Sadjarstvo

Hrušev ožig - eksudat

Hrušev ožig - eksudat

Jabolčni zavijač - poškodba

Jabolčni zavijač - poškodba

Jablanova mokasta uš

Jablanova mokasta uš

Črna česnjeva uš

Črna česnjeva uš

Jablanova pepelovka - za preprečevanje širjenja je poleg rabe FFS potrebno odstranjevati okužene poganjke

Jablanova pepelovka - za preprečevanje širjenja je poleg rabe FFS potrebno odstranjevati okužene poganjke

Mravlje indikator prisotnosti sesajočih insektov - hruševa bolšica

Mravlje indikator prisotnosti sesajočih insektov - hruševa bolšica

 Ameriške borovnice cvetijo - brazda pestiča je pogosto vdorno mesto parazitskih gliv

Ameriške borovnice cvetijo - brazda pestiča je pogosto vdorno mesto parazitskih gliv

Jagode v polnem cvetenju

Jagode v polnem cvetenju

Pozeba - oroševanje

Pozeba - oroševanje

Brstenje ameriških borovnic

Brstenje ameriških borovnic

Zgodnejše sorte jablan že dosegajo fenofazo. Cvetni popki so vidni vendar še zaprti, prvi listi pa so že razviti (BBCH 55)

Zgodnejše sorte jablan že dosegajo fenofazo. Cvetni popki so vidni vendar še zaprti, prvi listi pa so že razviti (BBCH 55)

Uši na brstu češnje

Uši na brstu češnje

Rana na češnji

Rana na češnji

Brsti hruške

Brsti hruške

20. julij 2020

VARSTVO PEČKARJEV

Glede na nestanovitno vreme je potrebno nadaljevati z rednim obnavljanjem fungicidne obloge proti jablanovem škrlupu na listju in plodovih. Škropljenje z dotikalnimi fungicidi prilagodite količini padavin in zdravstvenemu stanju vaših nasadov. V tem času je primerna zlasti uporaba dotikalnih fungicidov na osnovi kaptana kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC. Lahko uporabite tudi druge dotikalne fungicide. Pri zgodnjih sortah bodite pozorni na karenco posameznih pripravkov.

Sredstvo Vitisan lahko uporabite za varstvo pred jablanovim škrlupom v ekoloških nasadih.

V primeru toče se še vedno svetuje škropljenje s sredstvi na osnovi aktivne snovi kaptan.

Jabolčni zavijač

Pogoji za let druge generacije jabolčnega zavijača so bili v preteklih dneh ugodni. Za zatiranje metuljev je primerna uporaba sredstev Affirm, Affirm opti, Mimic, Runner 240 SC, Delegate 250 WG ali Laser Plus. Škropljenje opravite v nasadih, kjer ulovi jabolčnega zavijača na feromonske vabe presegajo prag škodljivosti (10 metuljev/vabo/teden), ob tem pa je minilo več kot 14 dni od zadnjega škropljenja.

V ekoloških nasadih lahko uporabite pripravka Madex max in Carpovirusine, ki fiziološko oslabita škodljivca vendar ob močnem sončnem sevanju nista dolgo obstojna. V ekološki pridelavi lahko uporabite sredstvo Laser plus na osnovi insekticida spinosad.

Ob težavah z različnim zavrtači in drugimi škodljivimi gosenicami lahko uporabite sredstva Agree, Lepinox plus ali Delfin WG.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem insekticidov pokosite cvetočo podrast!

VARSTVO KOŠČIČARJEV

Pridelovalcem češenj in višenj svetujemo, da ponovno opravijo varstvo pred listno luknjičavostjo koščičarjev in češnjevo listno pegavostjo s sredstvi Delan 700 WG in Merpan 80 WDG. Škropljenja z dotikalnima fungicidoma je v tem času potrebno prilagoditi predvsem količini padavin. Odpadanje listja, ki je posledica zgoraj navedenih bolezni, negativno vpliva na prehranjenost dreves in cvetnih brstov kar vodi do zmanjšanja pridelka v naslednjem letu.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

PLODOVA VINSKA MUŠICA

Pridelovalcem sadnih vrst, ki so v fazi zorenja plodov (ameriških borovnice, maline, robide, slive, breskve, nektarine…) svetujemo redno spremljanje naleta odraslih mušic. Zaradi hitrega razvojnega kroga lahko plodova vinska mušica povzroči veliko škodo na pridelku v zelo kratkem času. Za njeno zatiranje lahko uporabite insekticida Laser plus in Asset five. Slednji je v letošnjem letu dobil dovoljenje za nujne primere in je primeren za uporabo tudi v ekološki pridelavi. Sredstvo ima dovoljenje za zatiranje plodove vinske mušice na koščičastih vrstah sadja, jagodah, rozgastem in drugem drobnem sadju ter jagodičevju.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem insekticidov pokosite cvetočo podrast!

 

13. julij 2020

VARSTVO PEČKARJEV

Za varstvo pred jablanovim škrlupom svetujemo nadaljevanje varstva s fungicidnimi sredstvi, ki delujejo dotikalno. Priporočamo uporabo fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan (Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC) ali druge fungicide z dotikalnim delovanjem. Škropljenje opravite, če je bila fungicidna obloga izprana oziroma je od zadnjega škropljenja minilo 10-14 dni. Škropljenja prilagodite zdravstvenemu stanju vašega nasada. Za varstvo ekoloških sadovnjakov lahko uporabite pripravek Vitisan.

Ob vremenskih neprilikah kot so neurja s točo, ki povzročajo poškodbe v sadovnjakih, je priporočljivo škropljenje s sredstvi na osnovi aktivne snovi kaptan.

V okuženih nasadih z jablanovo pepelovko priporočamo nadaljevanje varstva z odstranjevanjem plesnivih poganjkov in dodajanje škropilni brozgi katerega izmed fungicidov na osnovi žvepla.

V nasadih spremljajte tudi navzočnost in razvoj škodljivih žuželk in fitofagnih pršic ter po potrebi opravite zatiranje z registriranimi pripravki.

Jabolčni zavijač

Na večini opazovanih lokacij se je začel let druge generacije jabolčnega zavijača. Za zatiranje druge generacije metuljev svetujemo rabo enega izmed fitofarmacevtskih sredstev kot so Affirm, Affirm opti, Mimic, Runner 240 SC, Delegate 250 WG ali Laser Plus. Ponovno škropljenje je potrebno opraviti v nasadih, kjer ulovi jabolčnega zavijača na feromonske vabe presegajo prag škodljivosti hkrati pa je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni.

Sredstva Madex max, Carpovirusine in Laser plus so namenjena varstvu pred jabolčnem zavijačem v ekoloških nasadih. Če imate težave tudi z drugimi škodljivimi gosenicami priporočamo dodajanje Bt pripravkov, kot so Agree, Lepinox plus ali Delfin WG. Virusna pripravka Madex in Carpovirosine imata zelo kratko življensko dobo, če sta izpostavljena sončnemu sevanju, zato priporočamo škropljenje v večernem času.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem insekticidov pokosite cvetočo podrast!

 

VARSTVO OREHOV

Pridelovalcem orehov priporočamo nadaljevanje spremljanja naleta orehove muhe. Prvo škropljenje je potrebno opraviti 5 dni po prvem ulovu muhe na rumeno lepljivo ploščo. Uporabite lahko pripravka Calypso SC 480 ali Imidan 50WG ali tudi Laser 240 SC ali Laser plus v kombinaciji s prehransko vabo Nutrel. Pripravka Laser 240 SC in Laser plus lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi, tudi v kombinaciji s prehransko vabo Nutrel.

Ob nadaljnjem lovljenju muhe je potrebno ponoviti škropljenje v presledku enega do dveh tednov. Škropljenje ponovite tudi v primeru obilnejših padavin, ki izperejo zastrupljeno vabo.

Za varstvo posameznih dreves je možno pokrivanje tal pod krošnjo s ponjavo ali kopreno, ki preprečuje let izleženih muh. Prekrivka mora biti trdno nameščena in ob robovih tesno pritrjena ob tla, pustiti jo je potrebno vse do konca septembra. Večji del škode s tem preprečimo, še vedno pa povzročijo manjšo škodo muhe, ki priletijo iz okolice. Za varstvo posameznih dreves je možna tudi uporaba insekticidne pasti DECIS TRAP OREHOVA MUHA.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

JAGODIČJE

V nasadih ameriških borovnic, robid in malin opažamo stopnjevanje naleta plodove vinske mušice, zato pridelovalcem priporočamo dosledno spremljanjem ulova, še posebno v začetku zorenja plodov.

Mušice ležejo jajčeca v zoreče in že zrele plodove. Izležene ličinke izjedajo plodove, ki se posledično mehčajo in gnijejo. Močan napad je pogost v večjih v nasadih, kjer je veliko propadajočih plodov, zato je pomembno redno odstranjevanje le teh.

Za zatiranje plodove vinske mušice v jagodičju sta registrirani sredstvi Laser 240 SC in Laser plus. Njuna raba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi.  

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

6. julij 2020

VARSTVO PEČKARJEV

Sadjarjem priporočamo nadaljevanje preventivnega pristopa varstva z uporabo dotikalnih pripravkov kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, lahko pa uporabite tudi katerega od drugih dotikalnih pripravkov. Presledki med škropljenji naj bodo predvsem prilagojeni količini padavin in zdravstvenemu stanju vašega nasada. Za varstvo ekoloških sadovnjakov lahko uporabite pripravka Curatio-žvepleno apnena brozga in Vitisan.
V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom na osnovi kaptana.
Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo, da plesnive poganjke izrezujete in odstranjujete iz nasadov. Škropilni brozgi dodajte enega izmed žveplovih fungicidov.
V nasadih spremljajte razvoj in napad škodljivih žuželk in pršic ter po potrebi opravite zatiranje z registriranimi pripravki.
 

Jabolčni zavijač
V toplejših območjih se že pričenja let druge generacije jabolčnega zavijača. V nasadih, kjer ulovi jabolčnega zavijača na feromonske vabe presegajo prag škodljivosti in je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni je potrebno ponovno opraviti škropljenje. Za zatiranje škodljivca lahko uporabite enega izmed pripravkov kot so Affirm, Affirm opti, Mimic, Runner 240 SC, Delegate 250 WG ali Laser Plus.

Za varstvo ekoloških nasadov lahko uporabite pripravek Madex max, Carpovirusine ali Laser plus. Za varstvo pred drugimi škodljivimi gosenicami priporočamo, da škropilni brozgi dodate pripravek na osnovi Bt, kot je Agree, Lepinox plus ali Delfin WG. Opozajamo, da imajo virusni pripravki, izpostavljeni sončnemu sevanju zelo kratko življensko dobo.
 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!

 

29. junij 2020

VARSTVO PEČKARJEV

Za varstvo nasadov priporočamo nadaljevanje preventivnega pristopa varstva z uporabo dotikalnih pripravkov na osnovi A.S. kaptan kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, lahko pa uporabite tudi katerega od drugih pripravkov. Razmaki med škropljenji naj bodo predvsem prilagojeni količini padavin in zdravstvenemu stanju vašega nasada. Fungicidna obloga je sprana v primeru, ko skupno pade več kot 25 mm dežja.

Za varstvo ekoloških sadovnjakov lahko uporabite pripravka Curatio-žvepleno apnena brozga in Vitisan.

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom na osnovi kaptana.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo, da plesnive poganjke izrezujete in odstranjujete iz nasadov. Škropilni brozgi dodajte enega izmed žveplovih fungicidov.

V nasadih spremljajte razvoj in napad škodljivih žuželk in pršic ter po potrebi opravite zatiranje z registriranimi pripravki.

Jabolčni zavijač

V nasadih, kjer ulovi jabolčnega zavijača na feromonske vabe presegajo prag škodljivosti in je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni je potrebno ponovno opraviti škropljenje. Za zatiranje škodljivca lahko uporabite enega izmed pripravkov kot so Coragen, Exirel, Mimic, Delegate, Laser Plus, Runner 240 SC.

Za varstvo ekoloških nasadov lahko uporabite pripravek Madex max, Carpovirusine ali Laser plus. Za varstvo pred drugimi škodljivimi gosenicami priporočamo, da škropilni brozgi dodate pripravek na osnovi Bt, kot je Agree, Lepinox plus ali Delfin WG. Opozajamo, da imajo virusni pripravki izpostavljeni sončnemu sevanju zelo kratko življensko dobo.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

V obdobju po obiranju češenj in višenj je zelo pomembno varstvo listne mase pred okužbami z listno luknjičavostjo koščičarjev in češnjevo listno pegavostjo. Zaradi omenjenih bolezni lahko pride do močnega razlistanja dreves kar izrazito negativno vpliva na prehranjenost brstov in dreves. Le na dobro prehranjenih drevesih lahko pričakujemo primeren pridelek tudi v prihodnjem letu. V času po obiranju priporočamo uporabo dotikalnih pripravkov kot sta Delan 700 WG in Merpan 80 WDG. Fungicidno oblogo je v poletnem in jesenskem času potrebno obnavljati, predvsem glede na količino padavin.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

OBVESTILO O VARSTVU OREHOV

Pridelovalce orehov obveščamo, da je sedaj primeren čas za začetek spremljanja naleta orehove muhe. Za spremljanje ulova orehove muhe priporočamo postavitev rumenih lepljivih plošč s privabilom. Priporoča se postavitev na dveh mestih v nasadu, pri čemer naj bo ena vaba na višini 2 m, druga na višini 6 m, med seboj naj bosta oddaljeni vsaj 10 m. Priporočeni termin za zatiranje muhe je 5 dni po prvem ulovu na rumeno lepljivo ploščo. Uporabite lahko pripravke kot so Calypso SC 480, Imidan 50WG ali Laser 240 SC ter Laser plus, slednjega je priporočljivo uporabiti v kombinaciji s prehransko vabo Nutrel. Za škropljenje zastrupljene vabe je predvidena zelo majhna količina vode z uporabo šob, ki oblikujejo velike kaplje. V ekološki pridelavi je dovoljena le uporaba pripravkov Laser 240 SC ter Laser plus, prav tako v kombinaciji s prehransko vabo Nutrel. V primeru, da se na rumeno lepljivo ploščo še lovijo muhe je potrebno v presledku enega do dveh tednov škropljenje ponoviti. Škropljenje je potrebno ponoviti tudi v primeru obilnejših padavin, ki izperejo zastrupljeno vabo.

Za varstvo posameznih dreves, predvsem na vrtovih, je ena od možnosti tudi prekrivanje površine pod drevesi s ponjavo ali kopreno. Prekrivka mora biti trdno nameščena in ob robovih tesno pritisnjena ob tla, pustiti jo je potrebno vse do konca septembra. S tem ukrepom preprečimo muham, ki se izlegajo pod drevesom, da izletijo na drevo. Večji del škode lahko s tem preprečimo, kljub temu pa jo nekaj povzročijo muhe, ki priletijo iz okolice. Druga možnost za varstvo posameznih dreves pa je uporaba za ta namen registrirane insekticidne pasti DECIS TRAP OREHOVA MUHA.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

PLODOVA VINSKA MUŠICA

Pridelovalcem ameriških borovnic, malin, robid, breskev ter nektarin svetujemo naj bodo pozorni na prisotnost in škodo zaradi plodove vinske mušice. Plodova vinska mušica lahko v kratkem času povzroči veliko škodo.

Za zatiranje plodove vinske mušice v češnjah, višnjah, breskvah, nektarinah, marelicah in slivah je bilo letos izdano dovoljenje za nujne primere sredstvu Laser Plus. Dovoljen je tudi v ekološki pridelavi in ima redno registracijo za varstvo jagodičja. Za varstvo breskev ter nektarin je registrirano tudi sredstvo Imidan 50 WG, ki ima karenco 14 dni.

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

15. junij 2020

VARSTVO PEČKARJEV

Zaključuje se obdobje nevarnosti primarnih okužb z jablanovim škrlupom. V nasadih, kjer pege škrlupa niso prisotne, lahko časovne razmike med posameznimi škropljenji povečate na 10 do 14 dni oziroma prilagodite varstvo vremenskim razmeram. V nasadih, kjer opažate pege škrlupa, pa obstaja nevarnost sekundarnih okužb, zato je potrebno dosledno izvajanje preventivnega varstva za preprečevanje okužb na plodovih. Za škropljenje priporočamo enega izmed pripravkov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, lahko pa uporabite tudi katerega izmed ostalih dotikalnih pripravkov.

Za varstvo ekoloških nasadov lahko uporabite pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga ali Vitisan.

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom na osnovi kaptana kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo dosledno izrezovanje okuženih poganjkov in dodajanje škropilni brozgi enega izmed žveplovih pripravkov. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Jabolčni zavijač

V nasadih, kjer je minilo več kot 14 dni od zadnjega škropljenja proti jablanovemu zavijaču, je potrebno ponovno opraviti škropljenje. Za zatiranje škodljivca lahko uporabite enega izmed pripravkov kot so Coragen, Exirel, Mimic, Runner 240 SC. V nasadih kjer imate težave tudi s prerazmnožitvijo listnih uši pa lahko uporabite pripravek Calypso SC 480 ali Mospilan 20 SG.

V sadovnjakih, kjer ste imeli v lanskem letu težave z obvladovanjem jabolčnega zavijača, priporočamo dodajanje pripravka Madex max ali Carpovirusine v polovičnem odmerku. Virusni pripravki fiziološko slabijo gosenice.

Za varstvo ekoloških nasadov lahko uporabite pripravek Madex max, Carpovirusine ali Laser plus. Slednji poleg jabolčnega zavijača dobro zatira tudi gosenice drugih škodljivih zavijačev. Upoštevajte, da imajo virusni pripravki izpostavljeni soncu kratko življensko dobo, zaradi česar jih je potrebno redno nanašati. Za varstvo pred drugimi škodljivimi gosenicami priporočamo, da škropilni brozgi dodate pripravek na osnovi Bt, kot je Agree, Lepinox plus ali Delfin WG.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!

 

8. junij 2020

VARSTVO PEČKARJEV

V večini nasadov je prva vegetacija končana (večina poganjkov je zaključila rast), odvisno od sorte in lokacije plodiči dosegajo premere 40 mm in več. Na nekaterih območjih še vedno obstaja nevarnost primarnih okužb. Zaradi pogostih in obilnih padavin priporočamo nadaljevanje preventivnega varstva pred jablanovim škrlupom. Fungicidno oblogo obnavljajte na 5 do 7 dni, oziroma pred napovedanimi padavinami. Za škropljenje priporočamo enega izmed pripravkov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, lahko pa uporabite tudi katerega izmed ostalih dotikalnih pripravkov kot so Avtar 75 NT, Delan 700 WG in Delan PRO, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Curatio – žvepleno apnena brozga ali Vitisan, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom na osnovi kaptana kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo dosledno izrezovanje okuženih poganjkov in dodajanje škropilni brozgi enega izmed žveplovih pripravkov. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Jabolčni zavijač

Letos je zatiranje jabolčnega zavijača zaradi velikih temperaturnih nihanj zapleteno. Po zgodnji otoplitvi in letu metuljčkov je zaradi ohladitve nastopil daljši premor v razvoju škodljivca. V zadnjih dneh pa so bile večerne temperature ponovno ugodne za let metuljev (nad 15°C po 21.45). Glede na vremensko napoved za prihodnje dni, lahko pričakujem nadaljevanje ugodnih razmer za razvoj jabolčnega zavijača. Za zatiranje škodljivca priporočamo uporabo insekticidov kot so Coragen, Exirel, Mimic, Runner 240 SC. V nasadih kjer imate težave tudi s prerazmnožitvijo listnih uši pa lahko uporabite pripravek Calypso SC 480 ali Mospilan 20 SG.

V sadovnjakih, kjer ste imeli v lanskem letu težave z obvladovanjem jabolčnega zavijača, priporočamo dodajanje pripravka Madex max ali Carpovirusine v polovičnem odmerku. Virusni pripravki fiziološko slabijo gosenice.

Ekološki pridelovalci lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite pripravek Madex max, Carpovirusine ali Laser plus, slednji dobro zatira tudi gosenice drugih škodljivih zavijačev. Upoštevajte, da imajo virusni pripravki izpostavljeni soncu kratko življensko dobo, zaradi česar jih je potrebno redno nanašati. V ekoloških nasadih, kjer imate pogosto škodo zaradi drugih zavijačev priporočamo, da škropilni brozgi dodate pripravek na osnovi Bt, kot je Agree, Lepinox plus ali Delfin WG.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!

HRUŠEV OŽIG

Sadjarjem priporočamo, da ste v tem obdobju v nasadih jablan in hrušk pozorni na znamenja hruševega ožiga, še posebno v nasadih iz območij, kjer ste v preteklih letih imeli primarne okužbe. Značilno znamenje hruševega ožiga so veneči poganjki, ki se sušijo, v soparnem vremenu se lahko pojavi bakterijski izcedek. Podobna znamenja lahko na jablani in hruški povzročajo tudi druge bolezni in škodljivci. V vsakem primeru je takšne poganjke potrebno izrezovati (vsaj 30 cm v zdravo tkivo) in odstranjevati iz nasada ter primerno uničiti (zažgati). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali vam najbližjo javno službo za varstvo rastlin.

 

1. junij 2020

VARSTVO PEČKARJEV

Zaenkrat v nasadih še ne opažamo škrlupastih peg. Kljub temu so še vedno možne primarne okužbe. Zaradi nestanovitnega vremena s pogostimi plohami in nevihtami priporočamo nadaljevanje preventivnega varstva drevja pred jablanovim škrlupom. Fungicidno oblogo obnavljajte na 5 do 7 dni, oziroma pred napovedanimi padavinami. Za škropljenje priporočamo enega izmed pripravkov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, lahko pa uporabite tudi katerega izmed ostalih dotikalnih pripravkov kot so Avtar 75 NT, Delan 700 WG in Delan PRO, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF,  Curatio – žvepleno apnena brozga ali Vitisan, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom na osnovi kaptana kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo dosledno izrezovanje okuženih poganjkov in dodajanje škropilni brozgi enega izmed žveplovih pripravkov. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača so bili na večini opazovanih lokacij nizki. Prav tako večerne temperature v preteklem tednu na večini opazovanih lokacij niso bile ugodne za razvoj jabolčnega zavijača. Sadjarjem priporočamo, da spremljate vremensko napoved in razmere, ter temu prilagodite varstvo. Za razvoj jabolčnega zavijača so pomembne temperature v času sončnega zahoda, ki morajo presegati 15°C ob 21:30. V hladnejših območjih je še vedno primeren čas za uporabo pripravkov Harpun in Insegar 25 WG. Ob otoplitvi vremena bo v toplejših območjih primeren čas za zatiranje gosenic jabolčnega zavijača s pripravkom Coragen ali Exirel.

V sadovnjakih, kjer ste imeli v lanskem letu težave z obvladovanjem jabolčnega zavijača, priporočamo dodajanje pripravka Madex max ali Carpovirusine v polovičnem odmerku. Virusni pripravki fiziološko slabijo gosenice.

Ekološki pridelovalci lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite pripravek Madex max, Carpovirusine ali Laser plus, slednji dobro zatira tudi gosenice drugih škodljivih zavijačev. V ekoloških nasadih, kjer imate pogosto škodo zaradi drugih zavijačev priporočamo, da škropilni brozgi dodate pripravek na osnovi Bt, kot je Agree, Lepinox plus ali Delfin WG.

HRUŠEV OŽIG

Glede na to, da so bili letos pogoji za primarne okužbe s hruševim ožigom (Erwinia amylowora) izpolnjeni na območjih JV in SV Slovenije, sadjarjem priporočamo, da ste v tem obdobju v nasadih jablan in hrušk pozorni na znamenja hruševega ožiga, še posebno v nasadih, iz omenjenih območij. Značilno znamenje hruševega ožiga so veneči poganjki, ki se sušijo, v soparnem vremenu se lahko pojavi bakterijski izcedek. Podobna znamenja lahko na jablani in hruški povzročajo tudi druge bolezni in škodljivci. V vsakem primeru je takšne poganjke potrebno izrezovati (vsaj 30 cm v zdravo tkivo) in odstranjevati iz nasada ter primerno uničiti (zažgati). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali vam najbližjo javno službo za varstvo rastlin.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!

25. maj 2020

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Sadjarjem priporočamo nadaljevanje preventivnega varstva drevja pred jablanovim škrlupom. Nestanovitno vreme ustvarja dobre razmere za okužbe z jablanovim škrlupom. Fungicidno oblogo obnavljajte na 5 do 7 dni, oziroma pred napovedanimi padavinami. V tem času dajte prednost pripravkoma na osnovi aktivne snovi dithianon Delan 700 WG in Delan PRO, lahko pa uporabite tudi katerega izmed ostalih dotikalnih pripravkov kot so Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Curatio – žvepleno apnena brozga ali Vitisan, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Uporaba sistemično delujočih pripravkov kot so Score 250 EC, Mavita 250 EC, Difcor 250 EC, Duaxo koncentrat ali Domark 100 EC je upravičena le izjemoma, ko je izvajanje pravočasnega varstva z dotikalnimi pripravki onemogočeno.

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom na osnovi kaptana kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo dosledno izrezovanje okuženih poganjkov in dodajanje škropilni brozgi enega izmed žveplovih pripravkov. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem te bolezni, lahko uporabite tudi sredstva kot so Luna experience, Stroby WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel 100 EC, Topaze Topas Sercadis ali Sercadis plus. Škropljenje opravite po izrezovanju okuženih poganjkov!

Jabolčni zavijač

Večerne temperature v preteklem tednu na večini opazovanih lokacij niso bile ugodne za razvoj jabolčnega zavijača. Ulovi na feromonske vabe so med sadovnjaki različni, a kontinuirani. Na hladnejših območjih je še vedno primeren termin za uporabo pripravkov Harpun in Insegar 25 WG. Za zatiranje gosenic jabolčnega zavijača na toplejših območjih pa je sedaj primeren termin za uporabo pripravka Coragen ali Exirel.

V sadovnjakih, kjer ste imeli v lanskem letu težave z obvladovanjem jabolčnega zavijača, priporočamo dodajanje pripravka Madex max, Carpovirusine v polovičnem odmerku. Virusni pripravki fiziološko slabijo gosenice.

Ekološki pridelovalci lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite pripravek Madex max, Carpovirusine ali Laser plus, slednji dobro zatira tudi gosenice drugih škodljivih zavijačev. V ekoloških nasadih, kjer imate pogosto škodo zaradi drugih zavijačev priporočamo, da škropilni brozgi dodate pripravek na osnovi Bt, kot je Agree, Lepinox plus ali Delfin WG.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!

PLODOVA VINSKA MUŠICA

Pridelovalcem koščičarjev in jagodičja priporočamo, da v nasadih pričnete s spremljanjem ulova plodove vinske mušice. Pomembno je, da izobesite lovne pasti za ugotavljanje njene navzočnosti ob začetku zorenja, in jih redno pregledujete. Sadne vrste, ki jih plodova vinska mušica napada so predvsem češnje, ameriške borovnice in robide ter maline. Sledijo jim še breskve in nektarine ter slive in češplje.

Plodova vinska mušica odlaga jajčeca v zoreče (od začetka barvanja) in zrele plodove. Ličinke (žerke), ki se izležejo izjedajo plodove, ki se začnejo mehčati in gnijejo. Ena sama plodova vinska mušica lahko odloži do okoli 20 jajčec na dan, na več plodov. Nalet plodove vinske mušice je običajno večji v nasadih, kjer je veliko propadajočega sadja, zato je zelo pomembno redno izvajanje varstva pred gnilobo ter redno odstranjevanje propadajočih plodov.

Za zatiranje plodove vinske mušice v češnjah, višnjah, breskvah, nektarinah, marelicah in slivah je bilo letos izdano dovoljenje za nujne primere sredstvu Laser plus. Dovoljen je tudi v ekološki pridelavi in ima redno registracijo za varstvo jagodičja. Za varstvo češenj in višenj sta registrirana tudi pripravka Exirel ter Imidan.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

18. maj 2020

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Prirast plodičev in listne mase je intenziven, nestanovitno vreme pa ustvarja dobre razmere za okužbe z jablanovim škrlupom. Sadjarjem priporočamo, da še naprej redno izvajate preventivno varstvo na 5 do 7 dni, oziroma obnavljate fungicidno oblogo pred napovedanimi padavinami. V tem času dajte prednost pripravkoma na osnovi aktivne snovi dithianon Delan 700 WG in Delan PRO, lahko pa uporabite tudi katerega izmed ostalih dotikalnih pripravkov kot so Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Curatio – žvepleno apnena brozga ali Vitisan, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Uporaba sistemično delujočih pripravkov kot so Score 250 EC, Mavita 250 EC, Difcor 250 EC, Duaxo koncentrat ali Domark 100 EC je upravičena le izjemoma, ko je izvajanje pravočasnega varstva z dotikalnimi pripravki onemogočeno.

Zaradi ugodnih vremenski razmer v mnogih nasadih opažamo močne okužbe z jablanovo pepelovko, posebno na občutljivih sortah. Temeljni ukrep varstva pred jablanovo pepelovko je izrezovanje in odstranjevanje okuženih poganjkov. Za zatiranje bolezni pa škropilni brozgi dodajte še enega izmed žveplovih pripravkov. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem te bolezni, lahko uporabite tudi sredstva kot so Luna experience, Stroby WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel 100 EC, Topaze Topas Sercadis ali Sercadis plus. Škropljenje opravite po izrezovanju okuženih poganjkov!

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača se precej razlikujejo med sadovnjaki. Sadjarjem priporočamo, da skrbno spremljate ulove metuljev na feromonske vabe. V preteklem tednu so bile razmere za parjenje jabolčnega zavijača ugodne (nad 15°C ob 21:30), zato lahko pričakujemo, da bodo samice v tem tednu, v kolikor bodo večerne temperature ugodne, na toplejših območjih že pričele odlagati jajčeca. Sedaj je zato primeren termin za uporabo pripravkov z ovicidnim delovanjem kot sta Harpun in Insegar 25 WG, ki morata biti nanešena pred masovnim odlaganjem jajčec. Z uporabo pripravkov z delovanjem na ličinke lahko še počakate, izjema so območja, kjer so večerne temperature že dalj časa ugodne za razvoj jabolčnega zavijača in je že čas za uporabo pripravkov kot sta Coragen ali Exirel.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

Ob pregledu nasadov koščičarjev opažamo večji pojav različnih vrst uši. Pridelovalcem priporočamo redno pregledovanje nasadov. V primer prerazmnožitve je potrebno opraviti zatiranje.

Za varstvo breskev ali nektarin lahko uporabite pripravke kot so Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Teppeki ali Pirimor 50 WG.

Za varstvo češenj in višenj pa lahko uporabite pripravek Calypso SC 480 ali Movento SC 100. Prag škodljivosti črne češnjeve uši na češnjah je 3 % napadenih poganjkov.

Češnjeva muha

Pridelovalcem priporočamo, da v nasadih češenj izobesite rumene lepljive plošče z namenom ugotavljanja prisotnosti češnjeve muhe. Ob prvih ulovih muhe lahko za zatiranje uporabite pripravek Mospilan 20 SG, Exirel ali Imidan 50 WG. Ekološki pridelovalci pa lahko uporabite pripravek Naturalis.

 

11. maj 2020

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Poganjki ter plodiči jablan in hrušk intenzivno priraščajo, slednji na nekaterih lokacijah že dosegajo T-stadij (BBCH 74). Mladi lističi in plodiči so zelo občutljivi za okužbe z jablanovim škrlupom, zato je potrebno redno izvajanje varstva z dotikalnimi fungicidi. Škropljenje opravite tik pred napovedanimi padavinami. V kolikor pade več kot 20 mm padavin se smatra, da je fungicidna obloga izprana in jo je potrebno obnoviti. Za varstvo lahko uporabite enega izmed dotikalnih pripravkov kot so Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan PRO, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Curatio – žvepleno apnena brozga ali Vitisan, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Uporaba sistemično delujočih pripravkov kot so Score 250 EC, Mavita 250 EC, Difcor 250 EC, Duaxo koncentrat ali Domark 100 EC je upravičena le v primeru izrednih razmer, ko je izvajanje pravočasnega varstva z dotikalnimi pripravki onemogočeno.

Zaradi ugodnih vremenski razmer v mnogih nasadih opažamo močne okužbe z jablanovo pepelovko, posebno na občutljivih sortah. Temeljni ukrep varstva pred jablanovo pepelovko je izrezovanje in odstranjevanje okuženih poganjkov.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi dodajte enega izmed žveplovih pripravkov. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem te bolezni, lahko uporabite tudi sredstva kot so Luna experience, Stroby WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel, Sercadis ali Sercadis plus. Škropljenje opravite po izrezovanju okuženih poganjkov.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

HRUŠEV OŽIG

Poleg severovzhodne Slovenije je model Maryblyt napovedal izpolnjene pogoje za cvetne okužbe s hruševim ožigom tudi v jugovzhodnem delu Slovenije. Pridelovalci iz teh območij se za več informacij obrnite na vam najbljižjo prognostično službo območnega Kmetijskega zavoda.

4. maj 2020

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Jablane in hruške so odcvetele, z izjemo posameznih dreves jablane na hladnejših območjih, ki še pocvitajo. Pogostejše plohe in nevihte ustvarjajo ugodne razmere za širjenje glivičnih obolenj. Ob vsakih naslednjih obilnejših in dalj časa trajajočih padavinah lahko pričakujemo močne izbruhe askospor škrlupa. Zaradi hitrega prirasta plodičev in listne mase, sadjarjem priporočamo, da redno izvajate varstvo nasadov. Uporabite lahko enega izmed dotikalnih pripravkov kot so Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan PRO, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Curatio – žvepleno apnena brozga ali Vitisan, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V primeru napovedi dolgotrajnih padavin je dotikalnim pripravkom smiselno dodati enega izmed sistemično delujočih pripravkov kot so Score 250 EC, Mavita 250 EC, Difcor 250 EC  Duaxo koncentrat ali Domark 100 EC.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi dodajte enega izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito – tekoče žveplo. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem te bolezni, lahko uporabite sredstva kot so Luna experience, Stroby WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel, Sercadis ali Sercadis plus. Za zmanjševanje potenciala bolezni priporočamo izrezovanje in odstranjevanje okuženih poganjkov.

V obdobju po cvetenju je v nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti, pomembno opraviti škropljenje pred škodljivci, ki lahko povzročijo velik izpad pridelka. Zelo veliko škode lahko v tem obdobju povzročata jabolčna grizlica in mokasta jablanova uš, prav tako tudi listne uši, krvava uš, rdeča sadna pršica, navadna pršica, hruševa rjasta pršica, bolšice idr. Za zatiranje škodljivcev v jablanovih in hruševih nasadih lahko uporabite enega izmed pripravkov kot je Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Movento SC 100, Teppeki, Pirimor 50 WG ali Neemazal – T/S. Slednji je primeren tudi v ekološki pridelavi jabolk.

Našteti pripravki so nevarni za čebele, zato jih uporabite le, če je sadno drevje že popolnoma odcvetelo (venčni listi so že odpadli)! Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

HRUŠEV OŽIG

Model Maryblyt je v preteklem tednu napovedal izpolnjene pogoje za cvetno okužbe hruševega ožiga na nekaj lokacijah v severovzhodni Sloveniji. Za več informacij se lahko obrnete na Kmetijski zavod Maribor.

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

Pogostejše padavine so ugodne za razvoj in širjenje glivičnih bolezni koščičarjev kot so listna luknjičavost koščičarjev, češnjeva listna pegavost, breskova kodravost, češpljeva rdeča listna pegavost in češpljeva rja. Varstvo pred naštetimi boleznimi izvajajte preventivno, zato dajte prednost pripravkom z dotikalnim načinom delovanja, škropljenje opravite pred napovedanimi padavinami.

Za varstvo višenj in češenj lahko uporabite katerega od pripravkov kot je Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Dithane DG neotec, Dithane M-45, Luna Experience, Merpan 80 WDG, Manfil plus 75 WG, Signum, Syllit 544 SC, Syllit 400 SC ali Curatio-žvepleno apnena brozga.

Za varstvo sliv in češpelj pa lahko uporabite pripravek Delan 700 WG, Luna Experience, Mavita 250 EC, Score 250 EC, Signum ali Curatio-žvepleno apnena brozga.

Za varstvo breskev in nektarin pa pripravke kot so Delan 700 WG, Luna Experience ali Curatio-žvepleno apnena brozga.

V nasadih koščičarjev spremljajte tudi razvoj škodljivcev kot so siva breskova uš, črna češnjeva uš, češpljeva grizlica in drugi ter jih v primeru prerazmnožitve zatirajte.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

27. april 2020

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Hruške so na vseh območjih že odcvetele, posamezne sorte jablan na hladnejših območjih še cvetijo. Modeli za spremljanje jablanovega škrlupa kažejo, da so bili pogoji za okužbo izpolnjeni le enkrat v tem mesecu in še to le v severovzhodnem delu države. Vseeno pa lahko ob naslednjih obilnejših in dalj časa trajajočih padavinah pričakujemo močne izbruhe askospor škrlupa. Za varstvo nasadov priporočamo, da pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite enega izmed dotikalnih pripravkov kot so Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan PRO, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF. Sedaj, ko so jablane že odcvetele lahko ponovno za varstvo uporabite tudi pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga in pripravek Vitisan, oba sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V primeru napovedi dolgotrajnih padavin je dotikalnim pripravkom smiselno dodati enega izmed sistemično delujočih pripravkov kot so Syllit 400 SC, Syllit 544 SC, Chorus 50 WG, Mythos, Pyrus 400 SC, Scala ali Batalion 450 SC, Score 250 EC, Mavita 250 EC, Difcor 250 EC ali Duaxo koncentrat.

Vremenske razmere z malo padavinami in visoko zračno vlago so ugodne za širjenje jablanove pepelovke, zato za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo uporabo enega izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito – tekoče žveplo. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem te bolezni lahko uporabite sredstva kot so Luna experience, Stroby WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel, Sercadis ali Sercadis plus.

V obdobju po cvetenju je v nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti, pomembno opraviti škropljenje pred škodljivci, ki lahko povzročijo velik izpad pridelka. Zelo veliko škode lahko v tem obdobju povzročata jabolčna grizlica in mokasta jablanova uš, prav tako tudi listne uši, krvava uš, rdeča sadna pršica, navadna pršica, hruševa rjasta pršica, bolšice idr. Za zatiranje škodljivcev v jablanovih in hruševih nasadih lahko uporabite enega izmed pripravkov kot je Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Movento SC 100, Teppeki, Pirimor 50 WG ali Neemazal – T/S. Slednji je primeren tudi v ekološki pridelavi jabolk.

Našteti pripravki so nevarni za čebele, zato jih uporabite le, če je sadno drevje že popolnoma odcvetelo (venčni listi so že odpadli)! Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

HRUŠEV OŽIG

Vremenske razmere to leto niso bile ugodne za razvoj bakterije Erwinia amylovora, povzročiteljice hruševega ožiga. Po modelu za napovedovanje bolezni Maryblyt, na opazovanih lokacijah do sedaj okužbe niso bile možne.

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

Ameriške borovnice so sedaj v fenološki fazi polnega cvetenja ali tik pred cvetenjem, odvisno od sorte. V tem obdobju je potrebno cvetove varovati pred sekundarnimi okužbami z monilijo ameriških borovnic ter okužbami nekaterih drugih bolezni kot sta antraknoza in siva plesen. Za varstvo cvetov ameriških borovnic pred okužbami lahko v tem času uporabite enega izmed fungicidov kot so Signum, Switch 62,5 WG, Stroby WG, Teldor SC 500 ali Serenade ASO. Slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

20. april 2020

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Odvisno od območja pridelave in sorte, so hruške in jablane z zgodnejšim razvojem že odcvetele, med tem ko so nekatere sorte jablan sedaj še v polnem cvetenju. Do sedaj so bile vremenske razmere ugodne za zdravstveno stanje jablan in hrušk. Sadjarjem priporočamo, da pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite enega izmed dotikalnih pripravkov kot so Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan PRO, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF.

V primeru napovedi dolgotrajnih padavin, je dotikalnim pripravkom smiselno dodati enega izmed sistemično delujočih pripravkov kot so Chorus 50 WG, Mythos, Pyrus 400 SC, Scala ali Batalion 450 SC, Score 250 EC, Mavita 250 EC, Difcor 250 EC ali Duaxo Koncentrat.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo uporabo enega izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito – tekoče žveplo. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem te bolezni lahko uporabite sredstva kot so Luna experience, Stroby WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel, Sercadis ali Sercadis plus.

JABOLČNI ZAVIJAČ

Sadjarje, ki za varstvo pred jabolčnim zavijačem uporabljate metodo zbeganja obveščamo, da je v času cvetenja potrebno izobesiti feromonske razpršilce.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

Po končanem cvetenju koščičarjev je priporočljivo spremljati pojave škodljivcev in jih po potrebi zatirati. V nasadih češenj spremljajte pojave črne češnjeve uši, prag zatiranja je presežen, če najdete kolonije uši na več kot treh odstotkih poganjkov. Škodljivca lahko zatirate z insekticidoma Calypso 480 SC ali Movento SC 100. V nasadih sliv in češpelj, kjer ste s spremljanjem naleta češpljeve grizlice ugotovili presežen prag škodljivost, je potrebno opraviti zatiranje. Češpljeva grizlica lahko povzroči veliko škode, saj lahko vsaka pagosenica izje tudi 5 plodičev ali več. Za zatiranje češpljeve grizlice ali listnih uši lahko uporabite insekticida kot sta Mospilan 20 SG in Movento SC 100 ali insekticid Teppeki, ki deluje samo proti ušem.

V nasadih breskev in nektarin lahko različne škodljivce kot so siva breskova uš in drugi, zatirate z insekticidi kot so Calypso 480 SC, Mospilan 20 SG, Pirimor 50 WG in Teppeki.

Škropljenje z insekticidi opravite le, če so drevesa že popolnoma odcvetela!

OBVESTILO O VARSTVU JAGOD

Jagode v zavarovanih prostorih in na prostem so večinoma v fazi začetka cvetenja ali pa v fazi polnega cvetenja. Na najtoplejših območjih pa so že odcvetele. Za varstvo cvetov in plodov pred okužbami s sivo plesnijo priporočamo uporabo enega izmed fungicidov kot so Prolectus, Pyrus 400SC, Scala, Signum, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Zenby ali Serenade Aso, Amylo-X in Taegro. Slednji so dovoljeni v ekološki pridelavi. Škropljenje opravite v mirnem in suhem vremenu.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

13. april 2020

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Večina sort jablan in hrušk je sedaj v polnem cvetenju. Nadaljevanje suhega in toplega vremena je še naprej ugodno za zdravstveno stanje jablan in hrušk. Sadjarjem priporočamo, da pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite enega izmed dotikalnih pripravkov kot so Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan PRO, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, ali Curatio-žvepleno apnena brozga.

Toplo in suho vreme je ugodno za širjenje jablanove pepelovke. Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo uporabo enega izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito – tekoče žveplo. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem te bolezni lahko uporabite sredstva kot so Luna experience, Stroby WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel, Sercadis ali Sercadis plus.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

6. april 2020

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Razmeroma toplo in suho vreme je zelo ugodno za razvoj jablan in hrušk. Hruške so na najtoplejših območjih že odcvetele, med tem ko se na hladnejših območji vzcvetajo. Jablane jim sledijo – na najtoplejših območjih, sorte, ki so zgodnejše v razvoju že pričenjajo cveteti. Suho vreme ni ugodno za širjenje večine glivičnih obolenj, vseeno pa lahko ob naslednji večji količini dežja pričakujemo izbruhe spor jablanovega škrlupa in primarne okužbe.

Sadjarjem priporočamo, da pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite pripravek na osnovi A.S. dodin kot sta Syllit 400 SC ali Syllit 544 SC (uporaba v času cvetenja zaradi fitotoksičnosti ni priporočljiva). Uporabite lahko tudi katerega izmed dotikalnih pripravkov kot so Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan PRO, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, ali Curatio-žvepleno apnena brozga.

Toplo in suho vreme je ugodno za širjenje jablanove pepelovke. Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo uporabo enega izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito – tekoče žveplo. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

Odvisno od vrste in območja so koščičaste sadne vrste že zaključile s cvetenjem ali pa šele začenjajo cveteti. Razmeroma suho in toplo vreme ni ugodno za okužbe cvetov s cvetno monilijo. Kljub temu je za varstvo občutljivih sadnih vrst smiselno v času cvetenja opraviti vsaj eno škropljenje.

Za varstvo češenj in sliv lahko med cvetenjem uporabite pripravke kot so Duaxo koncentrat, Luna experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG, Zenby, Amylo-X in Serenade ASO slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Poleg teh je za varstvo pred monilijo na češnjah registriran pripravek Teldor SC 500, na slivah pa lahko uporabite tudi pripravka Chorus 50 WG in Score 250 EC.

Za varstvo breskev in nektarin lahko uporabite pripravke kot so Chorus 50 WG, Luna Experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG ali Amylo-X, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

 

OBVESTILO O VARSTVU OREHOV

Sejanci orehov so že odgnali, medtem ko žlahtne sorte orehov šele dobro brstijo. Pridelovalce obveščamo, da je v tem času potrebno opraviti prvo škropljenje z bakrovimi pripravki kot so Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP in Cuprablau Z ultra WP. Z njihovo uporabo zmanjšujemo potencial povzročiteljev bakterijske bolezni Xanthomonas spp. Bakterije v času cvetenja okužujejo cvetove in povzročajo velik izpad pridelka. Okužujejo tudi liste na katerih povzročajo črno listno pegavost.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

30. marec 2020

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Razvoj jablan in hrušk se je zaradi znatne ohladitve močno upočasnil ali skoraj obstal. Ohladitev je na nekaterih legah že povzročila pozebo. Kljub razmeroma suhemu vremenu lahko ob naslednji večji količini dežja pričakujemo okužbe z jablanovim škrlupom. Sadjarjem priporočamo, da pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite pripravek na osnovi A.S. dodin kot sta Syllit 400 SC ali Syllit 544 SC (uporaba v času cvetenja zaradi fitotoksičnosti ni priporočljiva). Lahko pa uporabite tudi katerega izmed dotikalnih pripravkov kot so, Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, ali Curatio-žvepleno apnena brozga.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko je škropilni brozgi priporočljivo dodati žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito – tekoče žveplo. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

V obdobju od brstenja do cvetenja je v nasadih, kjer imate težave z ameriškim kaparjem in hruševo bolšico, potrebno opraviti zatiranje s pripravkom Harpun.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

Ob pregledih nasadov borovnic še ne opažamo apotecijev monlije ameriških borovnic. Kljub temu, lahko ob naslednjih obilnejših padavinah pričakujemo hiter razvoj apotecijev (gobic) in takoj zatem že prve okužbe. Pridelovalcem priporočamo redno pregledovanje tal v nasadu. Ob prvem pojavu apotecijev priporočamo izvajanje tehnoloških ukrepov za zmanjševanje potenciala bolezni (posipanje mešanice kremenčevega peska, zelene galice in gnojila). Poleg tehnoloških ukrepov je v primeru ugodnih razmer za okužbe potrebno opraviti tudi škropljenje z enim izmed sistemično delujočih fungicidov kot so Score 250 EC, Mavita 250 EC ali Folicur EW 250. Za ekološko varstvo ameriških borovnic lahko uporabite pripravek Serenade ASO.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

23. marec 2020

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Ohladitev ozračja brez izrazito nizkih temperatur je v tem času dobrodošla, saj je močno upočasnila razvoj sadnega drevja. Razvojne stopnje jablan in hrušk so zelo različne. Medtem ko najzgodnejše hruške na toplejših območjih že začenjajo cveteti, pa razvojno počasnejše sorte jablan na hladnejših območjih šele dobro napenjajo brste. V nasadih, ki razvojno še niso preveč napredovali, je tako še vedno čas za uporabo bakrovih pripravkov kot so Badge WG, Cuprablau Z35 WP, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG. V nasadih, kjer pečkarji dosegajo razvojno stopnjo mišjega ušesa (BBCH 54) ali več, je za varstvo pred okužbo z jablanovim ali hruševim škrlupom potrebno uporabiti enega izmed dotikalnih fungicidov kot so Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec , Dithane M–45, Manfil Plus 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Syllit 400 SC, Syllit 544 SC ali Delan Pro. Namesto naštetih pripravkov lahko uporabite tudi pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga (dovoljenje za nujne primere, od 15.3.2020 za 120 dni), slednji je podobno kot bakrovi pripravki dovoljen tudi za ekološko pridelavo. Škropljenje s fungicidi opravite pred napovedanimi padavinami.

Še vedno je čas za uporabo parafinskega olja Ovitex z namenom zatiranja škodljivcev kot so listne uši, navadna pršica, rdeča sadna pršica, ameriški kapar in drugi.

Sadjarjem priporočamo, da pozorno spremljate prisotnost in škodo zaradi jablanovega cvetožera. Zaradi ohladitve se nam obeta počasnejši in dalj časa trajajoč razvoj do cvetenja kar povečuje nevarnost za večjo škodo. Za zatiranje jablanovega cvetožera je registriran pripravek Imidan 50 WG ter pripravek Asset Five (dovoljenje za nujne primere, od 1. 3. 2020 za 120 dni), slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Zaradi nevarnosti za čebele mora biti škropljenje opravljeno vsaj 14 dni pred cvetenjem jablan, priporoča se škropljenje v toplem vremenu, ko se hroščki aktivno hranijo.

Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP.

JABOLČNI ZAVIJAČ

Sadjarji, ki ste v lanskem letu utrpeli večjo škodo zaradi jabolčnega zavijača in drugih zavijačev, lahko zaradi povečane populacije škodljivcev pričakujete velik pritisk tudi v letošnjem letu. V kolikor niste uspeli opraviti zatiranja prezimujočih ličink jabolčnega zavijača v jesenskem času vas obveščamo, da je to možno opraviti tudi v pomladanskem času do cvetenja. Na voljo je pripravek Nemapom (Steinernema feltiae), ki ga trži podjetje Metrob. Pripravek vsebuje parazitske ogorčice (nematode), ki parazitirajo in ubijejo ličinke jabolčnega ter drugih zavijačev. Ker pripravek temelji na živih organizmih je za njegovo učinkovito delovanje nujno, da škropljenje opravimo v kar se da optimalnih razmerah za razvoj ogorčic. Škropljenje mora biti opravljeno z velikimi šobami, z veliko količino vode pred ali med več dnevnimi padavinami v času, ko so dnevne temperature nad 8°C in nočne ne padejo pod ledišče. Ukrep je še posebej primeren za ekološke sadovnjake, kjer je na voljo manj učinkovitih insekticidov za zatiranje omenjenih škodljivcev. Nekateri ekološki sadjarji imajo s sredstvom že dobre izkušnje. Za učinkovito delovanje so odločilnega pomena razmere v času škropljenja.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

Breskve in nektarine so v času cvetenju zelo občutljive za okužbo s cvetno monilijo. Okužbe v času cvetenja so še posebej pogoste v primeru hladnega in deževnega vremena. Za varstvo breskev ter nektarin pred okužbami s cvetno monilijo lahko uporabite pripravke kot so Chorus 50 WG, Luna Experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG, Zenby ali Amylo-X, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

20. marec 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča sadjarje, da je po navedbah Agencije RS za okolje za začetek prihodnjega tedna napovedana možnost jutranjih pozebnih temperatur, kar lahko prinese pozebo cvetov oz. rodnega nastavka.

Predvideva se, da so jablane v teh toplih dneh napredovale do fenološke faze, ko bo velika možnost pozebe rodnega nastavka v primeru napovedanih jutranjih temperatur (pribl. -4 0C).

Sadjarji lahko vse aktualne informacije oz. tehnološka navodila za varstvo sadovnjakov pred spomladansko pozebo najdete na tej povezavi.

Dodatne informacije lahko najdete na spletni strani Javne službe v sadjarstvu. https://sadjarstvo.javnesluzbe.si/publikacije/obvestila/pozeba-2020/

 

16. marec 2020

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

Zaradi razmeroma visokih dnevnih temperatur je razvoj sadnega drevja zelo nagel. Odvisno od sorte in lege so jablane in hruške večinoma v fazi zelenega vršička (BBCH 53) in mišjega ušesa (BBCH 54). V primeru dalj časa trajajoče omočenosti listja lahko že pride do prvih okužb s škrlupom. Za varstvo pred okužbami s škrlupom in za preventivno varstvo pečkarjev pred okužbami z različnimi povzročitelji bolezni lesa ter bakterijo povzročiteljico hruševega ožiga, v tem času sadjarjem svetujemo uporabo bakrovih pripravkov kot so Badge WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG. Namesto bakrovih pripravkov lahko v tem času za ta namen uporabite pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga (dovoljenje za nujne primere, od 15.3.2020 za 120 dni). Škropljenje opravite pred napovedanimi padavinami.

V času brstenja je priporočljiva preventivna raba parafinskega olja Ovitex z namenom zatiranja škodljivcev kot so listne uši, navadna pršica, rdeča sadna pršica, ameriški kapar in drugi. Vsi našteti pripravki so primerni tudi za ekološko pridelavo pečkarjev.

Sadjarji, ki ste imeli v preteklih letih škodo zaradi jablanovega cvetožera, začnite pregledovati nasade zaradi ugotavljanja prisotnosti hroščkov in poškodb na cvetnih brstih. V večini nasadov je letos cvetni nastavek velik, zato je nevarnost za večjo škodo manjša. Kljub temu priporočamo, da ob preseženem pragu škodljivosti opravite zatiranje škodljivca. Za zatiranje jablanovega cvetožera je registriran pripravek Imidan 50 WG ter pripravek Asset Five (dovoljenje za nujne primere, od 1.3.2020 za 120 dni), slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Zaradi nevarnosti za čebele mora biti škropljenje opravljeno vsaj 14 dni pred cvetenjem jablan, priporoča se škropljenje v toplem vremenu, ko se hroščki aktivno hranijo.

Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround WP.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

Breskve in nektarine so v toplejših območjih že v polnem cvetenju in so v tem času zelo občutljive za okužbo s cvetno monilijo. Okužbe v času cvetenja so še posebej pogoste v primeru hladnega in deževnega vremena. Za varstvo breskev ter nektarin pred okužbami s cvetno monilijo lahko uporabite pripravke kot so Chorus 50 WG, Luna Experience, Prolectus, Signum, Switch 62,5 WG, Zenby ali Amylo-X, slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Varstvo je smiselno prilagoditi vremenskih razmeram. Če razmere za širjenje bolezni niso ugodne zadostuje eno škropljenje. Sicer pa je v primeru hladnega in deževnega vremena v obdobju cvetenja potrebno opraviti najmanj dve škropljenji.


9. marec 2020

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

Razmeroma visoke dnevne temperature pospešujejo razvoj sadnega drevja.

Češnje in slive so večinoma v razvojni fazi nabrekanja brstov (51-54 BBCH), zato je še čas za preventivno rabo bakrovih pripravkov, ki preprečujejo okužbe z različnimi povzročitelji bolezni kot so listna luknjičavost koščičarjev, rožičavost češpelj, razne vrste monilij in bakterijski ožig koščičarjev. Škropljenje opravite pred napovedanimi padavinami.

Učinkovitost rabe fungicidov bo boljša, če bodo v nasadu opravljeni tudi preventivni ukrepi za varstvo rastlin. V času rezi in po njej je zelo pomembno dosledno odstranjevanje mumij iz krošenj.

Na toplejših območjih so marelice že odcvetele na hladnejših območjih pa začenjajo cveteti. Cvetovi in mladi poganjki so zelo občutljivi za okužbe z monilijami, zato jih je pred dežjem potrebno zavarovati z enim izmed registriranih fungicidov. Vremenskim razmeram in trajanju cvetenja je potrebno prilagoditi število škropljenj. V primeru deževnega vremena in dalj časa trajajočem cvetenju je potrebnih več škropljenj. Za varstvo marelic lahko uporabite sredstva kot so Chorus 50 WG, Duaxo koncentrat, Mavita 250 EC, Prolectus, Score 250 EC, Serenade ASO, Signum ali Switch 62,5WG.

Breskve in nektarine so večinoma že dosegle fazo razvoja BBCH 57 (čašni listi odprti). V tej fazi je za preprečevanje okužb z breskovo kodravostjo že smiselno uporabiti pripravek Syllit 544 SC ali Syllit 400 SC. Škropljenje je potrebno opraviti pred napovedanimi padavinami.

V času brstenja sadnega drevja je tudi čas za preventivno škropljenje s parafinskim oljem, s katerim zatremo jajčeca in na novo izlegle nimfe nekaterih škodljivcev kot so listne uši, kaparji, pršice in nekateri drugi. Predpomladansko škropljenje s parafinskim oljem je potrebno opraviti v času odganjanja, do fenološke faze BBCH 53 (odpiranje brsta: luske razprte, vidni so svetlo zeleni deli brsta). Uporabite lahko pripravek Ovitex.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


24. februar 2020

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

Naraščajoče dnevne temperature so spodbudile razvoj sadnega drevja. Razvoj poteka hitro in tudi v hladnejših legah so predvsem koščičaste sadne vrste že začele z brstenjem.

V času brstenja koščičarjev je zelo priporočljiva preventivna raba bakrovih pripravkov, s katerimi preprečujemo okužbe s povzročitelji bolezni kot so listna luknjičavost koščičarjev, breskova kodravost, rožičavost češpelj, razne vrste monilij ter nekatere druge glive in bakterije, ki prezimujejo v ali na lesu, kot je npr. bakterijski ožig koščičarjev. Pripravke na osnovi bakra uporabite v suhem vremenu pred napovedanimi padavinami.

Za varstvo breskev in nektarin lahko uporabite pripravke kot so Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z Ultra WP, Badge WG in Nordox 75 WG.

Za varstvo češenj, marelic in sliv lahko uporabite pripravke kot so Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 35 WG in  Badge WG.

Učinkovitost rabe fungicidov bo boljša, če bodo v nasadu opravljeni tudi preventivni ukrepi za varstvo rastlin. V času rezi in po njej je zelo pomembno dosledno odstranjevanje mumij iz krošenj.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

Razmeroma visoke dnevne temperature so spodbudile razvoj sadnih vrst in njihovih škodljivcev. Na grmih ameriških borovnic je že mogoče opaziti dejavne nimfe kaparjev. Nimfe se selijo s starejšega lesa izza lubja na višje ležeče poganjke. V obdobju premeščanja so žuželke najbolj občutljive, zato je to primeren čas za njihovo zatiranje z oljnim pripravkom Ovitex. Priporočamo pozorno pregledovanje nasadov. V kolikor opazite prisotnost nimf, je potrebno opraviti zatiranje.

Za dobro delovanje oljnih pripravkov morajo biti rastline dobro omočene, kar dosežemo na način, da vsako vrsto v nasadu dvakrat poškropimo s polovičnim odmerkom, pri čemer ob drugem prehodu zamenjamo smer škropljenja (vožnje)!

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU JAGOD

Jagodove nasade je po opravljenem čiščenju (odstranjevanje odmrlih listov) potrebno zavarovati pred različnimi glivičnimi boleznimi. Priporočamo, da pred dežjem nasade poškropite z bakrovim pripravkom Cuprablau Z 35 WP ali Nordox 75 WG. Oba sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

 

OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK

Podobno kot ostale sadne vrste so z razvojem pričele tudi hruške. Na večini lokacij so hruške v fazi začetka ali konca nabrekanja cvetnih in listnih brstov (51 - 52 BBCH). V nasadih hrušk tudi že opažamo prisotnost in aktivnost hruševe bolšice. Z namenom preprečevanja naleta škodljivca pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času pričnete z izvajanjem nanosa kaolinskih glin. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Surround WP ali Malusan. V času brstenja in vse do cvetenja je oblogo kaolinskih glin smiselno redno obnavljati in nanos po potrebi večkrat ponoviti.

 


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije