenosti listja lahko že pride do prvih okužb s škrlupom. Za varstvo pred okužbami s škrlupom in za preventivno varstvo pečkarjev pred okužbami z različnimi povzročitelji bolezni lesa ter bakterijo povzročiteljico hruševega ožiga, v tem času sadjarjem svetujemo uporabo bakrovih pripravkov kot so Badge WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG. Namesto bakrovih pripravkov lahko v tem času za ta namen uporabite pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga (dovoljenje za nujne primere, od 15.3.2020 za 120 dni). Škropljenje opravite pred napovedanimi padavinami.

V času brstenja je priporočljiva preventivna raba parafinskega olja Ovitex z namenom zatiranja škodljivcev kot so listne uši, navadna pršica, rdeča sadna pršica, ameriški kapar in drugi. Vsi našteti pripravki so primerni tudi za ekološko pridelavo pečkarjev.

Sadjarji, ki ste imeli v preteklih letih škodo zaradi jablanovega cvetožera, začnite pregledovati nasade zaradi ugotavljanja prisotnosti hroščkov in poškodb na cvetnih brstih. V večini nasadov je letos cvetni nastavek velik, zato je nevarnost za večjo škodo manjša. Kljub temu priporočamo, da ob preseženem pragu škodljivosti opravite zatiranje škodljivca. Za zatiranje jablanovega cvetožera je registriran pripravek Imidan 50 WG ter pripravek Asset Five (dovoljenje za nujne primere, od 1.3.2020 za 120 dni), slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Zaradi nevarnosti za čebele mora biti škropljenje opravljeno vsaj 14 dni pred cvetenjem jablan, priporoča se škropljenje v toplem vremenu, ko se hroščki aktivno hranijo.

Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

Breskve in nektarine so v toplejših območjih že v polnem cvetenju in so v tem času zelo občutljive za okužbo s cvetno monilijo. Okužbe v času cvetenja so še posebej pogoste v primeru hladnega in deževnega vremena. Za varstvo breskev ter nektarin pred okužbami s cvetno monilijo lahko uporabite pripravke kot so Chorus 50 WG, Luna Experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG, Zenby ali Amylo-X, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Varstvo je smiselno prilagoditi vremenskih razmeram. Če razmere za širjenje bolezni niso ugodne zadostuje eno škropljenje. Sicer pa je v primeru hladnega in deževnega vremena v obdobju cvetenja potrebno opraviti najmanj dve škropljenji.


9. marec 2020

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

Razmeroma visoke dnevne temperature pospešujejo razvoj sadnega drevja.

Češnje in slive so večinoma v razvojni fazi nabrekanja brstov (51-54 BBCH), zato je še čas za preventivno rabo bakrovih pripravkov, ki preprečujejo okužbe z različnimi povzročitelji bolezni kot so listna luknjičavost koščičarjev, rožičavost češpelj, razne vrste monilij in bakterijski ožig koščičarjev. Škropljenje opravite pred napovedanimi padavinami.

Učinkovitost rabe fungicidov bo boljša, če bodo v nasadu opravljeni tudi preventivni ukrepi za varstvo rastlin. V času rezi in po njej je zelo pomembno dosledno odstranjevanje mumij iz krošenj.

Na toplejših območjih so marelice že odcvetele na hladnejših območjih pa začenjajo cveteti. Cvetovi in mladi poganjki so zelo občutljivi za okužbe z monilijami, zato jih je pred dežjem potrebno zavarovati z enim izmed registriranih fungicidov. Vremenskim razmeram in trajanju cvetenja je potrebno prilagoditi število škropljenj. V primeru deževnega vremena in dalj časa trajajočem cvetenju je potrebnih več škropljenj. Za varstvo marelic lahko uporabite sredstva kot so Chorus 50 WG, Duaxo koncentrat, Mavita 250 EC, Prolectus, Score 250 EC, Serenade ASO, Signum ali Switch 62,5WG.

Breskve in nektarine so večinoma že dosegle fazo razvoja BBCH 57 (čašni listi odprti). V tej fazi je za preprečevanje okužb z breskovo kodravostjo že smiselno uporabiti pripravek Syllit 544 SC ali Syllit 400 SC. Škropljenje je potrebno opraviti pred napovedanimi padavinami.

V času brstenja sadnega drevja je tudi čas za preventivno škropljenje s parafinskim oljem, s katerim zatremo jajčeca in na novo izlegle nimfe nekaterih škodljivcev kot so listne uši, kaparji, pršice in nekateri drugi. Predpomladansko škropljenje s parafinskim oljem je potrebno opraviti v času odganjanja, do fenološke faze BBCH 53 (odpiranje brsta: luske razprte, vidni so svetlo zeleni deli brsta). Uporabite lahko pripravek Ovitex.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


24. februar 2020

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

Naraščajoče dnevne temperature so spodbudile razvoj sadnega drevja. Razvoj poteka hitro in tudi v hladnejših legah so predvsem koščičaste sadne vrste že začele z brstenjem.

V času brstenja koščičarjev je zelo priporočljiva preventivna raba bakrovih pripravkov, s katerimi preprečujemo okužbe s povzročitelji bolezni kot so listna luknjičavost koščičarjev, breskova kodravost, rožičavost češpelj, razne vrste monilij ter nekatere druge glive in bakterije, ki prezimujejo v ali na lesu, kot je npr. bakterijski ožig koščičarjev. Pripravke na osnovi bakra uporabite v suhem vremenu pred napovedanimi padavinami.

Za varstvo breskev in nektarin lahko uporabite pripravke kot so Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z Ultra WP, Badge WG in Nordox 75 WG.

Za varstvo češenj, marelic in sliv lahko uporabite pripravke kot so Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 35 WG in  Badge WG.

Učinkovitost rabe fungicidov bo boljša, če bodo v nasadu opravljeni tudi preventivni ukrepi za varstvo rastlin. V času rezi in po njej je zelo pomembno dosledno odstranjevanje mumij iz krošenj.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

Razmeroma visoke dnevne temperature so spodbudile razvoj sadnih vrst in njihovih škodljivcev. Na grmih ameriških borovnic je že mogoče opaziti dejavne nimfe kaparjev. Nimfe se selijo s starejšega lesa izza lubja na višje ležeče poganjke. V obdobju premeščanja so žuželke najbolj občutljive, zato je to primeren čas za njihovo zatiranje z oljnim pripravkom Ovitex. Priporočamo pozorno pregledovanje nasadov. V kolikor opazite prisotnost nimf, je potrebno opraviti zatiranje.

Za dobro delovanje oljnih pripravkov morajo biti rastline dobro omočene, kar dosežemo na način, da vsako vrsto v nasadu dvakrat poškropimo s polovičnim odmerkom, pri čemer ob drugem prehodu zamenjamo smer škropljenja (vožnje)!

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU JAGOD

Jagodove nasade je po opravljenem čiščenju (odstranjevanje odmrlih listov) potrebno zavarovati pred različnimi glivičnimi boleznimi. Priporočamo, da pred dežjem nasade poškropite z bakrovim pripravkom Cuprablau Z 35 WP ali Nordox 75 WG. Oba sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

 

OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK

Podobno kot ostale sadne vrste so z razvojem pričele tudi hruške. Na večini lokacij so hruške v fazi začetka ali konca nabrekanja cvetnih in listnih brstov (51 - 52 BBCH). V nasadih hrušk tudi že opažamo prisotnost in aktivnost hruševe bolšice. Z namenom preprečevanja naleta škodljivca pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času pričnete z izvajanjem nanosa kaolinskih glin. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Surround WP ali Malusan. V času brstenja in vse do cvetenja je oblogo kaolinskih glin smiselno redno obnavljati in nanos po potrebi večkrat ponoviti.

 


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije