Zelenjadarstvo

Gosenice sovk povzročajo škodo na zelju

Gosenice sovk povzročajo škodo na zelju

 Močne sporulacije čebulne plesni na jesenski čebuli

Močne sporulacije čebulne plesni na jesenski čebuli

Siva plesen na solati

Siva plesen na solati

Listne uši na solati

Listne uši na solati

Sušenje listov zelene lahko povzroča ličinka zelenine muhe

Sušenje listov zelene lahko povzroča ličinka zelenine muhe

Jajčeca kapusove muhe odložena ob koreninski vrat zelja

Jajčeca kapusove muhe odložena ob koreninski vrat zelja

Porova zavrtalka na čebuli

Porova zavrtalka na čebuli

25. maj 2020

VARSTVO PLODOVK PRED LISTNIMI UŠMI

Na plodovkah v zavarovanih prostorih opažamo nalet listnih uši, predvsem sive breskove uši. Uši povzročajo škodo na listih, cvetovih in mladih plodovih, obenem pa prenašajo rastlinske viruse. Kadar naravni sovražniki, kot so ličinke plenilskih hržic, najezdnikov, polonic, navadne tenčičarice in trepetavk niso dovolj učinkoviti proti listnim ušem lahko na papriki, paradižniku in kumarah v zavarovanih prostorih uporabite sredstva kot so Closer, Confidor 70 WG, Pirimor 50 WG, Sivanto prime, Kohinor SL 200 (zgolj paradižnik in paprika) in Calypso SC 480. Uporaba slednjega je dovoljena tudi na prostem, poleg tega pa lahko na prostem za zatiranje uši uporabite še insekticida Karate Zeon 5 CS in Mospilan 20 SG. V ekološki pridelavi sta vam na voljo Biotip floral in Neemazal –T/S.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!

VARSTVO KAPUSNIC PRED ŠKODLJIVIMI GOSENICAMI IN BOLHAČI

V posevkih zelja in drugih kapusnic spremljajte pojave škodljivih gosenic kapusove sovke, repnega in kapusovega belina. Te lahko z izjedanjem listov precej poslabšajo kakovost pridelka. Prag škodljivosti v primeru sovk je dosežen, kadar ob pregledu desetih rastlin najdemo vsaj eno ličinko nižjega stadija. Za zatiranje sovk so vam na voljo registrirani pripravki: Affirm, Coragen, Bulldock EC 25, Karate Zeon 5 CS, Karis 10 CS, Laser plus, Steward, Mimic in biološki pripravki Agree WG, Delfin WG in Lepinox plus. V posevkih kapusnic opažamo tudi večjo navzočnost kapusovih bolhačev, zato priporočamo pregledovanje rastlin in v primeru 10 % prizadete listne površine uporabo katerega izmed registriranih insekticidov za ta namen: Decis 100 EC, Fastac 100 EC in Karate Zeon 5 CS.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!

18. maj 2020

VARSTVO ČEBULNIC PRED ČEBULNO PLESNIJO, RJO IN RESARJI

Pridelovalce čebulnic opozarjamo, da smo na jesenski čebuli že opazili sveža znamenja čebulne plesni, zato priporočamo da posevke preventivno zavarujete s fungicidom. Za zatiranje čebulne plesni lahko uporabite katerega od registriranih fungicidov za ta namen: Armetil M, Ridomil Gold MZ Pepite, Champ formula 2 Flo, Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuproxat ali katerega izmed pripravkov na osnovi azoksistrobina, kot so Chamane, Mirador 250 SC, Ortiva, Penncozeb 75 DG, Zaftra AZT 250 SC ali Zoxis 250 SC.

Hladno in vlažno vreme, ki je prevladovalo minuli teden je bilo ugodno tudi za razvoj česnove (čebulne) rje, zato priporočamo pregledovanje rastlin in ob prvem pojavu znamenj rabo fungicidov. Za zatiranje čebulne oz. česnove rje so vam na voljo naslednji registrirani fungicidi: Chamane, Mirador 250 SC, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zoxis 250 SC, Cuprablau Z 35 WP, Luna experience, Sercadis plus ali Signum.

Na čebulnicah spremljajte tudi pojav resarjev, pri čemer si lahko pomagate s postavitvijo modrih lepljivih plošč v posevek. Ob izleganju prvih ličink lahko za zmanjševanje številčnosti populacije resarjev v poru in čebuli uporabite pripravke Laser 240 SC ali Laser plus in Karate Zeon. Na čebuli, česnu in šalotki pa lahko do 30. 6. 2020 resarje zatirate še z insekticidom Perfekthion.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!

VARSTVO SOLATNIC PRED BELO GNILOBO IN SIVO PLESNIJO

Zaradi nizkih temperatur in obilnega dežja v preteklem tednu, lahko pričakujemo povečan pojav sive plesni in bele gnilobe na solati. Na nekaterih pridelovalnih površinah smo minuli teden že opazili propad rastlin zaradi omenjenih bolezni. Priporočamo odstranjevanje obolelih rastlin, saj na ta način preprečujemo nadaljnje širjenje bolezni. Za zatiranje bele gnilobe in sive plesni lahko uporabite registrirane fungicide kot so Signum, Switch 62,5 WG, Zenby, v ekološki pridelavi pa Serenade ASO in Amylo-x. Za zatiranje bele gnilobe lahko uporabite tudi pripravek Sercadis plus.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!

 

11. maj 2020

VARSTVO SOLATNIC PRED LISTNIMI UŠMI

Ob toplem vremenu so se v nekaterih posevkih solate začele pojavljati listne uši, zlasti zelena krompirjeva uš. Priporočljivo je najmanj enkrat tedensko pregledovanje posevkov od roba njive, kjer se populacije uši najprej naselijo. V kolikor so rastline v razvojni fazi tik pred formiranjem glave in število uši na posamezno rastlino presega 20, je priporočljiva raba insekticida. Na prostem lahko za zatiranje listnih uši v solati uporabite sredstva: Mospilan 20 SG, Sivanto Prime, Closer, Movento SC 100 in Pirmior 50 WG. Uporaba slednjih dveh pripravkov je dovoljena tudi v zavarovanih prostorih. V ekološki pridelavi sta za zatiranje listnih uši na voljo Biotip floral na osnovi piretrina in Naturalis na osnovi glive Beauveria bassiana.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

VARSTVO KAPUSNIC PRED GOSENICAMI

Na mladih kapusnicah so se začele pojavljati gosenice repnega in kapusovega belina, zato priporočamo redno in natančno pregledovanje posevkov, saj lahko gosenice v zgodnji fazi razvoja hitro spregledamo. Bodite pozorni tudi na znamenja navzočnosti drugih pomembnejših škodljivcev kapusnic, zlasti bolhačev, stenic in sovk. V primeru močnejšega napada lahko gosenice zatirate s katerim izmed insekticidov, ki imajo dovoljenje za ta namen. V integrirani pridelavi lahko uporabite sredstva: Coragen, Bulldock EC 25, Decis 100 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 5 CS, Karis 10 CS, Steward ali Mimic. V ekološki pridelavi pa lahko za zatiranje gosenic uporabite pripravke Agree WG, Delfin WG in Lepinox plus na osnovi bakterije Bacillus thuringhiensis.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

27. april 2020

OBVESTILO O VARSTVU KOBULNIC

V večjem delu Slovenije na listih zelene opažamo poškodbe zelenine muhe (Euleia heraclei). Ta povzroča škodo na zeleni, peteršilju, luštreku in drugih kobulnicah. Priporočamo pregledovanje rastlin in dosledno odstranjevanje napadenih listov, da škodljivcu onemogočimo nadaljnji razvoj. Po presajanju kobulnic na prosto rastline zaščitite s kopreno ali fino protiinsektno mrežo, da muhi preprečite odlaganje jajčec. Na zeliščih za svežo uporabo in za sušenje listov lahko na prostem in v zavarovanih prostorih ob pojavu prvih ličink uporabite sredstvo Neemazal – T/S.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!

20. april 2020

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC

Pridelovalce kapusnic opozarjamo, da smo v posevkih zelja opazili prva jajčeca kapusove muhe. Jajčeca so bela, drobna in odložena tik ob koreninski vrat rastlin. Glede na opazovanja, nalet kapusove muhe sovpada s cvetenjem češenj. Priporočamo pregledovanje rastlin in tam kjer je izvedljivo, rastline takoj po sajenju prekrijte s kopreno, da žuželkam preprečite dostop do rastlin. Za zatiranje kapusove muhe ni registriranega insekticida!

V posevkih lahko pričakujemo tudi pojave drugih škodljivcev kot so kapusovi bolhači in listne uši. Proti bolhačem so v kapusnicah registrirana sredstva: Decis 100 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 5 CS in Raptol koncetrat. V primeru prisotnosti listnih uši lahko v zelju uporabite sredstvo Perfekthion (uporaba dovoljena do 30. 6. 2020), v preostalih kapusnicah pa so na voljo insekticidi: Closer, Pirimor 50 WG, Movento SC 100, Neemazal – T/S in pripravki na osnovi olja navadne ogrščice ter piretrina (Celaflor Naturen, Raptol).

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

OBVESTILO O VARSTVU ČEBULNIC

V posevkih čebulnic se pojavljata porova zavrtalka in česnova muha. Nalet porove zavrtalke prepoznamo po drobnih belih pikah, nanizanih v vrsto. Znamenja so posledica poškodb, ki jih povzročajo samice muh, ko se pred odlaganjem jajčec dopolnilno hranijo. Porova zavrtalka lahko povzroča škodo na čebuli, poru, česnu, šalotki in drobnjaku. Pri obeh škodljivcih škodo povzročajo ličinke, ki vrtajo rove v listih. Zaradi poškodb se listi zvijajo, polegajo in se sušijo. Mlade posevke čebulnic lahko pred odlaganjem jajčec zaščitite z vrtnarsko kopreno ali protiinsektno mrežo. Za zatiranje obeh škodljivcev je na voljo pripravek Karate Zeon 5 CS, v česnu in šalotki pa lahko za zatiranje porove zavrtalke in čebulne muhe uporabite sredstvo Perfekthion (zaloge v uporabi do 30. 6. 2020).

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

6. april 2020

VARSTVO ČEBULNIC

Jeseni sajene čebulnice so sedaj v obdobju razvoja listne mase. Z otoplitvijo vremena lahko pričakujemo nalet porove zvartalke. Škodo povzročajo ličnike, ki se zavrtajo v liste, zaradi česar se listi zvijajo in rastline slabše rastejo. Kjer znamenja naleta v obliki belih drobnih pik še niso vidna, lahko rastline zaščitite s protiinsektno mrežo ali kopreno in na ta način muham preprečite dostop do rastlin ter odlaganje jajčec. Kjer prekrivanje ni izvedljivo je priporočljiva raba insekticida ob začetku odlaganja jajčec. V česnu in šalotki je za zatiranje čebulne muhe in porove zavrtalke registriran insekticid Perfekthion (v uporabi do 30. 6. 2020) v odmerku 0,6 l/ha (največ 2 tretiranji). V čebuli, šalotki in česnu je za zatiranje različnih grizočih in sesajočih žuželk registriran insekticid Karate Zeon 5 CS v odmerku 0,15 l/ha (največ 2 tretiranji).

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije